T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23300
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23300
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.
 • Doçentlik » 2010

  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • 1 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

  Bölüm Başkanı » Nisan 2013 tarihinden itibaren.
 • 2 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)

  Müdür » Ekim 2012 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Alkaya, E., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, 2. Cilt, AKÇAĞ, 2019, 1279, 978-605-342-503-8.
 2. Alkaya, E., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, 2. Cilt, AKÇAĞ, 2019, 1279, 978-605-342-503-8.
 3. Alkaya, E., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, 2. Cilt, AKÇAĞ, 2019, 1279, 978-605-342-503-8.
 4. Alkaya, E., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, 2. Cilt, AKÇAĞ, 2019, 1279, 978-605-342-503-8.
 5. Alkaya, E., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-, 2. Cilt, AKÇAĞ, 2019, 1279, 978-605-342-503-8.
 6. Alkaya, E., , Dobrıy Mir Roberta Minnullina, İzdatelstvo Magarif-Vakıt, 2018, 224, 9785906894663.
 7. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2017, 207, 978-975-061100-1.
 8. Alkaya, E., Kirillova, Z.N., , Kreşin Tatar Türkçesi (Dil, Tarih, Kültür), KESİT, 2018, 669, 9786059408851.
 9. Alkaya, E., Şemsiyeva, G., , Tatar Gönlü (Tatarlarım, Gönüller İnceldiğinde, Misafirliğe Geliniz), Manas, 2018, 342, 9789756089774.
 10. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ, 2017, 498, 978-975-338-361-5.
 11. Alkaya, E., , Türk Diline Gönül Verenler: Yabancı Türkologlar, Akçağ, 2017, 410, 978-605-342-377-5.
 12. Alkaya, E., , Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı, 2017, 757, 978-605-9320-27-6.
 13. Alkaya, E., , Müjgân Cumbur Armağanı, TKAE, 2010, , .
 14. Alkaya, E., , Sibirya Tatar Türkçesi, Turkish Studies Yay., 2008, 592, 978-9944-62-694-1.
 15. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri I, Anadolu Üniversitesi, 2011, 198, 978-975-06-1066-0.
 16. Alkaya, E., , Tehlikedeki Türk Dilleri II B: Örnek Çalışmalar, C. 3, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2016, 584, 978-9944-237-52-9.
 17. Alkaya, E., , Mustafa Öztürk e Armağan, Kesit, 2015, 416, 978-605-9100-43-4.
 18. Buran, A., Alkaya, E., , Ruxani Janğıru-El Tireginiŋ Negizi, Kazakistan Respublikası Bilim Jene Ğılım Ministrlığı, 2017, 266, 9786017247911.
 19. Buran, A., Alkaya, E., Yalçın, S.K., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1, AKÇAĞ, 2017, 288, 978-605-342-112-2.
 20. Alkaya, E., , , Республиканский центр развития традиционной культуры, Ихлас, 2015, 175, 978-5-906701-57-2.
 21. Alkaya, E., , Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay., 2008, 759, 978-975-6089-16-3.
 22. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri II Güneydoğu Karluk Grubu, AKÇAĞ, 2014, 164, 9786053421139.
 23. Buran, A., Alkaya, E., Özeren, M., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri IV Kuzeydoğu Grubu, AKÇAĞ, 2014, 266, 9786053421153.
 24. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., 2013, 483, 978-975-338-361-5.
 25. Tuncer, G., Alkaya, E., , Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Akçağ Yay., 2011, 350, 975-338-437-8.
 26. Buran, A., Alkaya, E., Yalçın, S.K., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri I Güneybatı Oğuz Grubu, AKÇAĞ, 2014, 278, 9786053421122.
 27. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri III Kuzeybatı Kıpçak Grubu, AKÇAĞ, 2014, 591, 9786053421146.
 28. Alkaya, E., , Mişer Tatar Türkçesi, KESİT, 2014, 671, 978-605-4646-73-9.
 29. Alkaya, E., , Türkler, Yeni Türkiye, 2002, 6, 975-6782-53-6.
 30. Alkaya, E., , Prof Dr Leylâ Karahan Armağanı, Akçağ Yay., 2013, 990, 9786053420354.
 31. Alkaya, E., , Prof Dr Saim Sakaoğlu na Armağan, Kömen-SOTA Yay., 2006, 724, 975652722-6.
 32. Alkaya, E., , Tuncer Gülensoy Armağanı, TKAE, 2012, 326, 978-975-456-110-4.
 33. Buran, A., , A.E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri II, Anadolu Üniversitesi, 2011, 205, 978-975-06-1100-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Alkaya, E., Kirillova, Z.N., (2018). Kreşin Tatar Ağızlarının Özellikleri. TÜRKLAD, 2(2),1-5.
Ulusal
 1. Alkaya, E., (2018). Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları ve Rusya Federasyonu’xxnda Kullanımı Üzerine. Yeni Türkiye, 24(101),584-594.
 2. Şengül, K., Alkaya, E., (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Bir Durum Belirleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2),87-108.
 3. Alkaya, E., (2016). Tataristan Tümen Kültür Merkezi nde Sibirya Tatar Türkçesi Kitabımı Tanıttım. YENİSES, 21(250),14-16.
 4. Alkaya, E., (2016). Sibirya ya Seyahat. Yenises, 21(248),14-16.
 5. Alkaya, E., (2006). Millî Şuur Eksikliğinin Türkçeye Etkisi. Akpınar, (1),5-8.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Alkaya, E., (2019). Mişer Tatar Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine Bazı Tespitler. COLLECTED PROCEEDINGS the international scientific-theoretical conference “Personalities of the great steppe:The Zhubanovs’ teachings and the reform of writing system” dedicated to the 120thanniversary of the birth of peominent public figure, the founder of the Kazakh linguistics,the first professor, pedagogue-scientist Kudaibergen Zhubanov and the 90th anniversaryof the birth of his son, Doctors of Philology, professor Eset Zhubanov., (),224-226.
 2. Alkaya, E., Yusupov, F., (2019). Жанр «Хикаят» в Фольклоре Сибирских Татар (Genre of Khikayat in Folklore of the Siberian Tatars). Традиционная культура народов Поволжья: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 95-летию со дня рождения известного этнографа Р.Г. Мухамедовой, 1(),58-47.
 3. Alkaya, E., Rayeva, G., (2019). KAZAK VE DİĞER TÜRK YAZI DİLLERİNDE KÖK KELİMELERDEGÖRÜLEN VARYANTLILIK ÜZERİNE. Atalar Sözü: Manevi Yenilenmenin Kaynağı Uluslar Arası Sempozyumu, (),54-58.
 4. Alkaya, E., (2017). Gaziantep Ağzı ve Bu Ağızla İlgili Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. Tarihten Günümüze Ayıntab-Gaziantep, Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, (),1361-1384.
 5. Alkaya, E., (2018). Sibirya Tatar Ağızlarının Karakteristik Dil Özellikleri. 2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 3(),117-122.
 6. Alkaya, E., (2018). TATAR TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI VE TATAR DİYALEKTOLOJİ ATLASI ÜZERİNE. KÖKTÜRK YAZISININ OKUNUŞUNUN 125. YILINDA ORHUN’DAN ANADOLU’YAULUSLARARASI TÜRKOLOJİSEMPOZYUMU, 1(),90-99.
 7. Alkaya, E., (2018). Sibirya Tatar Türkçesi ile Kırgız Türkçesi Arasındaki Fonetik Ortaklıklar. Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu, (),90-99.
 8. Alkaya, E., (2018). Sibirya Tatar Türkçesindeki Arkaik Fonetik Unsurlar. Törtinşi Önerkesiptik Revolyutsiyege 10 Kadam: Adami Kapitaldı Bayıtu Mumkindikteri Attı Xalıkaralık Konferentsiye, (),194-201.
 9. Alkaya, E., (2018). Türik Älemindegi Elipbi Mäselesi jane Ortaq Türik Elipbiyiniŋ Maŋızdılığı Turalı. Alaş Ziyalılarınıŋ Ğılımi-Ädıstemelik Muraları: Dästur men Jaŋaşıldıq, Xalıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiye Materialdarı, (),10-13.
 10. Alkaya, E., (2018). Türk Ad Verme Geleneği ve Tatar Kişi Adları. Törki Onomastika Ütkeni hem Bügingisi, Xalıkara Fenni-Gameli Konferentsiye, (),15-18.
 11. Alkaya, E., (2018). Bir Gönül İnsanı: Robert Minnullin. Şerık hem Gareb Kontekstında Törki Xalıklarnıñ Edebiyatı hem Sengatı, Xalıkara Fenni-Gameli Konferentsiye, (),12-17.
 12. Alkaya, E., (2018). Элазыгның Фырат университетында татар теле белән бәйлехезмәтләр һәм профессор доктор Ирҗан Алкая. МИРОВАЯ ТЮРКОЛОГИЯИ КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Материалы Международнойнаучно-практической конференции, (),13-19.
 13. Alkaya, E., (2018). MİŞER TATAR AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE. Traditsionnaya Kulturanarodov Povoljya Materialı IV Vserossiyskoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii s Mejdunarodnım Uçastiyem, 1(),33-40.
 14. Alkaya, E., (2018). Sibirya Tatar Türkçesi İle Kazak Türkçesi Arasındaki Fonetik Ortaklıklar. Şamğali Xaresulı Sarıbayevtın Tuğanına 125 Jıl Tuluwına Arnalğan “XXI. Ğasırdın Ğılımi-Ağartuşılık Paradigmaları: Ruxani Kundılıktar Ayasındağı Tıl Jane Medeniyet” Attı Xalıkaralık Ğılımi-Praktikalık Konferentsiya, (),50-63.
 15. Alkaya, E., (2017). Gaziantep Ağzı ve Bu Ağız Üzerine Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU, 1(),48-49.
 16. Şengül, K., Alkaya, E., (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ünsüz Yumuşaması. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES), (),-.
 17. Alkaya, E., (2017). Elazığ Fırat Üniversitesinde Tatar Türkçesiyle İlgili Çalışmalar veProf. Dr. Ercan Alkaya. SOХRАNЕNİЕ İ RАZVİТİЕ RODNIХ YAZIKOV V USLOVİYAХ MNOGONАTSİONАLNOGO GOSUDАRSТVА PROBLЕMI İ PЕRSPЕKТİVIMаtеriаlı Mеjdunаrоdnоy nаuçnо-prаktiçеskоy kоnfеrеntsii, 1(),16-20.
 18. Alkaya, E., Şengül, M., (). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Lisanüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları. 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES 2016, (),-.
 19. Alkaya, E., (2017). Татар Халкында Исем Кушу Йоласы Һəм Кеше Исемнəре (Tatar Xalkında İsem Kuşu hem Keşe İsemlere). Traditional Culture of the Turkic Peoples in The Changing World, 1(),42-43.
 20. Alkaya, E., (2017). TATAR TÜRKÇESİ YAZI DİLİNDE VE AĞIZLARINDA y-/c- SESİ ÜZERİNE. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, (),40-41.
 21. Alkaya, E., (2017). Tatarların Ana Dili Kullanımı Hakkında. Ortaçağdaki Semarkant Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sisteminin Gelişmesindeki Rolü, 1(),135-136.
 22. Alkaya, E., (2017). Türk Dünyasında Ortak Alfabe Üzerine. Jubanov Tağılımlı Destürli IX Xalıkaralık Ğılımi Konferentsiye Materialdarı, 1(),30-33.
 23. Alkaya, E., (2016). УПОТРЕБЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФОРМ ДЕЕПРИЧАСТИЙ В ГОВОРАХ МИШАРСКОГО ДИАЛЕКТА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА. ТАТАРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ, Материалы Международной научно-практической конференции, 1(),24-34.
 24. Alkaya, E., (2015). Tatar Türkçesinin Ağızlarında Fin Ugor Alıntıları. VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),-.
 25. Alkaya, E., (2016). Tatar Türklerinin Dil Durumu ve Tatar Türkçesinin Kullanımıyla İlgili Sorunlar Üzerine. Türkoloji Elmi-Medeni Harekatda Ortaq Deyerler ve Yeni Çağırışlar" mövzusunda Beynelxaalk Konfrans, 1(),195-200.
 26. Alkaya, E., (2016). Mişer Tatar Ağızlarının Tatar Dili ve Diyalektolojisi İçindeki Yeri. ЛИТЕРАТУРА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРАТЮРКСКИХ НАРОДОВ В КОНТЕКСТЕ ВОСТОК-ЗАПАД, МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 1(),13-18.
 27. Alkaya, E., (2016). TÜRK LEHÇEBİLİM ARAŞTIRMALARI İÇİNDE SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNİN YERİ VE DURUMU ÜZERİNE. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 28. Alkaya, E., (2013). Sibirya Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki IşIn Zarf fiil Eki Üzerine. Mejdunarodnıy Tyurkologiçeskiy Simpozium/Xalıkara Tyürkolologik Simpozium/International Turkological Symposium, 1(),200-204.
 29. Alkaya, E., (). Eski Türkçe DAçI Ekinin Mişer Tatar Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, (),-.
 30. Alkaya, E., (). Mişer Tatar Türkleri ve Dilleri. 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),-.
 31. Alkaya, E., (2014). Mişer Tatar Ağızlarındaki İkiz Ünlüler Üzerine Bir Değerlendirme. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1(),521-544.
 32. Alkaya, E., (). Türkiye Türkçesinde ve Türk Lehçelerinde İyelik Ekinden Sonra Kullanılan lAr Çokluk Eki Üzerine. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, (),-.
 33. Alkaya, E., (). Lehçelerarası İlişkiler Bağlamında Tatar Türkçesi Ağızlarıyla Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ortaklıklar. Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Kazan Sempozyumu, (),-.
 34. Alkaya, E., (2015). Sibirya Tatar Türkçesinde Arkaik Unsurlar. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1(),77-88.
Ulusal
 1. Sayfulina, F., Alkaya, E., (2019). Dede Korkut Hikâyeleri’nin Rusçaya Tercümesi ve Araştırılması Tarihi Üzerine. Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, (),121-127.
 2. Alkaya, E., Shadiyeva, G., (2019). Dede Korkut Hikâyeleri ve Kazak Destanlarında Geçen Deniz Kulunu, Su Atı Üzerine. Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, (),541-548.
 3. Alkaya, E., (2015). Elazığ Ağzı İle İlgili Çalışmalar ve Prof Dr Bahaeddin Ögel in Harput Ağzı Adlı Eseri Üzerine. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi Bildirileri, 2(),778-801.
 4. Alkaya, E., (2007). Elazığ Ağzı Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Prof Dr Tuncer Gülensoy un Bu Çalışmalara Katkısı. II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, (),3-14.
 5. Alkaya, E., (2014). Tataristan Türkleri ve Güncel Sorunları Üzerine. Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı, 1(),243-272.

Ödüller

 1. Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Dil Ödülü ("Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay., Elazığ 2007" adlı eser için)
 2. Cəfər Cabbarlı Mükafatı
 3. Türk Dünyası Hizmet Ödülü
 4. Manas’xxın Mirasçıları: Türk Kültürüne Hizmet Ödülü

Projeler

 1. Orta Asya daki Kültür ve Uygarlıkların Araştırılması Projesi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, -

Üyelikler

 1. İLESAM (TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ)
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 11
 3. Uluslararası, Dergi, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TÜRK DÜNYASI Dil ve Edebiyat Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Dil Araştırmaları, 1
 6. Uluslararası, Dergi, TEKE, 3
 7. Uluslararası, Dergi, TÜRÜK, 3
 8. Uluslararası, Dergi, TÜRKLAD (ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 2
 9. Uluslararası, Dergi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 3
 10. Ulusal, Dergi, Mavi Atlas, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 18
 12. Uluslararası, Dergi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2
 13. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 10
 14. Uluslararası, Dergi, DİL ARAŞTIRMALARI, 2
 15. Ulusal, Dergi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 16. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 3
 17. Uluslararası, Dergi, TÜRÜK, 1
 18. Uluslararası, Dergi, Uygur Araştırmaları Dergisi,, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Sibirya Araştırmaları Dergisi, 1
 20. Uluslararası, Dergi, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 21. Ulusal, Dergi, UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1
 22. Uluslararası, Dergi, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 1
 23. Uluslararası, Dergi, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 1
 24. Uluslararası, Dergi, Asia Minor Studies, 1
 25. Uluslararası, Dergi, Türürk Dergisi, 2
 26. Uluslararası, Dergi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 1
 27. Uluslararası, Dergi, Gazi Türkiyat Dergisi, 1
 28. Uluslararası, Dergi, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 2
 29. Uluslararası, Dergi, Karadeniz Araştırmaları, 1
 30. Ulusal, Dergi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 31. Uluslararası, Dergi, Diyalektolog, 7
 32. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 46