T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ebru Önalan

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 0424
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dekanlık Binası 3. Kat
Uzmanlık Alanı :
Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 0424
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dekanlık Binası 3. Kat
Uzmanlık Alanı Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Biyoloji

Kitaplar

 1. Önalan, E., , Lung Cancer Clinical and Surgical Specifitations, Bentham Books, 2012, , 978-1-60805-443-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Önalan, E., Güleç, C.G., Özaydın, S., Ceylan, C., Özercan, İ.H., Kuloğlu, T., (2018). The increased expression of Piezo1 and Piezo2 ion channels in human and mouse bladder carcinoma.. Advances in Clinical and Experimental Medicine, (),-.
 2. Gürel, A., Atlı, h., Kaya, N., Önalan, E., Kuloğlu, T., Bilgen, a., (2015). Effects of vitamin D on kidney histology and trpv1 channels in doxorubicin induced nephropathy. Int J Clin Exp Med, (),-.
 3. Atmaca, M., Önalan, E., Yıldırım, H., Yüce, H., Koç, M., Korkmaz, S., Kara, b., Özler, s., Mermi, O., (2009). Serotonin 5 HT1DB Gene s Interaction with Key BrainRegions in Obsessive Compulsive Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (),-.
Ulusal
 1. Korkmaz, S., Soylu, e., Gök, Z.B., Yiğit, G., Kocalmış, A., Harputlugil, N., Temizkan, G., Önalan, E., (2016). Çalışan Bireylerde Mobbing Sıklığı ve Depresyonla Olan İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 2. Önalan, E., Yüce, H., Erol, D., Deveci, G.Ş.D., Güleç, C.G., Elyas, H.M., (2009). Cytogenetic analysis in infertile males with sperm anomalies. Marmara Medical Journal, (),-.
 3. Yüce, H., Önalan, E., Deveci, G.Ş.D., Doğru, o., Özercan, İ.H., Elyas, H.M., (2004). Kolorektal kanserlerdeki kromozomal değişikliklerin tespiti. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3),-.
 4. Yüce, H., Akın, H., Önalan, E., Deveci, G.Ş.D., (2004). 45 X 46 XY Karyotipine sahip Ullrich Turner sendromlu bir olgu. Fırat Tıp Dergisi, 9(3),-.
 5. Önalan, E., (2003). Metastaz Biyolojisi. Sendrom Dergisi, 7(),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 2. Önalan, E., Tektemur, A., Buran, İ., Özaydın, S., (2018). Administration of testosterone propionate changessignificantly the expressions of ion channel genes inthe mouse prostate tissues. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 3. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, N., (2018). Sonic hedgehog signal pathway has changed in testicular cancer. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 10(2),-.
 4. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). Curative effects of swimming excercise in obese Pcos rat model. 3rd ınternational conference of science, ecology and technology, (),-.
 5. Pala, Ş., Atılgan, R., Önalan, E., Başpınar, M., Yalçın, E., (2017). Unilateral total salpenjektomi öncesi verilen E vitamini ve C vitamininin over ve hipokampal GRIN,GAP-43, NAP-1, ve SHRM1 gen ekresyonları üzerine etkilerinin incelenmesi: Rat deneyi. 25th european congress of conjugation with obstetrics and gynecology, (),-.
 6. Önalan, E., Güleç, C.G., Ozaydın, S., Ceylan, C., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2016). The expression of PIEZO1 and PIEZO2 ion channels in human and mouse bladder carcinoma. EUROPEAN HUMAN GENETİCS CONFERENCE 2016, BARCELONA, SPAİN, (),-.
 7. Tektemur, A., Özaydın, S., Önalan, E., Elyas, H., (2017). TRPM2 ion channel may have a role effecting autophagy in prostate cancer. 3rd International Conference on Scıence Ecology and Technology, (),-.
 8. Özgen, M., Koca, S.S., Yolbaş, S., Yildirim, A., Türkmen, N.B., Önalan, E., Çiftçi, O., Özercan, İ.H., (2017). DASATINIB SUPPRESSES PRODUCTION OF MATRIX METALLOPROTEINASES FROM SYNOVIAL FIBROBLASTS AND AMELIORATES EXPERIMENTAL ARTHRITIS. 4. International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA), (),-.
Ulusal
 1. Aksoy, A., Artaş, G., Önalan, E., Tektemur, A., (2018). Mezetelyomada Mesotelin ve Stathmin-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi ve Mesotelin ve Stathmin-1’xx in siRNA’xx larla Susturulmasının Otofai, İnvazyon ve Apoptoz Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması”, 08.11.2016-26.12.2018
 2. İnsan infertil erkek vakaların semen örneklerinde iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 11.04.2014-14.09.2017
 3. Gebe ratlarda deneysel olarak oluşturulan torsiyo uteri’de melatonin uygulamalarının uterus üzerine etkisi, 01.10.2015-01.04.2017
 4. İNSAN AKCİĞER KANSER LC-3 HÜCRE HATLARINDA TRPM5 İYON KANALININ OTOFAJİK HÜCRE ÖLÜMÜNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 23.06.2016-10.02.2017
 5. Sıçan Polikistik over sendromu modelinde metformin ve rosiglitazonun yumurta kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 6. İnsanda tümörlü ve tümörsüz prostat dokularında etkin olan iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 20.05.2014-19.12.2017
 7. İnsan Akciğer Kanser Hücre LC3 Hatlarında TRNP5’in Otofajinin Etkilenmesi, 23.06.2016-10.02.2017
 8. Gebe Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Torsiyo Uteri’de Melatoninin Uygulamalarının Uterus Üzerine Etkisi., 01.10.2015-01.04.2017
 9. Fare depresyon modelinde TREK1 ve TRPC3 6 iyon kanal inhibitörlerinin mikroRNA ekpresyonları üzerine etkilerinin araştırılması, 30.12.2013-20.07.2015
 10. İnsan akciğer kanserlerinde Transient Reseptor Potansiyel Melastatin TRPM ve Piezo iyon kanallarının ekspresyonlarının araştırılması , 15.03.2013-25.05.2015
 11. İnsan infertil erkek vakaların semen örneklerinde iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması , 11.04.2014-
 12. İnfertil Erkek Hastalarda İyon Kanal Ekspresyonlarının Etkilerinin Araştırılması, 08.07.2014-08.01.2016
 13. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 HÜCRE HATTINDA TRPM2 İYON KANALININ OTOFAJİK YOLAKLARDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 08.08.2014-08.01.2016
 14. AKUT MIYOKARD INFARKTÜS HASTALARINDA SERUM IRISIN DÜZEYLERININ VE GENETIK VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI, 10.06.2015-
 15. Nörol tüp defekli hastalarda TRPM6 genindeki mutasyonların araştırılması, 01.01.2014-01.08.2015
 16. İşitme yolağındaki bazı nöronlarda oksidatif stresle aktive edilen iyon kanallarının elektrofizyolojik patch clamp ve immminohistokimyasal tekniklerle araştırılması, 01.01.2011-01.12.2014
 17. Nöral tüp defektli hastalarda ZIC5 genindeki mutasyonların araştırılması , -
 18. Deri kanserlerinde Piezo1 proteininin rolünün araştırılması , -
 19. Primer Spontan Pnomotorakslı Hastalarda HLA Haplotiplerinin değerlendirilmesi , -
 20. İnsan akciğer kanserlerinde transient reseptor potansiyel melastatin trpm ve piezo iyon kanallarının ekspresyonlarının araştırılması , -
 21. İnsan mesane kanserlerinde kalsiyuma geçirgen transient reseptor potansiyel melastatin trpm iyon kanallarının ekspresyonlarının araştırılması , 25.07.2012-29.05.2015
 22. Farelerde Alzhemier tip sporadik demans modelinde TRPM2 kanallarının hafıza ve öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması , -
 23. Farelerde alzheimer tip sporadik demans modelinde asit duyarlı iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması , -
 24. Türkiye de Bazı Tarım İşletmelerindeki Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızı Sığır Irklarında Leptin Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Verimi ile Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -
 25. Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızı Sığır Irklarında Kappa Kazein Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Verimi ve Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -

Üyelikler

 1. Tıbbi Genetik Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Konuralp tıp dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, archives of medical science, 2