T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Şanlıurfa
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Gündoğan, B.P., Gültürk, B., Bozdağ, A., Aksu, A., Baykara, M., (2014). Sekonder İntrakraniyal Hipotansiyon: Olgu Sunumu.. Journal of Clinical and Analytical Medicine, (5),194-196.
 2. Bozdağ, A., (2014). Multinodüler Guatr Tedavisinde Total Tiroidektomi Deneyimimiz. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),88-90.
Ulusal
 1. Bozdağ, A., Karabulut, K., (2014). Yara İyileşmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi, 7(3),34-38.
 2. Bozdağ, A., Kanat, Z., Gültürk, B., Aksu, A., Kanat, B.H., Girgin, M., (2013). Eksizyonel Biopsi Sonucu Pilomatrikoma Olan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3),141-144.
 3. Tali, S., Aksu, F., Bozdağ, A., Gültürk, B., Aksu, A., (2015). Amyand Herni: Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3),264-270.
 4. Bozdağ, A., Baykara, M., (2014). Memede Metal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(1),37-38.
 5. Bozdağ, A., Ilhan, Y.S., Özercan, İ.H., Aydın, S., (2014). Ratlarda Parsiyel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Ghrelin’in Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),56-63.

Bildiriler

Ulusal
 1. Bozdağ, A., Kanat, Z., Gültürk, B., Kanat, B.H., Girgin, M., (2012). Eksizyonel Biopsi Sonucunda Pilomatrikoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi.. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, (),-.
 2. Gültürk, B., Böyük, A., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., Göya, C., Gündoğdu, T., (2017). Desmoid Tümörler: 7 Yıllık Deneyimimiz.. XVI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (),-.
 3. Karabulut, k., Pınar, H., Çay, F., Aksu, A., Bozdağ, A., Ilhan, Y.S., (2013). Duodenal Dieulafoy Lezyonu Kanamasına Endoskopik Hemostaz.. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 4. Karabulut, K., Bozdağ, A., Binnetoğlu, K., Gürsul, S., Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., (2013). Laparoskopik Heler Ameliyatı.. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 5. Dincer, M., Bozdağ, A., (2018). Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Darlıklarında Endoskopik Dilatasyon. 23 Nisan 2018. Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, (),-.
 6. Bozdağ, A., Korkmaz, M.F., Dincer, M., (2018). Median Arcuat Ligaman Sendromunda Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz.. IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, (),-.
 7. Bozdağ, A., Dincer, M., Öztürk, T., (2018). Postkolesistektomi Sendromuna Neden Olan Rezidü Safra Kesesinin Laparoskopik Eksizyonu.. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 8. Böyük, A., Aday, U., Gültürk, B., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., (2018). Böyük A, Aday U, Gültürk B, Bozdağ A, Aksu A, Kutluer N. Rektum Kanserinde Medialden-Laterale İnferior Pankreatiko-Mezokolik Yaklaşımla Komplet Splenik Fleksura Mobilizasyonu Tek Merkez Deneyimi. Kongresi. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma, (),-.
 9. Dincer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). Obezite cerrahisi sonrasında oluşan Özefagopleural fistül nedeniyle uygulanan laparoskopik fistülojejunostomi.. 15. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, (),-.
 10. Bozdağ, A., Dincer, M., Kırkıl, C., (2018). Pankreas nöroendokrin tümör nedeniyle uygulanan laparoskopik santral pankreatektomi Roux-en-y pankreatikojejunostomi.. 15. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, (),-.
 11. Bozdağ, A., Gültürk, B., Aksu, A., Kutluer, N., Bozan, M.B., Gündoğdu, T., Böyük, A., (2017). Peptik Ülser Perforasyonlarında Non-OperatifTedavi. 11. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),28-28.
 12. Bozdağ, A., Kutluer, N., Gültürk, B., Aksu, A., Bozan, M.B., Gönen, A., Böyük, A., (2017). Mekanik Barsak Obstrüksiyonlarının Nadir BirNedeni: Safra Taşı İleusu. 11. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),34-35.
 13. Dinçer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası gelişen özefagobronşial fistül vakası. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 14. Bozan, M.B., Kanat, B.H., Bozdağ, A., Aksu, A., Kutluer, N., Gültürk, B., Özkan, Z., Azak, B.A., Böyük, A., (2017). Spinal Anestezi Altında Selim Anorektal Cerrahi Hastalarında Postoperatif Başağrısı, Belağrısı ve İdrar Retansiyonunun Değerlendirilmesi. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (),-.