T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ünal BAKAL

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
0424 233355 - 2908
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 0424 233355 - 2908
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  TIP

Makaleler

Uluslararası
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ghrelin and NUCB2/Nesfatin-1 expression in unilateral testicular torsion-induced rats with and without N-acetylcysteine.. Cellular and Molecular Biology, 63(7),40-45.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Sarı, M.Y., Çiğşar, K.E.B., Kazez, A., (2017). Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (30),143-145.
 3. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Juvenile Granulosa Cell Tumor of The Testis in a Newborn with Swelling in the Scrotum: A Rare case and Literature Review. Erciyes Medical Journal, 39(2),1-5.
 4. Saraç, M., Bakal, Ü., Aydın, M., Tartar, T., Orman, A., Taşkın, E., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Neonatal gastrointesinal perforations: the 10-year experience of a reference hospital.. Indian Journal of Surgery, 79(5),431-436.
 5. Bakal, Ü., Aydın, S., Saraç, M., Kuloğlu, T., Kalaycı, M., Artaş, G., Yardım, M., Kazez, A., (2016). Serum Saliva and Urine Irisin with and Without AcuteAppendicitis and Abdominal Pain. Biochemistry Insights, (),-.
 6. Abeş, M., Bakal, Ü., Petik, B., (2015). Ascending testis following inguinal hernia repair in children. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(16),2949-2951.
 7. Çiftçi, H., Bakal, Ü., (2009). The effect of lipoic acid on macro and trace metal levels in living tissues exposed to oxidative stress. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 9(5),56-568.
Ulusal
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Çocuklarda gastrointestinal duplikasyon kistleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 32(1),23-27.
 2. Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Perineal-Genital Sistem Travmaları. Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, (),45-50.
 3. Kazez, A., Bakal, Ü., (2017). Hipospadias: geç dönem komplikasyonları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg, 7(2),321-324.
 4. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),122-124.
 5. Bakal, Ü., Gürbaz, M.T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),67-74.
 6. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Bebekte nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni Paraduodenal Herni. Fırat Tıp Dergisi, 19(),101-103.
 7. Kazez, A., Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., (2014). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. Fırat Tıp Dergisi, 19(),126-129.
 8. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2011). Kız çocuğunda kopmuş over Ender bir olgu sunumu ve literatür taraması. Çocuk Cerrahisi dergisi, 25(2-3),70-73.
 9. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 24(2),77-81.
 10. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Colostomy in children. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),47-50.
 11. Saraç, M., Bakal, Ü., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. Fırat Tıp Dergisi, 20(),148-151.
 12. Kaplan, M., Aygen, E., Özyurtkan, M.O., Bakal, Ü., (2010). 2005 2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Tıp Bilimleri Dergisi, 24(),109-113.
 13. Kazez, A., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., (2007). Laparatomi uygulanan karaciğer yaralanmalarının analizi safra peritoniti ve ligamentum falsiforme faktörü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21(2):82-85, 2007, 21(2),82-85.
 14. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (2008). Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(2),70-72.
 15. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2014). İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, 19(4),205-206.
 16. Özel, Ş.K., Kazez, A., Bakal, Ü., (2007). Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı 8 Yıllık Deneyim. Fırat Tıp Dergisi, 12(1),20-22.
 17. A, .A.K., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., Kazez, A., (2006). Apandisitin Nadir Bir Nedeni Meyve Çekirdeği. Fırat Tıp Dergisi, 11(1),73-74.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Pirinçci, N., Bakal, Ü., (2018). Palpe edilemeyen testis tanı ve tedavisinde üç boyutlu laparoskopik yaklaşı. 36. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,3. uluslararası pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu Ortadoğu Bölümü Kongresi, (),-.
 2. Fırdolaş, F., Bakal, Ü., (2018). Çocuklardaki böbrek taşı tedavisindefloroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi. 36. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,3. uluslararası pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu Ortadoğu Bölümü Kongresi, (),-.
 3. Tartar, S.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum Kaynaklı İntra-abdominal Enfeksiyonlarda Mikroorganizma Direnç Profili Değişiyor mu?. 7. TÜRKiYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESi (SS-174), (),-.
 4. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). New indicators in blunt renal trauma NGAL KIM 1 and IL 18. 26th Congress of the European Society for Pediatric Urology, Prague, Czech Rep., (),-.
 5. Bakal, Ü., Şimşek, S., Kazez, A., (2015). Surgical and molecular evaluation of pediatric hydatid cyst cases and some risk factors in Eastern Turkey. The XXVIth World Congress on Echinococcosis, Bucharest, Romania, (),-.
 6. Koç, Z.P., Gürgöze, M.K., Bakal, Ü., Ansel, T.B., (2013). Surgical and nonsurgical follow up results of ureteropelvic junction obstruction without diuretic response in pediatric patients. European Association of Nuclear Medicine, (),-.
Ulusal
 1. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). ÇOCUKLARDA ATİPİK YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK TANISINDA YAŞANAN ZORLUKLAR (P-12). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 2. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). YENİDOĞANDA KARIN ÖN DUVARI DEFEKTLERİNDE NE DEĞİŞTİ? REFERANS BİR MERKEZİN 20 YILLIK DENEYİMİ (P-24). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 3. Bakal, Ü., Tartar, T., Saraç, M., Aydın, M., Genç, E., Kazez, A., (2018). YENİDOĞAN PNÖMOTORAKSI HANGİ ŞARTLARDA ÖLDÜRÜCÜDÜR? (P-87). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 4. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). REKTOÜRETRAL FİSTÜLLÜ ANAL ATREZİ OLGUSUNDA LAPAROSKOPİ YARDIMLI REKTOÜRETRAL FİSTÜL KAPATILMASI VE ANO-REKTOPLASTİ: VİDEO SUNUMU (VS-1). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Kazez, A., (2018). Asprosin Biyolojik Sıvılarda Akut Apandisitin Yeni Biyobelirteci Olabilir Mi? (SS-43). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 6. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). GLUKOKİNAZ GEN MUTASYONLU, TEDAVİYE DİRENÇLİ NADİR BİR HİPERİNSÜLİNİZM OLGUSUNDA LAPAROSKOPİK PANKREATEKTOMİ: VİDEO SUNUMU (VS-10). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 7. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Geç Tanılı Bochdalek Hernileri. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 8. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ratlarda Basit Over Kistlerinin Tedavisinde Skleroterapi: Deneysel Çalışma. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-56), (),-.
 9. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-7), (),-.
 10. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Karabulut, K., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-8), (),-.
 11. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-69), (),-.
 12. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2017). İntestinal Atreziler: Referans Bir Hastanenin 20 Yıllık Deneyimi. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-31), (),-.
 13. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks Böbrekte Segmenter Soliter Kistik Displazi ve Üreter Atrezisi: Nadir Bir Olgu. IX. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi (VS 5), (),-.
 14. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (S 033), (),-.
 15. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, S.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (SS-089), (),-.
 16. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., (2018). Çocuklarda Littre Hernisine Klinik Bakış. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi (SS 95), (),-.
 17. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks böbrekte segmenter soliter kistik displazi ve üreter atrezisi: nadir bir olgu. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 18. Liman, D.R.K., Bakal, Ü., Usta, S., Karabulut, K., Çetinkaya, Z., (2018). Erişkin Hirschsprung Hastalığı’xxnın tedavisinde sfinkteromiyotomi.. 1. Gastrointestinal Hastalıklar Araştırma Kongresi, (),-.
 19. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 20. Özel, Ş.K., Kazez, A., Bakal, Ü., (2007). Çocuklarda distal hipospadias onarımı 8 yıllık deneyim. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, (),-.
 21. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Tamer, G.M., Onur, M.R., Kazez, A., (2015). Çocuklarda testis torsiyonu Detorsiyon sonuçları. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 22. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda böbrek yaralanması. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 23. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2015). Testis rüptüründe konservatif yaklaşım Nadir bir olgu ve tedavisi IV Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Konya Mayıs 2013. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 24. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). Kazez Künt Böbrek Travmalarında Yeni Belirteçler NGAL KIM 1 ve IL 18. VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 6-9 Mayıs, 2015, Diyarbakır, (),-.
 25. Saraç, M., Önalan, E., Bakal, Ü., Tartar, T., Tektemur, A., Taşkın, E., Erol, F.S., Kazez, A., (2015). Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRPM6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 26. Bakal, Ü., Keleş, E., Saraç, M., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Kazez, A., (2015). Çocukluklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu 28 yıllık Retrospektif Klinik Çalışma. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 27. Bakal, Ü., Şimşek, S., Kazez, A., (2015). Türkiye nin Doğusunda Kist Hidatiklerin Moleküler İncelenmesi Ön Sonuç. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 28. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., Aydın, S., (2015). Apandisitte iştahı azaltan hormonlar Leptin ve NUCB2 Nesfatin 1. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 29. Emine, B..Ç.K., Bakal, Ü., Saraç, M., (2015). Az Görülen Bir olgu Yenidoğan Apandisiti. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 30. Bakal, Ü., Aydın, M., Orman, A., Taşkın, E., Kazez, A., (2015). Yenidoğanda Cerrahi Olmayan Pnömoperitonyum Yaygın Tansiyon Pnomotoraksa Bağlı Retroperitoneal Serbest Hava. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 31. Saraç, M., Bakal, Ü., Sarı, M.Y., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2015). Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafram Hernisi Nadir Bir Olgu. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 32. Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (). Çocuklarda Rüptüre Kist Hidatik. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 33. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (). Travma olgularında tanımlanan ek patolojiler. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 34. Karakuş, S.C., Özokutan, B.H., Bakal, Ü., Ceylan, H., Saraç, M., Kul, S., Kazez, A., (). Özofageal Atrezinin Geç Tanısı Morbidite ve mortalitenin Önlenebilir Bir Nedeni. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 35. Tartar, T., Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Poyraz, A.K., Kazez, A., (). Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman Dansite ve Zaman Hacim Bağıntısına Göre Sanal Bronkoskopi Modeli ile Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 36. Ersöz, F., Bakal, Ü., Eker, İ., Saraç, M., Kazez, A., (). Özefagus Atrezili Çocukların Mental Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 37. Saraç, M., Bakal, Ü., Bahçecioğlu, İ.H., Kazez, A., (). Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinden Sonra Safra Fistülünün Kapanmasında ERCP ile Sfinkterotomi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 38. Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Kontaş, O., Kazez, A., (). Çocukluk Çağında Nadir Bir Peritoneal Kitle Nedeni Burned Out Testis Tümörü. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 39. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., (). Akut Apandisitte Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin NGAL Tanımlayıcı Olabilir mi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 40. Gürbaz, M.T., Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (). Anorektal Malformasyonlu Hastalarda 15 Yıllık 1996 2011 Deneyim. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 41. Saraç, M., Bakal, Ü., Artaş, G., Kazez, A., (). Apendiksde Metalik Yabancı Cisim Ne Yapalım. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 42. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (). Apandisitlerin perfore olmasında hekimlerin rolü XXXI Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim 2 Kasım 2013 Eskişehir. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 43. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (). İnguinal herni ve Morgagni hernisi birlikteliği. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 44. Saraç, M., Bakal, Ü., Tamer, G.M., Kazez, A., (). Çocukta kolo kolik invaginasyonun nadir bir nedeni dev juvenil polip. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 45. Bakal, Ü., Tartar, T., Ersöz, F., Kazez, A., (). Çocuklarda mesane perforasyonları. 3. Pediatrik Üroloji Kongresi, 5-7 Nisan 2012, Bursa, (),-.
 46. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Kazez, A., (). Amyand hernisi apandikste yabancı cisim ve inguinal apse nadir bir birliktelik. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 47. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (). Kız çocuğunda kopmuş over nadir bir olgu sunumu ve literatür taraması. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 48. Saraç, M., Bakal, Ü., Ersöz, F., Kazez, A., (). Kızlarda dev over kistleri. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 49. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Hipertrofik pilor stenozunda neler değişti. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 50. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Bebekte nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni paraduodenal herni. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 51. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Çocuklarda kolostomi. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 52. Bakal, Ü., Saraç, M., Kara, A., Gürgöze, M.K., Kazez, A., (). Periton diyaliz kateterli hastaların 5 yıllık sonuçları. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 53. Bakal, Ü., Tartar, T., Mustafa, T.G., Kazez, A., (). Çocuklarda künt perine yaralanmaları 59 olgunun analizi. 2. Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa, (),-.
 54. Tugay, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Yunus, Ç., Fikret, E., Mustafa, T.G., (). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu Sanal bronkoskopi yapalım mı. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya., (),-.
 55. Abeş, M., Bakal, Ü., Petik, B., (). İnguinal Herni Onarımı Sonrası Asendan Testis. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Ekim, 2011, İstanbul, (),-.
 56. Abeş, M., Bakal, Ü., (). Necrosis of the ventral penile skin flap a complication of hypospadias repair with Tubularized incised plate urethroplasty method in children. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Ekim, 2011, İstanbul, (),-.
 57. Bozdemir, M.N., Yıldız, M., Onur, M.R., Ayrancı, M.K., Bakal, Ü., Kuk, S., (). Rupture of a splenic hydatid cyst following minor abdominal trauma in Emergency Service. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi,A 6-9 Mayıs 2010, Antalya., (),-.
 58. Özel, Ş.K., Alpaslan, H., Bakal, Ü., Kazez, A., (). Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 59. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Saraç, M., Kazez, A., (). Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyelopilastinin klinik sonuçlara etkisi ön çalışma. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 60. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (). Masif koleksiyonlu ampiyem olgularında erken cerrahi hastanede kalış süresini kısaltmaktadır. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 61. Bakal, Ü., Kazez, A., Akyol, M., Kocakoç, E., Özel, Ş.K., (). Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde 7 14 yaş kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 62. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (). Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 63. Kazez, A., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., (). Laparatomi uygulanan majör karaciğer yaralanmalarının analizi safra peritoniti ve ligamentum falsiforme faktörü. . XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. En iyi sözlü bildiri ödülü

Projeler

 1. ’xx’xxOver Kistlerinde Skleroterapinin Etkinliği, 11.11.2014-11.11.2015
 2. Tek taraflı over torsiyonlu sıçanlarda E-vitamini ve Karnozinin histopatolojik değişiklikler ile adipokinler ve miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi, 10.06.2015-29.03.2017
 3. Akut apandisitte NGAL Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin düzeylerinin araştırılması, 02.05.2012-11.03.2016
 4. Trakea ve Bronş Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Bronkoskopik Uygulamalar İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, -
 5. Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRMP6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması, 01.08.2014-01.10.2015
 6. Künt böbrek yaralanmasının tanısında yeni belirteçler, 11.09.2014-26.12.2016

Üyelikler

 1. Pediatrik Üroloji Derneği
 2. Çocuk Cerrahisi Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal o Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences, 1
 3. Uluslararası, Dergi, The Lancet Infectious Diseases, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Balkan Medical Journal, 1