T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Burkay YAKAR

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
04242370000 - 2737
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 04242370000 - 2737
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 1. Pirinçci, E., Yakar, B., , Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2020, , 978-625-401-118-4.
 2. Pirinçci, E., Yakar, B., , Türkiye’de İş sağlığı, güvenliği ve etik, Türkiye Klinikleri, 2018, , 2528-8334.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kaygusuz, ö.t., Yakar, B., Ataş, O., Pirinçci, E., (2020). Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Atıklar HakkındakiBilgi ve Tutumlarının Araştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 25(3),140-146.
 2. Yılmaz, E., Yakar, B., Korkut, y., Ertekin, Y.H., (2015). Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal KültürSonuçlarının Değerlendirilmesi. EUROSIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, 4(3),111-116.
 3. Yakar, B., Ertekin, Y.H., Ertekin, H., (2015). İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 9(4),189-193.
Ulusal
 1. Yakar, B., Pirinçci, E., Kurt, C.E., (2020). Sigara İçme Durumuna Etki Eden Faktörler ve Tütün Kontrol Eylem Planının Sigara Kullanım Üzerine Etkisinin Araştırılması. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 34(2),147-153.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yakar, B., Pirinçci, E., Kaya, M.O., Onalan, E., (2020). Gebelerde Anemi Prevalansı Ve Anemi İle İlişkili Faktörlerin Araştırılması. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),612-613.
 2. Yakar, B., Demir, M., Onalan, E., Pirinçci, E., (2020). Sekonder Hiperparatroidizmin Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncı ve Sirkadiyen Ritm Üzerine Etkisinin Araştırılması. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),579-580.
 3. Sertdemir, B.C., Yakar, B., Pirinçci, E., (2019). Palyatif Bakım. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ, (),666-670.
Ulusal
 1. Yakar, B., Olgun, E., Karakaş, S., Onalan, E., Pirinçci, E., (2020). Aile Hekimliği Kliniğinde Yaşlılarda Geriatrik DepresyonPrevalansı ve İlişkili Faktörler. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, (),-.
 2. Sönmez, C.I., Ertekin, Y.H., Yakar, B., Ertekin, H., Korkut, T.Y., Turan, S.F., (2013). MAHKUMLARIN SİGARA BAĞIMLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOĞUŞLARDA DUMANSIZ HAVA SAHASI İSTEĞİ. 2. ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),17-.

Projeler

 1. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda seconder hiperparatrodizmin kan basıncı ve sirkadiyen ritim üzerine etkisi Araştırılması, 12.02.2019-

Üyelikler

 1. Wonca EURACT
 2. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği