T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ulvi DEMİREL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Tunç, N., Şahin, A., Orhan, S., Yalnız, M., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Çölyak hastalığı 5 yıllık takip antikor patoloji korelasyonu. Endoskopi, 24(2),43-46.
 2. Ateş, F., Topal, E., Koşar, F.., Karıncaoğlu, M., Yıldırım, B., Aksoy, Y., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Hilmioğlu, F., (2006). The relationship of heart rate variability with severity and prognosis of cirrhosis. Dig Dis Sci, (51),1614-1618.
 3. Tunç, N., Çakırer, M., Yalnız, M., Artaş, H., Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Akut Pankreatite Bağlı Kompartman Sendromu Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 21(1),51-53.
 4. Özbey, G., Demirel, U., Aygün, C., (2014). Investigation of the association between clinical outcome and the cag pathogenicity island and other virulence genes of Helicobacter pylori isolates from patients with dyspepsia in Eastern Turkey. Brazilian Journal Of Microbiology, 44(4),1267-1274.
 5. Demirel, U., Harputluoğlu, M.M.M., Selçuk, B.U., Kaya, E., Bilgiç, Y., Bulut, H.T., Aladağ, M., (2011). The effects of teucrium polium on ionizing radiation induced intestinal damage in rats. Acta gastroenterol Belg, 74(4),491-496.
 6. Seçkin, Y., Arıcı, S., Harputluoğlu, M.M.M., Karıncaoğlu, M., Demirel, U., (2009). Expression of claudin 4 and beta catenin in gastric premalignant lesions. Acta Gastroenterol Belg, (72),407-412.
 7. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2007). Pancreatic pseudocyst development due to organophosphate poisoning. Turk J Gastroenterol, (18),122-125.
 8. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Doğu, K., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2007). Severe hepatitis with prolonged cholestasis and bile duct injury due the long therm use of ornidazole. Acta Gastroenterol Belg, (70),293-295.
 9. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Yücel, N., Karadağ, N., Temel, İ., Fırat, S.., Ara, C., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2006). The effects of Gingko biloba exract on aceticacid induced colitis in rats. Turk J Gastroenterol, (17),177-182.
 10. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Çıralık, H., Temel, İ., Fırat, S., Ara, C., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2006). Protective effects of Gingko biloba on thioacetamid inducek fulminant hepatic failure in rats. Hum Exp Tox, (25),705-713.
 11. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Temel, İ., Bayraktar, M., Doğu, K., Alan, H., Ateş, F., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2006). The effects of Gingko biloba vitamin E and melatonin on bacterial translocation in thioacetamide induced fulminant hepatic failure in rats. Acta Gastroenterol Belg, (69),705-713.
Ulusal
 1. Şahin, A., Tunç, N., Kılıç, S., Artaş, G., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (2017). Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi, 25(1),14-18.
 2. Nurettin, İ., Yalnız, M., Ispiroğlu, M., Aygün, C., Akbulut, H.H., Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2015). Viral hepatit B enfeksiyonuna ikincil gelişen kronik hepatit karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserli hastalarda interlökin 6 interlökin 10 ve interlökin 18 düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(1),17-22.
 3. Yalnız, M., Ramazan, T., Demirel, U., Aygün, C., Ilhan, N., Bahçecioğlu, İ.H., (2012). Akut Pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokinler. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, (),103-109.
 4. Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2012). İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Klinik Özellikler. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji özel Dergisi, (3),-.
 5. Demirel, U., Aygün, C., (2012). Yatan Hastanın Beslenme Durumunun Önemi ve Kalori İhtiyacının Belirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),60-70.
 6. Aygün, C., Demirel, U., Özercan, İ.H., Onur, M.R., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2011). A Case of Uveal Malignant Melanoma with Liver metastasis After Radical Curative Surgical Resection. Türkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, (2),-.
 7. Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2011). İrritabl Barsak Sendromuyla İnflamatuar Barsak Hastalığı Arasındaki İlişki. Klinik Aktüel Tıp Gastroenteroloji Forumu, 3(1),53-56.
 8. Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Enteral ve Parenteral Beslenmeye Klinik Yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji, 14(3),149-154.
 9. Yalnız, M., Asoğlu, M., Demirel, U., Aygün, C., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). A case of hyperamylasemia Macroamylasemia Review of the literatur. Journal of Clinical and Experimantal Investigations, 2(1),98-101.
 10. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik Viral hepatit b Tanısı olan Hastalarda serum GGT Düzeyi ile karaciğer Fibrozu İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(2),74-78.
 11. Sarı, R., Demirel, U., Şahin, İ., Aydoğdu, İ., Mızrak, B., Taşkapan, H., (2005). Myelodysplastic syndrome in an acromegaly patient A case report. Turk J Endocrinol Metabol, (3),103-106.
 12. Kuku, İ., Ateş, F., Kaya, E., Erkurt, M.A., Demirel, U., Sevinç, A., Aydoğdu, İ., (2001). Megaloblastik Anemilerde Oral B12 Vitamini Kullanımı. Klinik Gelişim, (14),1-2.
 13. Aladağ, M., Kantarçeken, B., Karıncaoğlu, M., Sertkaya, A., Kerim, Ç., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Ateş, F., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2005). Comparison of pantoprazole vs omeprazole based triple therapy regimen of Helicobcter pylory infection and duodenal ulcer healing in a Turkish population. Turk J Gastroenterol, (16),242-243.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Harputluoğlu, M.M.M., Özbek, M., Otlu, B., Demirel, U., Aladağ, M., Atayan, Y., Barut, B., Sarıcı, K.B., Yener, Ö., (2017). Relationship between nucleotide-binding oligomerization doman-containing protein 2 variants an severity of acute pancretaitis. UEGW, (),-.
 2. Harputluoğlu, M.M.M., Özbek, M., Otlu, B., Demirel, U., Aladağ, M., Erdoğan, M.A., Atayan, Y., Barut, B., Sarıcı, K.B., Yener, Ö., (2017). Relatıonshıp Between Nucleotide-Binding Oligomerization Domain-Containing Protein2 Variantsand Severıty of Acute Pancreatıtıs. 25 th Unıted European Gastroenterology Week Barcelona 2017, (),-.
 3. Şahin, A., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., Poyrazoğlu, O.K., Tunç, N., Demirel, U., (2017). HDV seroprevalance in the setting of past HBV infection in a highHDV endemic area. Viral Hepatitis, (),-.
 4. Harputluoğlu, M.M.M., Aladağ, M., Demirel, U., Dertli, R., Bilgiç, Y., Erdoğan, M.A., Kutlu, R., Parlak, E., Ince, V., Karakaş, S., Yılmaz, S., (2017). Endoscopic treatment of biliary complications after living donor liver transplantation in a high volume transplant center in Turkey: Single-center experience. Viral Hepatitis, March 3-4, 2017, İstanbul, TURKEY, (),-.
 5. Ispiroğlu, M., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., Demirel, U., (2015). The effect of interleukin 28b gene polymorphisms on disease severity and treatment response of patients with chronic delta hepatitis. 24. APASL Kongresi, (9),283-284.
 6. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Modifiable risk factors in chronic delta infection. Monotematic conference of The European Association For The study of The Liver 8EASL), (),-.
 7. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Çiçek, C., Demirel, U., Kerim, Ç., Alan, H., Öner, R.İ., Ateş, F., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). The effects of UDCA use in alkaline reflux gastritis. Proc. 147. Falk Symposium, (),-.
 8. Harputluoğlu, M.M.M., Yücel, N., Karadağ, N., Temel, İ., Serpil, F., Demirel, U., Bayraktar, M., Ara, C., Hilmioğlu, F., (2005). The effects of Gingko biloba extract EGb 761 on the acetic acid induced colitis in rats. Proc. 147. Falk Symposium, (),33-.
 9. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Yıldırım, B., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, M., Dikilitaş, M., Yıldız, R., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Hilmioğlu, F., (2004). Twelve Month Combination Lam Inf alpha therapy induces a similar sustained response in anti HBe positive and HBeAg positive chronic hepatitis B patients. Proc 12. UGW BMJ, 53(6),-.
Ulusal
 1. Harputluoğlu, M.M.M., Özbek, M., Otlu, B., Demirel, U., Aladağ, M., Erdoğan, M.A., Atayan, Y., Barut, B., Sarıcı, K.B., Yener, Ö., (2017). Relationship between Nucleotide-Binding Oligomerization Domain-Containing Protein 2 Variantsand severity of acute pancreatitis. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (),-.
 2. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik viral hepatit B tanısı olan hastalarda serum GGT düzeyi yüksek fibrozisin göstergesi olabilir mi. 10. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, (),13-.
 3. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik hepatit B enfeksiyonu hastalarında Delta virus replikasyonunun HBV DNA düzeyi HBsAg HBeAg ve anti HBe titreleri ile etkileşimi. 10. Ulusal Viral hepatit Kongresi, (),14-.
 4. Yalnız, M., Asoğlu, M., Demirel, U., Aygün, C., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Karın ağrısı ve hiperamilazemili bir vaka Akut pankreatit mi yoksa makroamilazemi mi. 7. Ulusal hepato Gastroenteroloji Haftası, (),34-.
 5. Demirel, U., Aygün, C., Yalnız, M., Ahmet, C., Celal, A., Çetin, F., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Tıkanma sarılığının nadir bir nedeni Biliyer askaryazis. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, (),36-.
 6. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Bilgiç, Y., Kaya, E., Aladağ, M., Seçkin, Y., (2010). radyasyon ile oluşturulan barsak hasarı üzerine Teucrium poliumun etkileri. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, (),35-.
 7. Aygün, C., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Tek ve multisentrik hepatosellüler karsinomlar tanı sırasındaki klinik ve biyokimyasal özellikler. 7. Ulusal hepato Gastroenteroloji Haftası, (),45-.
 8. Aygün, C., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). hEPATOSELLÜLER KARSİNOM MELD skoru ve Milan kriterleri ile klinik bir yaklaşım. 7. Hepato Gastroenteroloji Haftası, (),44-.
 9. Dilek, B., Yalnız, M., Aygün, C., Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Varis dışı üst gasrointestinal kanamalı hastaların demografik özellikleri. 27. Ulusal gastroenteroloji Haftası, (),316-.
 10. Aygün, C., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Serum sodyumu hepatosellüler karsinom hastalarında prognozu belirleyen önemli bir faktördür. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),262-.
 11. Aygün, C., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Hepatosellüler karsinom hastalarında anemi ve trombositopeni hematolojik parametrelerin klinik olarak değerlendirilmesi. 27. Ulusal gastroenteroloji haftası, (),280-.
 12. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Doğu, K., Eskin, F., Özhan, O., Ateş, F., Alan, H., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2006). Hepatit B virusuna bağlı kronik hepatit ve sirozlu hastalarımızda hepatit D virus seroprevalansı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),14-.
 13. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Temel, İ., Bayraktar, M., Gündüz, E., Zuhal, K., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2006). Ratlarda tiyoasetamidle oluşturulmuş fulminan hepatik yetmezlikte E vitamininin hepatik ve intestinal hasar üzerine etkileri. 23. Ulusal gastroenteroloji Haftası, 17(),47-.
 14. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Çiçek, C., Zuhal, D., Eskin, F., Hilmioğlu, F., (2007). Malatya Devlet Hastanesi Personelinde viral hepatit B ve C sıklığı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),23-.
 15. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Temel, İ., Bayraktar, M., Doğu, K., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2007). Ratlarda tiyoasetamidle oluşturulmuş fulminan hepatik yetmezlikte Melatoninin hepatik ve intestinal hasar üzerine etkileri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),48-.
 16. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Temel, İ., Bayraktar, M., Doğu, K., Zengin, Z., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2007). Ratlarda tiyoasetamidle oluşturulan fulminan hepatik yetmezlite Gingko biloba ve Vitamin E nin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),46-.
 17. Ateş, F., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Seçkin, Y., Alan, H., Demirel, U., Hilmioğlu, F., (2007). İnflamatuar barsak hastalıklarında solunum fonksiyon değişiklikleri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),12-.
 18. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Ateş, F., Zeynep, D., Görgel, A., Çiçek, C., Hilmioğlu, F., (2007). Mide yabancı cisimlerinin nadir nedeniyle ciddi kilo kaybı Endotrakeal tüp dislokasyonu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 17(),12-.
 19. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Ateş, F., Alan, H., Hilmioğlu, F., (2007). Uzun süreli ornidazol kullanımına bağlı karaciğer hasarı Olgu sunumu. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 6(),203-.
 20. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Karadağ, N., Bayraktar, M., Temel, İ., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Alan, H., Ateş, F., Hilmioğlu, F., (2005). Ratlarda tiyoasetamidle oluşturulan fulminan karaciğer yetmezliğinde Melatoninin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, (),75-.
 21. Demirel, U., Harputluoğlu, M.M.M., Çıralık, H., Temel, İ., Yücel, N., Ece, Y., Serpil, F., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Ratlarda tiyoasetamid hepatotoksisistesinde gingko bilobanın etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),7-.
 22. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Çıralık, H., Yücel, N., Temel, İ., Bayraktar, M., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Tiyoasetamide bağlı fulminan karaciğer yetmezliği oluşturulan ratlarda Gingko bilobave A asetilsisteinin hepatik ansefalopati üzerine etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),36-.
 23. Ateş, F., Yıldırım, B., Topal, E., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., (2005). Kalp hızı değişkenliğinin siroz prognozu ile ilişkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),29-.
 24. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Çiçek, C., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Kerim, Ç., Öner, R.İ., Görgel, A., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Helicobakter Pylori eradikasyonunda ikinci basamak tedavide esomeprazol ve ranitidin bizmut temelli tedavi rejimlerinin kıyaslanması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),51-.
 25. Aladağ, M., Ateş, F., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Öner, R.İ., Kerim, Ç., Çiçek, C., Görgel, A., Eskin, F., Hilmioğlu, F., (2005). Hepatotoksisitenin nadir nedenlerinden Olgu sunumu. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),102-.
 26. Alan, H., Demirel, U., Ateş, F., Harputluoğlu, M.M.M., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Görgel, A., Ece, Y., Eskin, F., Hilmioğlu, F., (2005). Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz. 22. Ulusal gastroenteroloji Haftası, 16(),41-.
 27. Ateş, F., Hacıevliyagil, S.S., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Alan, H., Demirel, U., Hilmioğlu, F., (2005). Solunum fonksiyon testlerinin akut pankreatitteki önemi nedir. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),3-.
 28. Ateş, F., Feridun, K., Yıldırım, B., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., (2005). Siroz hastalarında QT interval analizi Prospektif bir çalışma. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),31-.
 29. Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Öner, R.İ., Aladağ, M., Hilmioğlu, F., (2005). Nadir ERCP komplikasyonu Cilt altı amfizemi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),10-.
 30. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Erkurt, M.A., Aydoğdu, İ., Görgel, A., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Mide ve rektum tutulumlu Non Hodgkin lenfomalı bir hasta. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),28-.
 31. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Alan, H., Yücel, N., Ateş, F., Bayraktar, M., Bentli, R., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Tiyoasetamide bağlı fulmina hepatik yetmezlik oluşturulan ratlarda Gingko biloba N asetil sisteinin intestinal bakteriyel overgrowth üzerine etkileri. 22.Ulusal gastroenteroloji Haftası, 16(),8-.
 32. Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Temel, İ., Serpil, F., Ateş, F., Alan, H., Ece, Y., Görgel, A., Aladağ, M., Hilmioğlu, F., (2005). Tiyoasetamidhepatotoksisitesi oluşturulan ratlarda antioksidanların total antioksidan kapasite üzerine etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),9-.
 33. Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, F., Demirel, U., Alan, H., Öner, R.İ., Aladağ, M., Hilmioğlu, F., (2005). Üst GİS kanamasında gastrik doku hasarı. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),5-.
 34. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Kerim, Ç., Çiçek, C., Ateş, F., Alan, H., Öner, R.İ., Irem, P., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Eroziv özofajit tedavisinde esomeprazol ve omeprazolün kıyaslanması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),30-.
 35. Ateş, F., Aydoğdu, İ., Erkurt, M.A., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Alan, H., Demirel, U., Hilmioğlu, F., (2005). Kronik miyelositer lösemili hastalarda safra kesesi taşı insidansı Turgut Özal Tıp Merkezi Deneyimi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),8-.
 36. Ateş, F., Yıldırım, B., Feridun, K., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Alan, H., Demirel, U., Hilmioğlu, F., (2005). Akut pankreatitli hastalarda QT interval analizi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),8-.
 37. Harputluoğlu, M.M.M., Kutlu, R., Aladağ, M., Demirel, U., Vedat, K., Yılmaz, S., Eskin, F., Alan, H., Ateş, F., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Karaciğer transplantasyonu bekleme listesindeki bir hastada transjuguler intrahepatik portosistemik shunt TİPS uygulaması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),76-.
 38. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Çiçek, C., Ateş, F., Alan, H., Öner, R.İ., Görgel, A., Yitmen, E., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Helikobakter Pylori eradikasyonunda bir yada iki hafta süreyle esomeprazole temelli tedavi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),12-.
 39. Alan, H., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, F., Demirel, U., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Görgel, A., Ece, Y., Hilmioğlu, F., (2005). Fonksiyonel dispepsili olgularda esomeprazol amoksisilin klaritromisin tedavisiyle helicobakter Pylori eradikasyonu. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),49-.
 40. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Kerim, Ç., Demirel, U., Çiçek, C., Ateş, F., Alan, H., Görgel, A., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Helikobakter Pylori eradikasyonunda omeprazol ve esomeprazol tedavisisn etkinliğinin kıyaslanması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),13-.
 41. Aladağ, M., Harputluoğlu, M.M.M., Alan, H., Ateş, F., Demirel, U., Çiçek, C., Öner, R.İ., Görgel, A., Eskin, F., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., (2005). Duodenal ülser iyileşmesi ve Helicobakter Pylori eradikasyonunda 1 haftalık lansoprazol ve omeprazol tedavisisn etkinliği. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16(),50-.
 42. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, M., Demirel, U., Dikilitaş, M., Yıldız, R., Alan, H., Ateş, F., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2004). Alfainterferon Ribavirin kombinasyonu ile tedavi edilen kronik hepatit C2li hastaların uzun süreli izlemi. 1. HepatoGastroenteroloji Kogresi, 15(),135-.
 43. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, M., Demirel, U., Alan, H., Dikilitaş, M., Yıldız, R., Irem, P., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2004). Alkalen reflü gastritte ursodeoksikolik asitin kullanımı. 1. HepatoGastroenteroloji Kongresi, 15(),27-.
 44. Harputluoğlu, M.M.M., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2004). Hepatit B virusuna bağlı sirozlu bir hastada kolonda lenfoma gelişimi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 15(),135-.
 45. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Kantarçeken, B., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, M., Demirel, U., Yıldız, R., Dikilitaş, M., Lezzan, K., Öner, R.İ., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2003). Kronik aktif viral hepatit C tedavisisnde interferon alfa ribavirin kombinasyon tedavisisn yan etkileri. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 15(),132-.
 46. Demirel, U., Karıncaoğlu, M., Aladağ, M., Kantarçeken, B., Seçkin, Y., Harputluoğlu, M.M.M., Ateş, M., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2003). Portal Hipertansiyonun iki bulgusu SAAG ve özofagus varislerinin nonalkolik sirozlu hastalarda korelasyonunun değerlendirilmesi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14(),125-.
 47. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Kantarçeken, B., Doğan, İ., Seçkin, Y., Harputluoğlu, M.M.M., Demirel, U., Yıldırım, B., Hilmioğlu, F., (2001). Kronik HBV enfeksiyonunda Alfa interferonla tedavinin uzun süreli sonuçları. 4. Ulusal Heaptoloji Kongresi ve Uluslararası Falk Workshop, (),79-.
 48. Kuku, İ., Sevinç, A., Demirel, U., Ateş, F., Erkurt, M.A., Aydoğdu, İ., Şavlı, H., (1999). Non Hodgkin lenfomada CEOP tedavisi Ön sonuçlar. 27. Ulusal Hematoloji Kongresi, (),116-.
 49. Sevinç, A., Kuku, İ., Demirel, U., Ateş, F., Erkurt, M.A., Mızrak, B., Aydoğdu, İ., Şavlı, H., (1999). Burkitt Lenfoma Vaka sunumu. 27. ulusal Hematoloji Kongresi, (),115-.
 50. Ateş, F., Erkurt, M.A., Kuku, İ., Demirel, U., (1999). Vitamin B12 eksikliğine bağlı gelişen megaloblastik anemi tedavisinde oral vitamin B12 tedavisi. 27. Ulusal Hematoloji Kongresi, (),138-.
 51. Kuku, İ., Sevinç, A., Demirel, U., Aydoğdu, İ., (1999). Fanconi Anemisi takibinde akut miyeloblastik lösemi İki olgu sunumu. 27. Ulusal Hematoloji Kongresi, (),140-.
 52. Kuku, İ., Sarı, R., Sevinç, A., Ateş, F., Demirel, U., Aydoğdu, İ., (1999). İTP de oral yüksek doz steroid tedavisi. 27. Ulusal Hematoloji Kongresi, (),242-.
 53. Sevinç, A., Kuku, İ., Demirel, U., Ateş, F., Erkurt, M.A., Aydoğdu, İ., Şavlı, H., (2016). iZOLE TROMBOSİTOPENİYE BAĞLI EPİSTAKSİS. 27. Ulusal hematoloji Kongresi, (),158-.
 54. Ateş, F., Erkurt, M.A., Demirel, U., Aydoğdu, İ., Şavlı, H., (1999). Paroksismal noktürnal hemoglobinüri vaka sunumu. 27. Ulusal hematoloji Kongresi, (),139-.

Ödüller

 1. En iyi Poster ödülü
 2. Ratlarda Tiyoasetamid Hepatotoksisitesinde Gingko Bilobanın Etkileri
 3. En iyi poster ikincilik ödülü
 4. En iyi sözlü bildiri Birincilik ödülü
 5. En iyi sözlü sunum 2. ödülü

Projeler

 1. Ratlarda Tiyoasetamidle oluşturulan karaciğer toksisitesi üzerine üzüm çekirdeği ekstraktının etkileri, 01.01.2015-31.12.2015

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 5