T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Şanlıurfa
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Bozdağ, A., , SPLENOMEGALİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Akademisyen Yayınevi, 2019, 6, 978-605-258-645-7.
 2. Bozdağ, A., , KARACIĞER PANKREAS SAFRA YOLLARI CERRAHISINDE TEMEL KONULAR VE TEDAVIDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Akademisyen Yayın Evi, 2019, 6, 978-605-258-563-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Bozdağ, A., (2014). Multinodüler Guatr Tedavisinde Total Tiroidektomi Deneyimimiz. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),88-90.
 2. Gündoğan, B.P., Gültürk, B., Bozdağ, A., Aksu, A., Baykara, M., (2014). Sekonder İntrakraniyal Hipotansiyon: Olgu Sunumu.. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (5),194-196.
Ulusal
 1. Ayten, R., Çetinkaya, Z., Özercan, İ.H., Bozdağ, A., (2007). Endemik Bir Bölgede Multinodüler Guatrlı Hastalarda İnce İğne Aspirasyon ve Frozen Kesit İnceleme Duyarlılık Özgüllük ve Doğruluk Oranları. Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 4(1),-.
 2. Bozdağ, A., Karabulut, K., (2014). Yara İyileşmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi, 7(3),34-38.
 3. Bozdağ, A., Kanat, Z., Gültürk, B., Aksu, A., Kanat, B.H., Girgin, M., (2013). Eksizyonel Biopsi Sonucu Pilomatrikoma Olan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3),141-144.
 4. Tali, S., Aksu, F., Bozdağ, A., Gültürk, B., Aksu, A., (2015). Amyand Herni: Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3),264-270.
 5. Bozdağ, A., Baykara, M., (2014). Memede Metal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(1),37-38.
 6. Bozdağ, A., Ilhan, Y.S., Özercan, İ.H., Aydın, S., (2014). Ratlarda Parsiyel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Ghrelin’in Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),56-63.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dincer, M., Bozdağ, A., (2019). COMBINED TREATMENT OF REFLUX ESOPHAGITIS AND GASTROGASTRIC FISTULA AFTER MINIGASTRIC BYPASS (VIDEO PRESENTATION). 6th NATIONAL5th MEDITERRANEAN CONGRESS FOR THE SURGERY OF OBESITY AND METABOLIC DISORDERS, (),-.
Ulusal
 1. Böyük, A., Aday, U., Gültürk, B., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., (2018). Rektum Kanserinde Medialden-Laterale İnferior Pankreatiko-Mezokolik Yaklaşımla Komplet Splenik Fleksura Mobilizasyonu Tek Merkez Deneyimi. Kongresi. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma, (),-.
 2. Dincer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). PANKREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR NEDENİYLE UYGULANAN LAPAROSKOPİK SANTRAL PANKREATEKTOMİ ROUX-EN-Y PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ. 15.ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 3. Dincer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASINDA OLUŞAN ÖZOFAGOPLEURAL FİSTÜL NEDENİYLE UYGULANAN LAPAROSKOPİK FİSTÜLOJEJUNOSTOMİ. 15.ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 4. Bozdağ, A., Korkmaz, M.F., Dincer, M., (2018). MEDİAN ARKUAT LİGAMAN SENDROMUNDA LAPAROSKOPİK CERRAHİ DENEYİMİMİZ. IX. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 5. Uğur, K., Turmuş, A., Bozdağ, A., Ayten, R., (2019). Cushing sendromu ile prezente olan adrenokortikal karsinom vakası. 41.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, (),232-232.
 6. Bozdağ, A., Kanat, Z., Gültürk, B., Kanat, B.H., Girgin, M., (2012). Eksizyonel Biopsi Sonucunda Pilomatrikoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi.. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, (),-.
 7. Gültürk, B., Böyük, A., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., Göya, C., Gündoğdu, T., (2017). Desmoid Tümörler: 7 Yıllık Deneyimimiz.. XVI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (),-.
 8. Karabulut, k., Pınar, H., Çay, F., Aksu, A., Bozdağ, A., Ilhan, Y.S., (2013). Duodenal Dieulafoy Lezyonu Kanamasına Endoskopik Hemostaz.. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 9. Karabulut, K., Bozdağ, A., Binnetoğlu, K., Gürsul, S., Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., (2013). Laparoskopik Heler Ameliyatı.. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 10. Dincer, M., Bozdağ, A., (2018). Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Darlıklarında Endoskopik Dilatasyon. 23 Nisan 2018. Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, (),-.
 11. Bozdağ, A., Gültürk, B., Aksu, A., Kutluer, N., Bozan, M.B., Gündoğdu, T., Böyük, A., (2017). Peptik Ülser Perforasyonlarında Non-OperatifTedavi. 11. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),28-28.
 12. Bozdağ, A., Kutluer, N., Gültürk, B., Aksu, A., Bozan, M.B., Gönen, A., Böyük, A., (2017). Mekanik Barsak Obstrüksiyonlarının Nadir BirNedeni: Safra Taşı İleusu. 11. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),34-35.
 13. Dinçer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası gelişen özefagobronşial fistül vakası. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 14. Bozan, M.B., Kanat, B.H., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., Gültürk, B., Özkan, Z., Azak, B.A., Böyük, A., (2017). Spinal Anestezi Altında Selim Anorektal Cerrahi Hastalarında Postoperatif Başağrısı, Belağrısı ve İdrar Retansiyonunun Değerlendirilmesi. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Ratlarda Deneysel Parsiyel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Ghrelin?in Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi, 01.09.2008-01.12.2009
 2. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ’xxNDE ENDOSKOPİ EĞİTİMİNİN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE TANI-TEDAVİ SÜRECİNDEKİ AVANTAJLARI VE MORBİT OBEZİTE CERRAHİSİNDEKİ YERİNİN ARAŞTIRILMASI, 05.12.2019-

Üyelikler

 1. KARACİĞER NAKLİ DERNEĞİ
 2. TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ
 3. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
 4. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ