T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sayısal Elektronik, Sayısal İşaret İşleme, Bilgisayar Ağları, Güç Elektroniği


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sayısal Elektronik, Sayısal İşaret İşleme, Bilgisayar Ağları, Güç Elektroniği
 • Lisans » 1977 Yılı mezunu

  EDMMA- Elektrik Müh. Böl.
 • Yüksek Lisans » 1984 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enst. Elk.Elek. A.B.D
 • Doktora » 1994 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enst. Elk.Elek. A.B.D
 • Doçentlik » 2008

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Mart 1996 ile Ocak 2005 tarihleri arasında.
 • 2 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Ocak 2005 ile Haziran 2006 tarihleri arasında.
 • 3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2003 ile Haziran 2006 tarihleri arasında.
 • 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2009 ile 2012-01-01 tarihleri arasında.
 • 5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » 2013-10-02 tarihinden itibaren.
 • 6 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2014-05-02 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2019). Remote user supported IoT-WSN Laboratory and testbed platform: FiratWSN. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 34(4),1831-1846.
 2. Tatar, Y., Yıldırım, G., (2014). A Dynamic Location Estimation Technique Based on Fingerprint Using a Reduced Radio Map in Wireless Sensor Networks. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(2),217-226.
 3. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2018). Simplified Agent-Based Resource Sharing Approach for WSN?WSN Interaction in IoT/CPS Projects. IEEE Access, 6(2018),78077-78094.
 4. Sunter, S., , T.Y., (2000). Pspice Modelling and design of a snubber circuit for the matrix converter. International Journal for Engineering Modelling, 13(1-2),-.
 5. Tatar, Y., , S.S., (2002). Pspice modelling and simulations of a matrix converter fed induction motor drive. Electrical Engineering, 84(5),295-301.
 6. Tuncer, S., , T.Y., (2005). An application of SHEPWM tecnique in a cascade multilevel inverter. The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical Engineering, 24(1),81-93.
 7. Tuncer, S., , T.Y., (2007). A new approach for selecting the switching states of SVPWM algorithm in multilevel inverter. European Transactions on Electrical Power, 17(1),81-95.
 8. Tuncer, S., , T.Y., , G.H., (2009). Design and Implementation of An Integrated Environment for Real Time Control of Power Electronic Systems. Computer Applications in Engineering Education, 17(2),119-130.
 9. Erdem, E., , T.Y., , S.S., (2011). Fuzzy based Closed loop Speed Control of Induction Motor Fed from Matrix Converter. Electric Power Components and Systems, 39(11),1060-1076.
 10. Tuncer, T., , T.Y., (2012). İmplementation of the FPGA Based Programable Embedded Instrusion Detection System. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27(1),59-69.
 11. Ergen, B., , T.Y., , G.H.Ö., (2012). Time frequency analysis of phonocardiogram signals using wavelet transform a comparative study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 15(4),371-381.
Ulusal
 1. Erdem, E., Tatar, Y., Sünter, S., (2006). Matris Çeviricilerde kullanılanVenturini ve Uzay Vektör Kontrol Algoritmalarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2),205-216.
 2. Tuncer, S., Tatar, Y., Güldemir, H., (2005). Çok Seviyeli İnverterler için Sabit v/f Özellikli Bir SHEPWM Tekniği(A SHE-PWM technique with Constant V/Fmultilevel Inverters). Journal Of Polytecnic, 8(2),123-130.
 3. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2018). 802.15.4 Tabanlı Sensör Düğümü Tasarımı ve Geliştirilen Kablosuz Sensör Ağ Uygulama Ortamı: FıratZigBee. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(),257-267.
 4. Ertürkler, M., , T.Y., (2010). Kırılgan Filigranların Değişim Bölgesi Belirleme Çözünürlüğünü Artırmak için Alt Blok Yaklaşım Tekniği. Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, 11(1),57-64.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2018). AN ALTERNATIVE EXECUTION MODEL FOR OPTIMUM BIG DATA HANDLING IN IOT-WSN CLOUD SYSTEMS. SEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTchnical University – Sofia, 2(),120-123.
 2. Doğan, G., Yıldırım, G., Tatar, Y., (2018). A Study on The Processes of Realization of WSN Protocols in Opnet Modeler. 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2018), (),104-114.
 3. Gündüzalp, E., Yıldırım, G., Tatar, Y., (2018). BASIC PRINCIPLES FOR MODELING ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION WITH 3-DIMENSIONAL RAY TRACING TECHNIQUE. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018)-Türkiye, (),698-704.
 4. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2017). On WSN Heterogeneity in IOT and CPSs. UBMK’17 - 2nd International Conference Computer Science and Engineering, (),-.
 5. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2017). Implementation of Alternative Propagation Models in OPNET Platform for WSNs. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ/TURKEY, (),-.
 6. Kayret, Ö., Ayşenur, K., Yıldırım, G., Tatar, Y., (2017). Design and Implementation of a Wireless Mobile Fingerprint Recognition Module. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, (),-.
 7. Yıldırım, G., Tatar, Y., (2017). Alternative Resource Allocation Model for Dynamic Resource-Sharing WSN Systems. Proc. of the Fifth International Conference on Advances in Computing, Electronics and Communication - ACEC 2017., (),-.
 8. Erdem, E., Tatar, Y., Sünter, S., (2010). Effects of Input Filter on Stability of Matrixonverter Using Venturini Modulation Algorithm. International Symposium on Power Electronics,Electrical Drives, Automation and Motion, Speedam2010, pp 1344-1349., (),1344-1349.
 9. Ergen, B.., , T.Y., (). The analysis of heart sounds based on linear and high order statisticalmethods. PROCEEDINGS OF THE 23RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEEENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, VOLS 1-4: BUILDING NEWBRIDGES AT THE FRONTIERS OF ENGINEERING AND MEDICINE, 23(null),2139-2141.
 10. Erdem, E.., , T.Y.., , S.S., (). Implementation of DSP based matrix converter using space vectormodulation algorithm. INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES AND POWERELECTRONICS & ELECTROMOTION, PROCEEDINGS, (null),474-479.
 11. Ergen, B.., , T.Y., (). Characterization of phonocardiogram signals using bispectral estimation. ISSPA 2005: The 8th International Symposium on Signal Processing and itsApplications, Vols 1 and 2, Proceedings, (null),203-206.
 12. Erturkler, M.., , T.Y., (). A novel fragile watermarking technique with high accuracy tamperlocalization. 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Vols 1and 2, (null),742-745.
 13. Tuncer, T.., , T.Y., (). Detection SYN flooding attacks using fuzzy logic. PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATIONSECURITY AND ASSURANCE, (),321-325.
 14. Tuncer, T.., , T.Y., (). A new approach based on fuzzy logic technique for determination ofpacket priority. NEURAL, PARALLEL, AND SCIENTIFIC COMPUTATIONS, VOL 2, PROCEEDINGS, (null),151-154.
 15. Tuncer, T., , T.Y., (). Programmable Embedded System Design A Study on sniffer. 3rd International Conference Application of Information and Communication Technologies-Baku, Azarbaijan-2009, (),1-5.
 16. Yılıdırım, G., , T.T., , T.Y., (). Hamming Kodlamasının FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. 6 th International Advanced Technologies Symposium, (),208-213.
 17. Soya, İ., , T.T., , T.Y., (). Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),202-207.
 18. Tuncer, T., , T.Y., (). FPGA Based Programmable Embedded Intrusion Detection System. 3rd International Conference on Security of Information and Networks - Taganrog Russia, 2010., (),245-248.
 19. Tuncer, T., , T.Y., (). Detection DoS Attack on FPGA Using Fuzzy Association Rules. The Second IEEE International Symposium on Advanced Topics on Embedded System and Applications, (),-.
 20. Yıldırım, G., , T.Y., (). Enhancement Of T he Empırıc RSSI Distance Relatıonshıp By Experimental Datum In Wıreless Sensor Networks. IADIS İnternational Conferencce Applied Computing, (),380-384.
Ulusal
 1. Ulaş, M., Tatar, Y., (2005). Medikal Görüntülerin Sayısal Ortamda Arşivlenme. BiyomedikalMühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul,, 242(247),-.

Projeler

 1. Sanal Kablosuz Duyarga Ağ Tabanlı bir Dağıtık-Paralel Siber Fiziksel Sistem Tasarımı, 22.04.2016-19.12.2017
 2. Radyolojik Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi ve Ağ Üzerinden Paylaştırılması, -
 3. Kablosuz Sensör Ağı ile Konum Belirleme ve İzleme FÜBAP Projesi Proje no MF 11 42, -
 4. Bilgisayar Ağlarında Bir Saldırı Tespit ve Engelleme Sisteminin Stes Gerçekleştirilmesi, -

Üyelikler

 1. F.Ü. fen Bilimleri Enstitüsü
 2. F.Ü.Mühendislik Fakültesi
 1. Uluslararası, Dergi, GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 1