T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Esnek Üst Yapı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Esnek Üst Yapı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F. Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.
 • Yüksek Lisans » 2002 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı
 • Doktora » 2007 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı
 • Doçentlik »

  2012

Kitaplar

 1. Kök, B.V., , Karayolu Mühendisliği ve Tasarımı, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti, 2019, 192, 978-605-033-039-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yalçın, E., Baykara, A., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2020). Irak ve Batman Bitümleri Kullanılan SEBS Modifiyeli Bağlayıcıların Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1),95-104.
 2. Yalçın, B.F., Yalçın, E., Kök, B.V., Yılmaz, M., (2020). EVA Bazlı Reçine Modifikasyonunun Reolojik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonu ile Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1),402-412.
 3. Yılmaz, M., Kök, B.V., (2008). Stiren Butadien Stiren Modifiyeli Bitümlü Bağlayıcıların Superpave Sistemine Göre Yüksek Sıcaklık Performans Seviyesinin ve İşlenebilirliğinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(4),811-819.
 4. Kök, B.V., Yılmaz, M., (2009). The Effects of Using Lime and Styrene Butadiene Styrene on Moisture Sensitivity Resistance of Hot Mix Asphalt. Construction and Building Materials, 23(5),1999-2006.
 5. Kök, B.V., Yılmaz, M., Şengöz, B., Şengür, A., Avcı, E., (2010). Investigation of complex modulus of base and SBS modified bitumen with artificial neural networks. Expert Systems with Applications, 37(12),7775-7780.
 6. Kök, B.V., Çolak, H., (2011). Laboratory comparison of the crumb rubber and SBS modified bitumen and hot mix asphalt. Construction and Building Materials, 25(8),3204-3212.
 7. Topal, A., Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., Şengöz, B., (2011). Evaluation of Rheological and Image Properties of Styrene Butadiene Styrene and Ethylene Vinyl Acetate Polymer Modified Bitumens. Journal of Applied Polymer Science, 122(),3122-3132.
 8. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., (2011). Effects of Using Asphaltite as Filler on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt. Construction and Building Materials, 25(11),4279-4286.
 9. Yılmaz, M., Kök, B.V., Şengöz, B., Şengür, A., Avcı, E., (2011). Investigation of complex modulus of base and EVA modified bitumen with Adaptive Network Based Fuzzy Inference System. Expert Systems with Applications, 38(1),969-974.
 10. Kök, B.V., Yılmaz, M., Güler, M., (2011). Evaluation of high temperature performance of SBS Gilsonite modified binder. Fuel, 90(10),3093-3099.
 11. Kök, B.V., Yılmaz, M., Turgut, P., Kuloğlu, N., (2012). Evaluation of the Mechanical Properties of Natural Asphalt Modified Hot Mixture. International Journal of Material Research, 103(4),506-512.
 12. Alataş, T., Yılmaz, M., Kök, B.V., Koral, A.F., (2012). Comparison of permanent deformation and fatigue resistance of hot mix asphalts prepared with the same performance grade binders. Construction and Building Materials, 30(),66-72.
 13. Kök, B.V., Yılmaz, M., Geçkil, A., (2013). Evaluation of the low temperature and elastic properties of crumb rubber and SBS modified bitumen and mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering, 25(),257-265.
 14. Kök, B.V., Yılmaz, M., Çakıroğlu, M., Kuloğlu, N., Şengür, A., (2013). Neural network modeling of SBS modified bitumen produced with different methods. FUEL, 106(),265-270.
 15. Mehmet, Y., , B.V.K., , N.K., (2013). Investigating the Resistance of Asphaltite Containing Hot Mix Asphalts against Fatigue and Permanent Deformation by Dynamic Tests. Canadian Journal of Civil Engineering, 40(1),27-34.
 16. Mehmet, Y., , B.V.K., , N.K., (2013). Investigation of Mechanical Properties of Short and Long term Aged Asphaltite Modified Asphalt Mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering, 25(5),563-572.
 17. Baha, V.K., , M.Y., , N.K., (2012). Asfaltit İlavesinin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi. Teknik Dergi, 23(1),5813-5826.
 18. Baha, V.K., , N.K., (2011). Effects of Two Phase Mixing Method on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt. Road Materials and Pavement Design, 12(4),721-738.
 19. Mehmet, Y., , B.V.K., (2009). Effects of ferrochromium slag with neat and polymer modified binders in hot bituminous mix. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 16(),319-325.
 20. Baha, V.K., , N.K., (2007). Economic Analysis of Pavement Layers According to AASHTO 86 Method. İMO Teknik Dergi, 18(),4257-4270.
Ulusal
 1. Alataş, T., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2018). Determination of the resistance of hot mix asphalt samples prepared under different conditions against wheel tracking. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 13(1),105-111.
 2. Erdoğan, Ö., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2018). Effects of the Combined Use of Styrene-Butadiene-Styrene and Gilsonite in Bitumen Modification on the Stiffness and Thermal Sensitivity of Bitumens. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 13(1),77-85.
 3. Kök, B.V., Kuloğlu, N., (2007). The Effects of Different Binders on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt. nternational Journal of Science & Technology, 2(1),41-48.
 4. Mehmet, Y., , B.V.K., , N.K., , T.A., (2013). Farklı polimerlerle modifiye edilen bitümlü bağlayıcıların depolama stabilitesi özelliklerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 15(1),67-77.
 5. Yılmaz, M., Kök, B.V., Erdoğan, Ö., (2015). Determination of Rheological Properties of Polymer and Natural Asphalts Modified Binders After Storage Stability Test. Journal of Engineering and Natural Sciences, 33(2),157-165.
 6. Kök, B.V., Yılmaz, M., Geçkil, A., (2012). Çimento Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Maliyetine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3),165-172.
 7. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., (2011). Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Politeknik dergisi, 14(3),193-197.
 8. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2014). The effects of SBS and wax modification on stability and stiffness of stone mastic asphalt. Turkish Journal of Science and Technology, 9(1),56-72.
 9. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2013). Parafin ve SBS modifiyeli karışımların tekerlek izi ve kırılma dirençlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1),61-68.
 10. Baha, V.K., , M.Y., , M.Y., (2009). Sivas Divriği Çelik Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliliğİ. C.Ü. Fen Bilimleri Dergisİ, 30(1),1-18.
 11. Mehmet, Y., , B.V.K., (2008). Ferrokrom Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi. üleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3),186-194.
 12. Necati, K., , M.Y., , B.V.K., (2008). Farklı Penetrasyon Derecelerine Sahip Asfalt Çimentolarının Kalıcı Deformasyona Karşı Dayanımlarının ve İşlenebilirliklerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1),81-91.
 13. Baha, V.K., , N.K., (2008). Investigation of Mechanical Properties of Asphalt Concrete Containing Styrene Butadiene Styrene. journal of Engineering and Natural Sciences, 26(1),81-94.
 14. Baha, V.K., , N.K., (2008). İki Asamalı Karıstırma Yönteminin Bitümlü Sıcak Karısımların Mekanik Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1),35-48.
 15. Baha, V.K., , N.K., (2008). Effects of Steel Slag Usage as Aggregate on Indirect Tensile and Creep Modulus of Hot Mix Asphalt. G.U.Journal of the Science,, 21(3),97-103.
 16. Baha, V.K., , N.K., (2007). Esnek Üst Yapıların Tasarımlarında AASHTO 72 ve AASHTO 86 Yöntemlerinin Analitik ve Ekonomik Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi, Fen Bil.Ens. Dergisi, 23(1),136-148.
 17. Necati, K., , B.V.K., , B.D., (2006). Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi. F.Ü. Fen ve Müh.Bil.Der., 18(1),91-97.
 18. Necati, K., , B.V.K., (2005). Sollama Esnasında Taşıt ve Yol İle İlgili Faktörlerin Karar Ağacı Yöntemiyle İrdelenmesi. Erciyes Üniversitesi, Fen Bil.Ens. Dergisi, 21(1),180-188.
 19. Necati, K., , B.V.K., (2005). Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesinde Kullanılan Tuzun Beton Asfalt Kaplamaya Etkisi. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),87-96.
 20. Necati, K., , B.V.K., (2004). Using Steel Reınforcement In asphalt Concrete. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Degisi, 16(2),233-242.
 21. Necati, K., , B.V.K., (2003). Sıcaklık ve Yükleme Hızının Beton Asfalt Kaplamanın Rijitliğine etkis. akarya Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(3),205-210.
 22. Bekir, Y., , N.K., , B.V.K., (2002). Değişik Sıcaklıklarda Üretilen Asfalt Betonunun Fiziksel Özellikleri. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergis, 14(1),145-152.
 23. Baha, V.K., , M.Y., , N.K., , T.A., (2011). Değişik yöntemlerle hazırlanmış SBS modifiyeli bağlayıcıların reolojik özelliklerinin incelenmesi. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 29(3),272-288.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yalçın, E., Seyrek, E.Ş., Yılmaz, M., Kök, B.V., Arslanoğlu, H., (2020). Improvement of Resistance to Moisture-Induced Damage of Activated Carbon Modified Hot Mix Asphalt Using Hydrated Lime. 7th Euroasphalt Eurobitume Congress, (),-.
 2. Özdemir, A.M., Yalçın, E., Arslanoğlu, H., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). Investigation of the Effect of Carbonation Cake on Rheological Properties of Bituminous Binders. The International Conference on Materials and Engineering Technology (TICMET 19), (),-.
 3. Özdemir, A.M., Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). Asphalt Pavement Materials for the Guidance of Autonomous Vehicles. 4th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 4. Baykara, A., Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Özdemir, A.M., (2019). EFFECT OF ELASTOMERIC ADDITIVES ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 5. Baykara, A., Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). Investigation of Rheological Properties of Bitumen Modified with SBS MD 243 Using Bitumens Obtained from TÜPRAŞ and LANAZ Refineries. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH, (),-.
 6. Yalçın, E., Özdemir, A.M., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). USING OF MICROCAPSULES IN HOT MIX ASPHALTS FOR SELFHEALING. TICMET’xx19, (),-.
 7. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., Sav, C., (2018). Effects of Preperation Conditions on the Properties of Crumb Rubber Modified Binder. 20th international conference on civil engineering, architecture, building materials and environment, 20(3),1271-1276.
 8. Akpolat, M., Kök, B.V., (2018). Effect of Using Crumb Rubber with Warm-Mix-Asphalt Additive in Laboratory and Field Aging. 20th international conference on civil engineering, architecture, building materials and environment, 20(3),1201-1205.
 9. Akpolat, M., Kök, B.V., (2018). Effect of Using Crumb Rubber with Warm-Mix-Asphalt Additive in Laboratory and Field Aging. ICCEABME 2018 : 20th International Conference on Civil Engineering, Architecture, Building Materials and Environment, (),-.
 10. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., Sav, C., (2018). Effects of Preparation Conditions on the Properties of Crumb Rubber Modified Binder. ICCEABME 2018 : 20th International Conference on Civil Engineering, Architecture, Building Materials and Environment, (),-.
 11. Topal, A., Kök, B.V., Kaya, D., Şengöz, B., Dokandari, P.A., Yılmaz, M., (2017). Investigation of the Properties of Warm Mix Asphalt Involving Organic Additive. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 12. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., Şengür, A., (2011). Modelling the Viscosity of SBS Modified Bitumen Prepared at Different Conditions with Artifical Neural Networks. 6.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 13. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., (2011). Using of Foam Asphalt Method at Recycling of Flexible Pavement Materials. 6.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),81-86.
 14. Kuloğlu, N., Kök, B.V., Yılmaz, M., Tanyıldızı, m., (2011). Investigation of the AASHTO Method Parameters Effecting the Thickness of the Rigid Pavement Layer. 6.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),40-44.
 15. Kök, B.V., Yılmaz, M., Turhan, i., (2012). Comparison of The Volumetric Properties and Stabilities of Field And Laboratory Compacted Asphalt Concrete. 5th Eurasphalt Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul, (),-.
 16. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., (2012). Effects of Natural Asphalts Adding on the Rheological Characteristics of Paving Grade Binders. 5th Eurasphalt Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul, (),-.
 17. Kök, B.V., Yılmaz, M., Şağbanşua, L., (2015). Effect of Hot Mixture Modification on Overall Cost of the Pavement. The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings, (),2-11.
 18. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2016). Evaluation of Using Evotherm with SBS Modification in Terms of Bitumen Properties. International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), (),6-9.
 19. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2016). Effects of paraffin on low temperature properties of SBS modified binder. 6th Euroasphalt and Eurobitume Congress, (),-.
 20. Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Çeloğlu, M.E., (2016). Effects of nanoclay modification on the rheological properties of bitumen binders. 6th Euroasphalt and Eurobitume Congress, (),-.
 21. Çeloğlu, M.E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Yalçın, E., (2016). Effects of various biochars on the high temperature performance of bituminous binder. 6th Euroasphalt and Eurobitume Congress, (),-.
 22. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., Turgut, p., (2010). Laboratory Investigation of Syrian Natural Asphalt in Asphalt Concrete. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 23. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., (2010). Investigation of Resistance to Moisture Damage of Hydrated Lime Treated Hot Mix Asphalt Mixtures According to Superpave Method. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 24. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., Geçkil, T., (2010). Tatlı Kirecin Bitümlü Sıcak Karışımların Nem Hasarına Karşı Dayanımına Etkisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. International Sustainable Buildings Symposium, (),160-164.
 25. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., (2010). Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi. International Sustainable Buildings Symposium, (),165-168.
 26. Kök, B.V., Sayın, E., (2004). Yolun Geometrik Standartlarının Trafik Güvenliğine Etkisi. TRODSA 2004 Trafik ve Yol Güvenliği II.Uluslararası Kongresi, (),645-654.
Ulusal
 1. Yalçın, E., Seyrek, E.Ş., Yılmaz, M., Kök, B.V., Arslanoğlu, H., Çeloğlu, M.E., (2018). Effects of Recycle Polymer Waste on the Properties of Bituminous Binders. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 2. Kök, B.V., (2003). Beton Asfalt Kaplamalarda Doğal Agrega Kullanımının Fiziksel ve Ekonomik Etkileri. III.Gap ve Sanayi Kongresi, (),-.
 3. Kuloğlu, N., Kök, B.V., Öndaş, m., (2004). Sathi Kaplamalarda Kusma Olayına Etki Eden Faktörler. 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 4. Kuloğlu, N., Kök, B.V., Özdemir, m., (2007). Hava Alanı Üstyapı Tasarım Metotlarının Değerlendirilmesi. 7.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 5. Kuloğlu, N., Yılmaz, M., Kök, B.V., Geçkil, T., (2009). Silopi Asfaltiti Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Nem Hasarına Karşı Dayanımına Etkisi. 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 6. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., Şengöz, B., Topal, A., (2009). Stiren Butadien Stiren Modifikasyonunun Bitümlü Bağlayıcıların Orta ve Yüksek Sıcaklıkta Reolojik Davranışı Üzerindeki Etkisi. 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 7. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., (2011). SBS CR Modifiyeli Bitümün Yüksek Sıcaklık Performansının İncelenmesi. 9.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 8. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., (2011). Öğütülmüş Araç Lastiği Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Değerlendirilmesi. Karayolu 2.Ulusal Kongresi, (),-.
 9. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., Şengür, A., (2013). Asfaltit İçeren Bitümlü Sıcak Karışımlarda Çatlak İlerleyişinin Görüntü Analizi ile İncelenmesi. 6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),-.
 10. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Çeloğlu, M.E., (2013). Farklı Koruyucu Bakım Yöntemlerinin Esnek Üstyapılar Üzerindeki Etkileri. 6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),-.
 11. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Yalçın, E., (2013). Esnek Üstyapı Malzemelerine Uygulanan Adezyon Deneylerinin Karşılaştırılması. 6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),-.
 12. Kuloğlu, N., Karakaş, s., Kök, B.V., Yılmaz, M., (2013). Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Kullanımının Değerlendirilmesi. 6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),-.
 13. Kuloğlu, N., Karakaş, s., Kök, B.V., Yılmaz, M., (2013). Modifiye Bitümlü Sıcak Karışımların Arazi Performansının Değerlendirilmesi. 10.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 14. Özdemir, m., Kuloğlu, N., Kök, B.V., Yılmaz, M., (2012). Havaalanı Esnek Üstyapı Tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 10.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 15. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2013). SBS Sasobit Modifiyeli Bitümün Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. 10.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 16. Yılmaz, M., Kök, B.V., Çeloğlu, M.E., Yalçın, E., (2013). Bitümlü Sıcak Karışım Tasarım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 10.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 17. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Kuloğlu, N., (2013). Saf ve Modifiye Bitümlerle Hazırlanan Karışımların Kalıcı Deformasyona Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi. 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 18. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2013). Organik Ilık Karışım Asfalt Katkısının Modifiyeli Bağlayıcılarla Birlikte Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 19. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2013). Bitüm Modifikasyonunun Karıştırma Sıkıştırma Sıcaklığı Bakımından Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 20. Kök, B.V., Yılmaz, M., Turhan, i., (2013). Bitümlü Sıcak Karışımların Üretiminde Optimum Tesis Tasarımı. 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),-.
 21. Kök, B.V., Yılmaz, M., Aydın, g., (2014). Ilık Karışım Asfalt Katkısı ve Öğütülmüş Araç Lastiği Modifiyeli Bağlayıcıların Geleneksel Özelliklerinin İncelenmesi. Karayolu 3.Ulusal Kongresi, (),-.
 22. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., Yamaç, ö., (2014). Farklı Katkılarla Modifiye Edilen Bağlayıcıların Depolama Stabilitesi Deneyi Sonrası Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Karayolu 3.Ulusal Kongresi, (),-.
 23. Kök, B.V., Yılmaz, M., Akpolat, M., (2015). Öğütülmüş Araç Lastiği ve Parafin Modifikasyonunun Taş Mastik Asfalt Kaplamanın Stabilite ve Rijitliğine Etkisi. 11.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 24. Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Çeloğlu, M.E., (2015). Bentonit Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 11.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 25. Çeloğlu, M.E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Yalçın, E., (2015). Bitüm Modifikasyonunda Stiren Etilen Butilen Stiren Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Orta ve Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulaştırma Kongresi, (),-.
 26. Kök, B.V., Okubay, m., Yardım, M.S., Yılmaz, M., (2017). ATIK MERMERLERİN BİTÜM İLE ADEZYONU VE BİTÜMLÜSICAK KARIŞIMLARDAKİ EKONOMİK ETKİSİ. 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, (),309-319.

Ödüller

 1. En iyi bildiri ödülü
 2. En iyi doktora tezi ödülü

Patentler

 1. Bitümün Düşük Sıcaklık Kohezyon ve Adezyon Özelliğinin Belirlenmesi

Projeler

 1. Üç Farklı Katkının Birlikte Kullanımının Bitümün Ve Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Olan Etkisinin Araştırılması, 01.09.2019-01.09.2020
 2. Stiren-Butadien-Stiren Modifiyeli Bitümlü Bağlayıcıların Hazırlanmasında Karıştırma Sıcaklığı, Hızı ve Süresinin Bağlayıcıların Reolojik Özeliklerine Etkisi, 11.09.2014-20.07.2015
 3. Farklı Biyoçarlarla Modifiye Edilen Bitümlerin DepolamaStabilitesi Özelliklerinin Araştırılması, 15.05.2018-30.07.2019
 4. Farklı Saf Bitümlerle Hazırlanan Polimer Modifiye BitümlerinReolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 28.05.2019-
 5. 4 Nokta Eğilme Yorulma Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 02.11.2018-30.05.2019
 6. Öğütülmüş Atık Lastik Kauçuklarının Bitümlü Bağlayıcıların Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisinin Dinamik Kayma Reometresi Deneyi İle Belirlenmesi, 27.09.2019-
 7. Doğal Asfalt Katkısının Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Olan Etkisinin SBS Modifikasyonuna Göre Karşılaştırılması, 28.05.2019-08.10.2019
 8. Atık Yağ İçeren Kapsüllerin Kendini Onarabilen Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 01.07.2018-
 9. Öğütülmüş araç lastiği modifiyeli ılık karışım asfaltların çevresel etkiler altında uzun dönem performansının değerlendirilmesi, 26.12.2016-02.11.2018
 10. Farklı Modifiye Bitümlerle Hazırlanmış Bitümlü Sıcak Karışımların Çatlak İlerleyişine Karşı Daynımlarının İncelenmesi, 05.07.2017-19.12.2017
 11. Dinamik Kayma Reometresi Aleti Kullanılarak Elastik Geri Dönme (MSCR) Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 22.04.2016-29.03.2017
 12. Grafit Katkısının Bitüm ve Taş Mastik Asfalt Kaplamaya Etkisinin Araştırılması, 23.06.2016-22.05.2017
 13. Öğütülmüş Araç Lastiğinin Pirolizinden Elde Edilen Biocharın Bitümlü Bağlayıcılarla Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 20.11.2015-29.03.2017
 14. Saf ve Polimer Modifiyeli Bağlayıcılarla Hazırlanan Bitümlü Sıcak Karışımların Tekerlek İzi Oluşumuna Karışı Dayanımının Belirlenmesi, 23.09.2011-01.02.2013
 15. Arazi ve Laboratuvar Sıkıştırma Şartlarının Bitümlü Sıcak Karışımların Hacimsel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 23.09.2011-22.08.2013
 16. Öğütülmüş araç lastiği ve SBS modifiyeli bitüm ve bitümlü sıcak karışımların düşük sıcaklık, elastik ve plastik davranışının değerlendirilmesi, 20.12.2011-15.03.2013
 17. Doğal Zeolit İçeren Ilık Karışım Asfaltların Performansları Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sonuçlarin Farklı Ilık Karışım Asfalt Uygulamaları İle Karşılaştırılması, 01.04.2011-01.04.2014
 18. Şırnak Asfaltitinin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Tekerlek İzi Oluşumu ve Nem Hasarına Karışı Dayanım Özellikleri Bakımından İncelenmesi, 01.04.2010-01.04.2012
 19. Farklı Modifiye Bitümlerle Hazırlanmış Bitümlü Sıcak Karışımların Çatlak İlerleyişine Karşı Daynımlarının İncelenmesi, 05.07.2017-19.12.2017
 20. Modifiye Bitüm Hazırlama Şartlarının Öğütülmüş Araç Lastiği Modifikasyonuna Etkisi, 14.09.2015-07.10.2016
 21. Öğütülmüş Araç Lastiği ve Sasobit Modifiyeli Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışım Özelliklerinin İncelenmesi, 07.11.2014-07.10.2016
 22. Stiren Butadien Stiren ve Gilsonit in Birlikte Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 30.12.2014-08.01.2016
 23. Stiren Butadien Stiren ve Gilsonit in Birlikte Kullanımının Modifiye Bitümlerin Depolama Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 11.09.2014-20.07.2015
 24. Münferit proje FÜBAP, 23.09.2011-01.02.2013
 1. Ulusal, Dergi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarımı, 1
 2. Uluslararası, Bildiri Kitabı, International Conferance on Advances and Inovations in Engineering, 3
 3. Uluslararası, Dergi, International Journal of Pavement Engineering, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Road Materials and Pavement Design, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Journal of Testing and Evaluation, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Polish Journal of Chemical Technology, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Transportation in Developing Economies, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Construction and Building Materials, 1
 9. Ulusal, Dergi, süleyman demirel üniversitesi fen bilimleri dergisi, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Road Materials and Pavement Design, 4
 11. Uluslararası, Dergi, Construction and Building Materials, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Journal of Materials in Civil Engineering, 1
 13. Uluslararası, Dergi, International Journal of Pavement Engineering, 1