T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Abdulvahap AKYİĞİT

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kulak Burunboğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burunboğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Yalçın, Ş., Akyiğit, A., , Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi2019 Kaynak Kitap - 2, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., 2019, , 978-975-349-098-6.
 2. Yalçın, Ş., Akyiğit, A., , Kolesteatomalı Kronik Otitis Media ve Komplikasyonlarına Cerrahi Yaklaşım, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2019, , 978-605-7597-50-2.
 3. Akyiğit, A., Eroğlu, O., , Kulak Burun BoğazveBaş Boyun CerrahisiUzmanlık Eğitimi, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., 2018, , 978-975-349-090-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Akyiğit, A., Düzer, s., Arslan, S.Ö., Sakallıoğlu, ö., Aydemir, y., (2019). PRIMARY THYROID LYMPHOMA: REPORT OF TWO CASES. ENTcase, 5(3),167-171.
 2. Akyiğit, A., Karlıdağ, T., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Yalçın, Ş., Polat, C., (2016). Endoscopic cartilage butterfly myringoplasty in children.. AURIS NASUS LARYNX, (),-.
 3. Düzer, S., Akyiğit, A., Arslansolmaz, O., Sakallıoğlu, Ö., Kılıçararslan, A., Polat, C., (2017). An Epithelioid Hemangioendothelioma of the Head and Neck.. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, (),-.
 4. Düzer, S., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Polat, C., Çetiner, H., Susaman, N., (2017). Values Range of Tympanometric Gradient in Otitis Media With Effusion.. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, (),-.
 5. Birkent, Ö., Karlıdağ, T., Başar, F., Yalçın, Ş., Kaygusuz, İ., Keleş, E., Akyiğit, A., (2016). Evaluation of the Relationship Between the Air-Bone Gap and Prolonged ABR Latencies in Mixed-Type Hearing Loss.. Journal of International Advanced Otology, (),-.
 6. Akyiğit, A., Karlıdağ, T., (2017). Response. AURIS NASUS LARYNX, (),-.
 7. Akyiğit, A., Yalçın, Ş., Önalan, E.E., Kaygusuz, İ., Karlıdağ, T., Keleş, E., Çelik, Z.B., Tektemur, A., (). GENETIC POLYMORPHISM OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN PATIENTS WITH TYMPANOSCLEROSIS. The Journal of Laryngology & Otology, (),-.
 8. Akyiğit, A., Subaşı, B., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Düzer, S., Keleş, E., Özer, N., (2014). HEARING LEVELS IN PATIENTS WITH ALZHEIMER S DEMENTIA. Turkish Journal of Geriatrics, 17(3),285-289.
Ulusal
 1. Polat, C., Düzer, S., Ayyıldız, H., Seç, S., Aksoy, N., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Çetiner, H., (2018). Association Between Anxiety, Depression, and SalivaryCortisol Levels in Patients with Recurrent AphthousStomatitis. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, (),-.
 2. Susaman, N., Sakallıoğlu, Ö., Yıldırım, Y.S.S., Düzer, S., Akyiğit, A., Polat, C., (2017). Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme TaramasıSonuçları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (),-.
 3. Düzer, S., Polat, C., Akyiğit, A., Alataş, Ö., Sakallıoğlu, Ö., (2016). Bilateral İkinci Brankial Ark Fistülünde Radyolojik Görüntüleme: Vaka Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 4. Akyiğit, A., Sakallıoğlu, Ö., Karlıdağ, T., (2017). Endoscopic tympanoplasty.. journal of otology, (),-.
 5. Akyiğit, A., Karlıdağ, T., (). Miringoplasti. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 6. Akyiğit, A., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Kayalı, A., Keleş, E., (). Posttravmatik Frontoetmoidal Mukopiyosel. Türk Pediatri Arşivi, (),-.
 7. Karlıdağ, T., Akarsu, S., Keleş, E., Daş, Ş.E., Akyiğit, A., (2015). MAKSİLLA VE ZİGOMATİK KEMİĞİN OSTEOMİYELİTİ İLE KARAKTERİZE OSTEOPETROZİS OLGU SUNUMU. ENTCase, 1(3),169-175.
 8. Düzer, S., Akyiğit, A., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., (2015). MANAGEMENT A LARGE VALLECULAR CYST. ENTCase, 1(2),133-138.
 9. Akyiğit, A., Karlıdağ, T., Keleş, E., Özercan, İ.H., (2013). Tiroglossal Duktus Kisti ve Tiroid Bezinde Senkronize Papiller Karsinom Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 21(3),108-112.
 10. Polat, C., Baykara, M., Sakallıoğlu, Ö., Soylu, E., Yüce, S., Akyiğit, A., (2013). Aural Atrezi Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 18(4),249-251.
 11. Polat, C., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Yüce, S., Soylu, E., Baykara, M., (2014). Maksiller Sinüste Tesadüfen Saptanan İzole İnverted Papillomu. Türk Rinoloji Dergisi, 3(2),81-84.
 12. Karlıdağ, T., Akyiğit, A., (2012). RİNOSİNÜZİTLER. Actual Medicine, 20(7),16-19.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akyiğit, A., Subaşı, B., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Düzer, S., Keleş, E., Özer, N., (2014). DEMENTIA AND HEARING LOSS. XXXII WORLD CONGRESS OF AUDIOLOGY, (),-.
Ulusal
 1. Türker, C., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Karlıdağ, T., Akyiğit, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., Ilhan, N., Yalçın, Ş., (2019). Deneysel Alerjik Rinit Oluşturulan Sıçanlarda Sistemik Ve İntranazal BCG Tedavisinin Karşılaştırılması. 41.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., (),-.
 2. Akyiğit, A., Keleş, E., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Yağmahan, M.S., Yalçın, Ş., (). Nazal Septumun Elektrokoterizasyonuna Bağlı Septal Abse:11 Vakanın Analizi. 35. Fırat-Dicle Havzası Sempozyomu, (),-.
 3. Gül, F.Ç., Akyiğit, A., Nazik, H., Sakallıoğlu, Ö., (). ORAL İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNDEKOKU DUYARLILIĞI. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, (),-.
 4. Koç, Z.P., Karlıdağ, T., Kara, p.ö., Akyiğit, A., Dağlı, A.F., (). Üst Mediastinal Ektopik Paratiroid Adenomunun Gamma Prob ile Minimal İnvaziv Eksizyonu. 28. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ, (),-.
 5. Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Akyiğit, A., Cingi, C., Ersoy, M.A., (). Alerjik rinit ve yandaş hastalıklar popülasyon bazlı çalışma. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 6. Polat, C., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Soylu, E., Yüce, S., Düzer, S., (). Dudakta Hemanjiyom Olgu sunumu. 9. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ-2013, (),-.
 7. Akyiğit, A., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Kayalı, A., Keleş, E., (). POSTTRAVMATİK FRONTOETMOİDAL MUKOPİYOSEL. 10. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 8. Akyiğit, A., Akyol, H., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Keleş, E., Alataş, Ö., (2015). Nazal Septum Mukozasından Kaynaklanan RosaiDorfman Hastalığı Olgu Sunumu. 36. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 9. Akyiğit, A., Koç, M.M., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Düzer, S., Yıldırım, M.A., (). Dev Rinolit. 9. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 10. Akyiğit, A., Sakallıoğlu, Ö., Polat, C., Düzer, S., Kayalı, A., Yıldırım, M.A., (). Serebellopontin Köşe Menengioması ve İşitme Kaybı. 9. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 11. Özer, N., Kayalı, A., Yaşar, G., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Polat, C., Akyol, M., (). Yumuşak Damakta Pleomorfik Adenom. ULUDAĞ 2014 KBB GÜNLERİ, (),-.
 12. Akyiğit, A., (). KONJENİTAL KOLESTEATOM TANI TEDAVİ VE SONUÇLAR. 37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 13. Akyiğit, A., (). Ani işitme kaybında steroid dışı ajanların tedavideki yeri. 36. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 14. Polat, C., Sakallıoğlu, Ö., Akyiğit, A., Yüce, S., Soylu, E., Baykara, M., (2014). Maxiller sinüsün izole inverted papillomu Olgu sunumu. 9. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ-2013, (),-.
 15. Kayalı, A., Öztürk, T., Burakgazi, G., Akyol, M., Akyiğit, A., (). Nadir Bir Olgu Ortakulak Osteomu. 35. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, (),-.

Üyelikler

 1. TÜRK KBB BBC DERNEĞİ YETERLİLİK KURULU
 2. TÜRK KBB BBC DERNEĞİ
 3. FIRAT DİCLE HAVZASI KBB BBC DERNEĞİ

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Acta Oto-Laryngologica, 1