T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Suç sosyolojisi, Sosyal Teori, Değişim Sosyolojisi

Doğum Yeri Bitlis
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Suç sosyolojisi, Sosyal Teori, Değişim Sosyolojisi
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Fen-Edeb. Fak. Sosyoloji Böl.
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2008

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük »

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Aralık 2013 ile 2016-09-01 tarihleri arasında.
 • 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Dekan » 2016-09-18 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Keskin, Y.M., Taylan, H.H., Akdemir, İ.O., Karakaya, H., Yardımcıoğlu, F., Özpolat, V., Genç, Y., Kızmaz, Z., Sargın, N., Şar, A.H., Yıldırım, E., Barış, İ., Ada, Ş., Solak, Ö., , Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, HEGEM Yay., 2017, 230, 978-975-2489-00-4.
 2. Kızmaz, Z., Beşirli, H., Zabun, B., Yanık, C., Akkaş, İ., Öztürk, M., Şentürk, Ü., Bayhan, V., Mazlum, A., Tekin, F., Yenen, İ., Kurtdaş, M.Ç., Közleme, O., , Değişim Sosyolojisi, Lisans, 2017, 398, 978-605-9498-12-8.
 3. Çepni, S., Kızmaz, Z., Sarı, E., Ada, Ş., Önder, M.S., Damar, M., Bilen, Ö., Solak, Ö., Kaçar, s., Uyar, R.ö., Ormancı, ü., Solak, A., , Diyarbakır İli Ekseninde Yapılan Aile, Çocuk, Göç ve Şiddet Konulu Bilimsel Araştırmaların Üst Analizi, HEGEM, 2018, 474, 978-605-8295-10-0.
 4. Çepni, S., Kızmaz, Z., Yıldız, Ö., Özpolat, V., Ökten, Ş., Ada, Ş., Damar, M., Bilen, Ö., Solak, Ö., Kaçar, s., Uyar, R.ö., Ormancı, ü., , Şanlıurfa İli Ekseninde Yapılan Aile, Çocuk, Göç ve Şiddet Konulu Bilimsel Araştırmaların Üst Analizi (Meta-Analizi), HEGEM, 2018, 312, 978-605-8295-10-0.
 5. Kızmaz, Z., Teğin, N., , Özyönetim İlanları, Yerinden Edilmeler ve Kürtler: Hendek/Barikat Eylemlerinin Mağdurları, HEGEM, 2017, 183, 978-975-0044-29-8.
 6. Kızmaz, Z., , Mağdurlar ve Suçlular, HEGEM YAYINLARI, 2015, , 978-605-9504-06-7.
 7. Kızmaz, Z., , Cezaevi Müdavimleri, Orion, 2006, 404, 975-6043-14.
 8. Kızmaz, Z., Bilgin, R., , Hırsızlık Suçu Suçlular Nedenler ve Dinamikler, Polis Akademisi, 2012, 458, 978-975-8657-97-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kızmaz, Z., (2010). Din ve Suç Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(18),27-58.
 2. Kızmaz, Z., (2007). Suçluların Farklılık Arzeden Profilleri Cinayet ve Hırsızlık Suçlarını İşleyenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1),122-160.
 3. Kızmaz, Z., (2003). Ekonomik Yapı ve Suç Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2),279-304.
 4. Kızmaz, Z., (2005). Ceza veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),221-245.
 5. Kızmaz, Z., (2005). Gasp Suçunu İşleyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Elazığ E Tipi Cezaevi Örneği. Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay, 3(14),133-174.
 6. Kızmaz, Z., (2005). Göç ve Yoksulluğun Patolojisi Siyasal Şiddetten Sosyal Şiddete. Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 8(1),85-114.
 7. Kızmaz, Z., (2006). Suçun Siyasal Doğası Üzerine Odaklaşan Kuramlar ve Bu Kuramların Eleştiris. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12),97-114.
 8. Kızmaz, Z., (2006). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1),47-70.
 9. Kızmaz, Z., (2012). Gelişmekte Olan Ülkelerde Suç Suç Oranlarının Artışı Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme. Mukaddime Sosyal Bilimler Dergisi, Mardin Artuklu Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 5(1),51-74.
 10. Yıldırım, İ., Kızmaz, Z., (2018). Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Ölçeği. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(3),1135-1153.
 11. Kızmaz, Z., (2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2),392-431.
 12. Kızmaz, Z., Teğin, N., (2017). THE PKK ORGANIZATION, DISPLACEMENTS AND KURDS: A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON VICTIMS CIVILIAN RESIDENTS. The Voice Of Security Awereness, (1),1-16.
 13. Kızmaz, Z., Çevik, M., (2016). MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLIYAKLAŞIM KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2),313-335.
 14. Kızmaz, Z., Önder, M.S., (2016). Köy korucularının Kürt Sorunu ve PKK Örgütü Konusundaki Görüşleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1),245-260.
 15. Yusufoğlu, Ö.Ş., Kızmaz, Z., (2016). THE ASPECT OF POVERTY IN BROKEN FAMILIES A CASE OFELAZIG. fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1),209-217.
 16. Bilgin, R., Kızmaz, Z., (2015). Profiles of Burglars in Turkey and Some Factors in theProcess of Criminalization. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1),267-283.
 17. Kızmaz, Z., (2005). Kriminolojide Yeni Yönelimler Bütünleşik Suç Kuramları I. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2),349-377.
 18. Kızmaz, Z., (2004). Öğrenim Düzeyi ve Suç Suç Okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2),291-319.
 19. Kızmaz, Z., (2006). Şiddetin Sosyo Kültürel Kaynakları Üzerine Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),247-267.
 20. Kızmaz, Z., (2005). Din ve Suçluluk Suç Teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),221-245.
 21. Kızmaz, Z., (2006). Kriminolojide Yeni Yönelimler Bütünleşik Suç Kuramları II. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1),305-335.
 22. Kızmaz, Z., (2013). Modernleşme ve Suç Kuramsal Açıdan Bir Bakış. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1),229-241.
 23. Kızmaz, Z., (2014). ORTADOĞU ÜLKELERİNDE SUÇ ORANLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),225-237.
 24. Kızmaz, Z., (2010). Fatih Harbiye Romanında Toplumsal Değişme ve Kimlik Arayışı. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),552-570.
 25. Kızmaz, Z., (2010). Cezaevine Girme Sıklıklarına Göre Suçlular Karşılaştırmalı Bir Araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),571-607.
 26. Kızmaz, Z., (2007). Mükerrer Suçlulukla İlintili Değişkenler. Fırat Üniversitesi, 17(2),227-251.
Ulusal
 1. Yusufoğlu, Ö.Ş., Kızmaz, Z., (2015). Parçalanmış Yoksul Ailelerin Geçinme Staratejileri Elazığ Örneği. Harput Araştırmaları dergisi, 2(2),1-18.
 2. Çopuroğlu, Y.C., Kızmaz, Z., (2002). Doğu Anadolu Bölgesi Cezaevlerindeki Adli Hükümlüler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(1),15-31.
 3. Kızmaz, Z., (2006). Modernlik Postmodernlik Sürecinde Kimlik ve Din. Demokrasi Platformu, 3(5),35-55.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kızmaz, Z., (2018). ÇATIŞMA, TERÖR VE SAVAŞIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
 2. Kızmaz, Z., (2018). MÜLTECİ ÇOCUKLARDA TRAVMA VE ŞİDDET. ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
 3. Kızmaz, Z., (2018). ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
Ulusal
 1. Kızmaz, Z., (2013). Cezaevinden ÇIkan Bazı Suçlular Niçin Yeniden SUç İşlemektedir Elazığ E Tipi Cezaevi Örneği. Geşö,şten Geleceğe Harput Sempozyumu, 2(),-.

Projeler

 1. Capasity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry, Fisheries (İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma, AB projesi), 15.09.2017-15.09.2018
 2. Diyarbakır ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi, 12.05.2017-10.08.2018
 3. Şanlıurfa ili ekseninde yapılan aile, çocuk, göç ve şiddet konulu bilimsel araştırmaların üst analizi, 01.01.2017-01.03.2018
 4. Tunceli İli Sosyal Analiz Çalışması, 20.11.2014-20.02.2016
 5. Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, 18.06.2015-30.12.2016
 6. Cezaevi Müdavimleri İnatçı Suçlular, 13.11.2012-20.03.2013
 7. DAP, 10.09.1997-10.03.1999

Üyelikler

 1. Sosyoloji derneği
 1. Ulusal, Dergi, Sosyal Araştırmalar Dergisi Akademik Matbuat, 1
 2. Uluslararası, Dergi, International Journal of Criminology and sociology, 1
 3. Ulusal, Dergi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, Sosyoloji Derneği Yayını, 1
 5. Ulusal, Dergi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal, 1
 6. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, New World Sciences Academy, E-Journal of New World Sciences Academy, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Inonu University International Journal of Social Sciences, Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee, 1
 10. Ulusal, Dergi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 11. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 12. Ulusal, Dergi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fak. Dergisi, 2