T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ebru Önalan

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 0424
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dekanlık Binası 3. Kat
Uzmanlık Alanı :
Tıbbi Biyoloji ve Genetik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 0424
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dekanlık Binası 3. Kat
Uzmanlık Alanı Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Biyoloji

Kitaplar

 1. Önalan, E., , Lung Cancer Clinical and Surgical Specifitations, Bentham Books, 2012, , 978-1-60805-443-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Balcı, A.E., Önalan, E., Çakmak, M., Elyas, H.M., Özyurtkan, m.o., (2010). Primer Spontan Pnömotoraks Hastalarında HLA Sınıf I Antijenlerinin İncelenmesi. Türk J Med Sci, (),-.
 2. Yüce, H., Şen, D., Önalan, E., Özbey, Ü., Deveci, Ş.D., Tekedereli, İ., Güleç, C.G., Elyas, H.M., (2005). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nın 2000-2005 yılları arasındaki amniyosentez ve kordosentez sonuçları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 3. Carkcı, s., Önalan, E., Özaydın, s., Karakeçi, A., Tektemur, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2020). Ion channel gene expressions in infertile men: A casecontrol study. The International Journal of Reproductive BioMedicine, (),-.
 4. Sarıoğlu, g., Korkmaz, H., Önalan, E., Kuloğlu, T., Yılmaz, M., Özgüler, İ.M., Kurtoğlu, e., (2020). Irisin levels increase during experimentally induced acute myocardial infarction. Curr Res Cardiology, (),-.
 5. Önalan, E., Güleç, C.G., Özaydın, S., Ceylan, C., Özercan, İ.H., Kuloğlu, T., (2018). The increased expression of Piezo1 and Piezo2 ion channels in human and mouse bladder carcinoma.. Advances in Clinical and Experimental Medicine, (),-.
 6. Gürel, A., Atlı, h., Kaya, N., Önalan, E., Kuloğlu, T., Bilgen, a., (2015). Effects of vitamin D on kidney histology and trpv1 channels in doxorubicin induced nephropathy. Int J Clin Exp Med, (),-.
 7. Atmaca, M., Önalan, E., Yıldırım, H., Yüce, H., Koç, M., Korkmaz, S., Kara, b., Özler, s., Mermi, O., (2009). Serotonin 5 HT1DB Gene s Interaction with Key BrainRegions in Obsessive Compulsive Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (),-.
Ulusal
 1. Önalan, E., Bulut, Y., Akpolat, N., Aşkın, y., Elyas, H.M., Yarkın, f., (2020). Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10 -1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması.. J Infect Microb Antimicrob, (),-.
 2. Önalan, E., Elyas, H.M., (2020). Klinefelter Sendromu. SENDROM DERGİSİ, (),-.
 3. Önalan, E., Elyas, H.M., (2007). Turner Sendromu. SENDROM DERGİSİ, (),-.
 4. Deveci, Ş.D., Önalan, E., Özkan, S., Yüce, H., (2009). Non Robertsonian Translokasyon 46,XY,T(1122)(Q23Q11)’Li Bireyin Dual Color Sperm FISH Analizi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 5. Önalan, E., Yüce, H., Çelik, H., Dağlı, A.F., Elkıran, T., (2009). Pure Bilateral Endodermal Sinus Tumor in A Female Case Of Ullrich-Turner Syndrome With 45,X/46,XY Karyotype. JOURNAL OF THE TURKISH GERMAN GYNECOLOGİCAL ASSOCİATİON, (),-.
 6. Önalan, E., Yüce, H., (2008). 46,XY, t(112) (p34.1q24.3) Karyotipli Fetüsün Prenatal Tanısı ve Genetik Danışmanlığı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 7. Yüce, H., Önalan, E., Gürateş, B., Elyas, H.M., (2005). 46,X,del(X)(q23) karyotipine sahip primer amenoreli olgu. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 8. Yüce, H., Akın, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., (2004). Karyotipine sahip Ullrich-Turner sendromlu bir olgu. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 9. Akağaç, A.E., Önalan, E., Yıldırmak, S., Kırtay, M., (2015). Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Ferritin, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, (),-.
 10. Akağaç, A.E., Önalan, E., Yıldırmak, S., (2014). Behçet Hastalarında Vitamin B12, Folik Asit ve Ferritin Düzeyler. Annals of Clinical and Analytical Medicine, (),-.
 11. Akağaç, A.E., Önalan, E., Toklu, D.G., Yıldırmak, S., Öz, I., (2013). Uşak Yöresinde Yaşayan Behçet Hastalarında Hepatit B, C ve HIV Seroprevelansı. Annals of Clinical and Analytical Medicine, (),-.
 12. Akağaç, A.E., Önalan, E., Yıldırmak, S., Ulutaş, G.Ş., Ünal, K.S., (2011). CK-MB Kütle ve Aktivite Ölçüm Yöntemlerinin Akut Miyokard Enfarktüslüve Sağlıklı Gruplarda Karşılaştırılması. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, (),-.
 13. Akağaç, A.E., Önalan, E., Yıldırmak, S., (2011). Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Tiroid Fonksiyonları ve Otoantikorları.. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, (),-.
 14. Akağaç, A.E., Önalan, E., Yıldırmak, S., (2011). Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Tiroid Fonksiyonları ve Otoantikorlar. TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERGİSİ, (),-.
 15. Önalan, E., Elyas, H.M., Özgöçmen, S., Yıldırım, A., Gödekmerdan, A., Şen, D., (2010). Toll-like Reseptör 4 (TLR4) Genindeki Asp299Gly ve Thr399Ile Polimofizmlerinin Romatoid Artrit Hastalarında Araştırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (),-.
 16. Önalan, E., Yüce, H., Şen, D., Deveci, Ş.D., Çelik, H., Elyas, H.M., (2009). Cytogenetic Investigation In Couples With Recurrent Abortion And Poor Obstetric History. GORM:Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, (),-.
 17. Önalan, E., Yüce, H., Şen, D., Deveci, Ş.D., Güleç, C.G., Elyas, H.M., (2009). Cytogenetıc Analysis In Infertile Males With Sperm Anomalies. Marmara Medical Journal, (),-.
 18. Şen, D., Yüce, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Şenli, E., (2008). 23 Hipospadiaslı Olguda Kromozom Analiz Sonuçları Ve Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 19. Yüce, H., Önalan, E., Özbey, Ü., (2008). Cytogenetic and Molecular Evaluation of Ambiguous Genitalia In Pediatric Patients. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 20. Önalan, E., Kalkan, S., Yüce, H., (2008). Kısa Boyluluğu Etkileyen Genetik Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 21. Yüce, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Doğru, O., Özercan, İ.H., Elyas, H.M., (2007). Analysis Of Chromosome 8 Copy Number Changes İn Colorectal Cancers By Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) ”.. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 22. Ardıçoğlu, A., Kuyucu, F., Önalan, E., Atikeler, M.K., Duksal, İ., Uyar, Ö.A., Yüce, H., (2006). Oligoastenospermik infertil hastalarda varikosel saptanan ve saptanmayan grupların mitokondrial DNA delesyonlarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 23. Önalan, E., Akel, R., Elyas, H.M., Yüce, H., (2006). Primer Amenore Ve Cinsiyet Belirsizliği Gösteren Olguların Sitogenetik Ve Moleküler Genetik Tekniklerle Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 24. Yüce, H., Özbey, Ü., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Güleç, C.G., Kara, M., Elyas, H.M., (2006). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda 2000-2005 yılları arasında saptanan Down sendromlu olguların periferik kan sitogenetik analiz sonuçları ve klinik değerlendirmeleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 25. Önalan, E., Kuyucu, F., Ardıçoğlu, A., Yüce, H., (2006). İnfertilite ve anormal semen analizleri gösteren erkeklerde FSHR Ala 189Val gen polimorfizminin analizi. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 26. Önalan, E., Elyas, H.M., Yüce, H., Akpolat, N., Atikeler, M.K., (2004). Importance of chromosome 8 gain and c-myc gene amplification in high grade prostate cancer. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 27. Yüce, H., Özbey, Ü., Şen, D., Önalan, E., Güleç, C.G., Deveci, Ş.D., Kara, M., Elyas, H.M., (2008). İnversiyon 9 Açısından 41 Olgunun Değerlendirilmesi. J Med Sci, (),-.
 28. Korkmaz, S., Soylu, e., Gök, Z.B., Yiğit, G., Kocalmış, A., Harputlugil, N., Temizkan, G., Önalan, E., (2016). Çalışan Bireylerde Mobbing Sıklığı ve Depresyonla Olan İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 29. Önalan, E., Yüce, H., Erol, D., Deveci, G.Ş.D., Güleç, C.G., Elyas, H.M., (2009). Cytogenetic analysis in infertile males with sperm anomalies. Marmara Medical Journal, (),-.
 30. Yüce, H., Önalan, E., Deveci, G.Ş.D., Doğru, o., Özercan, İ.H., Elyas, H.M., (2004). Kolorektal kanserlerdeki kromozomal değişikliklerin tespiti. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3),-.
 31. Yüce, H., Akın, H., Önalan, E., Deveci, G.Ş.D., (2004). 45 X 46 XY Karyotipine sahip Ullrich Turner sendromlu bir olgu. Fırat Tıp Dergisi, 9(3),-.
 32. Önalan, E., (2003). Metastaz Biyolojisi. Sendrom Dergisi, 7(),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Kuloğlu, T., Danış, n., Erbay, b., (). Investigating of Piezo 1 and Piezo 2 Ion Channel Expressions in Human Primary Malignant Mesothelioma.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 2. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, n., (). Sonic Hedgehog Signal Pathway Has Changed in Testicular Cancer.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 3. Tektemur, A., Özaydın, s., Önalan, E., Kaya, N., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (). The High Gleason Score in Human Prostate Cancer Correlates with the Increased Expression of TRPM2 and Leads To Variability in the Expression of Autophagic-Apoptotic Genes.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 4. Erbay, b., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, s., Şen, D., Özercan, İ.H., (). Investigation of the Mitochondrial Biogenesis Pathways in Premature Ovarian Failure Rat Models.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 5. Erbay, b., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, s., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the Mitochondrial Biogenesis Pathways in Premature Ovarian Failure Rat Models.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 6. Erbay, b., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, s., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the Mitochondrial Biogenesis Pathways in Premature Ovarian Failure Rat Models.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 7. Erbay, b., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, s., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the Mitochondrial Biogenesis Pathways in Premature Ovarian Failure Rat Models.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 8. Erbay, b., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, s., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the Mitochondrial Biogenesis Pathways in Premature Ovarian Failure Rat Models.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 9. Yakınbaş, t., Önalan, E., Tektemur, A., Onat, E., Kaçar, E., (). Protective Role of Meteoroid-Like Peptide and Exercise in Cardiac Ischemia Reperfusion Injury.. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 10. Özcan, M., Ülker, N., Önalan, E., Yardımcı, A., Tektemur, A., (2018). Effect of Agomelatine on Transient Receptor Potential Vanilloid-1 Expression in Mice. Europhysiology 2018, (),-.
 11. Tekin, S., Erden, Y., Önalan, E., Tektemur, A., Kırbağ, S., Sandal, S., (2014). Effect of Intracerebroventricular Irisin Injection on the Uncoupling Protein Expression in the Rat Brain. FEPS 2014, (),-.
 12. Akağaç, A.E., Yıldırmak, S., Önalan, E., Baran, f., Seval, H., Çakmak, M., Gürel, M.S., Yenice, N., (2009). Serum Interleukin -6 and adiponectin levels in patients with active or inactive Behcet’s diseases. 18th IFCC - EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, (),-.
 13. Önalan, E., Berilgen, M.S., Özel, Ş.K., Elyas, H.M., Müngen, B., (2011). Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) gene polymorphismis not associated with migraine diseases in the Turkish population. Current Opinion in Biotechnology, (),-.
 14. Koca, S.S., Önalan, E., Yüce, H., Işık, B., Dağ, S., Özgen, M., Işık, A.T., (2008). Prevalence and Significance of MEFV gene Mutations in a Cohort of Patient with Rheumatoid Arthritis. Annual Eurropean Congress of Rheumatology, (),-.
 15. Önalan, E., Berilgen, M.S., Demir, C.F., Elyas, H.M., Müngen, B., (2007). The asociation between uncoupling protein 2 (UCP2) gene exon 8 deletion. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 16. Önalan, E., Kökçam, İ., Oğuz, S., Elyas, H.M., Akağaç, A.E., (2007). The Investigation of TLR2 gene polymorphism in acne patients. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 17. Yüce, H., Güleç, C.G., Önalan, E., Şen, D., Özbey, Ü., Deveci, Ş.D., Kara, M., Elyas, H.M., (2007). Screening of Yq polymorphisms in Turkish males. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 18. Yüce, H., Özbey, Ü., Önalan, E., Şen, D., Güleç, C.G., Deveci, Ş.D., Kara, M., Elyas, H.M., (2007). Cytogenetic and clinical evaluation of Klinefelter’xxs Syndrome cases determined by Medical Biology and Genetic Department of Medical Faculty in Firat University in term of 2000-2006. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 19. Önalan, E., Yüce, H., Deveci, Ş.D., (2007). The case with primary amenorrhea presented with a 46,X,del(X),(q23). 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 20. Önalan, E., Yüce, H., (2007). A case of Ullrich-Turner syndrome with 45,X(73.4) /46,XY (27.7) karyotype developed gonadoblastoma. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 21. Önalan, E., Özbey, Ü., Yüce, H., (2007). Cytogenetic evaluation of ambiguous genitalia in pediatric patients. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 22. Önalan, E., Özbey, Ü., Yüce, H., (2007). Molecular screening of Fragile X (FRAXA) and FRAXE mental retardation syndromes. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 23. Önalan, E., Bulut, Y., Akpolat, N., Korkmaz, E., Yüce, H., Yapar, M., (2007). Investigation the association between human herpesvirus (HSV) 1, 2, 6 , 7 positive and TLR9 gene polymorphism in the prostate cancer. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 24. Deveci, Ş.D., Yüce, H., Önalan, E., (2006). Prenatal diagnosis of homozygosity for pericentric inversion of chromosome 9 with one case. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 25. Özbey, Ü., Önalan, E., Yüce, H., (2007). Insertion\Deletion polymorphism of angiotensin converting enzyme gene in patients of migraine with aura and migraine without aura. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, (),-.
 26. Önalan, E., (). Sitagliptin alleviates high blood pressure, oxidative stress related endothelial dysfunction and inflammation in experimental hypertension. 3 rd İnternetional Congress of Turkısh neuroendocrınology society, (),-.
 27. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 28. Önalan, E., Tektemur, A., Buran, İ., Özaydın, S., (2018). Administration of testosterone propionate changessignificantly the expressions of ion channel genes inthe mouse prostate tissues. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 29. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, N., (2018). Sonic hedgehog signal pathway has changed in testicular cancer. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 10(2),-.
 30. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). Curative effects of swimming excercise in obese Pcos rat model. 3rd ınternational conference of science, ecology and technology, (),-.
 31. Pala, Ş., Atılgan, R., Önalan, E., Başpınar, M., Yalçın, E., (2017). Unilateral total salpenjektomi öncesi verilen E vitamini ve C vitamininin over ve hipokampal GRIN,GAP-43, NAP-1, ve SHRM1 gen ekresyonları üzerine etkilerinin incelenmesi: Rat deneyi. 25th european congress of conjugation with obstetrics and gynecology, (),-.
 32. Önalan, E., Güleç, C.G., Ozaydın, S., Ceylan, C., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2016). The expression of PIEZO1 and PIEZO2 ion channels in human and mouse bladder carcinoma. EUROPEAN HUMAN GENETİCS CONFERENCE 2016, BARCELONA, SPAİN, (),-.
 33. Tektemur, A., Özaydın, S., Önalan, E., Elyas, H., (2017). TRPM2 ion channel may have a role effecting autophagy in prostate cancer. 3rd International Conference on Scıence Ecology and Technology, (),-.
 34. Özgen, M., Koca, S.S., Yolbaş, S., Yildirim, A., Türkmen, N.B., Önalan, E., Çiftçi, O., Özercan, İ.H., (2017). DASATINIB SUPPRESSES PRODUCTION OF MATRIX METALLOPROTEINASES FROM SYNOVIAL FIBROBLASTS AND AMELIORATES EXPERIMENTAL ARTHRITIS. 4. International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA), (),-.
Ulusal
 1. Buran, İ., Önalan, E., Tektemur, A., Elyas, H.M., (2015). Fare Depresyon Modelinde Trek1 ve Trpc3 6 İyon Kanal İnhibitörlerinin mikroRNA Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (),-.
 2. Erden, Y., Tekin, S., Tektemur, A., Önalan, E., Kırbağ, S., Sandal, S., (2014). Sıçanlarda İntraserebroventriküler İrisin Enjeksiyonunun Farklı Beyin Bölgelerindeki Uncoupling Protein Ekspresyonu Üzerine Etkisi. 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 3. Önalan, E., Özercan, İ.H., Tektemur, A., Yaşar, g., Elyas, H.M., (2013). Malin Melanomda Piezo İyon Kanallarının Gen Ekpresyon Profilleri. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 4. Önalan, E., Onat, E., Şen, D., Şahna, E., (2013). Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarında fluvastatin ve rosuvastatin’in uncoupling protein 2 ve 3 düzeylerine etkileri. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 5. Öz, E., Önalan, E., Kuloğlu, T., Tuzcu, M., Elyas, H.M., (2013). Farelerde Alzheimer Tip Sporadik Demans Modelinde Asit Duyarlı İyon Kanal (ADİK) Ekspresyonlarının Araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 6. Önalan, E., Özercan, İ.H., Özaydın, s., Elyas, H.M., (2013). Mesane kanserinin fare modelinde Piezo 1 ve Piezo 2 iyon kanal ekspresyonlarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 7. Önalan, E., Bal, R., Akağaç, A.E., Öz, E., Özaydın, s., Buran, İ., Tektemur, A., Elyas, H.M., (2013). Hiperhomosisteinemik farelerin beyin ve kalp dokularında iyon kanal ekpresyonlarının karşılaştırılması. 5. Hücresel Sinir Bilim Günleri, (),-.
 8. Aşkın, Y., Önalan, E., Saraç, M., Konar, V., Kazez, A., Erol, F.S., (2010). Nöral Tüp Defektli hastalarda ZIC5 genindeki mutasyonların araştırılması. 10. Ulusal Tıbbi Geneti Kongresi, (),-.
 9. Önalan, E., Koca, S.S., Şen, D., Yolbaş, S., Öz, E., Elyas, H.M., Işık, A.T., (2010). Romatoid artrit hastalarında MEFV geni ekpresyonundaki azalma. 10. Ulusal Tıbbi Geneti Kongresi, (),-.
 10. Önalan, E., Bal, R., Akağaç, A.E., Kuloğlu, T., Tuzcu, M., Buran, İ., Thykhomyrov, A., Nedzvetsky, G., Baydaş, G., (2010). C(60) fulleren, hiperhomosisteinemi ile bozulan TRPM2 ve TRPM7 gen ekpresyonlarındaki artışı düzeltir. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 11. Saraç, M., Özel, Ş.K., Önalan, E., Yüce, H., Kazez, A., (2009). Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redütaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 12. Yüce, H., Önalan, E., Elyas, H.M., Özgöçmen, S., Yıldırım, a., Gödekmerdan, A., (2009). Lack of association between TLR3 and TLR10 gene polymorphism and Turkish rheumatoid arthritis patients. Mediterrenean medical genetics meeting, (),-.
 13. Önalan, E., Şen, D., Yüce, H., (2009). MEFV gene mutation analiysis in oligospermia and azospermia infertile male. Mediterrenean medical genetics meeting, (),-.
 14. Önalan, E., Elyas, H.M., Özgöçmen, S., Yıldırım, A., Gödekmerdan, A., Çolak, C., (2009). The Association of Toll-Like receptor 9 1237 T/C gene polymorphism with Turkish Rheumatoid arthritis patients. Mediterrenean medical genetics meeting, (),-.
 15. Balcı, A.E., Önalan, E., Çakmak, M., Elyas, H.M., Özyurtkan, m.o., (2009). Primer Spontan pnömotorak olgularında HLA-A, -B ve -C haplotiplerinin değerlendirilmesi. 5. Türk Gögüs Cerrahisi Kongresi, (),-.
 16. Koca, S.S., Özgen, M., Önalan, E., Yüce, H., Aydın, S., Işık, A.T., (2008). Romatoid artritli hastalarda Ghrelin gen polimorfizmlerinin sıklığı ve önemi. IX. Ulusal Romatoloji Konresi, (),-.
 17. Özkan, Z.S., Deveci, Ş.D., Önalan, E., Yüce, H., (2008). Postmenopozal Bayanlarda BMP-2 Gen Polimorfizminin Kemik Kütlesine Etkisi. 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, (),-.
 18. Alpay, H.C., Önalan, E., Kaygusuz, İ., Yüce, H., Karlıdağ, T., Keleş, E., Orhan, İ., (2008). Timpanasklerozlu Hastalarda Toll-Like Reseptör 4 (TLR4) Genindeki Polimorfizmlerin Değerlendirilmesi. 8. Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (),-.
 19. Önalan, E., Elyas, H.M., Özgöçmen, S., Yıldırım, A., Gödekmerdan, A., Yüce, H., (2008). Toll-like Reseptör 4 (TLR4) Genindeki Asp299Gly ve Thr399Ile Polimofizmlerinin Türk Romatoid Artrit Hastalarında Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, (),-.
 20. Şen, D., Yüce, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Elyas, H.M., (2008). Hipospadiaslı Vakalarda Kromozom Analiz Sonuçları. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 21. Önalan, E., Şen, D., Deveci, Ş.D., Yüce, H., Elyas, H.M., (2008). Kötü obstetrik öykü ve tekrarlayan düşüklere sahip çiftlerde sitogenetik incelemeler. Uluslar Arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 22. Önalan, E., Tulay, K.S., Yüce, H., Baydaş, G., Etem, A., (2008). Resveratrol Hiperhomosisteinemik Ratların Beyinlerinde Apoptosis Ve Oksidatif Stresi İnhibe Eder. Uluslar Arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 23. Yüce, H., Önalan, E., Şen, D., Deveci, Ş.D., Elyas, H.M., (2008). Sperm anomalisi gösteren infertil erkeklerde sitogenetik analizler. Uluslar Arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 24. Bulut, Y., Önalan, E., Dilek, A.R., Kumru, S., Seyrek, A., Aşçı, T.Z., Yüce, H., (2007). Serviksin Sitolojik Anomalilerinde Human Papillomavirus Pozitifliği ve IL-10 Promotör-1082 Gen Polimorfizmi. 3. Ulusal Viroloji Kongresi, (),-.
 25. Bulut, Y., Önalan, E., Akpolat, N., Elyas, H.M., (2006). IL-10 1082 promoter polimorfizmi ve HPV33 pozitifliği arasındaki ilişkilerin araştırılması. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 26. Tulay, K.S., Tuzcu, M., Önalan, E., Baydaş, G., (2006). Maternal Hiperhomosisteineminin Yavru Sıçan Beynindeki Oksidatif Süreç Ve Apoptozis Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, (),-.
 27. Yüce, H., Özbey, Ü., Şen, D., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Güleç, C.G., Kara, M., Elyas, H.M., (2006). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında 2000- 2005 yılları arasında saptanan Down Sendromlu olgular ve klinik değerlendirmeleri. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 28. Yüce, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Elyas, H.M., (2006). Spontan abortlarda TLR4 Asp299Gly gen polimorfizminin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 29. Önalan, E., Kuyucu, F., Ardıçoğlu, A., Yüce, H., Bodur, N., (2006). Oligoastenospermik infertil hastalarda varikosel saptanan ve varkosel saptanmayan grupların mitokondrial DNA delesyonlarının araştırılması. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 30. Önalan, E., Elyas, H.M., Yüce, H., (2006). Elazığ ve çevresinde ailevi akdeniz ateşi (AAA) hastalığında MEFV gen mutasyonları. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 31. Önalan, E., Akel, R., Elyas, H.M., Yüce, H., (2006). Primer amenoreli 62 vakanın kromozomal ve moleküler genetik tekniklerle değerlendirilmesi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 32. Yüce, H., Özbey, Ü., Şen, D., Önalan, E., Deveci, Ş.D., Güleç, C.G., Kara, M., Elyas, H.M., (2006). İnversiyon 9 açısından 41 olgunun değerlendirilmesi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 33. Deveci, Ş.D., Yüce, H., Önalan, E., Elyas, H.M., (2005). Nonrobertsonian translokasyon 46,XY,t(1122)(q23q11)’li bireyin dual color sperm FISH ile analizi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (),-.
 34. Önalan, E., Yüce, H., Bulut, Y., Akpolat, N., (2005). Kanserde Toll-like reseptör 4 (TLR4) genindeki Thr399Ile polimorfizminin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (),-.
 35. Kalkan, S., Önalan, E., Yüce, H., Akın, H., Elyas, H.M., (2005). Kısa boyluluğu etkileyen genetik faktörlerin incelenmesi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (),-.
 36. Yüce, H., Şen, D., Önalan, E., Özbey, Ü., Deveci, Ş.D., Tekedereli, İ., Güleç, C.G., Elyas, H.M., (2005). Fırat üniversitesi tıp fakültesi tıbbi biyoloji ve genetik anabilim dalının 2000- 2005 yılları arasındaki amniyosentez ve kordosentez sonuçları. Fetal Tıp Prenatal Tanı, (),-.
 37. Deveci, Ş.D., Yüce, H., Önalan, E., Doğru, O., Elyas, H.M., (2004). Kolorektal kanserlerde P53 gen delesyonları. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 38. Önalan, E., Deveci, Ş.D., Yüce, H., Doğru, O., Elyas, H.M., (2004). Kolorektal kanserlerde kromozom 8 değişimleri. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 39. Yüce, H., Akın, H., Önalan, E., Deveci, Ş.D., (2004). 46, XY/45, X karyotipine sahip Ullrich turner sendromlu bir olgu. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 40. Önalan, E., Bal, R., Tuzcu, M., Kuloğlu, T., Mori, y., Öz, E., (2013). The investigating of effects on learning and memory of Melastatin-like transient receptor potential 2 ion channel in an Alzheimer’xxs disease mouse model. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 41. Önalan, E., Bal, R., Buran, İ., Mori, y., Ilhan, N., (2013). Transient receptor potential melastatin 2 iyon kanalı farelerde duygu durum davranışlarını değiştirebilir. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 42. Önalan, E., Elyas, H.M., Yüce, H., Akpolat, N., Atikeler, M.K., (2002). Kromozom 8 kazancı ve C-MYC Gen Amplifikasyonunun Prostat Kanser Prognozundaki Yeri ve Önemi. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 43. Önalan, E., (). Deneysel hipertansiyonda sitagliptinin vasküler cevaplar ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili miRNA-21 ve miRNA-155 düzeylerine etkisi. 25. ulusal farmokoloji kongresi, (),-.
 44. Aksoy, A., Artaş, G., Önalan, E., Tektemur, A., (2018). Mezetelyomada Mesotelin ve Stathmin-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi ve Mesotelin ve Stathmin-1’xx in siRNA’xx larla Susturulmasının Otofai, İnvazyon ve Apoptoz Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Obezite Cerrahisi Sonrası Beyinde Meydana Gelen Genetik Değişimler, 03.11.2017-29.05.2019
 2. Kollajen İle Uyarılan Deneysel Artrit Modelinde Dasatinib’xxin Etkinliği, 30.12.2013-30.03.2015
 3. İnsan Akciğer Kanserlerinde Transient Reseptor Potansiyel Melastatin (Trpm) Ve Piezo İyon Kanallarının Ekspresyonlarının Araştırılması., 15.03.2013-08.02.2017
 4. Kolon Adenokarsinomlarında K-Ras Mutasyon Görülme Sıklığı Ve Lenf Nodu Metastazı İle İlişkisi., 11.04.2014-11.08.2015
 5. Wnt/Beta-Katenin Sinyal Yolağı İnhibisyonunun Deneysel Artrit Modelindeki Etkinliği., 30.12.2013-30.03.2015
 6. Sıçanlarda İntraserebroventriküler İrisin Uygulamasının Beyindeki Eşleşme Bozucu (Uncoupling) Protein Ailesi Üzerine Etkileri, 28.10.2013-28.01.2015
 7. Bleomisin İle Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Parikalsitol Tedavisinin Etkinliği, 21.08.2013-03.06.2015
 8. Bleomisin İle Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Oktreotid Tedavisinin Etkinliği., 21.08.2013-14.09.2015
 9. Bleomisin İle Oluşturulmuş Deneysel Skleroderma Modelinde Lapatinib Tedavisinin Etkinliği, 21.08.2013-09.06.2015
 10. Ratlarda Oluşturulan Kulak Çınlaması İle Ventral Cochlear Çekirdekteki Sinaptogenezin Real Time Pcr İle İncelenmesi., 02.03.2012-02.03.2014
 11. Romatoid Artritte Toll-Like Reseptör Polimorfizmleri Ve Otoantikor Pozitiflikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, 11.10.2005-11.10.2007
 12. İntraserebroventriküler MOTS-c İnfüzyonunun Beslenme Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 15.04.2017-15.10.2019
 13. Bleomisin ile uyarılmış deneysel skleroderma modelinde secukinumab ve metformin tedavilerinin etkinliği’xx’xx, 20.03.2018-18.04.2019
 14. AKUT MIYOKARD INFARKTÜS HASTALARINDA SERUM IRISIN DÜZEYLERININ VE GENETIK VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI, 10.06.2015-14.09.2017
 15. Stres uygulanan sıçanlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketiminin karaciğer üzerine etkileri (TF.17.42), 03.11.2017-29.05.2019
 16. Deneysel Akut Miyokard İnfarktüsü ve İrisin, 28.10.2013-07.11.2014
 17. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine In vitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 18. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.2016-
 19. Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi, 13.06.2018-
 20. Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması”, 08.11.2016-26.12.2018
 21. İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 22. İnvajinasyon Olgularında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin Moleküler Genetik Yöntemler İle Araştırılması, 14.09.2018-
 23. Hipospadias genetiğinde SHH (sonic hedgehog) yolağının araştırılması, 05.07.2017-20.03.2018
 24. Basit Endometrial Hiperplaziden Endometrium Kanserine Doğru Gelişen Süreçte TRPM Katyon Kanallarının Rolü, 26.05.2017-30.01.2018
 25. Fare depresyon modelinde TREK1 ve TRPC3/6 iyon kanal inhibitörlerinin mikroRNA ekspresyonları üzerine etkilerinin araştırılmas, 30.12.2013-20.07.2015
 26. ’Sıçan obsesif kompulsif bozukluk modelinde beyin nikotinik reseptörlerin rolünün araştırılması.’, 05.07.2017-
 27. Bleomisin ile uyarılmış deneysel skleroderma modelinde secukinumab ve metformin tedavilerinin etkinliği’, 20.03.2018-
 28. Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi, 13.06.2018-06.01.2020
 29. Caenorhabditis elegans’ta yaşam süresi üzerine TRPV iyon kanal ailesi agonist ve antagonistlerinin etkilerinin araştırılması, 13.06.2018-
 30. Hypericum uniglandulosum Hausskn. Ex Bornm, Achillea Pseudoaleppica Hub.-Mor, ve Nepeta nuna subsp, Nuda L,. Uçucu Yağlerinın Merkezi Sinir Sistemi Üzerine Etkilerinin in vivo ve in silico Modellerle İncelenmesi, 25.12.2015-09.05.2018
 31. Mesane Tümörleri Üzerine Klor İyon Kanallarının Etkinliği, 30.03.2017-01.10.2018
 32. Sıçan Polikistik Over Sendromu Modelinde Metformin ve Rosiglitazonun Yumurta Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 33. İntraserebroventriküler MOTS-c İnfüzyonunun Beslenme Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 15.04.2017-
 34. İnsan infertil erkek vakaların semen örneklerinde iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 11.04.2014-14.09.2017
 35. Gebe ratlarda deneysel olarak oluşturulan torsiyo uteri’de melatonin uygulamalarının uterus üzerine etkisi, 01.10.2015-01.04.2017
 36. İNSAN AKCİĞER KANSER LC-3 HÜCRE HATLARINDA TRPM5 İYON KANALININ OTOFAJİK HÜCRE ÖLÜMÜNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 23.06.2016-10.02.2017
 37. Sıçan Polikistik over sendromu modelinde metformin ve rosiglitazonun yumurta kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 38. İnsanda tümörlü ve tümörsüz prostat dokularında etkin olan iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 20.05.2014-19.12.2017
 39. İnsan Akciğer Kanser Hücre LC3 Hatlarında TRNP5’in Otofajinin Etkilenmesi, 23.06.2016-10.02.2017
 40. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 26.12.2016-
 41. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine Invitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal Ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 42. Gebe Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Torsiyo Uteri’de Melatoninin Uygulamalarının Uterus Üzerine Etkisi., 01.10.2015-01.04.2017
 43. Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin, Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 26.12.2016-
 44. Bazı Beyin Yapılarında Oksidatif Stresle Aktive Edilen İyon Kanallarının Elektrofizyolojik Patch Clamp ve İmmünohistokimyasal Tekniklerle Araştırılması (110S 397), 01.05.2011-01.12.2014
 45. N-asetilsistein in Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarının Ekspresyonuna Etkileri, 22.05.2013-26.02.2015
 46. ELABELA hormonunun sıçan böbrek hasarındaki rolünün araştırılması, 19.09.2017-
 47. Prematür Over Yetmezlik Sıçan Modellerinde Mitokondrial Biyogenez Yolaklarının Araştırılması, 05.07.2017-
 48. Mezenşimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların L-NAME Sıçan Preeklampsi Modelinde Tedavi Edici Etkilerinin Araştırılması, 05.07.2017-
 49. Sıçan obsesif kompulsif bozukluk modelinde beyin nikotinik reseptörlerin rolünün araştırılması., 05.07.2017-
 50. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.1916-
 51. Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması, 26.12.2016-
 52. İskemi-reperfüzyon Modeli oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda TRPM2 Katyon Kanallarının Ekspresyonu, 07.11.2014-25.12.2015
 53. Deneysel olarak myokard enfarktüsü oluşturulan sıçanların kalp dokusunda Zofenopril ve Nebıvolol?ün TRPM2 katyon kanalları ekspresyonuna etkileri?, 19.02.2014-05.02.2016
 54. Deneysel Akut Miyokart İnfarktüsü ve İrisin, 28.10.2013-07.11.2014
 55. Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokularında Meydana Getirdiği Değişiklikler ve TRPV 1 Ekspresyonu Üzerine Vitamin D?nin Etkilerinin İncelenmesi?, 21.08.2013-07.11.2014
 56. Doksorubisin İle Oluşturulan Deneysel Böbrek Hasarında Kardamom?un Böbrek Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, 21.08.2013-30.12.2014
 57. Oral Kontraseptif Kullanımının Rat Over Folikül Reservi ve Over Yüzey Epiteli Displastik Değişiklikleri Üzerine Etkisi, 21.08.2013-09.09.2014
 58. FARELERDE ALZHEİMER TİP SPORADİK DEMANS MODELİNDE ASİT DUYARLI İYON KANAL EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI?, 22.05.2013-09.09.2014
 59. Farelerde Alzhemier tip sporadik demans modelinde TRPM2 kanallarının hafıza ve öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması, 23.09.2011-23.09.2013
 60. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 ve MEZOTELYOMA HÜCRE HATLARINDA STATHMİN MESOTHELİN OSTEOPONTİN FİBULİN 3 SİRNA TRANFEKSİYONUN APOPTOZİS OTOFAJİ İNVAZYON VE METASTAZ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 20.11.2015-25.12.2017
 61. Fare depresyon modelinde TREK1 ve TRPC3 6 iyon kanal inhibitörlerinin mikroRNA ekpresyonları üzerine etkilerinin araştırılması, 30.12.2013-20.07.2015
 62. İnsan infertil erkek vakaların semen örneklerinde iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması , 11.04.2014-
 63. İnfertil Erkek Hastalarda İyon Kanal Ekspresyonlarının Etkilerinin Araştırılması, 08.07.2014-08.01.2016
 64. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 HÜCRE HATTINDA TRPM2 İYON KANALININ OTOFAJİK YOLAKLARDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 08.08.2014-08.01.2016
 65. AKUT MIYOKARD INFARKTÜS HASTALARINDA SERUM IRISIN DÜZEYLERININ VE GENETIK VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI, 10.06.2015-
 66. Nörol tüp defekli hastalarda TRPM6 genindeki mutasyonların araştırılması, 01.01.2014-01.08.2015
 67. İşitme yolağındaki bazı nöronlarda oksidatif stresle aktive edilen iyon kanallarının elektrofizyolojik patch clamp ve immünohistokimyasal tekniklerle araştırılması, 01.05.2011-11.08.2015
 68. 1001 Araştırma Proje No 115O381 Gebe Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Torsiyo Uteri de Melatoninin Uygulamalarının Uterus Üzerine Etkisi Projede Araştırmacı Uzman 2015, 01.10.2015-01.04.2017
 69. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 HÜCRE HATTINDA TRPM2 İYON KANALININ OTOFAJİK YOLAKLARDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 08.07.2014-25.12.2015
 70. Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRMP6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması, 01.08.2014-01.10.2015
 71. Nöral tüp defektli hastalarda ZIC5 genindeki mutasyonların araştırılması , -
 72. Deri kanserlerinde Piezo1 proteininin rolünün araştırılması , -
 73. Primer Spontan Pnomotorakslı Hastalarda HLA Haplotiplerinin değerlendirilmesi , -
 74. İnsan mesane kanserlerinde kalsiyuma geçirgen transient reseptor potansiyel melastatin trpm iyon kanallarının ekspresyonlarının araştırılması , 25.07.2012-29.05.2015
 75. Farelerde Alzhemier tip sporadik demans modelinde TRPM2 kanallarının hafıza ve öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması , -
 76. Farelerde alzheimer tip sporadik demans modelinde asit duyarlı iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması , -
 77. Türkiye de Bazı Tarım İşletmelerindeki Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızı Sığır Irklarında Leptin Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Verimi ile Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -
 78. Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızı Sığır Irklarında Kappa Kazein Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Verimi ve Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -

Üyelikler

 1. Tıbbi Genetik Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Konuralp tıp dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, archives of medical science, 2