T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Suç sosyolojisi, Sosyal Teori, Değişim Sosyolojisi

Doğum Yeri Bitlis
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Suç sosyolojisi, Sosyal Teori, Değişim Sosyolojisi
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Fen-Edeb. Fak. Sosyoloji Böl.
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2008

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük »

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Aralık 2013 ile 2016-09-01 tarihleri arasında.
 • 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Dekan » 2016-09-18 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kızmaz, Z., Teğin, N., , Özyönetim İlanları, Yerinden Edilmeler ve Kürtler: Hendek/Barikat Eylemlerinin Mağdurları, HEGEM, 2017, 183, 978-975-0044-29-8.
 2. Kızmaz, Z., , Mağdurlar ve Suçlular, HEGEM YAYINLARI, 2015, , 978-605-9504-06-7.
 3. Çepni, S., Kızmaz, Z., Yıldız, Ö., Özpolat, V., Ökten, Ş., Ada, Ş., Damar, M., Bilen, Ö., Solak, Ö., Kaçar, s., Uyar, R.ö., Ormancı, ü., , Şanlıurfa İli Ekseninde Yapılan Aile, Çocuk, Göç ve Şiddet Konulu Bilimsel Araştırmaların Üst Analizi (Meta-Analizi), HEGEM, 2018, 312, 978-605-8295-10-0.
 4. Çepni, S., Kızmaz, Z., Sarı, E., Ada, Ş., Önder, M.S., Damar, M., Bilen, Ö., Solak, Ö., Kaçar, s., Uyar, R.ö., Ormancı, ü., Solak, A., , Diyarbakır İli Ekseninde Yapılan Aile, Çocuk, Göç ve Şiddet Konulu Bilimsel Araştırmaların Üst Analizi, HEGEM, 2018, 474, 978-605-8295-10-0.
 5. Keskin, Y.M., Taylan, H.H., Akdemir, İ.O., Karakaya, H., Yardımcıoğlu, F., Özpolat, V., Genç, Y., Kızmaz, Z., Sargın, N., Şar, A.H., Yıldırım, E., Barış, İ., Ada, Ş., Solak, Ö., , Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, HEGEM Yay., 2017, 230, 978-975-2489-00-4.
 6. Keskin, Y.M., Taylan, H.H., Akdemir, İ.O., Yardımcıoğlu, F., Özpolat, V., Genç, Y., Kızmaz, Z., Sargın, N., Şar, A.H., Yıldırım, E., Barış, İ., Ada, Ş., Solak, Ö., Karakaya, H., , ELAZIĞ İLİ SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI, HEGEM, 2017, 251, 978-975-2489-00-4.
 7. Kızmaz, Z., Beşirli, H., Zabun, B., Yanık, C., Akkaş, İ., Öztürk, M., Şentürk, Ü., Bayhan, V., Mazlum, A., Tekin, F., Yenen, İ., Kurtdaş, M.Ç., Közleme, O., , Değişim Sosyolojisi, Lisans, 2017, 398, 978-605-9498-12-8.
 8. Közleme, O., Beşirli, H., Şentürk, Ü., Zabun, B., Mazlum, A., Tekin, F., Yenen, İ., Kızmaz, Z., Yanık, C., Öztürk, M., Kurtdaş, M.Ç., Bayhan, V., Akkaş, İ., , Değişim Sosyolojisi, Lİsans, 2017, 398, 978-605-9498-12-8.
 9. Keskin, Y.M., Taylan, H.H., Akdemir, İ.O., Karakaya, H., Yardımcıoğlu, F., Özpolat, V., Genç, Y., Kızmaz, Z., Sargın, N., Şar, A.H., Yıldırım, E., Barış, İ., Ada, Ş., Solak, Ö., , Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, Hegem Yayınları, 2017, 230, 978-975-2489-00-4.
 10. Kızmaz, Z., , Cezaevi Müdavimleri, Orion, 2006, 404, 975-6043-14.
 11. Kızmaz, Z., Bilgin, R., , Hırsızlık Suçu Suçlular Nedenler ve Dinamikler, Polis Akademisi, 2012, 458, 978-975-8657-97-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, İ., Kızmaz, Z., (2018). Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Ölçeği. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(3),1135-1153.
 2. Kızmaz, Z., Teğin, N., (2017). THE PKK ORGANIZATION, DISPLACEMENTS AND KURDS: A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON VICTIMS CIVILIAN RESIDENTS. The Voice Of Security Awereness, (1),1-16.
 3. Kızmaz, Z., Çevik, M., (2016). MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLIYAKLAŞIM KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2),313-335.
 4. Kızmaz, Z., Önder, M.S., (2016). Köy korucularının Kürt Sorunu ve PKK Örgütü Konusundaki Görüşleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1),245-260.
 5. Yusufoğlu, Ö.Ş., Kızmaz, Z., (2016). THE ASPECT OF POVERTY IN BROKEN FAMILIES A CASE OFELAZIG. fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1),209-217.
 6. Bilgin, R., Kızmaz, Z., (2015). Profiles of Burglars in Turkey and Some Factors in theProcess of Criminalization. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1),267-283.
 7. Kızmaz, Z., (2005). Kriminolojide Yeni Yönelimler Bütünleşik Suç Kuramları I. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2),349-377.
 8. Kızmaz, Z., (2004). Öğrenim Düzeyi ve Suç Suç Okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2),291-319.
 9. Kızmaz, Z., (2006). Şiddetin Sosyo Kültürel Kaynakları Üzerine Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),247-267.
 10. Kızmaz, Z., (2005). Din ve Suçluluk Suç Teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),221-245.
 11. Kızmaz, Z., (2006). Kriminolojide Yeni Yönelimler Bütünleşik Suç Kuramları II. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1),305-335.
 12. Kızmaz, Z., (2013). Modernleşme ve Suç Kuramsal Açıdan Bir Bakış. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1),229-241.
 13. Kızmaz, Z., (2014). ORTADOĞU ÜLKELERİNDE SUÇ ORANLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),225-237.
 14. Kızmaz, Z., (2010). Fatih Harbiye Romanında Toplumsal Değişme ve Kimlik Arayışı. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),552-570.
 15. Kızmaz, Z., (2010). Cezaevine Girme Sıklıklarına Göre Suçlular Karşılaştırmalı Bir Araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),571-607.
 16. Kızmaz, Z., (2007). Mükerrer Suçlulukla İlintili Değişkenler. Fırat Üniversitesi, 17(2),227-251.
Ulusal
 1. Kızmaz, Z., (2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2),392-431.
 2. Kızmaz, Z., (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Suç Suç Oranlarının Artışı Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme. Mukaddime Sosyal Bilimler Dergisi, Mardin Artuklu Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 5(1),51-74.
 3. Kızmaz, Z., (2005). Gasp Suçunu İşleyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Elazığ E Tipi Cezaevi Örneği. Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay, 3(14),133-174.
 4. Kızmaz, Z., (2005). Ceza veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),221-245.
 5. Yusufoğlu, Ö.Ş., Kızmaz, Z., (2015). Parçalanmış Yoksul Ailelerin Geçinme Staratejileri Elazığ Örneği. Harput Araştırmaları dergisi, 2(2),1-18.
 6. Kızmaz, Z., (2010). Din ve Suç Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(18),27-58.
 7. Çopuroğlu, Y.C., Kızmaz, Z., (2002). Doğu Anadolu Bölgesi Cezaevlerindeki Adli Hükümlüler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(1),15-31.
 8. Kızmaz, Z., (2007). Suçluların Farklılık Arzeden Profilleri Cinayet ve Hırsızlık Suçlarını İşleyenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1),122-160.
 9. Kızmaz, Z., (2006). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1),47-70.
 10. Kızmaz, Z., (2005). Göç ve Yoksulluğun Patolojisi Siyasal Şiddetten Sosyal Şiddete. Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 8(1),85-114.
 11. Kızmaz, Z., (2006). Modernlik Postmodernlik Sürecinde Kimlik ve Din. Demokrasi Platformu, 3(5),35-55.
 12. Kızmaz, Z., (2006). Suçun Siyasal Doğası Üzerine Odaklaşan Kuramlar ve Bu Kuramların Eleştiris. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12),97-114.
 13. Kızmaz, Z., (2003). Ekonomik Yapı ve Suç Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2),279-304.

Bildiriler

Uluslararası
Ulusal
 1. Kızmaz, Z., (2013). Cezaevinden ÇIkan Bazı Suçlular Niçin Yeniden SUç İşlemektedir Elazığ E Tipi Cezaevi Örneği. Geşö,şten Geleceğe Harput Sempozyumu, 2(),-.

Projeler

 1. Capasity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry, Fisheries (İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma, AB projesi), 15.09.2017-15.09.2018
 2. Diyarbakır ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi, 12.05.2017-10.08.2018
 3. Şanlıurfa ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi, 01.01.2017-01.03.2018
 4. Tunceli İli Sosyal Analiz Çalışması, 20.11.2014-20.02.2016
 5. Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, 18.06.2015-30.12.2016
 6. Cezaevi Müdavimleri İnatçı Suçlular, 13.11.2012-20.03.2013
 7. DAP, 10.09.1997-10.03.1999

Üyelikler

 1. Sosyoloji derneği
 1. Ulusal, Dergi, Sosyal Araştırmalar Dergisi Akademik Matbuat, 1
 2. Uluslararası, Dergi, International Journal of Criminology and sociology, 1
 3. Ulusal, Dergi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, Sosyoloji Derneği Yayını, 1
 5. Ulusal, Dergi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal, 1
 6. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, New World Sciences Academy, E-Journal of New World Sciences Academy, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Inonu University International Journal of Social Sciences, Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee, 1
 10. Ulusal, Dergi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 11. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 12. Ulusal, Dergi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fak. Dergisi, 2