T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
19. Yüzyıl Osmanlı Sosyal-iktisat ve Teşkilat Tarihi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı 19. Yüzyıl Osmanlı Sosyal-iktisat ve Teşkilat Tarihi
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Tarih Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Sosyal Bil. Ens. Tarih A.B.D.
 • Doktora » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Sosyal Bil. Ens. Tarih A.B.D.
 • Doçentlik » 2003

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2009

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Ağustos 2004 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 2 DEVLET KONSERVATUARI

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2004 ile Kasım 2008 tarihleri arasında.
 • 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2004 ile Ocak 2007 tarihleri arasında.
 • 4 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ekim 2004 ile Ocak 2007 tarihleri arasında.
 • 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2006 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 6 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Nisan 2010 tarihinden itibaren.
 • 7 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Mayıs 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Aksın, A., Maral, E., , Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, Palet Yayıncılık, 2018, 360, 978-605-2338-64-3.
 2. Aksın, A., Maral, E., , Rifat ÖZDEMİR’e Armağan, Hiperyayın, 2018, 15, 978-605-281-192-4.
 3. Aksın, A., Çetinkaya, A., , Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan Türk Tarihi Araştırmaları, Berikan Yayıncılık, 2018, , 978-605-7501-56-1.
 4. Aksın, A., , Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Osmangazi Belediyesi, 2018, 720, 978-975-2406-08-7.
 5. Baytimur, S.O., Aksın, A., , Geçmişten Günümüze Göç III, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2017, 2171, 978-605.
 6. Aksın, A., Çetinkaya, A., , Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, TBMM. Milli Saraylar, 2017, 676, 978-975-2464-02-5.
 7. Aksın, A., , Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, Osmangazi Belediyesi -Gaye Yayıncılık, 2017, 616, 978-975-2406-02-5.
 8. Aksın, A., , Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller 2 Cilt, Not Yayınları, 2015, 1604, 978-605-64249-4-6.
 9. Aksın, A., , Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Canik Belediye Kültür Yayıncılık, 2016, 1023, 978-605-83234-3-8.
 10. Aksın, A., Töreli, T., , Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Canik Belediyesi, 2016, 1387, 978-605-65683-5-0.
 11. Yılmazçelik, İ., Aksın, A., , Osmanlı Yunan Harbi, Akademi Yayınevi, 2001, 290, 975-6727-07-1.
 12. Aksın, A., , 19 Yüzyılda Harput, Ceren, 1999, 314, 975-94229-0-5.
 13. Aksın, A., , 19 Yüzyılda Eğin, Kemaliyeliler Derneği, 2003, 196, 975-94229-0-5.
 14. Aksın., A., , Y.İ., , Tarihi Gerçeklerle Osmanlı Yunan Harbi, IQ, 2007, 464, 978-975-255-168-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aksın, A., Karakaş, E., (2003). Nüfus İcmal Defterine göre 19 Yüzyıl da Arabgir. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), (13),91-126.
 2. Aksın, A., (1998). Tanzimat ın Harput Eyaletinde Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler. Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, 72(235),851-861.
 3. Aksın, A., , Ö., (2013). Venedik Devlet Arşivindeki Bailo Defterlerine Göre Osmanlı Devleti nin Venedik e Zahire ve Asker Yardımı 1624 1631 The Ottoman Empire s Military and Store of Grain Aid to Venetian Regarding to Bailo Registers in Venice State Archive 1624 1631. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi (OTAM), (32),141-170.
 4. Aksın, A., , Ş.S., (2006). 1847 1857 H 1264 1273 Tarihli 8 Numaralı Eğin Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Dergisi, 16(2),50-.
 5. Aksın, A., , C.S., (2007). 1832 1840 Tarihli Eğin Şer iye Sicilinin Belge Özetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1),275-300.
 6. Aksın, A., (1999). 218 Numaralı Harput Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, (1),1-17.
 7. Aksın, A., , T.Ö., (2009). 1941 Numaralı Trabzon Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (178),76-.
Ulusal
 1. Aksın, A., (2004). 19 Yüzyıl Başlarında Osmanlı Rusya Ticari İlişkileri Üzerine Bazı Tespitler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Dergisi, (5),-.
 2. Aksın, A., (2001). 19 Yüzyıl Başlarında Bursa Şehir Esnafı. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2(132),24-.
 3. Aksın, A., (2010). Bir Osmanlı Valisinin Görevden Alınma Serüveni Diyarbakır Valisi İshak Paşa. Prof. Dr. Bayram Kodaman Armağanı, (),-.
 4. Aksın, A., (2007). Milli Mücadele de Batı Anadolu nun Sosyal Durumu. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (251),-.
 5. Aksın, A., (2001). Atatürk ve Milliyetçilik İlkesi 1. Türk Dünyası Tarih Dergi, (175),34-.
 6. Aksın, A., (2001). Atatürk ve Milliyetçilik İlkesi 2. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (176),27-.
 7. Aksın, A., (2007). Milli Mücadele de Batı Anadolu nun Sosyal Durumu. Türk Dünyası Tarih Dergisi,, (251),32-.
 8. Aksın, A., , T.A., (2008). 7 Numaralı Kısas Defteri nin Tanıtımı C 18 Sayı 1 s. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1),325-342.
 9. Aksın, A., (2009). Urfalı Mateos Vekayinamesinde Türkler ve Artuklu Belek Gazi. Türk Dünyası Tarih Dergis, (266),35-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aksın, A., Çetinkaya, A., (2016). 19 Yüzyılda Rusya nın Balkanlarda uyguladığı Dini Politikalar ve Atos Dağındaki Aynaroz Faaliyetleri. Uluslarası Balkan Tarihi Sempozyumu, 2(),83-102.
 2. Aksın, A., (2004). Kur a i Şer iye Usulünün Harput ve Çevresinde Uygulanması ve Karşılaşılan Tepkiler. XIII.Türk Tarih Kongresi, (XIIIth Turkish Congress Of History), (1),67-.
 3. Aksın, A., Çetinkaya, A., (). 19 Yüzyılda Rusyanın Etiyopya daki Siyasi ve Dini Faaliyetleri Les Actives Religieuseset Politiques de la Russie en Ethiopie au 19 siecle. Afrika’xxda Türkler Sempozyumu/ Congres ”Les Turcs En Afrique”, (),-.
 4. Aksın, A., Baytimur, S.O., (2018). Osmanlı Devletinde Toplumsal Suçlar ve Cezalar (1789-1839). Uluslararası XVII. Türk tarih kongresi, 4(),395-413.
 5. Aksın, A., Maral, E., (2017). III. Selim Döneminde Eşkıyalık Olayları ve Eşkıyalıkla Mücadele. Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, (),-.
 6. Aksın, A., (2017). ”19. Yüzyılda Rusya’nın Ortadoğu’da Misyoner Okulları”. Uluslararası VI. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sempozyumu ”Misyonerlik Faaliyetleri”, (),-.
 7. Aksın, A., Özkan, E., (2017). 19 yüzyıl da Kocaeli nin idari Yapısı. Uluslararası Kocaeli Tarihi Sempozyumu, (),1541-1552.
 8. Aksın, A., Maral, E., (2016). Osmanlı Devletinde Irza ve Namusa Yönelik İşlenin Suçlar ve Uygulanan Cezalar 1789 1850. II: Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 1(),819-830.
 9. Aksın, A., (2016). Osmanlı Devletinde Kadına Şiddet Geçmişten ünümüze Yansımalar. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu ( İnternational Symposium Social Sciences), (),1807-1818.
 10. Aksın, A., Çetinkaya, A., (2016). 19 Yüzyılda Rusya nın Ortadoğu da Uyguladığı Dini Politikalar. Altıncı Uluslararası Ortadoğu Semineri,, (),49-79.
 11. Aksın, A., (). SULTAN ABDÜLAZİZ İSMİYLE ADLANDIRILAN VİLAYET MAMURATÜ L AZİZ HARPUT. Türk Tarih Kurumu, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (),-.
 12. Aksın, A., (2015). Hilal i Ahmer Cemiyetinin I Dünya Savaşındaki Faaliyetleri 1919 Tarihli Hilal i Ahmer Merkez i Umumi Raporuna Göre. 2. Uluslararası Tarih Sempozyumu, (),-.
 13. Aksın, A., Baytimur, S.O., (2015). Osmanlı Devletinde Hapis Cezaları ve Uygulamaları 1791 1808. XVI. Türk Tarih Kongresi (XVI. Türkish Congress of History), 4(1),-.
 14. Aksın, A., (2014). Harput un Mezra ya Taşınma Sürecinde İlk Vilayet Konağı. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, (),-.
 15. Aksın, A., (). 19 Yüzyılda Eğin Esnaf Teşkilatı. Uluslararası II. İktisat Tarihi Kongresi, (),-.
 16. Aksın, A., (). Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi Tanıtımı ve Tarih Bilimine Katkıları. Cumhuriyet Döneminde Türk Tarihçiliği ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu", (),-.
 17. Aksın, A., (). Dini Söyleme Dayalı Terör Örgütlerinin Propagandaları Üzerine Bazı Tespitler. I.Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu -Terör, etkileri ve çözüm önerileri, (l st International Security and peace İn the East and Southeast Anatolia Symposium Terorism, its effect and solution suggestions), (),-.
 18. Aksın, A., (). Dünya Siyasi Konjüktüründe Sivas Kongresinin Türk Ve Dünya Tarihi İçerisindeki Yeri. Uluslararası II. Sivas Kongresi Sempozyumu, (),-.
 19. Aksın., A., , B.S.O., (). 25 Numaralı Kalebend Defterinin Tanıtımı ve Kalebend Defterlerinin Osmanlı Sosyal Tarihi bakımından Önemi. XV. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, (),-.
 20. Aksın, A., (). Osmanlı Rusya Ticari Münasebetleri. XIV. Türk Tarih Kongresi (XIVth Turkish Congress Of History), (),-.
Ulusal
 1. Aksın, A., (). Osmanlı Döneminde Harput Şehrinin Demografik Yapısı Elazığ Eylül 1998. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, (1),72-.
 2. Aksın, A., (). Osmanlı Döneminde Harput un İdari Yapısı. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, (1),65-.
 3. Aksın, A., (). Doğu Anadolu nun Jeopolitik ve Jeostratejik Yapısı 329 334 Elazığ Aralık 1998. Doğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Tevziat Defterleri Işığında Osmanlı Devleti’nde (Anadolu) Meydana Gelen Siyasi Ve Sosyal Kaos Ortamı (1792-1807), 15.04.2015-07.11.2018
 2. 19 Yüzyılda Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı (1839-1914), 28.10.2013-18.05.2017
 3. Rusya nın 19 Yüzyılda Ortadoğuya Yönelik Dini Sosyal ve Kültürel Emperyalist Politikaları, 06.02.2013-07.10.2016
 1. Uluslararası, Dergi, Bitlis Eren Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, ankara üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1