T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yeni Türk Dili

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yeni Türk Dili
 • Lisans » 1984 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1986 Yılı mezunu

  F.Ü Sosyal Bilimler Enst.
 • Doktora » 1989 Yılı mezunu

  F.Ü Sosyal Bilimler Enst.
 • Doçentlik » 1995

  İstanbul
 • Profesörlük » 2001

  Elazığ
 • 1 Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ocak 1995 tarihinden itibaren.
 • 2 DİL EĞİTİM ÖĞRETİM ARŞ. MER.

  Müdür » Ocak 1993 tarihinden itibaren.
 • 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

  Bölüm Başkanı » Ocak 1995 ile Ocak 1997 tarihleri arasında.
 • 4 Sosyal Bilimler MYO

  Müdür » Ocak 1997 ile Ocak 2000 tarihleri arasında.
 • 5 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Ocak 2000 ile Ocak 2002 tarihleri arasında.
 • 6 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

  Bölüm Başkanı » Haziran 2007 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Buran, A., , Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kesit, 2018, 86, 978-605-7898-05-0.
 2. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2017, 207, 978-975-06-1100-1.
 3. Buran, A., , Türk Diline Gönül Verenler: Yabancı Türkologlar, Akçağ, 2017, 410, 978-605-342-377-5.
 4. Buran, A., , Zeynep Korkmaz Armağanı, TKAE, 2017, 446, 978-975-456-143-2.
 5. Buran, A., Alkaya, E., , Ruxani Janğıru-El Tireginin Negizi, Kazakistan Respublikası Bilim jene Ğılım Ministırlığı, 2017, 266, 9786017247911.
 6. Buran, A., , Çıngız Aytmatovdın Çıgarmaları Türk Adabiy Sınında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, 2017, 1112, 978-9967-9038-3-8.
 7. Buran, A., Alkaya, E., Yalçın, S.K., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1, Akçağ, 2017, 288, 978-605-342-112-2.
 8. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ, 2017, 498, 978-975-338-361-5.
 9. Buran, A., , Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ, 2016, 560, 978-975-338-954-9.
 10. Buran, A., , Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun Dil Atlası, Biyografi.net, 2016, , 978-975-00394-9-2.
 11. Buran, A., , Bengü Belek Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, TKAE, 2013, , 978-975-456-115-9.
 12. Buran, A., , Türk Gramerinin Sorunları II, Türk Dil Kurumu, 1999, 540, 975-16-1148-2.
 13. Alaeddin, M., Buran, A., Hatice, A.K., , Karşılaştırmalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü Türkiye T Azerbaycan T Rusça İngilizce Prof Dr Alaeddin Mehmedoğlu ve Hatice Alaeddin Kızı ile, Nil, 1994, 204, .
 14. Tuncer, G., Buran, A., , Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler l, TDK, 1994, 240, 975-16-0585-7.
 15. Buran, A., , Tuncer Gülensoy Armağanı, Ajans Emek, 1995, 396, 975-7344-20-6.
 16. Buran, A., , Sâatnâme, Akçağ, 2011, 622, 978-605-5413-11-8.
 17. Buran, A., Şerife, O., , Elazığ İli Ağızları, Elazığ Valiliği, 2003, 214, 975-8384-14-7.
 18. Buran, A., , Nimri Dede Hayatı ve Şiirleri, Manas, 2006, 260, 975-6089-03-2.
 19. Buran, A., , Mehmet Bedri Yücesu Hayatı ve Şiirleri Prof Dr Ali Yıldırım ile, Manas, 2006, 220, .
 20. Buran, A., Yıldırım, A., Özcan, T., , Harput tan Hazar a Elazığlı Şairler, Elazığ Belediyesi, 2006, 196, .
 21. Buran, A., , Prof Dr Ahmet BURAN Makaleler, Turkish Studies, 2008, 532, 1308-2140.
 22. Buran, A., Çak, B., , Türkiye de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ, 2012, 318, 978-605-5413-54-5.
 23. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri I, Anadolu Üniversitesi, 2011, 198, 978-975-06-1066-0.
 24. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri II, Anadolu Üniversitesi, 2011, 205, 978-975-06-1100-1.
 25. Buran, A., , Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü, Akçağ, 2015, 360, 978-605-342-216-7.
 26. Buran, A., , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar Ağızlar, Boğaziçi, 1992, 175, .
 27. Tuncer, G., Buran, A., , Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler Prof Dr Tuncer Gülensoy ile, Boğaziçi, 1992, 188, 975-451-088-1.
 28. Buran, A., , Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Hal Ekleri, TDK, 1996, 326, 975-16-0819-8.
 29. Buran, A., , Keban Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, TDK, 1997, 210, 975-16-0852-X.
 30. Buran, A., Ilhan, N., , Elazığ Yöresi Söz Varlığı, TDK, 2008, 234, 978-975-16-2025-5.
 31. Buran, A., Alkaya, E., Özeren, M., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 4, Akçağ, 2014, 266, 978-605-342-115-3.
 32. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 3, Akçağ, 2014, 591, 978-605-342-114-6.
 33. Buran, A., Alkaya, E., , Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2, Akçağ, 2014, 164, 978-605-342-113-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Buran, A., Yıldırım, N., (2018). Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 2(1),1-62.
 2. Buran, A., (1995). Türkçede İsim Çekim Ekleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5),37-48.
 3. Aydoğdu, Ö., Buran, A., (2016). Çankırı Yöresi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçerisindeki Yeri ve Genel Özellikleri. JASSS, (53),163-183.
 4. Buran, A., (2016). Türk ve Türkçe Adlarının Tarihi. Turkish Life Magazin, (5),88-89.
Ulusal
 1. Buran, A., (2001). Yabancı Diller Karşısında Türkçe. Türk Yurdu, 2(),79-82.
 2. Buran, A., (2017). Fransa'da Türklük bilimi ve Prof. Dr. Luis Bazin. Bizim Külliye, (72),3-6.
 3. Buran, A., (2016). Tarihten Geleceğe Özbekistan. Yeni Ufuklar, (28),34-39.
 4. Buran, A., (1993). Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından Türkçe Adı Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Yurdu, (414),2628-.
 5. Buran, A., (2004). Konuşma Dili Yazı Dili İlişkileri ve Cumhuriyet Devrinde Yazı Dilinin Ağızlardan Aldığı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme. Zeynep Korkmaz Armağanı, (1),80-.
 6. Buran, A., (2014). Edebiyat Kurmaca Mahkeme Gerçek. Yeni Ufuklar, (20),12-14.
 7. Buran, A., (2014). Zazalar ve Zaza Dili. Yeni Türkiye, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Buran, A., (2018). Adlandırma ve Terimleştirme Sorunu Bağlamında ”Türk Alfabesi” Terini. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. yılında ORHUN’xxDAN ANADOLU’xxYA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, (),501-507.
 2. Buran, A., (2018). ALAŞ RUHU VE ÇAĞDAŞ ALFABELERİMİZ. Alaş Ziyalılarınıŋ Ğılımi-Ädıstemelik Muraları: Dästur men Jaŋaşıldıq, Xalıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiye Materialdarı, (),21-29.
 3. Buran, A., (2017). Türklük Bilimi/Türkoloji Terimi Üzerine Bir Değerlendirme. IV. Uluslararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (),10-14.
 4. Buran, A., (2017). Kırgız Türkçesinde Ses Uyumlarının Sebep Olduğu Ses Değişmeleri. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 1(),75-76.
 5. Buran, A., (2016). Mehmet Akif'in Dil ile İlgili Görüşleri. Türk Dünyasını AydınlatanlarMeehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Ulusklararsı Sempozyumu, Kazan-Tataristan, (),75-81.
 6. Buran, A., (2016). Dil İnsan Kimlik İlişkisi. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2(),391-394.
 7. Buran, A., (2010). Atatürk ün Okuduğu Dil ile İlgili Kitaplar. VI.Uluslararası Atatürk Kongresi, (),1458-1464.
 8. Buran, A., Çak, B., (2015). Anadili Olarak Türkiye de Türkçe. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1(),117-130.
 9. Buran, A., (2015). Türkoloji Terimi ve Türkolojide Terim Sorunları. Materials of International scientific-practical conference "Yunusaliev's Readings-2015", (),352-354.
 10. Buran, A., (). Dilde Sözde Yozlaşma. 2. Büyük Uluslararsı Türk Dili Kurultayı- Kıbrıs, (1),61-.
 11. Buran, A., (). Türkiyedeki Ağız Araştırmaları ve Türkistan daki Diyalektolojik Meseleler. Sersen Amancolov cene Kazirki Kazak Filologiyasının Özekti Meseleleri, (),-.
 12. Buran, A., (). Kelime Kavran Alanı ve Kelime Ailesi Bakımından Türkçede Bayram. I. Uluslar Arası Geleneksel Bayramlar, Törenler Sempozyumu, Kırım Pedagoji ve Mühendislik Üniversitesi (3-8 Ağustos 2003, Simferepol/Kırım/Ukrayna)., (),-.
 13. Buran, A., (). Çok Dilli Toplumlarda Dil İlişkileri ve İletişim Sorunları. I. Uluslararası İpek Yolu Tarih ve İletişim Sempozyumu, (),-.
 14. Buran, A., (). Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, (),-.
Ulusal
 1. Buran, A., (2017). Milli Birlik Açısından Devlet Dili. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, 1(),206-215.
 2. Buran, A., (1999). Harput ta Son Osmanlı Mehmet Bedri Yücesu. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, 2(),53-76.
 3. Buran, A., (1992). Fırat Havzasında Eski Türk Gelenek ve Görenekleri. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, (),33-34.
 4. Buran, A., (). Bir Anti Homosovyetikus Bahtiyar Vahapzade. Bahtiyar Hapzade Sempozyumu-Ardahan, (57),9-.
 5. Buran, A., (). Türkiye Türkçesinin Sesbilgisi ile İlgili Sorunları. Türk Gramerinin Sorunları, (1),1-.

Ödüller

 1. Türk Dünyası Hizmet Ödülü
 2. 2018 Yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülü

Projeler

 1. Kırgız Türkçesinde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları FÜBAP No 1608 , -
 2. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler FÜBAP No 1671 , -
 3. Tarihi Türk Lehçelerinde Ünlüler FÜBAP No 1598 , -
 4. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Şekil Bilgisi FÜBAP No 471 , -
 5. Elazığ İli Yer Adlan Üzerine Bir İnceleme FÜNAF No 428 , -
 6. Çağdaş Türk Lehçelerinde Edatlar FÜNAF No 453 , -
 7. Elazığ Ağzı Sözlüğü Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu FÜNAF No 435 , -

Üyelikler

 1. Azerbaycan Yazarlar Birliği
 2. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
 3. Kırgızistan Bilimler Akademisi, Dilbilim Enstitüsü
 4. İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)
 1. Uluslararası, Dergi, TÜRKLAD, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Dil Araştırmaları, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Teke Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Journal of Turkish Research Institute, 2
 8. Ulusal, Dergi, Akpınar, 3
 9. Ulusal, Dergi, Diyalektolog, 3