T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

Yabancı Dil :
İngilizce, Arapça, Farsça
Telefon :
04242370000 - 5108
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İslam Mezhepleri Tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Arapça, Farsça
Telefon 04242370000 - 5108
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İslam Mezhepleri Tarihi
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  İlahiyat
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  İslam Mezhepleri Tarihi

  Yüksek Lisans Tezi;

  Hz. Hasan ve Soyuna Mezhebi Yaklaşımlarla Biçilen Rol Problematiğinin Analizi
 • Doktora » Yılı mezunu

  İslam Mezhepleri Tarihi

  Doktora Tezi;

  İslam Düşüncesinde Kerramiyye Algısı

Kitaplar

 1. Alimoğlu, S.Z., , Ehl-i Sünnet’in Kerrâmiyye Eleştirisi, Kimlik Yayınları, , 284, 978-605-2345-24-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Alimoğlu, S.Z., (2017). The Classifıcation of Islamic Sects in Ibn Dâ Î Er-Râzî sTebsiratu l- Avâm Fî Ma Rifeti Mekâlâti l-Enâm/İbn Dâ Î Er-Râzî nin Tebsıratu l- Avâm Fî Ma Rifeti Mekâlâti l-EnâmAdlı Eserinde İslâm Mezheplerinin Tasnifi. Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Dergisi, (35),307-320.
Ulusal
 1. Bağlıoğlu, A., Alimoğlu, S.Z., (2017). EŞARÎ GELENEKTE KERRÂMİYYE TENKİDİ: İBN FÛREK, BAĞDÂDÎ VE İSFERÂYÎNÎ ÖRNEĞİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 22(1),183-211.

Bildiriler

Uluslararası