T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sayısal İşaret işleme, Biyomedikal işaret işleme, Sayısal Görüntü İşleme (Digital Signal Processing, Biomedical Signal and Image Processing, Sayısal Görüntü İşleme)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sayısal İşaret işleme, Biyomedikal işaret işleme, Sayısal Görüntü İşleme (Digital Signal Processing, Biomedical Signal and Image Processing, Sayısal Görüntü İşleme)
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Aralık 2005 ile Haziran 2006 tarihleri arasında.
 • 2 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Haziran 2006 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 3 Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Haziran 2006 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2006 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Haziran 2006 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 6 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Haziran 2006 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Ergen, B., , Advances in Wavelet Theory and Their Applications in Engineering Physics and Technology, IN-TECH, 2011, 634, 978-953-51-0494-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ergen, B., Tümen, V., (2016). Palmprint Identification Using DiscriminativeFrequency Components and Extreme LearningMachine. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, (10),262-265.
Ulusal
 1. Tümen, V., Yıldırım, Ö., Ergen, B., (2018). A Convolutional Neural Network Model for Road Flow Direction Detection. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 1(2),261-266.
 2. Ergen, B., Baykara, M., (2011). İstatistiksel Uzaysal Alan Metotlarının İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi için Bir Uygulama. Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(23),87-93.
 3. Ergen, B., (2011). Kalp Seslerinin Güç ve Yüksek Derece Spektrum Kestirim Teknikleri ile Doğrusallık Analizi. Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1),53-60.
 4. Ergen, B., Tatar, Y., (2005). Dizi İşaret İşleme Teknikleri ile Kalp Sesi Üreten Kaynakların Göğüs Duvarı Üzerinden Yerlerini Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 17(1),32-41.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tümen, V., Yıldırım, Ö., Ergen, B., (2018). Detection of road disorders using convolutional neural networks for driver support systems. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems (BANU-ITSC’18), (),321-324.
 2. Tümen, V., Yıldırım, Ö., Ergen, B., (2018). Automatic pedestrian detection using deep learning for smart driving systems. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems (BANU-ITSC’18), (),243-246.
 3. Safalı, Y., Avaroğlu, E., Ergen, B., (2018). Twitter Verilerinden Kullan c lar n Siyasi EğilimlerininVeri Madenciliği Teknikleri ile Kestirimi. IDAP18 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium., (),210-214.
 4. Toğaçar, M., Ergen, B., Özyurt, F., (2018). DEEP LEARNING STUDIES ON REMOTE HYPERSPECTRAL IMAGES. IDAP18 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium., (),1011-1014.
 5. Toğaçar, M., Ergen, B., (2018). GÖĞÜSKANSERİSINIFLANDIRILMASI İÇİN DERİNÖĞRENMEYAKLAŞIMI. IDAP18 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium., (),1016-1020.
 6. Safalı, y., Avaroğlu, E., Ergen, B., (2018). Estimating the Political Trends of Users from Twitter Data with Data Mining Techniques. IDAP-2018, (),-.
 7. Tümen, V., Yıldırım, Ö., Ergen, B., (2018). Recognition of Road Type and Quality for Advanced Driver Assistance Systems with Deep Learning. The 22rd International Conference ELECTRONICS 2018, (),-.
 8. Karcı, A., Arslan, A., Ergen, B., (2000). Structural Properties of Petri Nets with Start Stop Place. The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Netw, (),361-370.
 9. Tümen, V., Söylemez, Ö.F., Ergen, B., (2017). Use of a Convolutional Neural Networks Method in Image Classification. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 10. Ergen, B., Çalışkan, A., (2011). Biyometrik Sistemler ve El Tabanlı Biyometrik Tanıma Karakteristikleri. The 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 11. Ergen, B., Baykara, M., (2011). Örnek Azaltmasız Dalgacık Dönüşümü ve Destek Vektör Makinesi ile Ölçek Bağımsız Doku Sınıflandırması. The 6th International Advanced Technologies Symposium, (),140-143.
 12. Ceylan, Z., Karhan, Z., Fırat, S.Ü.O., Ergen, B., (2014). A Comparative Study on Diabetes Disease Diagnosis Using Data Mining Classification Techniques. International Conference on Applied Informatics for Health and Life SciencesTurkish-German Workshop on Bioinformatics: Recent Developments from Health to Nanotechnology, (),162-165.
 13. Ergen, B., Tatar, Y., (2001). An Approach to Pattern Recognition with Fuzzy Membership Function. The Sixteenth International Symposium on Computer Information Sciences, (),271-274.
 14. Ergen, B., Tatar, Y., (2001). A Different Virtual Instrument for Data Acqusition And Analysis of Phonocardiogram. International Conference on Signal Processing, (),47-51.
 15. Ergen, B., Tatar, Y., (2003). Optimal Continuous Wavelet Analysis Of Periodogram Signals. International Conference on Signal Processing, (),188-192.
 16. Ergen, B., Baykara, M., (2003). Time Frequency Analysis Of Phonocardiogram. Proceedings of the 4th International Conference on Measurement, (),222-225.
 17. Polat, C., Baykara, M., Ergen, B., Özer, N., (2013). Evaluation of Internal Auditory Canal Structures in Tinnitus of Unknown Origin. the 20th World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS 2013), (),-.
 18. Baykara, M., Polat, C., Ergen, B., Özer, N., (2001). An Investigation Of Internal Auditory Canal and Its Content Diameters in Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo. the 20th World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS 2013), (),-.
Ulusal
 1. Karcı, A., Çınar, A., Ergen, B., (1999). Genetik Algoritma Kullanılarak Minimum Düğüm Kapsama Probleminin Çözümü. Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, (),20-23.
 2. Ergen, B., Tatar, Y., Karcı, A., (2000). Nesne Tanımaya Bulanık Tabanlı Bir Yaklaşım. The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, (),405-407.
 3. Ergen, B., Tatar, Y., (2002). Fonokardiogram İşaretlerin Zaman Frekans Analizi. 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, (),1128-1133.
 4. Ergen, B., Tatar, Y., Karaca, I., Coşkun, N., (2004). Kalp Seslerinin Analizi için Çok Kanallı Fonokardiyogram Cihazı. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, (),38-41.
 5. Ergen, B., Tatar, Y., (2004). Fonokardiogram İşaretlerin İkiz Spektrum Analizi. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, (),11-14.
 6. Ergen, B., Tatar, Y., Gülçür, h.ö., (2005). Kalp Seslerinin Gürültüden Temizlenmesi Üzerine Dalgacık Dönüşümü Karşılaştırmas. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,, (),21-25.
 7. Ergen, B., Polat, r., (2006). Dalgacık ve Dalgacık Paket Ayrıştırması Kullanılarak Biyomedikal Görüntülerden Gürültü Temizlenmesi. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, (),172-175.
 8. Polat, r., Ergen, B., Aydın, a.m., (2006). Görüntü İşlemde Eşik Değeri Seçimi ve Yoğunlukların Yeniden Hesaplanmas. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, (),300-303.
 9. Polat, r., Ergen, B., (2006). Dışbükey Nesneler için Kullanıcı Etkiletişimli Yeni Bir Bölütleme Yaklaşımı. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, (),95-98.
 10. Ergen, B., (2010). Dalgacık ve Çevritsel Dönüşümü Kullanılarak Tıbbi İmge İyileştirilmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, (),44-47.
 11. Ergen, B., Baykara, M., (2010). Dalgacık ve Dalgacık Paket Ayrıştırması İle İmgelerden Gürültü Temizlemesi Analizi. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, (),553-562.
 12. Baykara, M., Ergen, B., (2010). İçerik Tabanlı Medikal İmge Erişiminde Gabor Dokusal Özniteliklerinin Verimliliği. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, (),563-571.
 13. Baykara, M., Ergen, B., (2011). Medikal Görüntüler İçin Sinyal İşleme Metotlarını Kullanan İçerik Tabanlı Bir Görüntü Erişim Sistemi. The 6th International Advanced Technologies Symposium, (),87-91.
 14. Ergen, B., Çınar, A., (2012). Gabor Dalgacık Dönüşümü ve K ortalama Topaklama Algoritması Kullanarak Doku Kenarı Belirlemesi. 17. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, (),58-61.
 15. Yakut, H., Ergen, B., (2013). Açısal Tarama Kullanarak İşaret Dili Tanıma. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),223-225.
 16. Karhan, Z., Ergen, B., (2013). Yüz İmgelerinin Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ayrık Kosinüs Dönüşümü Yardımıyla Sınıflandırılması. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),219-222.

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü
 2. Yayın teşvik ödülü
 3. Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü
 5. Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması

Projeler

 1. Dönüşüm Tabanlı Yöntemler il Tıbbi İmge Bölütleme, 23.12.2010-03.02.2016
 2. ULUSLARARASI SIK SEYAHAT EDENLER İÇİN KİMLİK YÖNETİMİ KİMLİK DOĞRULAMA GÜVENLİ DOKÜMAN VE DİĞER SİSTEMLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLEN SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, -
 3. MOBİL İLETİŞİM AĞLARI İÇİN KAPALI DÖNGÜ KENDİ KENDİNİ ORGANİZE EDEN VE OPTİMİZASYON YAPAN YÖNETİM YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ, -
 4. YÜKSEK HIZLI 10 40 GBPS DDOS SALDIRILARININ ENGELLENMESİNE YÖNELİK ÖZEL GÖMÜLÜ İŞLETİM SİSTEMİ VE ATCA MİMARİSİNDE DONANIM GELİŞTİRİLMESİ, -
 5. KOBİLER İÇİN SERVİS OLARAK PLATFORM PAAS BULUT TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞABİLEN OTOMATİK ÖLÇEKLENDİRİLEBİLEN MÜŞTERİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMİ, -
 6. ULUSLARARASI SIK SEYAHAT EDENLER İÇİN KİMLİK YÖNETİMİ KİMLİK DOĞRULAMA GÜVENLİ DOKÜMAN VE DİĞER SİSTEMLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLEN SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, -
 7. MOBİL İLETİŞİM AĞLARI İÇİN KAPALI DÖNGÜ KENDİ KENDİNİ ORGANİZE EDEN VE OPTİMİZASYON YAPAN YÖNETİM YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ, -
 8. KIZIL ÖTESİ OKSİMETRESİ, -
 9. Görüntü Çakıştırma Yöntemlerinin İki Boyutlu Tıbbi Görüntülere Uygulaması, -
 10. Yapay Bağışıklık Sitemi ile Kablosuz Ağlarda Saldırı Tespiti ve Güvenliği, -
 11. Kalp Seslerinin Pasif Akustik Görüntülenmesi, -

Üyelikler

 1. IEEE
 2. EMO
 1. Uluslararası, Dergi, Journal of intelligent systems, 1
 2. Uluslararası, Dergi, IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4
 5. Uluslararası, Dergi, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Applied and Computational Mathematics, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Applied Computing and informatics, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Biomedical Signal Processing and Control, 3
 9. Uluslararası, Dergi, Sensor Review, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Journal of Active and Passive Electronic Components, 2
 11. Uluslararası, Dergi, Journal of IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Computers in Biology and Medicine, 2
 13. Uluslararası, Dergi, Signal, Image and Video Processing, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Annals of Biomedical Engineering, 1
 15. Uluslararası, Dergi, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Journal of Computers Electrical Engineering, 3
 17. Uluslararası, Dergi, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatic, 1
 18. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 4
 20. Uluslararası, Dergi, Biomedical Signal Processing and Control, 4
 21. Uluslararası, Dergi, Biomedical Signal Processing and Control, 1
 22. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 1