T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca
Telefon :
424-2370000 - 4885
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Almanca
Telefon 424-2370000 - 4885
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

  Yüksek Lisans Tezi;

  Sosyal Ağ Destekli Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğrenci Başarısı ve Görüşlerine Etkisi
 • Doktora » Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Kitaplar

 1. Özmen, B., , Various Aspects of ICT Integration in Education, Gazi Kitabevi, 2017, 62, 978-605-344-560-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özmen, B., Usluel, Y., Çelen, F.K., (2014). Araştırmalarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu Konusunda Var Olan Durum ve Yönelimler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5),1224-1253.
 2. Yıldırım, N., Özmen, B., (2012). Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı. e-Journal of New World Sciences Academy / Education Sciences, 7(1),288-295.
 3. Özmen, B., Varol, F., (2012). Uzman Aile ve Öğretmen Gözü İle Eğitim Yazılımları EYADES. e-Journal of New World Sciences Academy / Education Sciences, 7(1),322-330.
Ulusal
 1. Atıcı, B., Özmen, B., (2012). Blog kullanımının sınıf topluluğu duygusuna etkisi. Eğitim Teknolojileri ve Araştırmaları Dergisi (ETAD), 3(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özmen, B., Tepe, T., Tüzün, H., (2018). Üniversite Öğrencilerinin Programlana Sürecinde Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 2. Özmen, B., Tepe, T., Tüzün, H., (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlikleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 3. Özmen, B., Usluel, Y., (2016). Oyun Programlama Sürecinde Hata Ayıklama Bir Yaz Kampı Deneyimi. 4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, (),-.
 4. Tüzün, H., Özmen, B., Tepe, T., (2015). Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim için tasarım süreci. 2nd International Eurasion Educational Research Congress, (),-.
 5. Yıldırım, N., Özmen, B., (2011). Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), (),1118-1123.
 6. Özmen, B., Varol, F., (2011). Uzman Aile ve Öğretmen Gözü İle Eğitim Yazılımları EYADES. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), (),1048-1053.
 7. Atıcı, B., Özmen, B., (2011). Blog Kullanımının Sınıf Topluluğu Duygusuna Etkisi. International Educational Technology Conference 2011 (IETC), (),1408-1413.
 8. Özmen, B., Özer, S., Türel, Y.K., (2014). Problem Çözme Becerisinin Kazandırılmasında Eğitsel Oyunlar Bir Literatür Taraması. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 9. Özmen, B., Usluel, Y., Fatma, K.Ç., (2014). Araştırmalarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu Konusunda Var Olan Durum ve Yönelimler. 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), (),322-333.

Ödüller

 1. MEB Öğretmenlik Bursu
 2. BİDEB 2211- Yurtiçi Doğrudan Doktora Bursu
 3. BİDEB 2210 - Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu
 4. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)

Projeler

 1. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, -