T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ayhan AKBULUT

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ENF.HAST.VE KLİNİK MİK.


Doğum Yeri Sivas
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ENF.HAST.VE KLİNİK MİK.
 • Lisans » 1984 Yılı mezunu

  C.Ü. Tıp Fakültesi
 • 1 TIP FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Aralık 2003 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Sağmak, T.A., Akbulut, A., , Viral hepatiit 2018, istanbul tıp kitapevleri, 2018, 656, 978-605-9528-75-7.
 2. Akbulut, A., , Viral Hepatit 98, Deniz ofset, 1998, 41, .
 3. Akbulut, A., , Sistemik İnfeksiyon Hastalıkları, Çağ Ofset, 1996, 22, .
 4. Akbulut, A., , Doğru Antibiyotik Kullanımı, Çağ Ofset, 1998, 22, .
 5. Akbulut, A., , Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2015, 1034, 978-605-4488-50-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Aşçı, T.Z., (2017). ELAZIĞ İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE GENOTİPİN HCV RNA VE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ. ANKEM Dergisi, (),-.
 2. Leblebicioğlu, H., Yılmaz, H., Taşova, Y., Alp, M.E., Saba, R., Caylan, R., Bakır, M., Akbulut, A., Arda, B., Esen, Ş., (2005). Characteristics and analysis of risk factors for mortality in infective endocarditis. European Journal of Epidemiology, (),-.
 3. Hatipoğlu, M., Mutluoğlu, M., Turhan, V., Uzun, G., Lipsky, B.A., Sevim, E., Demiraslan, H., Eryilmaz, E., Ozuguz, C., Memiş, A., Ay, H., Arda, B., Uysal, S., Köksaldı, M.V., Kader, Ç., Ertürk, A., Coşkun, Ö., Duygu, F., Güler, S., Altay, F.A., Öğütlü, A., Bölükçü, S., Yıldız, Ş., Kandemir, F.Ö., Aslaner, H., Polat, A., Karahocagil, M.K., Kart, Y.K., Sehmen, E., Kılıç, S.S., Sümbül, M., Gencer, S., Bozkurt, F., Yanık, T., Öztoprak, N., Batırel, A., Sözen, H., Kılıç, İ., Çelik, İ., Ay, B., Tosun, S., Kadanalı, A., Çomoğlu, Ş., Denk, A., Hoşoğlu, S., Aydın, Ö., Elaldı, N., Akalın, Ş., Kandemir, B., Akbulut, A., Demirdal, T., Balık, R., Azak, K.E., Şengöz, G., (2016). Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections A prospective multi center study. Journal of Diabetes and its Complications, (),-.
 4. Çelik, İ., Akbulut, A., Kılıç, S.S., Ali, R., Vural, P., Canbaz, M., Felek, S., (2002). Effects of Ibuprofen on the physiology and outcome of rabbit endotoxic shock. BMC İNFECTİOUS DİSEASES, (),-.
 5. Çağ, Y., Öztürk, E.D., Gencer, S., Hasbun, R., Şengöz, G., Crisan, A., Ceran, N., Savic, B., Yaşar, k., Pehlivanoğlu, F., Kılıçoğlu, G., Tireli, H., Inal, A.S., Civljak, R., Tekin, R., Elaldı, N., Ulu, K.A., Özgüler, M., Namıduru, M., Sünbül, M., Sipahi, O.R., Dulovic, O., Alabay, S., Akbulut, A., Şener, A., Lakatos, B., Andre, K., Yemişen, M., Öncü, S., Nechifor, M., Deveci, Ö., Şenbayrak, S., Inan, A., Dragovac, G., Gül, H.C., Mert, G., Öncül, M.O., Kandemir, B., Erol, S., Ağalar, C., Erdem, H., (2016). Hydrocephalus and vasculitis delay therapeutic responses in tuberculous meninigitis Results of Haydarpasa III study. Neurology India, (),-.
 6. Akbulut, H., , C.I., , A.A., , Y.P., , K.S., (2005). Serum Neopterin Levels in Patients with Brucellosis. Journal of Infection, 1(51),281-286.
 7. Akbulut, A., , Ç.Ö., , O.M., , A.H., , D.K., (2013). Stetoskopların Dezenfeksiyonunda Nano Ultraviyole Işınının Etkinliğinin Araştırılması. Nobel Med, 9(1),106-109.
 8. Akbulut, A., , A.H., , Ö.M., , İ.N., , Y.Ş., (2012). Gastrointestinal Antrax A Case and Review of Literature. Advences inInfectious Diseases, 1(2),69-71.
 9. Akbulut, H., , C.I., , C.A., , A.A., , A.A., (2012). Evaluatıon Of Placental Transfer Of Total Igg And Igg Subclasses in A Turkish Population Living in Eastern Anatolia. Nobel Medicus, 8(2),59-64.
 10. Akbulut, H., , C.I., , D.F., , A.A., (2011). The Percentage of Lymphocyte and NKT cells in Peripheral Blood of Patients with Active and Inactive Pulmonary Tuberculosis. Nobel Medicus, 7(2),50-54.
 11. Akbulut, H., , Ç.I., , A.A., (2007). Cytokine levels in patients with Brucellosis and their relations with the treatment. Indian J Med Microbiol, 25(4),387-390.
Ulusal
 1. Erdem, H., Şenbayrak, S., Meriç, K., Batirel, A., Karahocagil, M.K., Hasbun, R., Şengöz, G., Karsen, H., Kaya, S., Inal, A.S., Pekok, A.U., Celen, M.K., Deniz, S., Ulug, M., Demiral, T., Namıduru, M., Tekin, R., Güven, T., Parlak, E., Bölükçü, S., Avcı, M., Sipahi, O.R., Öztürk, D..E., Yaşar, K., Pehlivanoğlu, F., Güler, S., Mutlu, Y.E., Tosun, S., Sırmatel, F., Akbulut, A., Öztoprak, N., Çağ, Y., Kadanalı, A., Turgut, H., Baran, A.İ., Gül, H.C., Sünnetçioğlu, M., Solay, A.H., Denk, A., Inan, A., Ayaz, C., Ulcay, A., Köse, Ş., Agalar, C., Elaldı, N., (2016). Cranial Imaging Findings in Neurobrucellosis Results of Istanbul 3 Study. INFECTION, (),-.
 2. Çelik, İ., Cihangiroğlu, M., Yılmaz, T., Kohle, Ü., Akbulut, A., (2005). The prevalence of bacteraemia related retinal lesions in seriously ill patients. Journal of Infection, (),-.
 3. Avkan, O.V., Baykam, N., Sökmen, S., Güner, H.R., Agalar, F., Alp, M.E., Doğrul, A.B., Turhan, Ö., Ağalar, C., Kurtaran, B., Geçim, İ.E., Özaras, R., Yılmaz, G., Akbulut, A., Köksal, İ., (2016). Recommendations for intra abdominal infections consensus report. Ulusal Cerrahi Dergisi, (),-.
 4. Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., Özer, B.Ş., (2016). Sürekli Ayaktan Periton Diyaliziyle İlişkili Peritonit KlinikÖzellikler Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. KLİMİK, (),-.
 5. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Erişkin yaş grubunda kızamık vakalarının irdelenmesi. ANKEM, (),-.
 6. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması. Flora, (),-.
 7. Özgüler, M., Akbulut, H.H., Akbulut, A., (2015). Kronik Hepatit B Hastalarında İnterlökin 6 ve İnterlökin 18 Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergiis, 29(1),11-18.
 8. Sağmak, T.A., Denk, A., Özden, M., Çelik, K.Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2015). Fırat Üniversitesi Hastanesi nde Antibiyotik Kullanımı Uygunluğunun Araştırılması Nokta Prevalans Çalışması. Ankem Dergisi, 29(1),16-20.
 9. Akbulut, A., , K.A., , K.K., , A.H., , F.S., , K.S., (1995). Polis Okulu Öğrencilerinde HBsAg Taşıyıcılığının Araştırılması. Viral Hepatit Derg., 1(2),97-99.
 10. Akbulut, A., , K.S., , F.S., , A.H., (1996). The Prevalance of Hepatitis A in Elazig region. Tr. J. of Medical Sciences, 1(26),375-378.
 11. Akbulut, A., , A.H., , A.Z., , K.A., , F.S., , K.K., , K.S., (1998). Kıraathane Çalışanlarının Boğaz ve Yanaklarının Patojen Bakteri ve Candida Kolonizasyonu Yönünden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bil. Dergisi, 1(12),109-113.
 12. Akbulut, A., , F.S., , A.H., , Ç.İ., (1998). Viral Hepatitle Savaşta Toplum Eğitimi. Viral Hepatit Derg, 1(2),81-86.
 13. Kılıç, S., , A.A., , F.S., , K.A., , A.H., (1999). Elazığ İli ve Yöresinde Hepatit E Prevalansının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bil. Dergisi, 1(13),41-46.
 14. Felek, S., , A.H., , Ö.M., , K.A., , A.A., (1999). Hastane Musluklarının Bakteriyolojik Açıdan İncelenmesi. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 1(21),201-204.
 15. Akbulut, H.H., , K.A., , Ö.M., , F.S., , A.A., (2000). Hastane Ortamındaki Kapı Kollarının Mikrobiyolojik Durumu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 1(22),33-36.
 16. Özden, M., , K.A., , A.H., , A.A., , F.S., (2001). Hastane Telefonlarının Bakteriyel Kontaminasyon Açısından İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 1(2),267-270.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağmak, T.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum Kaynaklı İntra-abdominal Enfeksiyonlarda Mikroorganizma Direnç Profili Değişiyor mu? (SS-174). 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 8-13 Mayıs 2018, Antalya, (),117-118.
 2. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Roles of Dermcidin, Salusin-α, Salusin-β and TNF-α in the Pathogenesis of Human Brucellosis. INTERNATIONAL FORUM on Infectious Diseases 2019, (OP-4-9),69-74.
 3. Aşçı, T.Z., Kayalı, S., Belhan, O., Türken, M., Akbulut, H.H., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Özer, B.Ş., (2018). Septıc arthrıtıs due to Trichosporon asahii. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),62-63.
 4. Akbulut, A., (2019). Şarbon. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 5. Aşçı, T.Z., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Species distribution and antifungal susceptibility profile of Candida isolates from intensive care patients: a five-year study. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),83-84.
 6. Aşçı, T.Z., Günbey, F., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Zygomycosis in Firat University Hospital between 2009-2017: A review of five cases. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),60-61.
 7. Yamazhan, T., Sarı, N., Kaya, S., Kuşcu, F., Önlen, Y., Batırel, A., Ince, N.K., Öztürk, Ç.H., Öztoprak, N., Esen, Y.İ., Köksal, İ., Karaali, R., Tosun, S., Köse, Ş., Sırmatel, F., Akbulut, A., Günal, Ö., Duygu, F., Çelebi, G., Namıduru, M., Inan, D., Tabak, Ö.F., (2018). Efficiency and Safety of Direct Acting Antivirals in Geriatric HCV Patients in Turkey.. APASL Single Topic Conference 2018, Istanbul-Turkey, (),-.
 8. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Kan Kültür Sonuçlarının Değerlendirilemsi: 3 Yıllık Retrospektif Analiz. XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.
 9. Ince, N., Sarı, N.D., Batırel, A., Karsen, H., Köksal, İ., Kaya, S., Yıldız, İ.E., Esen, Ş., Zerdali, E., Inan, D., Sırmatel, F., Erben, N., Akbulut, A., Barut, H.Ş., Baykam, N., Duygu, F., Güner, H.R., Günal, Ö., Karabay, O., Yamazhan, T., Tabak, Ö.F., (2018). Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Diyabetik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018, (),-.
 10. Ince, N.K., Sarı, N., Batırel, A., Karsen, H., Köksal, İ., Kaya, S., Esen, Y.İ., Esen, Ş., Zerdali, E., Önlen, Y., Namıduru, M., Inan, D., Türker, K., Sırmatel, F., Erben, N., Akbulut, A., Barut, H.Ş., Baykam, N., Tosun, S., Akıncı, E., Köse, Ş., Duygu, F., Güner, H.R., Gül, H.C., Günal, Ö., Karabay, O., Sünnetçioğlu, M., Yamazhan, T., Karaali, R., Üser, Ü., Tabak, Ö.F., (2018). Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Diyabetik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
 11. Batırel, A., Sarı, N., Köksal, İ., Kaya, S., Karsen, H., Kuşcu, F., Önlen, Y., Ince, N.K., Öztoprak, N., Esen, Y.İ., Yamazhan, T., Tosun, S., Köse, Ş., Sırmatel, F., Akbulut, A., Günal, Ö., Duygu, F., Çelebi, G., Namıduru, M., Inan, D., Güner, H.R., Zerdali, E., Baykam, N., Gül, H.C., Türker, K., Hızel, K., Barut, H.Ş., Karabay, O., Sünnetçioğlu, M., Çerik, H.Ö., Karaali, R., Şenateş, E., Tabak, Ö.F., (2018). Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Geriatrik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
 12. Sayan, M., Özgüler, M., Yıldırım, F.S., Yıldırmak, T., Gündüz, A., Dokuzoğuz, B., Çelen, M.K., Inan, D., Heper, Y., Ersöz, G., Karaoğlan, İ., Ceran, N., Deveci, A., Öztürk, s., Sayın, K.S., Özdemir, H.Ö., Akbulut, A., Yazıcı, S., Sener, A., Çagatay, A., (2018). Molecular determining of HIV-1 with the presence of hepatitis B virus and hepatitis C virus co-infections. HIV drug Therapy Congress, Glasgow 2018, (),-.
 13. Sarıgül, F., Sayan, M., Inan, D., Deveci, A., Ceran, N., Çelen, M.K., Çağatay, A.A., Özkan, Ö.H., Kuşcu, F., Karagöz, G., Heper, Y., Karabay, O., Dokuzoğuz, B., Kaya, S., Erben, N., Karaoğlan, İ., Ersöz, G., Günal, Ö., Ataman, H.Ç., Sayın, K.S., Akbulut, A., Saba, R., Şener, A., (2018). Concomitant syphilis infection in patients with diagnosedHIV/AIDS: a retrospective multicentre study. HIV GLASGOW, 21(SUPP 8),101-102.
 14. Yağcı, d.ç., Gökengin, A.D., Inan, a., Özdemir, h.ö., Inan, D., Akbulut, A., Korten, V., (2017). Real Life Experience of Dolutegravir and Lamivudine Dual Therapy As a SwitchingRegimen in HIV-TR Cohort. 16 th European AIDS Conference, (PE9/12),-.
 15. Sayan, M., Gündüz, a., Sargın, f., Sarıgül, Y.F., Karagöz, G., Hatipoğlu, Ç., Taşdelen, F.N., Bölükçü, S., Öztürk, S., Şenbayrak, S., Kart, Y.K., Sayın, K.S., Iskender, S., Demiraslan, H., Akbulut, A., Büyüktuna, S.A., Karaoğlan, İ., Bostancı, F., Deveci, A., Karabay, O., Özdemir, H., Kaya, S., Mert, G., Saba, R., Günal, Ö., Süer, H.K., Ersöz, G., Çağatay, A.A., Inan, D., Yıldırmak, T., Akalın, E.H., Willke, A., Ünal, S., (2017). Characteristics of HIV-1 infection in Turkish Patients who Infected by Sexual Route. 16th European AIDS Conference, (),-.
 16. Sayan, M., Gündüz, a., Sargın, f., Yıldırım, f.s., Karagöz, g., Karaman, ç.h., Fışgın, n.t., Bölükçü, a., Öztürk, s., Seniha, ş., Kart, Y.K., Sayın, K.S., Iskender, s., Demiraslan, H., Akbulut, A., Büyüktuna, S.A., Karaoğlan, İ., Bostancı, f., Deveci, A., Karabay, O., Özdemir, h.ö., Kaya, S., Mert, G., Saba, r., Günal, Ö., Süer, H.K., Ersöz, G., Çağatay, A.A., Inan, D., Yıldırmak, t., Akalın, E.H., Topçu, a.w., Ünal, S., (2017). Characteristics of HIV-1 infection in Turkish Patients who Infected by Sexual Route. 16th European AIDS Conference, (PE23/4),-.
 17. Yağcı, ç.d., Gökengin, A.D., Inan, a., Özkan, ö.h., Inan, D., Akbulut, A., Korten, V., (2017). Real Life Experience of Dolutegravir and Lamivudine Dual Therapy As a Switching Regimen in HIV-TR Cohort.. 16th European AIDS Conference/EACS., (PE9/12),-.
 18. Sağmak, T.A., Özer, A.B., Ulu, R., Akbulut, A., (2017). Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients followed in the Intensive Care Units: A One Year Retrospective Analysis.. 21st International Intensive Care Symposium, (),-.
 19. Sağmak, T.A., Özer, A.B., Ulu, R., Akbulut, A., (2017). Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients Followed in the Intensive Care Units: A One Year Retrospective Analysis. 21st International Intensive Care Symposium, (),-.
 20. Sayan, M., Akhan, S., Deveci, A., Akbulut, A., Karabay, O., Sargın, F.D., Günal, Ö., (2017). Characteristics of HIV-1 infection in Turkish Patients who Infected by Sexual Route. 16.European AIDS Conference, (),-.
 21. Akbulut, H., , Ö.M., , C.I., , A.A., (). Cytokine Levels in Patients with Brucellosis and Their Relations with the treatment. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Blackwll, 11(1),160-161.
 22. Doymaz, M., , A.A., , B.Y., (). Detection of Hepatitis B Virus DNA in Liver Biopsy Samples. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, Turkey, Turkey, Vol VII, Lackwll Science, 2001, 7(1),353-.
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Kırım Kongo Hemorajik Ateş Tanılı Hastaların Klinik Şiddetini Tahmin Etmede Yardımcı Faktörler. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (),-.
 2. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Çiçek, D., (2018). ART Sırasında Gelişen Perianal Ülserasyonla Seyreden CMV Hastalığı. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Demirdağ, K., Üdürgücü, H., Bal, İ.A., Tanır, B., Selim, K.S., (). Kliniğimizde Son 6 Yılda Sıtma Tanısı Almış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 4. Akbulut, A., Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., (). Korkunun ecele faydası yok. HIV/AIDS: Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar, (),-.
 5. Akbulut, A., Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., (2017). Anca beraber, kanca beraber. HIV/AIDS: Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar, (),-.
 6. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akgün, B., Öztürk, S., Akbulut, A., (2018). Nöroşirürji Ameliyatlarında Kullanılan Materyallerin Antibiyotik Emdirilerek Kullanılmalarının Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği. 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparumsıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.
 8. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde takip edilen HIV pozitif bireylerin epidemiyolojik veklinik değerlendirilmesi: 5 yıllık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 9. Üdürgücü, H., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde HIV Pozitifliği saptanan bireylerin başvuru sırasındaki kemik dansitometri sonuçlarının değendirilmesi: 5 yılık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 10. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Tanısı ile Beraber HIV Pozitifliği Saptanan Olgularımız. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 11. Tatar, A.S., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparum sıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(SBO8-10),401-403.
 12. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Demirdağ, K., (2017). YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN GÖNDERİLEN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 13. Akbulut, A., (). Kronik Viral Hepatit C Hastalarında Hepatosit Growth Factör Düzeyleri. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, P168, Bodrum, 21-25 Ekim 2008, 1(),821-822.
 14. Akbulut, A., , K.A., , K.K., , A.H., , F.S., , K.S., (). Polis Okulu Öğrencilerinde HBsAg Taşıyıcılığının Araştırılması. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 1996, 1(1),172-.
 15. Akbulut, H., , P.Ç., , K.A., , K.K., , F.S., , A.A., (). Kuaförlerin AIDS ile İlgili Bilgi Düşünce ve Davranışlarının Araştırılması. II Türkiye AIDS Kongresi, İstanbul, 1995, 1(1),62-63.
 16. Akbulut, A., , Ç.Ö., , Ö.M., , A.H., , İ.N., , D.K., (). Steteskopların Dezenfeksiyonunda Nano Ultrviyole Işınının Ekkinliğinin Araştırılması. 3. Türkiye EKMUD Kongresi, P135, Ankara, 12-16 Mayıs 2010, 1(),309-.
 17. Akbulut, A., , A.H., , Ö.M., , İ.N., , Y.Ş., (). Gastrointestinal Şarbon Bir Olgu ve Literatür Derlenmesi. 3. Türkiye EKMUD Kongresi, P181, Ankara, 12-16- Mayıs 2010, 1(1),350-.

Projeler

 1. FÜBAP, 12.02.2019-25.12.2019
 2. Hava Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, 15.05.2018-12.02.2019
 3. Enfeksiyon hastalıkları klinik laboratuvarına mikroskop temini, 15.05.2018-14.05.2019
 4. Bruselloz, diyabetik ayak enfeksiyonu, yoğun bakımda yatan enfekte hastalarda serum dermcidin, salusin-α, salusin-β, TNF-α düzeylerinin araştırılması, 30.01.2018-