T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Eğitim Teknolojisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2365064
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Eğitim Teknolojisi
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak.
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2012

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, ÜAK
 • 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Haziran 2004 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 2 Bilgisayar ve Öğr.Tek.ABD.

  Anabilim Dalı Başkanı » Haziran 2004 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Haziran 2004 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 4 FÜ-UZEM UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

  Müdür » Mart 2010 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 5 F.Ü. FIRAT HAVZASI ARŞ. ve UYG.MER.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 6 FÜ-UZEM UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2008 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 7 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Ocak 2008 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 8 Bilişim Koordinasyon Kurulu

  Kurul Üyesi » Mart 2005 ile Temmuz 2006 tarihleri arasında.
 • 9 Uluslararası İlişkiler Koordin

  Socrates/Grundtvig ve Minerva< » Aralık 2004 ile Temmuz 2006 tarihleri arasında.
 • 10 Türkiye İş Kurumu Elazığ İl İs

  Kurul Üyesi » Eylül 2004 ile Temmuz 2006 tarihleri arasında.
 • 11 Doğu Anadolu Araştırma ve Uygu

  Merkez Teşkilat Üyesi » Aralık 2001 ile Ocak 2004 tarihleri arasında.
 • 12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2011 tarihinden itibaren.
 • 13 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

  Danışma Kurulu Üyesi » Ocak 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Atıcı, B., , An Asian Internet History: First Decade (1980-1990), Seoul National University Press, 2013, , .
 2. Atıcı, B., Batı, U., , Digital Identity and Social Media, IGI Global, 2013, , 9781466619159.
 3. Atıcı, B., , Küyerel Dönüşümler Küreselleşme Zihniyet Siyaset, Küre Yayınları, 2012, , .
 4. Atıcı, B., , Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama, Akış Yayıncılık, 2006, 14, .
 5. Atıcı, B., , Sürekli Eğitim Yaklaşımında Uzaktan Eğitim Temel Kavramlar ve Uygulamalar, UZEM Komutanlığı Yayını, Hv.Tek.Ok.K.lığı Basımevi, 2007, 13, .
 6. Atıcı, B., Türel, Y.K., , Student Satisfaction and Learning Outcomes in E Learning An Introduction to Empirical Research, IGI Global, 2011, 12, 9781609606152.
 7. Atıcı, B., Batı, U., , Implementation and Integration of Information Systems in the Service Sector, IGI Global, 2013, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Akgün, M., Atıcı, B., (2017). Ters-Düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1),329-344.
 2. Atıcı, B., Taşpınar, M., (2003). Fundamental Learning Methods and Approaches in Online Education. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),103-114.
 3. Batı, U., Atıcı, B., (2016). A Thematic Content Analysis Concerning the Emotional Message Repertory of the TV Commercials of the Products Directed at the Young Target Audience. Online Journal of Communication and Media Technologies, 6(2),1-19.
 4. Aslan, A., Göksu, İ., Atıcı, B., (2016). TEACHERS OPINIONS ON THE INFORMATION TECHNOLOGY COURSE AND INFORMATION TECHNOLOGY TEACHER. JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 6(1),41-49.
 5. Göksu, İ., Atıcı, B., (2015). Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğrenci Değerlendirmesi. Journal of Computer and Education Research, 3(5),78-95.
 6. Atıcı, B., (2010). Information Society Statistics and Indicators A Case Study of Turkey. African Journal of Business Management, 4(7),1363-1371.
 7. Batı, U., Atıcı, B., (2010). Impulse Purchasing Behaviors of the Turkish Consumers in Websites as a Dynamic Consumer Model Technology Products Example. International Journal of Advanced Corporate Learning, 3(4),6-12.
 8. Atıcı, B., (2009). Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Olanak WWW ve Sosyal Oluşturmacılık. E-Journal of New World Sciences Academy, (1C0021),257-269.
 9. Atıcı, B., (2007). Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 13(2),41-54.
 10. Atıcı, B., Batı, U., (2010). New Media and Children Internet Content Preferences of Primary School Children in Turkey. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 5(4),6-10.
 11. Batı, U., Atıcı, B., (2010). Consumer Wants to Entertain to be Stimulated and Touched By Heart Cell Phone Consumption Preferences of the Turkish Consumers as an Experiential Way of Consumption. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 20(1),22-38.
 12. Atıcı, B., Batı, U., (2010). Changing Structure of Education and Profile of Learners. Problems of Education in the 21st Century, 21(),12-20.
 13. Özmen, B., Atıcı, B., (2014). Learners views regarding the use of social networking sites in distance learning. The International Review Of Research In Open And Distance Learning, 15(4),21-42.
 14. Özmen, B., Atıcı, B., (2014). The effects of social networking sites in distance learning on learner s academic achievements. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 17(2),60-74.
Ulusal
 1. Atıcı, B., Çetin, G., (2003). Sanal Ortamda Gerçek Tehditler Siber Terör. Polis Dergisi, 9(37),57-66.
 2. Yürük, S.E., Atıcı, B., (2017). Dijital Öykü Temelli Değerler Eğitimi Materyallerinin Öğrencilerin Değer Kazanımına Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1),56-74.
 3. Atıcı, B., Gürol, M., (2002). Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 27(124),3-12.
 4. Polat, H., Atıcı, B., (2015). Proje Tabanlı Öğrenmede Yönetim ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, (),-.
 5. Atıcı, B., Polat, H., (2010). Web Tasarımı Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(2),122-132.
 6. Taşpınar, M., Atıcı, B., (2002). Öğretim Model Strateji Yöntem ve Becerileri Teknikleri Kavramsal Boyut. Eğitim Araştırmaları, 2(8),207-215.
 7. Özmen, B., Atıcı, B., (2012). Blog Kullanımının Sınıf Topluluğu Duygusuna Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(1),-.
 8. Atıcı, B., Dikici, A., (2003). İnternet Kafelere Giden Bireylerin Öğrenim Düzeyleri ile İnterneti Kullanma Amaçları Arasındaki İlişki Elazığ İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2),129-146.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Altungök, E., Atıcı, B., (). Eğitimde Bulut Bilişim Uygulamaları. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 2. Yürük, S.E., Atıcı, B., (). Dijital Öykülerin Değerler Eğitiminde Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 3. Batı, U., Atıcı, B., (). The Effects of Advergames Towards Brand Attitudes on Turkish Youth. EDULEARN10 (International Conference on Education and New Learning Technologies), (),2951-2956.
 4. Aslan, A., Göksu, İ., Atıcı, B., (2015). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 5. Atıcı, B., (). Learners Interests on Computer Supported Asynchronous Cooperative Learning. Global Learn Day VI, (),-.
 6. Atıcı, B., (). Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Çevrelerinde Öğrenci Denetimi. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, (),-.
 7. Atıcı, B., (). Cyber Dynamics of Crime and Terrorism. İstanbul Conference on Democracy and Global Security, (),-.
 8. Atıcı, B., (). Yeni Eğilimler ve Olanaklar Işığında Siber Terör. İstanbul Conference on Democracy and Global Security, (),-.
 9. Atıcı, B., (). An Analysis of Terror related Websites. 2nd İstanbul Conference on Democracy and Global Security, (),-.
 10. Atıcı, B., Erten, P., (). Online Ortamlarda Çocuk İstismarı. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi, (),-.
 11. Atıcı, B., (). Yükseköğretimin Küreselleşmesi ve Uzaktan Eğitim. TÜBİTAK Bilgi Sistemleri İşbirliği Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı, (),-.
 12. Atıcı, B., Gürol, M., (). Tümleşik Bir Anlayış ve Uygulama Olarak Sanal Öğrenme Çevreleri. 7th International Educational Technology Conference, (),-.
 13. Atıcı, B., Polat, H., (). Üçüncü Nesil İletişim Teknolojilerinin Eğitim Uygulamalarına Etkisi. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 14. Atıcı, B., Çevik, Ö., (). Çevrimiçi Eğitsel Uygulamaların Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 15. Atıcı, B., (). Changing Paradigms in Instructional Design. 8th Annual Online Conference for Teaching and Learning, (),-.
 16. Atıcı, B., Çevik, P.Ö., (). Sosyal Ağların İlköğretim Öğrencilerinin Başarısı ve Öğrenme Ortamı Tercihine Etkisi. International Educational Technology Conference, (),1352-1355.
 17. Atıcı, B., Batı, U., (). The Impact of Sense of Community on Learners Achievement and Attitudes. International Educational Technology Conference, (),-.
 18. Batı, U., Atıcı, B., (). Özel Okul Seçimini Etkileyen Unsurlar. город Дербент, Российская Федерация (Fasılasız Eğitim Sisteminin Modernleştirilmesi). 2.Uluslararası İlmi-Pratik Konferans Materyalleri, (),-.
 19. Atıcı, B., Batı, U., (). The Impact of Sense of Classroom Community on Learners Participation in Social Networks. EDULEARN10 (International Conference on Education and New Learning Technologies), (),4288-4294.
 20. Atıcı, B., (). Alternatif Eğitim Modellerinin Geliştirilmesinde Küresel Yeni Ortamlar. 9. Uluslar arası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, (),-.
 21. Atıcı, B., Yürük, S.E., (). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyon Düzeylerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Atıcı, B., Yıldırım, S., (). Web 2 0 Uygulamalarının E Öğrenmeye Etkisi. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (),-.
 2. Gürol, M., Atıcı, B., (). Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenme Anlayışına Doğru WWW nin Etkisi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), (),133-138.
 3. Atıcı, B., Gürol, M., (). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 4. Atıcı, B., Gürol, M., (). Bilişim Toplumunda Öğrenme Topluluklarının Oluşturulması ve Öğrenici Vizyonunun Geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), (),131-138.
 5. Atıcı, B., Gürol, M., (). Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Gelişimsel Bir Model Önerisi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), (),177-183.
 6. Atıcı, B., Gümüş, Ç., (). Bireylerin Terör Hareketlerine Katılım Durumları ile Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, (),83-90.

Projeler

 1. Ders İşlenmesinde Yenilikçi Bir Yaklaşım Geliştirmek, -
 2. Developing Youth Initiatives for Sustainable Development, -
 3. Information Sharing Networks focused on Youth for a Sustainable Future, -
 4. Developing Local Environment Networks for Sustainable Development, -
 5. Let s Go to Nature, -
 6. Eco Citizenship in the Euro Mediterranean Space, -
 7. Elazığ Geri Dönüşümle Kazanıyor, -
 8. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına Dayalı İngilizce Dil Öğretimi Program Tasarımı, -
 9. Siber Suçlarla Mücadelede Polisin Teknik Eğitimi, -
 10. Yetişkinler İçin Online Mesleki Eğitim Çevresi Tasarımı, -
 11. Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevreleri, -
 12. Doğu Anadolu Projesi DAP Eğitim Sektörü, -
 13. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, 06.02.2013-04.07.2014

Üyelikler

 1. Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 2. eGovernment Good Practice Framework
 3. UN ICT (Working Group Member of ICT Indicators and MDG Mapping, United Nations Information and Communication Technologies Task Force)
 4. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)
 5. ALN (Learning Networks Effectiveness Research Program)
 6. Euro-CSCL (Euro-Computer Supported Cooperative Learning Organisation)
 7. UN ICT (Working Group Member of National and Regional e-Strategies, United Nations Information and Communication Technologies Task Force)
 8. WAOE (World Association for Online Education)
 9. WAOE (World Association for Online Education)
 1. Uluslararası, Dergi, Social Indicators Research, 1
 2. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 3rd European Conference on Social Media (ECSM 2016), 2
 3. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 15th European Conference on eLearning (ECEL16), 2
 4. Uluslararası, Bildiri Kitabı, Fifth International e-Learning Conference: Cognitively informed technology”, 7