T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ARAPÇA
Telefon :
0424 237000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
F.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI - ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Türk Din Mûsikîsi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ARAPÇA
Telefon 0424 237000
Eposta
Fax 0-424-23700
Web Sitesi -
Adres F.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI - ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Türk Din Mûsikîsi
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları (Türk Din Mûsikîsi) Bölümü

  Yüksek Lisans Tezi;

  BESTEKÂR, ŞEYH ÇALAK-ZÂDE MUSTAFA EFENDİ (HAYATI, MÛSİKÎSİ VE ESERLERİ)
 • Doktora » 2007 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları (Türk Din Mûsikîsi) Bölümü

  Doktora Tezi;

  XIX. YÜZYIL İSTANBUL'UNDA TEKKE MÛSİKÎSİ
 • Doçentlik » 2018

  ÜAK
 • 1 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2009 tarihinden itibaren.
 • 2 Devlet Konservatuvarı

  Müdür » Temmuz 2010 tarihinden itibaren.
 • 3 Müzik Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ağustos 2010 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Demirtaş, Y., , XVII. YÜZYIL İSTANBUL UNDA MUTASAVVIF MÛSİKÎŞİNASLAR, Hiperyayın, , 105, 978-605-2015-70-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Demirtaş, Y., (2017). Harput Müziği’nde Klarnet’inYeri. Asos Journal, (49),225-234.
 2. Demirtaş, Y., (2017). Harput Müziği’nde Klarnet’in Yeri. Asos Journal, (49),225-234.
 3. Demirtaş, Y., (2017). Harput Müziği’nde Ermeni Müzisyenler. Turkish Studies, 12(13),189-200.
Ulusal
 1. Demirtaş, Y., Kamiloğlu, R., (2017). Tasavvufi kurumların fonksiyonları ve Türk musikisine katkıları. İnönü üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2),192-207.
 2. Demirtaş, Y., (2017). Harput Müziği Güftelerine Dair Bazı Tespit Ve Düşünceler. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 22(1),153-164.
 3. Demirtaş, Y., (2015). Muallim Kâzım Uz ve Mûsikî. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 20(2),97-109.
 4. Demirtaş, Y., (2014). Yunus Emre ve Mûsikî. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19(1),59-78.
 5. Demirtaş, Y., (2009). XIX Yüzyıl İstanbul undaki Sanat Ve Mûsikî Hayatına Genel Bir Bakış. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14(2),139-156.
 6. Demirtaş, Y., (2009). Türk Din Mûsikîsi Formları. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14(1),213-227.
 7. Demirtaş, Y., (2008). XIX Yüzyıl İstanbul Sosyal Hayatında Dinî Mûsikî. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(2),361-375.
 8. Demirtaş, Y., (2008). XIX Yüzyıl İstanbul undaki Dinî Mûsikî Hatıraları. FIRAT ÜNV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(2),327-337.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Demirtaş, Y., (2017). KUR’ÂN VE SÜNNET AÇISINDAN MÛSİKÎ. II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),247-272.
 2. Demirtaş, Y., (2017). Türk Mûsikîsi Makamlarının İnsanlar Üzerindeki Etkileri. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.

Sanatsal Faaliyetler

 1. SOLİST
 2. SANAT DANIŞMANI
 3. SANAT DANIŞMANI
 4. SOLİST
 5. SANAT DANIŞMANI
 6. SANAT DANIŞMANI
 7. SOLİST
 8. SOLİST
 9. SANAT DANIŞMANI
 10. SANAT DANIŞMANI
 11. SANAT YÖNETMENİ
 12. SOLİST

Üyelikler

 1. İslam Tarihçileri Derneği
 1. Uluslararası, Bildiri Kitabı, II. ULUSLARARASI AKDENİZ DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, 2
 2. Ulusal, Dergi, BÜLENT ECEVİT ÜNV. İLAHİYAT FAK. DERGİSİ, 1
 3. Ulusal, Dergi, HİKMET YURDU, 1