T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Engin BALIKCI

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2005). Changes in some serum hormonal profiles during pregnancy in single and twin foetus bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(10),1138-1141.
 2. Karapınar, T., Dabak, M., Demirci, Y., Balıkcı, E., (2007). Copper deficiency in feedlot cattle. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, 51(1),135-138.
 3. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2005). Haematological parameters in single and twin pregnancies of sheep. INDIAN VETERINARY JOURNAL, 82(7),721-723.
 4. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., Yıldız, A., (2005). Some serum enzyme levels during pregnancy and postpartum in single and twin bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(12),1363-1365.
 5. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2006). Electrocardiographic parameters in single and twin pregnant andnon pregnant sheep. INDIAN VETERINARY JOURNAL, 83(10),1076-1078.
 6. Kızıl, Ö., Balıkcı, E., Dabak, M., Özdemir, H., (2008). Amitraz intoxication in two cattle. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 159(3),166-168.
 7. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gürdoğan, F., (2009). Investigation on Some Biochemical and Clinical Parameters for Pregnancy Toxemia in Akkaraman Ewes. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 8(7),1268-1273.
 8. Gürdoğan, F., Yıldız, A., Balıkcı, E., (2006). Investigation of serum Cu Zn Fe and Se concentrations during pregnancy 60 100 and 150 days and after parturition 45 days in single and twin pregnant sheep. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 30(1),61-64.
 9. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2009). Effects on arterial blood gases and some clinical parameters ofcaffeine atropine sulphate or doxapram hydrochloride in calves withneonatal asphyxia. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 160(6),282-287.
 10. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2005). Serum mineral levels at pregnancy and postpartum in single and twin pregnant sheep. Biological Trace Element Research, 107(),247-253.
 11. Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2015). Some biochemical parameters and oxidative stress biomarkers in sheep with paratuberculosis. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 71(11),679-682.
 12. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., Yıldız, A., (2014). Some acute phase proteins oxidative stress biomarkers andantioxidant enzyme activities in ewes with pregnancy toxemia. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(48),297-299.
 13. Balıkcı, E., Al, M., (2014). Some serum acute phase proteins and immunoglobulinsconcentrations in calves with rotavirus coronavirus E coli F5and Eimeria species. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(49),397-401.
Ulusal
 1. Özçelik, A., Balıkcı, E., (2018). Elazığ ve Yöresinde İshalli Neonatal Kuz ve Oğlakların Bazı İshal Etkenlerinin Hızlı Test Kitleri İle Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 32(1),39-43.
 2. Gazioğlu, A., Balıkcı, E., (2017). Geçiş Dönemindeki İneklerde Serum Bakır, Çinko, Manganez ve Kobalt Düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),101-104.
 3. Kızıl, Ö., Gazioğlu, A., Balıkcı, E., (2017). Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Akut Faz Protein Yanıtı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),97-100.
 4. Balıkcı, E., Gazioğlu, A., (2017). Trikofitozisli Sığırlarda Haptoglobin ve Serum Amyloid A Düzeyleri ve Nigella Sativa’nın Antiinflamatuar Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),93-96.
 5. Al, M., Balıkcı, E., (2012). Neonatal ishalli Buzağılarda Rotavirus Coronavirus E coli K99 ve Cryptosporidium parvum un Hızlı Test Kitleri ile Teşhisi ve Enteropatojenler ile Maternal İmmünite İlişkisi. Fırat Üniv. Sağlık Bilimleri Dergisi, 26(2),73-78.
 6. Balıkcı, E., Sevgili, M., (2005). Elazığ ve Çevresindeki Köpeklerde Dirofilaria immitis in Seroprevalansı. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(2),103-106.
 7. Balıkcı, E., (2005). Dirofilariosisli Köpeklerin Bazı Klinik Hematolojik Biyokimyasal ve Elektrokardiyogram Bulguları. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(1),43-48.
 8. Günay, C., Sağlıyan, A., Balıkcı, E., Emine, Ü., (2004). Köpeklerde Ketamin Midazolamın İntravenöz Enjeksiyon ve İntravenöz İnfüzyon Uygulamalarının Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(3),5-10.
 9. Yıldız, A., Balıkcı, E., (2004). İneklerin Kan Serumlarındaki Bazı Mineraller ile Embriyonik Ölüm Arasındaki İlişki. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 15(1),11-15.
 10. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., (2004). Yemlerle Alınan Yüksek Düzeyde İyotun Sığırlarda Bazı Klinik Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(2),73-78.
 11. Balıkcı, E., Günay, C., (2004). Retiküloperitonitis Travmatikalı Sığırlarda Rumenotomi Öncesi ve Sonrası Bazı Klinik Hematolojik Biyokimyasal ve Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(1),13-19.
 12. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., (2004). Toklulara Yedirilen Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Klinik Parametreler ile Besi Performansı Üzerine Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2(3),74-78.
 13. Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2003). Kurutulmuş Meşe Yaprağı ile Beslenen Sığırlarda Bazı Klinik Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Tespiti. Vet. Bil. Derg., 19(1),27-32.
 14. Yıldız, H., Balıkcı, E., Kaygusuzoğlu, E., (2005). İneklerde gebelik sürecinde ve erken postpartum döneminde önemli biyokimyasal ve enzimatik parametrelerin araştırılması. F. Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, 19(2),137-143.
 15. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2015). Effect of Injection of Vitamin E and Selenium Administered Immediately Before the Ovsynch Synchronization on Conception Rate Antioxidant Activity and Progesterone Levels in Dairy Cows. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(3),183-186.
 16. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., (2015). Effect of Acarbose on Ruminal Function and Variations of Serum Acute Phase Proteins in Dairy Cows with Subacute Ruminal Acidosis. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(3),151-155.

Bildiriler

Ulusal
 1. Yıldız, A., , B.E., (). İneklerin Kan Serumlarındaki Bazı Mineraller ile Embriyonik Ölüm Arasındaki İlişki. II. Veteriner jinekoloji Kongresi, (),-.
 2. Balıkcı, E., , S.M., (). Elazığ ve Çevresindeki Köpeklerde Dirofilaria immitis in Seroprevalansı. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Yıldız, H., , K.E., , B.E., (). İneklerde Gebelik ve Doğum Sonrasında Bazı Biyokimyasal Parametreler. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 4. Yaman, İ., , B.E., (). Ratlarda Gentamisin sülfat nefrotoksisitesinde Nigella sativa nın koruyucu etkisi. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Bursa, 14-18 Eylül 2010., (),-.
 5. Balıkcı, E., , K.Ö., , K.T., , K.M., , Ö.H., , D.M., (). Efficacy of marbofloxacin for naturally occurring contagious caprine pleuropneumonia. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Selçuk/İZMİR, 2009., (),-.
 6. Kızıl, Ö., , B.E., , D.M., , Ö.H., (). Amitraz intoxication in two cattle. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Selçuk/İZMİR, 2009., (),-.
 7. Karapınar, T., , D.M., , K.Ö., , B.E., (). Severe thiamine deficiency in sheep with acute ruminal lactic acidosis. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Selçuk/İZMİR, 2009., (),-.
 8. Balıkcı, E., , D.D., , K.Ö., , K.T., , Ö.M., (). Bir Besi Sığırında Çinko Yetersizliği Olgusu. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (Uluslar arası katılımlı), Antalya, 2007., (),-.
 9. Kızıl, Ö., , K.T., , B.E., , K.M., (). Tropikal Tayleriyozisli Sığırlarda Hemogram ve Bazı Serum Parametrelerindeki Değişiklikler. VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (Uluslar arası katılımlı), Antalya, 2007., (),-.
 10. Günay, C., , S.A., , B.E., , Ü.E., (). Köpeklerde Ketamin Midazolamın İntravenöz Enjeksiyon ve İntravenöz İnfüzyon Uygulamalarının Karşılaştırılması. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2006., (),-.
 11. Balıkcı, E., (). Dirofilariosisli Köpeklerin Bazı Klinik Hematolojik Biyokimyasal ve Elektrokardiyogram Bulguları. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 12. Balıkcı, E., , G.f., (). Toklulara yedirilen yaş şeker pancarı posasının bazı klinik parametreler ile besi performansı üzerine etkisi. 1. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. İshalli Neonatal Buzağılarda Rotavirus Coronavirus E coli K99 ve Cryptosporidium parvum un Hızlı Test Kitleri ile Teşhisi ve Bu Hastalıkların Maternal İmmünite ile İlişkisinin Araştırılması, -
 2. Sığırların Bazı Ön Mide Hastalıklarının Tanı ve Prognozunda Kan Elektrolit Na K Cl Ca İnoganik P ve Mg Düzeyleri ve Elektrokardiyogram Bulgularının Öneminin Araştırılması, -
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Austral Journal of Veterinary Sciences, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TOXICOLOGY, 1
 5. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2
 7. Uluslararası, Dergi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Agricultural Science and Technology, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Egyptian Journal of Animal Production, 1
 10. Ulusal, Dergi, Kocatepe Veteriner Dergisi, 2
 11. Uluslararası, Dergi, Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Dergisi, 3
 12. Uluslararası, Dergi, Journal of Veterinary Medicine and Animal Health, 1
 13. Uluslararası, Dergi, African Journal of Microbiology Research, 1