T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Vesile YILDIRIM

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Limnoloji, Alg Ekolojisi


Doğum Yeri Eskişehir
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Limnoloji, Alg Ekolojisi
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, V., Baran, n., (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN EPILITHIC DIATOMCOMMUNITIES AND WATER QUALITY VARIATIONSACROSS TOHMA STREAM (MALATYA-TURKEY). Fresenius Environmental Bullutin, 4(28),3043-3049.
 2. Yıldırım, V., Külköylüoğlu, O., (2018). Effect of mining site seepage and copper plant waste water on the water quality and epilithic diatom communities in Maden Stream (Elazığ-Turkey). CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 64(9),39-45.
 3. Çetin, A.K., Yıldırım, V., (2000). Species composition and seasonal variations of the phytoplankton in Sürgü Reservoir (Malatya,Turkey).. Acta Hydrobiologica,, (),-.
 4. Yıldırım, V., (2011). . Dicle River (Diyarbakır-Turkey) Physico-Chemical Properties and Epipelic Algae.. . e-Jornal of New World Sciences Academy 6(2): 53-62., 6(2),53-62.
 5. Çelik, B., Yıldırım, V., (2017). Assesment Of The Impact Of Industrial Effluent Discharge OnThe Epilithic Diatoms Community And Water Quality Of Sahnahan Stream. FresniusEnvironmental Bulletin, (),-.
 6. Kalender, L., Öztekin, O.Ö., Inceöz, M., Çetindağ, B., Yıldırım, V., (2015). Geochmistry of travertine deposite in the Eastren Anatolia District an example of the Karakoçan Yoğunağaç Elazığ and Mazgirt Dedebağ Tunceli travertines Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 24(),607-626.
 7. Yıldırım, V., Çetin, A.K., (2016). Benthic Diatom Assemblages From Maden Sream Elazığ Turkey An Examination of Community relationships And Habitat Preferences. FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 25(7),2662-2667.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tanrıkulu, A., Yıldırım, V., (2018). DİCLE NEHRİ’NİN (DİYARBAKIR) FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE EPİLİTİK ALGLERİ. 2. Uluslararası GAP Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimle Kongresi, (),156-165.
 2. Yıldırım, V., Emre, M.Y., Çetin, A.K., (2018). Biodiversity of Algae in Some Hot and Mineralized Watersin the Northeast of Elazığ. 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, (),-.
 3. Emre, M.Y., Yıldırım, V., Yılmaz, Ö., Kurşat, M., (). Determination of Phenolic Compound and Antioxidant Capacities of Salvia russelli and Salvia multicaulis Species Growing in Elazığ. 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, (),-.
 4. Yıldırım, V., Çelik, B., (2017). Şahnahan Deresi Epifitik Algleri.. International Advanced Researches And EngineeringCongress., (),-.
 5. Çelik, B., Yıldırım, V., (2016). Şahnahan Streams Malatya Epilithic Algae Flora and Seasonal Changes. FABA-2016, (),-.
 6. Yıldırım, V., (2016). Epitithic Diatoms of Maden Stream Elazığ and Effects of Heavy Metal Pollutions on the Flora. Protection of Biodiversity in the Conditions of Urbanization and Industrialization, (),-.

Projeler

 1. Led Işık Kaynaklarıyla Aydınlatılan Spirulina platensis’in (Gomont) Geitler GelişimiÜzerine Selenyum (Se) ve E vitamininin Etkileri, 02.01.2015-02.01.2017
 1. Ulusal, Dergi, Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 3
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2