T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Katı Atıkların Bertarafı ve Tesis Tasarımı, Su ve Atıksu Arıtımı ve Tesis Tasarımı, Arıtma Tesislerinin İşletilmesi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Katı Atıkların Bertarafı ve Tesis Tasarımı, Su ve Atıksu Arıtımı ve Tesis Tasarımı, Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  İTÜ-Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Doçentlik » 2005

  Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
 • 1 Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Aralık 2005 tarihinden itibaren.
 • 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2006 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Hasar, H., Kınacı, C., Ünlü, A., Ipek, U., (2002). Role of Intermittent Aeration in Domestic Wastewater Treatment By Submerged Membrane Activated Sludge System. Desalination and Water Treatment, (),-.
 2. Ipek, U., , Ö.E., , A.L., , A.E., , H.H., , , (2001). Anaerobic Co Composting of Sugarbeet Waste and Wine Factory Wastes. Fresenius Environmental Bulletin, (),-.
 3. Cuci, Y., , H.H., , Y.M.v.İ.U., (2001). Pollution in Keban Dam Lake Trace Metals from Classical Activated Sludge System. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (),-.
 4. Ipek, U., , Ö.E., , A.L., , A.E., , H.H., , D.M., , v.B.O., (2002). Determination of Degradation of Radioactivity and Its Kinetics in Aerobic Composting. Bioresource Technology, (),-.
 5. Ipek, U., , Ö.E., , v.A.E., (2003). Aerobic Composting of Grape Wastes. Yemen Journal of Science, (),-.
 6. Ipek, U., , A.E., , A.S., , D.M., , v.B.O., (2004). Radioactivity in Municipal Wastewater and Its Behaviour in Biological Treatment. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicolog, (),-.
 7. Ipek, U., (2005). Phenol Removal Capacity of Reverse Osmosis with and without Pretreatment. Filtration & Separation, (),-.
 8. Ipek, U., , A.E., , Ö.E., , K.F., , v.E.F.A., (2005). Determination of Vitamin Losses and Degradation Kinetics during Composting. Process Biochemistry, (),-.
 9. Ipek, U., (2005). Removal of Ni II and Zn II from an Aqueous Solution by Reverse Osmosis. Desalination and Water Treatment, (),-.
 10. Ubeyde, I., , M.E., , E.A., , Y.C., , H., (2009). Simultaneous SO2 Removal by Wastewater with NH3. Water Air and Soil, (),-.
 11. Halil, H., , U.İ., , C.K., (2009). Joint treatment of landfill leachate with municipal wastewater by submerged membrane bioreactor. Water Science and Technology, (),-.
 12. Halil, H., , U.İ., (2010). Gas permeable membrane for hydrogenotrophic denitrification. CLEAN:soil,air,water, (),-.
 13. Arslan, E., , A.S., , İ.U., , A.S., , v.Y.S., (2005). Physico chemical Treatment of Marble Processing Wastewater and the Recycling of Its Sludge. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, (),-.
 14. Ipek, U., (2010). Sulfur Dioxide Removal by Using Leather Factory Wastewater. CLEAN-Soil Air Water, (),-.
Ulusal
 1. Ipek, U., (1998). Azotlu Bileşiklerin Giderilme Yöntemleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Su Kirliliği Hizmet içi Eğitim Semineri Notları, (),-.
 2. Ipek, U., (1998). Elazığ İlinde Su Tasfiyesi ve Sulama Suyunun Kalitesi Strateji ve Öneriler. T.C. Elazığ Valiliği Elazığ Eğitim, Sanat, Kültür, Araştırma, Tanıtım ve Hizmet Vakfı (ELESKAV), 2(4),52-53.
 3. Ipek, U., (1998). Elazığ İlinde Hava Kirliliği Mevcut Durum. T.C. Elazığ Valiliği Elazığ Eğitim, Sanat, Kültür, Araştırma, Tanıtım ve Hizmet Vakfı (ELESKAV), 1(4),215-216.
 4. Ipek, U., (2004). Elazığ İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri Elazığ İlinde Çevre Sorunları Semineri. İl Jandarma Komutanlığı: Çevre Koruma Tim Komutanlığı, (),-.
 5. Saatçı, Y., , İ.U., , T.Ş., , v.Ç.B., (1999). Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesinde Trofik Düzeyin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İTÜ. Su Kirlenmesi ve Kontrolu Dergisi, (),-.
 6. Ipek, U., , v.C.M., (1999). Mezbaha ve Entegre Et Tesisleri Atıksularının YAHÇY Sistemiyle Arıtılabilirliği. F.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 7. Öbek, E., , İ.U., (1999). Elazığ Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması. F.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 8. Öbek, E., , A.E., , I.U., , H.H., (1999). Atıksu Arıtımında Genetik Mühendisliği. Y.Y.U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 9. Ipek, U., , Ö.E., , v.Ç.B., (2000). Kompost Kalite Kriterleri. Türk Standartları Dergisi, Standart, (),-.
 10. Öbek, E., , İ.U., , A.E., , U.G., , S.Y., , H.H., (2000). Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Mikrobiyal Kirlenmenin Belirlenmesi ve Giderilmesi. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 11. Hasar, H., , İ.U., , O.E., , S.Y., , , (2000). Su Mercimeğinin Lemna minor L İleri Arıtımda Kullanımı. İTÜ. Su Kirlenmesi ve Kontrolü Dergisi, (),-.
 12. Öbek, E., , İ.U., , Ç.B., (2000). Elazığ Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarında Bulunan Parazit Yumurtaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (),-.
 13. Öbek, E., , İ.U., , Ç.B., (2000). Elazığ Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarında Bulunan Parazit Yumurtaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (),-.
 14. Hasar, H., , İ.U., , Ş.N., , Ç.B., (2001). Filtre Ünitelerinde Özgül Birikinti ile Yük Kayıpları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (),-.
 15. Öbek, E., , H.H., , K.S., , İ.U., (2001). Katı Atık Sızıntı Sularının Yeraltı Sularında Oluşturduğu Mikrobiyal Kirlilik Elazığ İli Örneği. İTÜ Su Kirlenmesi ve Kontrolü Dergisi, (),-.
 16. Hasar, H., , İ.U., , A.E., (2001). Poşet Üretim Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği. Çevre Bilim&Teknoloji Dergisi, (),-.
 17. Ipek, U., , Ö.E., , H.H., , T.P., , Ç.B., (2001). Elazığ Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarında Organik Madde İçeriğinin ve C N Oranının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (),-.
 18. Saatçi, Y., , A.E., , İ.U., , v.C.M., (2002). Ayçiçek Yağ Fabrikası Atıksularının Kirlilik Yükünün Azaltılması. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Küçük, E., Pilevneli, T., Aslan, S., Ergüven, G.Ö., Olgun, E.Ö., Canlı, o., Kurt, Z., Çelik, M.E., Ünlü, K., Dilek, F.B., Avaz, g., Ipek, U., Yetiş, Ü., (2018). Noktasal Kaynakların Yeşilırmak Havzası Alıcı Ortam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 1(1),591-606.
 2. Küçük, E., Ergüven, G.Ö., Canlı, O., Pilevneli, T., Aydın, E., Oktem, O., Aslan, S., Kurt, Z., Ünlü, K., Dilek, F.B., Ipek, U., Avaz, G., Yetiş, Ü., (2019). Occurrence of micropollutants in the industrial wastewaters discharged to Yeşilırmak and Nilüfer Rivers in Turkey. 5th International Congress on Water, Waste and Energy Management (WWEM - 19), 1(1),90-90.
 3. Emre, e., Küçük, E., Tolga, p., Ipek, U., Balcı, d., Ünlü, K., Dilek, F.B., Çelik, M.E., Yetiş, Ü., (2017). Identification of river basin specific pollutants using hazard ranking and risk-ranking of chemicals. 2017 Int. Env. Eng. Conference and annual meeting of the Korean Society of Env. Engineers, (),-.
 4. Erciyas, E., Küçük, E., Pilevneli, T., Ipek, U., Dursun, B.D., Ünlü, K., Dilek, F.B., Çelik, M.E., Yetiş, Ü., (2017). Identification of River Basin Specific Pollutants Using Hazard-ranking and Risk-ranking of Chemicals. 2017 International Environmental Engineering Conference and Annual Meeting of the Korean Society of Environmental Engineers, (),-.
 5. Ipek, U., , Ö.E., , A.L., , v.A.E., (). Anaerobic Composting of Sugarbeet Wastes. IWA International Specially Symposium on Strong Nitrogenous and Agro-Wastewater, (),314-320.
 6. Arslan, E., , İ.U., , A.L., (). Comparison of Education of Environmental Engineering in Turkey and Other Countries. 7th WFEO World Congress on Engineering Education, (),-.
 7. Halil, H., , U.I., , A.Ü., , C.K., (). Full Treatment of Leachate in Membrane Bioreactor associated with Pre and Post treatment. IWA Regional Conference for Membrane Technologies in Water & Waste Water Treatment, (),-.
 8. Halil, H., , U.I., , C.K., (). Associated Treatment of landfill leachate with municipal wastewater by submerged membrane bioreactor. IWA Regional Conference for Membrane Technologies in Water & Waste Water Treatment, (),-.
 9. Ipek, U., , Ö.E., , A.L., , v.A.E., (). Anaerobic Composting of Sugarbeet Wastes. IWA International Specially Symposium on Strong Nitrogenous and Agro-Wastewater, Seoul, (),314-320.
 10. Ipek, U., , Ö.E., , v.A.E., (). Aerobic Composting of Grape Wastes. Science Conference, Taiz, (),345-356.
Ulusal
 1. Arslan, E., , Ü.A., , A.S., , İ.U., (). Katı Atık Gideriminde Kompostlamanın Önemi. 1.Rize Sempozyumu, (),-.
 2. Arslan, E., , İ.U., , A.S., , Y.S., , A.S., (). Mermer İşleme Çamurlarının Çimentoda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. I.Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu (D.E.Ü.) 2005, (),-.
 3. Ünlü, A., , İ.U., , H.H., (). Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Karakterizasyonu. I. Atıksu Sempozyumu, (),-.
 4. Ünlü, A., , İ.U., , H.H., (). Elazığ Şarap Fabrikası Tasfiye Tesisi Veriminin Değerlendirilmesi. I. Atıksu Sempozyumu, Kayseri, (),-.

Projeler

 1. Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi, 01.04.2016-20.04.2020
 2. Kömürden Kükürt Giderilmesi, 08.11.2015-01.06.2016
 3. Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi, 08.10.2017-06.10.2018
 4. Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi, 01.03.2016-28.02.2020
 5. Elazığ İli Yenilik Platformu, 01.07.2012-08.11.2017
 6. Elazığ İl Yenilik Projesi, 11.04.2012-08.11.2017
 7. Elazığ İli Yenilik Platformu, 01.07.2012-08.11.2017
 8. Elazığ İli Yenilik Platformu, 11.04.2012-08.11.2017
 9. Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi, 01.03.2016-20.04.2020
 10. Fırat Dicle Havza Koruma Eylem Planı Belediyeler ve Diğer Havza Unsurlarından Veri Toplama Raporlama ve Havzada Sıcak Noktaların Belirlenmesi, -
 11. 5 Hazar Gölü Etrafında Kesikli Atıksu Arıtma Sisteminin Uygulanabilme Kapasitesinin İncelenmesi için Alt Yapı Oluşturulması, -
 12. Atıksu Arıtmasının İncelenmesi için Alt Yapı Oluşturulması , -
 13. Doğu Anadolu Projesi Ana Planı Mevcut Durum ve Analizi, -
 14. Elazığ İli Yenilik Platformu, -
 15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Yönetimi Projesi, -
 16. Çöp Sızıntı Sularının Arıtımında Batık Membran Biyoreaktörünün Etkinliğinin Araştırılması , -
 17. Bazı Organik Atıkların Aerobik Kompostlanması ve Parçalanma Kinetiklerinin Saptanması, -
 18. Arıtma Çamuru ile Bazı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Kompostlanabilirliği, -
 19. Mezbaha ve Entegre Et Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği, -