T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4968
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Çocuk Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4968
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Çocuk Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
 • 1 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Üye » Şubat 2012 tarihinden itibaren.
 • 2 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Farabi Değişim Programı Koordinatörü

  Koordinatör » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 3 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-10-05 tarihinden itibaren.
 • 4 Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı

  Danışman » 2014-10-01 tarihinden itibaren.
 • 5 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Koordinatör » 2016-10-09 tarihinden itibaren.
 • 6 Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

  Müdür Yardımcısı » 2016-12-30 tarihinden itibaren.
 • 7 Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı

  Bölüm Başkanı » 2018-07-02 tarihinden itibaren.
 • 8 Fırat Üniversitesi Gündüz Bakımevi Müdürü

  Müdür » 2018-02-06 tarihinden itibaren.
 • 9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı

  Anabilim Dalı Başkanı » 2018-07-02 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3, Gece Kitaplığı, 2018, 13, 978-605-288-790-5 (3.c).
 2. Gezer, Ş.B., , Sosyoloji, Lisans Yayıncılık, 2013, 504, 978-605-5044-07-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Akpunar, B., Gezer, Ş.B., (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-ÖğretmeSürecine Yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(),1-12.
 2. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(1),79-84.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gezer, Ş.B., (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyoloji Dersine İlişkin Algıları. VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ kONGRESİ, (),-.
 2. Gezer, Ş.B., (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitici Oyuncak AlgısınınDeğerlendirilmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, (),-.
 3. Gezer, Ş.B., (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyuncak TercihlerindeCinsiyet Rolleri Algısının Etkisi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 4. Gezer, Ş.B., (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Oyunlarını Canlandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, (),367-372.
 5. Gezer, Ş.B., (2018). Hikaye Kitaplarında Sosyal İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, (),-.
 6. Gezer, Ş.B., (2018). Geçmişten Günümüze Elazığ’da Çocuk Oyunları. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, (),-.
 7. Gezer, Ş.B., (2015). PEER VIOLENCE IN CHILDREN A QUALITATIVE STUDY. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (),-.
 8. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., (2012). Çocuk İhtiyaçlarının Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, (),275-280.
Ulusal
 1. Turan, M., Gezer, Ş.B., (2015). Anne Eğitim Çalışmalarına Bir Örnek Anne Üniversitesi Projesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.

Projeler

 1. “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi” Projesi, 20.07.2017-
 2. Anne Üniversitesi, 14.02.2015-08.04.2017
 1. Uluslararası, Dergi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), 2
 6. Uluslararası, Dergi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 2