T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Yasin AKBULUT

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Yozgat
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

  1. Akbulut, Y., , SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Gece Akademi, 2018, 484, 978-605-288-785-1.
  2. Akbulut, Y., , SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Gece Akademi, 2018, 484, 978-605-288-785-1.
  3. Akbulut, Y., , INNOVATIVE APPROACHES IN HEALTH SCIENCES, Gece Publishing, 2018, 135, 978-605-288-786-8.

Makaleler

Uluslararası

Bildiriler

Uluslararası
  1. Akbulut, Y., (2019). Bir Üniversite Hastanesine Başvuran İlköğretim ÖğrencilerininOrtodontik Tedavi İhtiyaçlarının Belirlenmesi VeAilesel Faktörlerin Tedavi Olma İsteği İle İlişkisinin İncelenmesi. 4th International Scientiϐic Research Congress, (),-.
  2. Akbulut, Y., (2018). Ortodontik Debonding İşlemleri Sonrası Oluşan Bakteriyeminin İncelenmesi. 1ST INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (),106-106.
  3. Akbulut, Y., Göymen, M., Sokucu, O., (2014). Dudak Damak Yarıklı Hastaların Aile Demografik Profilinin Bölgesel Olarak İncelenmesi. Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi, (),-.

Üyelikler

  1. TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ