T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇELEBİ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-21288
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı Hemşireliği


Doğum Yeri Çorum
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-21288
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2002 Yılı mezunu

  İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı
 • 1 Elazığ Sağlık Yüksekokulu

  Öğretim Görevlisi » Mart 2000 ile Ocak 2013 tarihleri arasında.
 • 2 Elazığ Sağlık Yüksekokulu

  Öğr.Gör.Dr » Ocak 2013 ile Ocak 2014 tarihleri arasında.
 • 3 Elazığ Sağlık Yüksekokulu

  Yrd.Doç.Dr. » Ocak 2014 tarihinden itibaren.
 • 4 Elazığ Sağlık Yüksekokulu

  Erasmus Temsilcisi » Ocak 2013 ile Kasım 2013 tarihleri arasında.
 • 5 Elazığ Sağlık Yüksekokulu

  Farabi Değişim Programı Temsilcisi » Ocak 2013 ile Kasım 2013 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Çelebi, E., Gündoğdu, C., , Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, , 978-605-83928-6-1.
 2. Gündoğdu, C., Çelebi, E., , Recent Advances in Health Ssiences, ST. CLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2016, , .
 3. Çelebi, E., , İLK YARDIM, LİSANS YAYINCILIK, 2015, 304, 978-605-5044-59-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Bingöl, Ş., Bingöl, H., Çelebi, E., Gündoğdu, C., (2017). INVESTIGATION OF BOOK READING ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS. The Journal of Academic Social Science Studies, (),-.
 2. Çelebi, E., Gündoğdu, C., Tüfekçi, Ş., (2018). Determination of Attitudes and Opinions of Triathlon Athletes Regarding Doping as a Moral Issue. Studies on Ethno-Medicine, 12(2),58-66.
 3. Gündoğdu, C., Çelebi, E., Tüfekçi, Ş., (2017). INVESTİGATİON OF ATHLETES’ ATTİTUDES AND OPİNİONS ABOUT REASONS OF DOPİNG AND USİNG OF DOPİNG. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW, EDUCATION, SOCIAL AND SPORTS STUDIES, 4(4),47-52.
 4. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2017). An analysis of the metacognitive awareness levels of students in Firat University’xxs department of sports sciences according to their program types and grade. International Journal of Learning and Teaching, 9(2),285-290.
 5. Çelebi, E., Gündoğdu, C., Tüfekçi, Ş., (2017). DETERMINATION OF THE PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW, EDUCATION, SOCIAL AND SPORTS STUDIES, 4(4),39-46.
 6. Tüfekçi, Ş., Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2016). Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(2),232-238.
 7. Çelebi, E., Pirinçci, E., (2015). An evaluation of university students knowledge and views about family planning. HealthMED, 9(10),425-430.
 8. Çelebi, E., Gündoğdu, C., Imanzadeh, M., (2015). Determination of the Factors That Affect Healthy Lifestyle Behaviors ofUniversity Students. International Journal of Sport Studies, 5(1),1-6.
 9. Gündoğdu, C., Akkoyun, İ., Çelebi, E., (2015). Identification of the Perceptions of Fitness Center Members towards the Service Quality The Case of Elaziğ. International Journal of Review in Life Sciences, 5(10),1593-1598.
 10. Gündoğdu, C., Barata, B., Çelebi, E., (2015). Determining the Sports Participation Levels of Young People Educated in the Province of Elazig. International Journal of Review in Life Sciences, 5(8),1611-1615.
 11. Çelebi, E., Oğuzöncül, A.F., (2014). Burnout levels of teachers working in specialeducational institutions and relevant factors. HealthMED, 8(4),509-517.
Ulusal
 1. Duran, S., Kargın, M., Çelebi, E., (2018). Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3),96-103.
 2. Ilkım, M., Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2017). Hafif Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerinin Sürekli Kaygı Ve Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi:. Eğitim ve öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(2),102-108.
 3. Gündoğdu, C., Tüfekçi, Ş., Çelebi, E., (2016). GENÇLİK MERKEZLERİNE ÜYE OLAN GENÇLERİN ATILGANLIKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1),1-9.
 4. Gündoğdu, C., Barata, B., Çelebi, E., (2016). 15 29 YAŞ ARASI GENÇLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ ELAZIĞ İL ÖRNEĞİ. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5(2),36-42.
 5. Öztürk, C.H., Ikde, Ö.Ö., Çelebi, E., (2009). Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10),35-58.
 6. Karaoğlu, L., Çelebi, E., Pehlivan, E., (2007). Nursing midwifery and health officer programs undergraduate students attitudes towards their future career motivating demotivating professional characteristics and career preferences. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4),219-225.
 7. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (2013). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, (22),-.
 8. Sevindik, F., , Ç.E., , İ.Ö.Ö., , O.A.F., (2011). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin meme kanserine ilişkin risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve davranışları. e-Journal of New World Sciences Academy ., 6(1),1-10.
 9. Çelebi, E., , K.L., , P.E., (2006). Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin bulundukları programı seçme nedenleri. HEMŞİRELİK FORUMU, (),108-114.
 10. Evrim, Ç., , A.F.O., (2013). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bazı Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi. Fırat üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 27(2),87-92.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çelebi, E., Öztürk, C.H., (2020). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIM ALGILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’NİN DOĞU BÖLGESİ’NDEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 2. Çelebi, E., Pirinçci, E., (2019). Bır İl Merkezınde Yaşayan Kadınların Toplumsal Cınsıyet Rollerıne İlışkın Tutumlarının İncelenmesi.. uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,, (),-.
 3. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, İ., (2017). 18 Yaş Üstü Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi: Elazığ İl Örneği. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 4. Çelebi, E., Kargın, M., Dolu, İ., Sever, A., Çelebi, H., (2017). 18 Yaş Üstü Bireylerin Reflü Semptomlarının Belirlenmesi: Elazığ İl Örneği. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 5. Çelebi, E., Erman, F., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Function of NOS3 Gene in the Pathogenesis of Diabetes. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 6. Erman, F., Çelebi, E., Erman, O., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Role of IGF2BP2 Gene Polymorphisms in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 7. Çelebi, E., Pirinçci, E., Durmuş, A.B., (2018). TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA BİR İLDE YAŞAYAN EVLİ KADINLARIN GEBELİKTE ŞİDDET DENEYİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),923-930.
 8. Çelebi, E., Pirinçci, E., Durmuş, A.B., (2018). Türkiye’nin Doğusunda Bir İlde Yaşayan Evli Kadınların Gebelikte Şiddet Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler. Malatya, . Tam metin bildiri. Sözlü sunum.. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi,, (),-.
 9. Çelebi, E., (2018). Gut Microbiota Dysbiosis in Substance Use Disorders and Its Partial Recovery by Detoxification Treatment is Revealed by 16S rRNA Gene Deep Sequencing”. 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, (),83-83.
 10. Karadağ, A., Yıldırım, İ., Aksın, N., Çelebi, E., (2018). Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınlarda Cinsel Yaşam Bozuklukları Asena KARADAĞ1,İsmail YILDIRIM2, Prof. Dr. Nursel AKSIN1, Dr. Öğr. Ü. Evrim ÇELEBİ1. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (),-.
 11. Karadağ, A., Çelebi, E., Turpçu, G., Yıldırım, İ., (2017). Gebelikte Şiddet. 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (),-.
 12. Can, Z.S., Gül, H., Çelebi, E., (2017). GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞI. 4. ULUSLARARASI 8.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, (),-.
 13. Gül, H., Can, Z.S., Çelebi, E., (2017). DOĞUM AĞRISININ KONTROLÜNDE MASAJIN ETKİNLİĞİ. 4.ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, (),-.
 14. Turpçu, G., Karadağ, A., Çelebi, E., Yıldırım, İ., (2017). DÜNYADA VE TÜRKİYEDE EBELİK EĞİTİMİ. 4. ULUSLARARASI 8.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, (),-.
 15. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2017). Yüzme Havuzlarında Suyun Hazırlanması. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 16. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2017). YÜZME HAVUZLARINDA HİJYENİK SORUNLAR. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi 21 – 23 Mayıs 2017, (),-.
 17. Ilkım, M., Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2017). Hafif Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerinin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. http://www.wcle.org-, (),-.
 18. Kargın, M., Duran, S., Çelebi, E., (2017). Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 19. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., Sever, a., Çelebi, h., (2017). 18 yaş üstü bireylerin reflü semptomlarının belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 20. Kargın, M., Çelebi, E., Sever, a., Çelebi, h., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Reflü Semptomlarının Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 21. Kargın, M., Çelebi, E., Ulusan, s., Ayaz, k., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 22. Çelebi, E., Kargın, M., (2017). Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 23. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., (2017). İ. 18 yaş üstü bireylerin uyku kalitesinin belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 24. Gündoğdu, C., Çelebi, E., Tüfekçi, Ş., Aygün, Y., Yiğit, i., (2017). Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavına Giren Öğrencilerin Sınav Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ( Malatya İli Örneği). World Congress of Sport Sciences Researches, (),268-269.
 25. Gündoğdu, C., Çelebi, E., Tüfekçi, Ş., (). DETERMINATION OF ATTITUDES AND OPINIONS OF TRIATHLON ATHLETES REGARDING DOPING AS A MORAL ISSUE. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy, (),-.
 26. Gündoğdu, C., Çelebi, E., Beyazşimşek, Ö., Tüfekçi, Ş., Özmerdivenli, R., (). THE DETERMINATION OF OPINIONS OF TRIATHLON ATHLETES ON DOPING AND ANTI DOPING MATTERS. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, (),-.
 27. Bingöl, H., Bingöl, Ş., Çelebi, E., Gündoğdu, C., (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),587-587.
 28. Tüfekçi, Ş., Çelebi, E., Gündoğdu, C., (2016). Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. ULUSLARARASI AVRASYA SPOR EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, (),-.
 29. Tüfekçi, Ş., Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2016). Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI AVRASYA SPOR EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, (),-.
 30. Çelebi, E., Gündoğdu, C., (2016). Determination of the physical activity levels of midwifery students. 6th World Nursing and Healthcare Conference, (),-.
 31. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2015). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının İncelenmesi Fırat Üniversitesi Örneği. 4th International Conference on Science Culture and Sport, (),127-127.
 32. Gündoğdu, C., Çelebi, E., Halisdemir, N., (2015). Elit Sporcuların Kaygı Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 4th International Conference on Science Culture and Sport, (),147-147.
 33. Pirinçci, E., Çelebi, E., Durmuş, A.B., (2015). Exposure To Domestic Violence Among Women Aged 15 and Older Abstract Book page 1398 2 22 October 2015 İstanbul. 20th Wonca Europe Conference 2015, (),1398-1398.
 34. Çelebi, E., Doğan, Y., (2015). Metacognitive Awareness Level of University Students In Terms of Gender and Department. 4th Cyprus International Conference on Educational Research., (),90-90.
 35. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2015). Metacognitive Awareness Levels of students of Sports Faculty at Firat University. 4th Cyprus International Conference on Educational Research, (),16-.
 36. Gündoğdu, C., Çelebi, E., (2015). Metacognitive Awareness Levels of students of Sports Faculty at Firat University According to Type of Course and Grade. 4th Cyprus International Conference on Educational Research, (),89-.
 37. Çelebi, E., , G.R., , D.B., (). Ebelik bölümü öğrencilerine verilen eğitimin ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalığı olan bireylere ilişkin görüşlerine etkisi. II. Uluslararası 5.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 38. Çelebi, E., , D.B., , G.R., (). Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve ilgili faktörler. 2.Uluslararası 5.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 39. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., (). Adölesanların özbakım gücünün değerlendirilmesi. 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 40. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., , Ç.K.E., (). Adölesanların algıladıkları stres düzeylerinin değerlendirilmesi. II.Ulusal I.Uluslararası Akd.Ped.Hemşireliği Kongresi, (),-.
 41. Can, Ö.H., , İ.Ö.H., , Ç.E., (). Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 42. Çelebi, E., , K.L., , G.M.F., , G.G., , P.E., (). Malatya and Elazığ health colleges undergraduate students attitudes towards their future career Motivating factors and choices of work area. 2nd Int. Nursing Management Conference,, (),-.
Ulusal
 1. Çelebi, E., , K.M., , P.T., , T.O.S., (). Ebelik Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi 1. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 2. Çelebi, E., , O.A.F., (). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bazı sağlık davranışlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 3. Çelebi, E., , D.A.B., , P.E., (). Hastanede Çalışan Tıbbi Sekreterlerin Fiziksel Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 4. Çelebi, E., , P.E., , D.A.B., (). Elazığ ili Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İşgücü Verimliliği Algılarının Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kasım 2013, (),-.
 5. Çelebi, E., , P.E., , D.A.B., (). Üniversite Öğrencilerinin Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 6. Çelebi, E., , D.B., , G.R., , B.A., (). Doğum ağrısında kullanılan non farmakolojik yöntemler. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.
 7. Çelebi, E., , G.R., , D.B., , A.B., (). Postpartum depresyon nedir. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, (),-.
 8. Kargın, M., , Ç.E., , P.T., (). Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin stresle baş etme durumlarının belirlenmesi. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.
 9. Kargın, M., , Ç.E., , T.O.S., (). Elazığ Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin strese yatkınlık düzeyleri. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, (),-.
 10. Kargın, M., , Ç.E., (). Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalığı olan bireylere ilişkin görüşleri. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, (),-.
 11. Çelebi, E., , O.A.F., (). Elazığ ve Malatya il merkezinde bulunan özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve ilgili faktörler. 5. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 12. Çelebi, E., , O.A.F., (). Elazığ İl merkezinde yaşayan evli kadınların üreme sağlığını korumaya yönelik tutumlarının belirlenmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,, (),-.
 13. Uncu, F., , U.B., , Ç.E., (). Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi tutum ve davranışları. 3.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi,, (),-.
 14. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 15. Çelebi, E., , U.F., , U.B., (). Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde empatik eğilim ve iş doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 16. Çelebi, E., , K.L., , T.A., , U.F., (). Elazığ il merkezi birinci basamakta görev yapan hekim hemşire ve ebelerde iş doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 17. Çelebi, E., , A.Y., , K.L., , U.F., , D.S.E., (). Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,, (),-.
 18. Çelebi, E., , K.L., , G.M.F., , G.G., , E.M., , P.E., (). Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitime İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Halk Sağlığı Günleri, (),-.
 19. Çelebi, E., , K.L., , G.M.F., , G.G., , E.M., , P.E., (). Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulundukları Programı Seçme Nedenleri. 8. Halk Sağlığı Günleri, (),-.

Ödüller

 1. TEŞEKKÜR BELGESİ
 2. TEŞEKKÜR BELGESİ
 3. TEŞEKKÜR BELGESİ

Projeler

 1. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 07.11.2014-07.05.2016
 2. Diyabet hastalığının patogenezinde NOS3 geninin fonksiyonu, 07.11.2014-07.05.2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 1