T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Deprem mühendisliği, Sıvı-yapı-zemin etkileşimi, Yapıların deprem davranışı, Yapıların depreme dayanıklı tasarımı, Mevcut yapıların deprem güvenirliğinin belirlenmesi, Kırılma Mekaniği, Hasar mekaniği


Doğum Yeri Iğdır
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2415526
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Deprem mühendisliği, Sıvı-yapı-zemin etkileşimi, Yapıların deprem davranışı, Yapıların depreme dayanıklı tasarımı, Mevcut yapıların deprem güvenirliğinin belirlenmesi, Kırılma Mekaniği, Hasar mekaniği
 • Lisans » 1984 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doktora » 1994 Yılı mezunu

  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doçentlik » 1997

  Deprem Mühendisliği Bilim Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Dedeoğlu, İ.Ö., Calayır, Y., Arısoy, B., (2020). AN INVESTIGATION ON RC HIGH-RISE STRUCTURES WITH AND WITHOUT OUTRIGGERS UNDER LATERAL STATIC LOADS. SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, 38(1),191-211.
 2. Yetkin, M., Calayır, Y., Sayın, E., Karaton, M., (2018). Nonlinear Seismic Behaviour of A Historical Dam for Different Soil Groups. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(4),-.
 3. Calayır, Y., Karaton, M., (2005). A continuum damage concrete model for earthquake analysis of concrete gravity dam reservoir systems. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (25),857-869.
 4. Calayır, Y., Dumanoğlu, A.A., (1993). Static and Dynamic Analysis of Fluid and Fluid Structure Systems by the Lagrangian Method. Computer and structures, 49(4),625-632.
 5. Bayraktar, A., Dumanoğlu, A.A., Calayır, Y., (1996). Asynchronous Dynamic Analysis of Dam Reservoir Foundation Systems by the Lagrangian Approach. Computer and structures, 58(5),925-935.
 6. Calayır, Y., Dumanoğlu, A.A., Bayraktar, A., (1996). Earthquake Analysis of Gravity Dam Reservoir Systems Using the Eulerian and Lagrangian Approaches. Computer and structures, 59(5),877-890.
 7. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., Gör, M., (2014). Construction failures of masonry and adobe buildings during the 2011 Van earthquakes in Turkey. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 51(3),503-518.
 8. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., Karaton, M., (2013). Failures of masonry and adobe buildings during the June 23 2011 Maden Elazığ earthquake in Turkey. Engineering Failure Analysis, 34(),779-791.
 9. Calayır, Y., Sayın, E., Yön, B., (2012). Performance of structures in the rural areaduring the March 8 2010 Elazığ Kovancılar earthquake. NATURAL HAZARDS, 61(2),703-717.
 10. Sevim, B., Altunışık, A.C., Bayraktar, A., Akköse, M., Calayır, Y., (2011). Water length and height effects on the earthquake behavior of arch dam reservoir foundation systems. KSCE Journal of Civil Engineering, 15(2),295-303.
 11. Polat, C., Calayır, Y., (2010). Nonlinear static and dynamic analysis of shells of revolution. Mechanics Research Communications, 37(2),205-209.
 12. Yön, B., Calayır, Y., (2014). Effects of confinement reinforcement and concrete strength on nonlinear behaviour of RC buildings. Computers and Concrete, 14(3),279-297.
 13. Yön, B., Sayın, E., Calayır, Y., Ulucan, Z.Ç., Karataş, M., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Bildik, A.T., (2015). Lessons learned from recent destructive Van Turkey earthquakes. Earthquakes and Structures, 9(2),431-453.
 14. Yön, B., Calayır, Y., (2015). The soil effect on the seismic behaviour of reinforced concrete buildings. EARTHQUAKES AND STRUCTURES, 8(1),133-152.
 15. Yön, B., Öncü, M.E., Calayır, Y., (2015). Effects of seismic zones and local soil conditions on response of RC buildings. GRADEVINAR, 67(6),585-596.
 16. Calayır, Y., Karaton, M., (2005). Seismic fracture analysis of concrete gravity dams including dam reservoir interaction. Computers and Structures, (83),1595-1606.
 17. Bayraktar, A., , S.B., , A.M., , C., , Y., (2007). Seismic Damage Assessment of Arch Dam Reservoir Foundation System using Demand Capacity Ratios. Dam Engineering, (XVIII, 3),195-.
 18. Türk, K., , B.A., , C.Y., (2008). Bond Strength of Tension Lap Splices in Full Scale Self Compacting Concrete Beams. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, (32),377-386.
 19. Calayır, Y., , K.K., (2002). Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Dinamik Analizi Euler ve Lagrange Çözümleri. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, (26, 2),179-192.
 20. Karaton, M., , C.Y., , B.A., (2006). Seismic analysis of arch dams including dam reservoir interaction via a continuum damage model. Structural Engineering & Mechanics, (22, 3),351-370.
 21. Calayır, Y., , K.M., (2004). Kemer Barajların Drucker Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi. Teknik Dergi, (15, 1),3085-3103.
 22. Civalek, Ö., , C.Y., (2007). İnce dikdörtgen plakların titreşim frekanslarının yapay sinir ağları yaklaşımı ile tahmini. Teknik Dergi, (18, 3),4161-4176.
Ulusal
 1. Polat, C., Calayır, Y., (2017). Toplam Lagrange Yöntemi ile Kabukların Burkulma Ötesi Analizi. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 7(3),125-136.
 2. Alyamaç, K.Ç., , S.E., , Y.B.C.F., , K.M., , E.A.S., , Ü.M., , C.Y., (2011). Observations on Damages at Buildings in the Rural Areadue to the Basyurt Karakocan Elazig Earthquake. Turkish Journal of Science & Technology, 6(2),117-128.
 3. Sayın, E., , Y.B., , C.Y., (2010). Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranınaetkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(1),1-6.
 4. Benli, A., , T.K., , C.Y., (2008). Kendiliğinden Yerleşen Betondan Üretilmiş Kirişlerin Aderans Dayanımının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(4),599-607.
 5. Polat, C., , C.Y., (2007). Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay Boyu Metodu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(4),525-530.
 6. Polat, C., , C.Y., (2007). Dikdörtgen Plakların Geometrik Bakımdan Lineer Olmayan Statik Analizi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(3),357-362.
 7. Öncü, M., , C.Y., (2008). Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Elastik Ötesi Deprem Taleplerinin Spektral Yöntemlerle Belirlenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(2),325-331.
 8. Calayır, Y., , K.M., (2003). Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Statik Problemlerin Çözümü. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),37-46.
 9. Alli, H., , C.Y., (2002). Yapıların Sismik İzolasyonunda Kayan Modlu Aktif Kontrol Yöntemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3),45-47.
 10. Alli, H., , C.Y., (2000). Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Aktif ve Pasif Kontrol Sistemleri Kısım 1 Tanıtım. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),149-158.
 11. Alli, H., , C.Y., (2000). Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Aktif ve Pasif Kontrol Sistemleri Kısım 2 Dinamik Davranış. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),159-167.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Calayır, Y., Karaton, M., Çambay, E., (2018). BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK HASAR DAVRANIŞINA REZERVUAR TABANI SEDİMENT MALZEMESİNİN ETKİSİ. 5UBGS, (),-.
 2. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2017). Effect of Damping on Nonlinear Seismic ResponseMasonry Arch Bridges. the 8th InternationalAdvanced Technologies Symposium, (),-.
 3. Calayır, Y., Dedeoğlu, İ.Ö., (2017). OUTRİGGER KULLANILAN BETONARME YÜKSEK YAPILARIN DEPREM ETKİSİNDEKİ DAVRANIŞI. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (),-.
 4. Sayın, E., Calayır, Y., (2017). Modelling and Linear Elastic Analysis of Three Dimensional Masonry Walls. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, (),-.
 5. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2017). Effect of Damping on Nonlinear Seismic Response of Historical Masonry Arch Bridges. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, (),-.
 6. Sayın, E., Calayır, Y., (2017). Linear Elastic Analyses of Masonry Walls. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 7. Yön, B., Öncü, M.E., Calayır, Y., (2016). Evaluation of existing reinforced concrete buildings before and after seismic retrofitting. 12th International congress on advances in civil engineering, (),-.

Projeler

 1. Malabadi Köprüsünün Lineer ve Lineer Olmayan Dinamik Analizi, -
 2. Yığma Yapıların Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi, -

Üyelikler

 1. İMO
 1. Uluslararası, Dergi, Scientia Iranica, 1
 2. Uluslararası, Dergi, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 1