T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Fax :
424-2411226
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Engineering Geology, Rock Mechanics, Soil Mechanics


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax 424-2411226
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Engineering Geology, Rock Mechanics, Soil Mechanics
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD
 • Doçentlik » 2011

  Jeoloji Mühendisliği, Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı
 • 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2012-02-16 ile 2015-02-16 tarihleri arasında.
 • 2 University of Oklahoma, School of Civil Engineering and Environmental Science, USA

  Araştırmacı » Ekim 2005 ile Şubat 2007 tarihleri arasında.
 • 3 University of Oklahoma, School of Civil Engineering and Environmental Science, USA

  Araştırmacı » Ekim 2009 ile Şubat 2010 tarihleri arasında.
 • 4 Jeoloji Mühendisliği

  Erasmus Değişim Programı Koordinatörü » Mart 2007 tarihinden itibaren.
 • 5 Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 2010 ile Ekim 2010 tarihleri arasında.
 • 6 Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

  Müdür » Ağustos 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında.
 • 7 Jeoloji Mühendisliği

  Mevlana Değişim Programı Koordinatörü » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 8 University of Oklahoma, School of Civil Engineering and Environmental Science, USA

  Araştırmacı » Eylül 2013 ile Ocak 2014 tarihleri arasında.
 • 9 Fırat Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Gürocak, Z., Alemdağ, S., Bostancı, H.T., Gökçeoğlu, C., , Rock Mechanics and Engineering Volume 5Surface and Underground Projects, Taylor Francis Group, 2017, 760, 9781317481881.

Makaleler

Uluslararası
 1. Eriş, K.K., Çağatay, M.N., Akçer, Ö.S., Inceöz, M., Öztekin, O.Ö., Gürocak, Z., Bal, A.D., Ön, Z.B., Arslan, T.N., (2018). Late Pleistocene to Holocene Paleoenvironmental Evolution of Lake Hazar, Eastern Anatolia, Turkey. QUATERNARY INTERNATIONAL, 486(),4-16.
Ulusal
 1. Alemdağ, S., Gürocak, Z., Ceren, Ö..O., (2015). Bağlarbaşı Tekke Gümüşhane Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1-2),1-10.
 2. Gürocak, Z., Alemdağ, S., (2002). Kapıkaya Malatya Baraj Yerindeki Kaya Şevlerinin Kinematik Açıdan Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Ünv. Mühendislik Fakültesi Bülteni, 19(2),151-164.
 3. Alemdağ, S., Kaya, A., Karadağ, M., Gürocak, Z., Bulut, F., (2013). Yamaç molozlarının duraylılık analizlerinde limit denge yönteminin kullanılması Kalebaşı Mahallesi Gümüşhane örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 30(2),49-62.
 4. Alemdağ, S., Kaya, A., Gürocak, Z., Dağ, S., (2011). Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri Gümüşhane Granitoyidi Örneği. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 35(2),133-150.
 5. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2011). Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda Trabzon Türkiye Birleşik Ayrışma İndeksi UAI İle Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler. F.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1),1-10.
 6. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2006). Atasu Trabzon Baraj Yerindeki Bazaltların Taşıma Gücü. Fırat Üniv., Fen ve Mühendislik Dergisi, 18(3),285-396.
 7. Gürocak, Z., Alemdağ, S., (2009). Pelte Elazığ Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği. FÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(1),85-94.
 8. Gürocak, Z., (2001). Yazıhan Malatya Kuzeyindeki Tüfitlerin Jeoteknik İncelemesi. Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, 27(),29-38.
 9. Çetindağ, B., Gürocak, Z., (2001). İçme Elazığ Kaynağının Hidrojelejik İncelemesi. Ç.Ü. Yerbilimleri /GEOSOUND Dergisi, 39(),133-142.
 10. Gürocak, Z., Kılıç, R., (1999). Boztepe Malatya Barajı Çevirme Tüneli Güzergahının Jeoteknik İncelemesi. Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, 17(),140-150.
 11. Gürocak, Z., Çetindağ, B., (1999). Boztepe Malatya Baraj Yerindeki Temel Kayanın Geçirimliliği. Ç.Ü. Yerbilimleri/GEOSOUND Dergisi, 34(),173-186.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kanık, M., Gürocak, Z., (2018). Numerical Analysis of the Effect of the Vertical Stress on the Support Systems Proposed by RMR89. ROCKMEC’2018-12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon , Turkey, 113(119),-.
 2. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2017). The application of the limit equilibrum and numerical methods in slope stability analyses. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, (),-.
 3. Kanık, M., Gürocak, Z., (2017). The impact of the depth of excavation on support selection: A numerical medelling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, (),-.
 4. Alemdağ, S., Gürocak, Z., Gökçeoğlu, C., Kanık, M., (2015). A simple regression based approach to estimate deformation modulus of rock masses. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, (),38-.
 5. Alemdağ, S., Gürocak, Z., Kaya, A., (2009). Assessment of Permeability with Experimental and Numerical Analyses at the Atasu Dam Site Trabzon. 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, (),19-.
Ulusal
 1. Kanık, M., Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2019). Kaya Dolgu Bir Barajda Şev Duraylılığı Analizleri: Kurşun-Çinko-Bakır Flotasyon Projesi, Gümüşhane. MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, (),-.
 2. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2010). Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda Trabzon Türkiye Bozunma Petrografik Ayrışma İndeksi ve Mikro Çatlak Yoğunluğu Arasındaki İlişkiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 45.Yıl Jeoloji Sempozyumu, (),213-214.
 3. Alemdağ, S., Gürocak, Z., Kaya, A., (2015). Geç Kretase Yaşlı Bazaltların Maçka Trabzon Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği. 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, (),285-291.
 4. Alemdağ, S., Kaya, A., Karadağ, M., Gürocak, Z., Bulut, F., (2013). Kalebaşı Mahallesi ndeki Özkürtün Gümüşhane Yamaç Molozunun Duraylılık Analizlerinde Limit Denge Ve Sonlu Elemanlar Yöntemlerinin Kullanılması. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),460-461.
 5. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2013). Anizotropinin Tabakalı Kaya Kütlelerinin Deformasyon Modülü Üzerindeki Etkisi. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),452-453.
 6. Kaya, A., Alemdağ, S., Gürocak, Z., Ersoy, H., (2011). Açık Ocak İşletmelerinde Şev Duraylılığının Kinematik ve Sayısal Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),247-.
 7. Gürocak, Z., Alemdağ, S., (2011). Görgül Yöntemlerin Önerdiği Destek Sistemlerinin Sayısal Analizi Kapıkaya Barajı Çevirme Tüneli Örneği Malatya. 64. Jeoloji Kurultayı, (),234-235.
 8. Alemdağ, S., Kaya, A., Gürocak, Z., (2012). Kaya Kütle Özelliklerinin Kazılabilirlik Üzerindeki Etkisi Gümüşhane Granitoyidi Örneği Gümüşhane. 64. Jeoloji Kurultayı, (),256-257.
 9. Alemdağ, S., Gürocak, Z., Musharraf, Z., Pranshoo, S., (2010). Kayaçların Çekme Dayanımının regresyon Analizleri ve yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Modellerin Karşılaştırılması. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),204-205.
 10. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (1999). Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda Trabzon Türkiye Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özellikler ile Bozunma Derecesi Arasındaki İlişkiler. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),432-433.
 11. Gürocak, Z., Kılıç, R., (1999). Boztepe Malatya Barajı Çevirme Tüneli Güzergahının Jeoteknik İncelemesi. 10. Yılında Erguvanlı’yı Anma Kolokyumu, (),140-150.
 12. Alemdağ, S., Gürocak, Z., (2010). Üst Kretase yaşlı bazaltlarda Trabzon Türkiye bozunma ile jeokimyasal özellikler arasındaki ilişkiler. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, (),149-.
 13. Gürocak, Z., (1999). Boztepe Barajı Malatya Eksen Yerinin Duraylılığı. Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, (),25-.
 14. Gürocak, Z., Çetindağ, B., (1999). Boztepe Barajı Malatya göl alanındaki suların fiziko kimyasal özellikleri. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı, (),617-628.
 15. Turan, M., Gürocak, Z., (1997). Sivrice Elazığ Bölgesinde Doğu Anadolu Fay Zonu nun Tektonik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 20. Yıl Sempozyumu, (),465-477.

Ödüller

 1. Yayın Teşvik
 2. Yayın Teşvik
 3. Yayın Teşvik

Projeler

 1. Elazığ Hazar Gölü nde Pleyistosen Holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim ve su seviyesi değişimleri , -
 2. Kayaçların Nokta Yükü Dayanım İndeksinin Regresyon Analizleri ve Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Modellerin Karşılaştırılması, -
 3. Erkenek Doğanşehir Malatya Karayolu Tünelinin Jeoteknik İncelemesi, -
 4. Simaki Elazığ Formasyonu nun Kaya Kütle Deformasyon Özellikleri, -
 5. Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuarına Alet Alımı, -
 6. Elazığ Bölgesindeki Travertenlerin Mühendislik Özellikleri, -
 7. Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarına Alet Alımı, -
 8. Elazığ Çevresindeki Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, -
 9. Kapıkaya Malatya Barajı Eksen Yerinin Duraylılığı, -
 10. Atasu Trabzon Barajı Eksen Yerindeki Bazaltın Ayrışma Derecesi ve Eksen Yeri Olabilirliği, -
 11. Silvan Diyarbakır barajı Sulama Tüneli Güzergahının Jeoteknik İncelemesi, -
 12. Boztepe Malatya Barajı Eksen Yerindeki Kayaçların Jeomekanik Özellikleri ve Ayrışma Derecelerinin İncelenmesi, -

Sanatsal Faaliyetler

 1. Harput İç Kale Kazısı
 2. Harput İç Kale Kazısı

Üyelikler

 1. International Society for Rock Mechanics (ISRM)
 2. The International Association for Engineering Geology & Environment (IAEG)
 1. Uluslararası, Dergi, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 0
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of African Earth Sciences, 0
 3. Uluslararası, Dergi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Journal of Mountain Science, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Geomechanics and Engineering, 1
 6. Uluslararası, Dergi, NATURAL HAZARDS, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Arabian Journal of Geosciences, 2
 8. Uluslararası, Dergi, Engineering Geology, 5