T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
  • Lisans » 2012 Yılı mezunu

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
  1. Aslan, M., Umur, Z., Ağıroğlu, B.A., (). ”Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki”. 5. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), (),-.
  2. Sumbas, E., Erdemir, N., Umur, Z., Tunca, A., (2018). 8. Sınıf Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress, (),-.
  3. Erdemir, N., Umur, Z., Sumbas, E., Genç, H., Tunca, A., (2018). Ortaokul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya İli Örneği). 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kon, (),-.
  4. Umur, Z., Konan, N., (2017). Adapting Paranoid Leadership Scale Into Turkish For Educational Organizations, A Reliability and Validity Research. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),1119-1122.
  5. Konan, N., Umur, Z., (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mobbinge Uğrama Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),853-856.