T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Emrah AYTAÇ

Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
- - 2620
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ B.D
Uzmanlık Alanı :
girişimsel nöroloji, serebrovasküler hastalıklar, baş ağrısı, hareket bozuklukları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon - - 2620
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ B.D
Uzmanlık Alanı girişimsel nöroloji, serebrovasküler hastalıklar, baş ağrısı, hareket bozuklukları
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  selcuk üniversitesi tıp fakültesi
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  ankara dışkapı eğitim araştırma
 • Doçentlik » 2018

  2018

Makaleler

Uluslararası
 1. Kıvrak, T., Balin, M., Kobat, M.A., Aytaç, E., Karaca, I., (2017). Role of Neutrophils in the Inflammation ofBrain. SM AtherosclerosisJournal, (),-.
 2. Qureshi, A., Ma, S., Na, N., Aytaç, E., Akpinar, C., Wallery, S., (2018). Effectiveness of Topical Lidocaine-Prilocaine Cream for Pain Control During Femoral Artery Catheterization in Adult Patients: A Prospective Study.. Journal of vascular and interventional neurology, 10(1),60-64.
 3. Aytaç, E., Akpınar, Ç.K., (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN DIAGNOSIS AND SEVERITY OF ISCHEMIC STROKE ANDSERUM UROTENSIN-II LEVELS. Acta Medica Mediterranea, 34(),345-348.
 4. Qureshi, A.İ., Saleem, M.A., Aytaç, E., Malik, A.A., (2017). The Effect of Diagnostic Catheter Angiography on Outcomes of Acute Ischemic Stroke Patients Being Considered for Endovascular Treatment.. Journal of vascular and interventional neurology, 9(3),45-50.
 5. Qureshi, A.İ., Saleem, M.A., Aytaç, E., Wallery, S.S., (2017). Assessment of Skeletal Muscle Perfusion using Contrast-Enhanced Ultrasonography: Technical Note.. Journal of vascular and interventional neurology, 9(3),41-44.
 6. Seed, O., Khan, A., Nabeel, H., Aytaç, E., Qureshi, A.İ., (2017). Percutaneous Cervical Sympathetic Block for Pain Control after Internal Carotid Artery Dissection. A Report of Two Cases.. Journal of vascular and interventional neurology, 9(3),36-40.
 7. Bayır, Ö., Çomoğlu, S.S., Özdek, A., Aytaç, E., Güven, H., Özdal, M.P., Korkmaz, M.H., (2012). Vestibular Evoked Myogenic Potential Responses in Behcet's Disease. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 8(1),113-117.
Ulusal
 1. Aytaç, E., Akpınar, Ç.K., Gönen, M., (2018). İskemik İnme Hastalarında Ekstrakraniyal Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi. FIRAT TIP DERGİSİ, 23(2),87-90.
 2. Akpınar, Ç.K., Aytaç, E., Sibel, Ç.U., Arslan, A., Bilge, P.Ç., (2017). Kronik Lenfositik Lösemi Seyrinde Görülen Progresif MultifokalLökoensefalopati Olgusu. FIRAT TIP DERGİSİ, 22(1),43-44.
 3. Aytaç, E., Arzu, A., Çomoğlu, S.S., (2010). Karaciğer Hastalığına Bağlı Olarak Gelişen bir Parkinsonizm Olgusu. PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI DERGİSİ, 13(1),12-14.
 4. Aytaç, E., Akpınar, Ç.K., Gürkaş, E., (2017). Neutrophil to Lymphocyte Ratio : A Simple and Readily Available Independent Marker of Mortality in Acute Ischemic Stroke. Fırat Tıp Dergisi, 22(4),192-196.
 5. Aytaç, E., Çomoğlu, S.S., Kurt, B., (2011). Erişkin Başlangıçlı Pür Mitokondrial Miyopati. Selçuk Tıp Dergisi, 27(4),231-232.
 6. Aytaç, E., Akyüz, A., Uçar, C.A., Cemile, S.D., Topal, Y., Kurtuluş, T.Y., (2015). Nörofibromatozis Tip 1 ve Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),113-115.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aytaç, E., Balgetir, F., Gönen, M., (2019). Ischemia-modified albumin levels before and after carotid artery stenting as a marker of silent cerebral ischemia. 3. türkiye inme akademisi, (),-.
 2. Adnan, İ.Q., Saleem, M.A., Nishath, N., Aytaç, E., Shawn, S.W., (2018). A Prospective Study of Use of a Topical Anesthetic Cream (EMLA) to Reduce Pain During Femoral Artery Catheterization for Diagnostic and Interventional Neurovascular Procedures in Awake Patients. . International Stroke Conference, (),-.
 3. Saleem, M..A., Aytaç, E., Asad, A., Qureshi, A.İ., (2017). The Effect of Endovascular Treatment on Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke Related to Isolated M2 Segment Middle Cerebral Artery Occlusion.. . American Academy of Neurology, (),-.
 4. Gönen, M., Öztürk, S., Balgetir, F., Aytaç, E., Kocabıçak, E., (2017). Pseudobulbar Laughter Induced by Stimulation of Subthalamic Nucleus: Case Report. 3rd clinical neuroscience course, (),-.
 5. Aytaç, E., Qureshi, A.I., (). Prolonged Microcatheter-based Local Thrombolytic Infusion as a Salvage Treatment for Failed Endovascular Treatment for Cerebral Venous Thrombosis: A Multicenter Registry.. American Academy of Neurology, (),-.
 6. Gönen, M., Öztürk, S., Balgetir, F., Aytaç, E., Kocabiçak, E., (2017). PSEUDOBULBAL LAUGHTER INDUCED BY STİMULATİON OF SUBTHALAMIC NUCLEUS: CASE REPORT. 3. rd CLINICAL NEUROSCİENCE COURE, (),-.
Ulusal
 1. Gönen, M., Aytaç, E., (2017). TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA İNHİBİTÖRLERİNİN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YAN ETKİLERİ. 4. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),8-9.
 2. Aytaç, E., Gönen, M., (2017). Behçet Hastaliğinda Nörolojik Bulgular. 4. Fırat Romotoloji Sempozyumu., (),-.
 3. Gönen, M., Aytaç, E., Müngen, B., (2016). TEKRARLAYAN AĞRILI OFTALMOPLEJİK MİGREN/ OFTALMOPLEJİK MİGREN: OLGU SUNUMU. 11. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, (),-.
 4. Aytaç, E., (2016). Karotis revaskülarizasyon tedavisinde kullanılan stent ve balonlar. 52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 5. Aytaç, E., (2017). Akut İskemik İnme Endovasküler Tedavisinde Perioperatif Sedasyon, Anestezi ve Post-Operatif Bakım. 53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 6. Aytaç, E., (2017). MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANMIŞ KARDİYOEMBOLİK İNMELİ HASTADA ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU. GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISI, (),-.

Projeler

 1. PROKSİMAL VE DİSTAL KORUMA UYGULANAN KAROTİS STENTLEME HASTALARINDA SUBKLİNİK İSKEMİK OLAYLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, 01.05.2016-01.08.2016
 2. GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ ÖNCESİ IV TROMBOLİTİK TEDAVİ, 01.06.2018-01.08.2018
 3. SESSİZ SEREBRAL İSKEMİ BELİRTECİ OLARAK KAROTİS ARTER STENTLEME ÖNCESİ VE SONRASI BAKILAN İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN, 30.01.2018-17.09.2018

Üyelikler

 1. TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2