T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3548
Eposta :
,
Fax :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uzmanlık Alanı :
Eski Türk Edebiyatı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3548
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi https://abs.firat.edu.tr/bahirselcuk
Adres Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uzmanlık Alanı Eski Türk Edebiyatı
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  Nâlî Mehmed Efendi Tuhfetü'l-emsâl
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Ahenk Unsurları Bakımından Nef'î Divanı'nın Tahlili
 • Doçentlik » 2010

  Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Profesörlük » 2015

  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1972 yılında Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Bademli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keban’da, lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1997 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden dereceyle mezun oldu. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yürüttüğü yüksek lisans çalışmasını 2000 yılında Nâlî Mehmed Efendi Tuhfetü’l-emsâl (İnceleme-Metin) adlı teziyle tamamladı. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Ahenk Unsurları Bakımından Nef’î Divanı’nın Tahlili adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Malatya’da MEB’e bağlı ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 2007 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2010 yılında doçent oldu ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı. 2013 yılında Fırat Üniversitesine geçiş yaptı, 2015 yılında profesör oldu. Türkçe eğitimi bölüm başkanlığı, sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü ve enstitü müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ahenk, nesir, şerh, edebî sanat, mesnevi gibi farklı konularda çalışmaları bulunan Selçuk’un ulusal-uluslararası özellikte 30 makale ve 13 bildirisi, 7 kitabı, 8 kitap bölümü, kitap ve dergi editörlükleri bulunmaktadır. Selçuk evli ve iki çocuk babasıdır.

 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Mart 2014 ile 2016-08-31 tarihleri arasında.
 • 2 Adıyaman Üniversitesi

  Senato Üyesi » Haziran 2011 ile Haziran 2013 tarihleri arasında.
 • 3 Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2011 ile Haziran 2013 tarihleri arasında.
 • 4 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müdür » Haziran 2011 ile Haziran 2013 tarihleri arasında.
 • 5 Adıyaman Üniverrsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Editör » Ekim 2008 ile Haziran 2011 tarihleri arasında.
 • 6 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

  Bölüm Başkanı » Şubat 2008 ile Temmuz 2010 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Selçuk, B., Bayrak, Ö., Şener, H., Algül, M., , Şâir-i Mâder-zâd ismail Safa Bütün Şiirleri, Hiperyayın, 2019, 1092, 978-605-281-458-1.
 2. Selçuk, B., Algül, M., , YAZININ ELİNDEN TUTMAK PROF. DR. TARIK ÖZCAN’A ARMAĞAN, Hiperyayın, 2019, 751, 978-605-281-696-7.
 3. Algül, M., Selçuk, B., , MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR (Dil ve Edebiyat Üzerine Çalışmalar), Aybil Yayınları, 2019, 9, 978-605-2131-55-8.
 4. Selçuk, B., Algül, M., , MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR (Dil ve Edebiyat Üzerine Çalışmalar), Aybil Yayınları, 2019, 8, 978-605-2131-55-8.
 5. Kavruk, H., Selçuk, B., , Filibeli Vecdî Dîvânı, Kültür Bakanlığı, 2017, 288, 978-975-17-3628-4.
 6. Kavruk, H., Selçuk, B., , Filibeli Vecdî ve Dîvânı Metin Dizin, Özserhat Yayıncılık, 2009, 310, 9789759270445.
 7. Selçuk, B., , TEİS, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2013, , .
 8. Selçuk, B., Çelik, N., , Nergisî’nin Kîmyâ-yı Sa’âdet Çevirisi İKSÎR-İ DEVLET, Kesit, 2019, 327, 978-605-9408-77-6.
 9. Selçuk, B., Kesik, B., Ersoy, E., Gültekin, İ., Özerol, N., Yılmaz, O., Tok, E., , SORULARLA KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI, Kesit, 2017, 280, 978-605-9408-26-4.
 10. Selçuk, B., Algül, M., , Sünbülzade Vehbi Kitabı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2018, 6, 978-605-4996-68-1.
 11. Selçuk, B., , TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü), AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, 2013, , .
 12. Selçuk, B., , Meşâkkul Uşşâk İnceleme Metin, Salkımsöğüt Yayınları, 2009, 260, 9786054223046.
 13. Selçuk, B., , Sorularla Klasik Türk Edebiyatı, Kesit, 2017, 280, 9786059408264.
 14. Selçuk, B., , Tuhfetül-Emsâl, Kültür Bakanlığı, 2017, 236, 978-975-17-3641-3.
 15. Selçuk, B., , Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Doğu Kütüphanesi, 2017, 558, 9786055227968.
 16. Selçuk, B., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, Elektronik, 2014, 1, .
 17. Selçuk, B., , TEİS Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, WEB, 2014, , .
 18. Selçuk, B., , Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit, 2016, 656, 9786059100342.
 19. Selçuk, B., , Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit, 2016, 656, 9786059100342.
 20. Selçuk, B., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü TEİS, Elektronik, 2015, , .
 21. Selçuk, B., , Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit, 2016, 656, 9786059100342.
 22. Selçuk, B., , Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit, 2015, 656, 9786059100342.
 23. Selçuk, B., , Ahenk Unsurları Bakımından Nefî Divanının Tahlili, Özserhat Yayıncılık, 2004, 392, 9752700497.
 24. Selçuk, B., , Nergisî Kânunu r reşâd Ahlâku s saltana Çevirisi, Kesit, 2013, 266, 9786054646364.
 25. Selçuk, B., , Söz ve Sihir Arasında Edebî Sanatlar, Kesit, 2015, 222, 9786059100694.
 26. Selçuk, B., Bayrak, Ö., , Mehmed Behcet ve Ahmed Vefâ nın Şiirleri İnceleme Metin Tıpkıbasım Sözlük, Manas Yayıncılık, 2015, 218, 9789756089613.
 27. Selçuk, B., , Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Akademik Kitaplar, 2013, , 978-605-5688-59-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Selçuk, B., (2016). NA TLARIN İSTİŞFÂ BÖLÜMLERİNDE SÖYLEM DÜZENİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2),65-76.
 2. Selçuk, B., (2014). Divan Şiirinde Ritmik Bir Unsur Atıf Terkipleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),1-11.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Selçuk, B., (2018). Millî Mücadele’nin Elazığ’dan Yükselen Sesi Satvet-i Milliye’nin Edebî Yönü Üzerine. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 2(),1026-1028.
 2. Selçuk, B., (2018). KAĞIZMANLI HIFZININ ŞİİRLERİNDE EDEBÎ SANATLAR. ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, (),411-424.
 3. Selçuk, B., (2018). HAKİKATTEN MECAZA NİYAZİ-İ MISRÎDE YOLVE YOLCULUK. NİYAZÎ-İ MISRÎ EL-MALATÎ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, (),43-56.
 4. Selçuk, B., Algül, M., (2017). Sünbülzade Vehbinin İnşa Tarzı Yazıları. Uluslararası Sultanüş-şuarâ Sünbülzade Vehbi Efendi, (),15-15.
 5. Selçuk, B., (2017). Osmanlı Nesir Geleneğinde Çeviri Anlayışı: Ahlâkus-saltâna Çevirileri Örneği. Osmanlı Nesrinin Dili, (),339-362.
 6. Selçuk, B., (2017). Klasik Şiir Dilinin SöyleyişTemelli Ritmik Yapısı Üzerin. IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, (),182-182.
 7. Selçuk, B., (2017). Sanatlı Nesirle Yazılmış Metinlerin Neşri Üzerine. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XII: Metin Neşri, (),206-227.
 8. Selçuk, B., (2017). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE NİDÂ SANATI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, (),18-18.
 9. Selçuk, B., (2016). Klasik Türk Şiirinde Rekli Bir Oyun Çevgân. 1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), (),-.
 10. Selçuk, B., (). SANATLI NESİRLE YAZILMIŞ METİNLERİN NEŞRİNE DAİR. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları-‐12 Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler, (),-.
 11. Selçuk, B., (2016). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RENKLİ BİR OYUN ÇEVGÂN. 1. Uluslararası BilimselAraștırmalar Kongresi - İnsan veToplum Bilimleri (IBAD-2016), (),-.
 12. Selçuk, B., (2015). Klasik Osmanlı Nesrinde Söz Dizimi Nihâlistân Örneği. 7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 1(1),322-330.
 13. Selçuk, B., (). Osmanlı Nesir Geleneğinde Çeviri Anlayışı Ahlâku s saltana Çevirileri Örneği. Uluslararası Osmanlının Nesir Dili Sempozyumu, (),-.
 14. Selçuk, B., (). Necâtî Beg in Gazellerinde Tezad Sanatının Kullanımı. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, (Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beg Anısına), (),575-588.
Ulusal
 1. Selçuk, B., (2015). Yunus Emre Divanı nda Cenab ı Hak için Kullanılan Mecazi Kavramlar. II. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, (),389-410.

Projeler

 1. Nergisî Kanunu r reşâd, 01.09.2011-01.02.2013
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 3
 2. Uluslararası, Dergi, ASOS Journal, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Littera Turca, 2
 6. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science Studies, 2
 7. Uluslararası, Dergi, Tarih Okulu Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, IJLA, 4
 9. Ulusal, Dergi, Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2
 10. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 1
 11. Ulusal, Dergi, EKEV, 2
 12. Uluslararası, Dergi, E-DUSBED, 2
 13. Ulusal, Dergi, NEWSA, 2
 14. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2
 16. Ulusal, Dergi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 1