T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Serhatlıoğlu, B., (2016). LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSELARAŞTIRMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLEREİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. TURKISH STUDİES, 11(19),721-738.
 2. Serhatlıoğlu, B., (2016). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Öncesi Öğretmenine İlişkin Metaforik Algıları. TURK-JES (TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES), 3(3),-.
 3. Serhatlıoğlu, B., (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. TURKISH STUDIES, 8(7),201-221.
 4. Serhatlıoğlu, B., (2013). Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (),-.
Ulusal
 1. Serhatlıoğlu, B., Ipek, S., (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 5(32),442-459.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Serhatlıoğlu, B., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Determination of Faculty of Medicine Students’ Perception of Academic Motivation. II. International World of Turks Symposium of Social Sciences, (),-.
 2. Serhatlıoğlu, B., Ipek, S., (). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, (),-.
 3. Serhatlıoğlu, B., (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİL VE KAVRAM GELİŞİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2.ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Serhatlıoğlu, B., (2016). Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers of Curriculum. WEI International Academic Conference-Education, Humanities and Social Sciences, (),-.
Ulusal
 1. Gürol, A., Serhatlıoğlu, B., (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Televizyon Programlarındaki Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına Dayalı İngilizce Dil Öğretimi Program Tasarımı Avrupa Birliği LdV Hareketlilik Programı Projesi TR 05 A F EX2 34, -

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, TURK-JES(Turkish Journal of Educational Studies), 1