T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sanal laboratuar geliştirme, Uzaktan erişimli laboratuar geliştirme, Eğitsel yazılım geliştirme, Eğitimde yapay zeka


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sanal laboratuar geliştirme, Uzaktan erişimli laboratuar geliştirme, Eğitsel yazılım geliştirme, Eğitimde yapay zeka
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  F.Ü. T.E.F. Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi ABD
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD
 • Doçentlik » 2015

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Profesörlük » 2020

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 1 ENFORMATİK BÖLÜMÜ

  Eğitim Öğretim Koordinatörü » Ağustos 2002 ile Ağustos 2004 tarihleri arasında.
 • 2 Fırat Haber (F.Ü. Haftalık Haber)

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2003 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında.
 • 3 ENFORMATİK BÖLÜMÜ (Eğitim Destek Grubu)

  Eğitim Öğretim Koordinatörü » Ağustos 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında.
 • 4 Fırat Haber

  Enformatik Bl. Haber Temsilcisi » Nisan 2009 ile Aralık 2010 tarihleri arasında.
 • 5 ENFORMATİK BÖLÜMÜ

  Eğitim Öğretim Koordinatörü » Ağustos 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında.
 • 6 Eğitim Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2013-09 ile 2015-10 tarihleri arasında.
 • 7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2017-12 ile 2020-09 tarihleri arasında.
 • 8 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017-11 ile 2020-09 tarihleri arasında.
 • 9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Müdür » 2020-09 tarihinden itibaren.
 • 10 Eğitim Komisyonu

  Üye » 2020-09 tarihinden itibaren.
 • 11 Fırat Üniversitesi

  Senato Üyesi » 2020-09 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Özdemir, O., Tekin, A., , Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk, Pegem, 2020, , 978-625-7052-50-1.
 2. Tekin, A., Polat, E., , Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya, Pegem, 2020, , 978-625-7052-98-6.
 3. Tekin, A., Özdemir, O., , Problemli Teknoloji Kullanımı, Pegem Akademi, 2019, , 978-605-241-865-9.
 4. Tekin, A., Özdemir, O., , Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, Pegem Akademi, 2018, 508, 78-605-241-509-2.
 5. Genç, Z., , T.A., , K.G., , Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Nobel Basımevi, 2005, , 975-6305-09-6.
 6. Genç, Z., , T.A., , C İle Programlamaya Giriş, F.Ü. Basımevi, 2003, , 975-394-029-7.
 7. Tekin, A., , T.M.F., , Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, F.Ü. Basimevi, 2003, , 975-394-028-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tekin, A., Öztekin, Z., (2018). Eğitsel Veri Madenciliği İle İlgili 2006-2016 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, (),-.
 2. Öncel, M., Tekin, A., (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Yalnızlık Durumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 3. Tekin, A., Karabatak, M., (2014). Analysis of students drop out by using data mining methods. TTEM-Technics Technologies Education Management, (),-.
 4. Tekin, A., (2014). Classification of Erythemato-Squamous Diseases Using Association Rules and Fuzzy c-Means Clustering. Arabian Journal for Science and Engineering, (),-.
 5. Polat, E., Tekin, A., (2017). Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5),1753-1770.
 6. Tekin, A., Polat, E., (2017). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri ve Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),635-658.
 7. Öncel, M., Tekin, A., (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Facebook Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (),-.
 8. Tekin, A., Polat, E., (2016). Ortaokul Öğrenci Velilerinin Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalığı. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, (),-.
 9. Tekin, A., Polat, E., (2016). A scale for e content preparation skills Development validity and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, (62),143-160.
 10. Tekin, A., Polat, E., (2014). Technology policies in education Turkey and several other countries Eğitimde teknoloji politikaları Türkiye ve bazı ülkeler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, (),-.
 11. Tekin, A., (2014). Early prediction of students grade point averages at graduation A data mining approach. Eurasian Journal of Educational Research, (),-.
 12. Gökbulut, M., , T.A., (2006). An educational tool for neural network control of brushless DC motors. International Journal of Engineering Education, 22(1),197-204.
 13. Polat, E., , T.A., (2013). Fen ve teknoloji dersinde animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitimin akademik başarıya etkisi. International Journal of Human Sciences, (),17-26.
 14. Çakır, S., , T.A., (2013). Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Rehberlik Servisleri İçin Onlıne Karar Destek Sistemi İle Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2),-.
Ulusal
 1. Akkağıt, Ş.F., Tekin, A., (2012). Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2),1-12.
 2. Şengür, D., , T.A., (2013). Öğrencilerin Mezuniyet Notlarının Veri Madenciliği Metotları İle Tahmini. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(3),7-16.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tekin, A., (2013). Eğitimde Veri Madenciliği Uygulamaları. 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 2. Tekin, A., Polat, E., (2018). Sosyal Ağ Analizine İlişkin Araştırmalar. 6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2018), (),-.
 3. Polat, E., Tekin, A., (2019). Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. 7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2019), (),-.
 4. Tekin, A., Varol, F., Polat, E., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 5. Tekin, A., Polat, E., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı ve Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 6. Polat, E., Tekin, A., (2019). Öğretmen Bakış Açısıyla Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 7. Öztekin, Z., Tekin, A., (2016). İlköğretim Öğrencilerinin Proje Ve Performans Görevlerinde İnterneti Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 8. Polat, E., Tekin, A., (2016). Nesnelerin İnterneti ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 9. Polat, E., Tekin, A., Varol, F., (2016). Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerilerinin Belirlenmesi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 10. Polat, E., Tekin, A., Kara, F., Tekin, A., (2011). Sosyal Bilimler Alanı İçin İnternet Tabanlı Bir Eğitim Aracının Geliştirilmesi. 5 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),9543-9573.
 11. Aytaş, Ö., Tekin, A., (2014). İngilizce Kelime Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi. 8 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 12. Öztekin, Z., Tekin, A., (2019). Dijital Teknoloji Kullanımına İlişkin Problemler. II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 13. Özcan, Ş., Tekin, A., (2019). A Meta-Analysis Study on Gamification in Education. 9th International Research Conference on Education, Language and Literatures (IRCEELT 2019), (),-.
 14. Tekin, A., Özdemir, O., (2019). Innovative Approaches in Programming Teaching Methods. 9th International Research Conference on Education, Language and Literatures (IRCEELT 2019), (),-.
 15. Tekin, A., Polat, E., (2017). Alternatif Bir Değerlendirme: Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi. 11 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 16. Varol, F., Polat, E., Tekin, A., (2017). Okul Öncesi ve BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları. 11 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 17. Tekin, A., Öztekin, Z., (2017). Metin Madenciliği Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 11 th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 18. Polat, E., , T.A., , Ç.S., (). Tablet PC kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 7 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 19. Murat, K., , A.T., (). Okuldan Ayrılan Öğrenci Profilinin Birliktelik Kuralı İle Analizi. International Science And Technology Conference, (),867-872.
 20. Polat, E., , T.A., (). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Fatih Projesi hakkındaki görüş ve beklentileri. International Science And Technology Conference, (),220-227.
 21. Polat, E., , T.A., (). Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi nin Eğitsel Kriterlerine Göre E İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi. 6 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 22. Akkağıt, Ş.F., , T.A., (). Lojik Kapılar İçin Bir Eğitim Aracı. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),564-568.
 23. Çakır, S., , G.Z., , T.A., (). SCRATCH Kullanımının Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Bilgisayar Programlama Dersindeki Başarılarına Etkisi. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),890-895.
 24. Polat, E., , T.A., (). Fen ve Teknoloji Dersi İçin Web Tabanlı Bir Eğitim Aracının Geliştirilmesi. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),366-369.
 25. Tekin, A., , B.C., (). Yapay Sinir Ağları ile Fırçasız Doğru Akım Motorların Modellenmesi için Web Tabanlı bir Eğitim Aracının Geliştirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),467-469.
Ulusal
 1. Tekin, A., (). Webbrowserlar. 1. Ulusal Bilişim-Multimedya Konferansı, (),39-46.

Projeler

 1. Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması, 30.01.2019-07.07.2019
 2. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, -
 3. Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi Çerçevesinde E içerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi, -
 4. Gençlerin Yüzü Bilişimle Gülüyor, -
 5. İşgücüne nitelikli elemanlar kazandırmak ve meslek edindirmek ile ilgili eğitimler, -
 6. İş Çözümleyici Meslek Projesi İÇÖM PROJESİ, -
 7. ETSO Üyelerinin Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak, -

Üyelikler

 1. 14 th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2020)
 2. 7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2019)
 3. 13 th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2019)
 4. 12 th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018)
 5. 6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2018)
 6. Turkish Journal of Educational Studies
 7. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2017)
 8. 8th International Advenced Technologies Symposium (IATS-2017)
 9. 11 th International Computer Instructional Technologies Symposium
 10. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2016)
 11. I.Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı
 12. 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES-2015)
 13. 5 th International Computer Instructional Technologies Symposium
 1. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Convergence Information Technology, 1
 3. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 6th International Advanced Technologies Symposium, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Computer Applications in Engineering Education, 1