T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ünal BAKAL

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
0424 233355 - 2908
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 0424 233355 - 2908
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  TIP

Kitaplar

 1. Kazez, A., Tartar, T., Bakal, Ü., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Yayınevi, 2018, 1140, 9786053351221.
 2. Bakal, Ü., Kazez, A., , Pediatrik Jinekoloji, Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2018, , 978-605-7505-93-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2019). Primary urachal hydatid cyst in a child: A case report. Iranian Journal of Parasitology, 14(2),352-355.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ghrelin and NUCB2/Nesfatin-1 expression in unilateral testicular torsion-induced rats with and without N-acetylcysteine.. Cellular and Molecular Biology, 63(7),40-45.
 3. Saraç, M., Bakal, Ü., Aydın, M., Tartar, T., Orman, A., Taşkın, E., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Neonatal gastrointesinal perforations: the 10-year experience of a reference hospital.. Indian Journal of Surgery, 79(5),431-436.
 4. Bakal, Ü., Aydın, S., Saraç, M., Kuloğlu, T., Kalaycı, M., Artaş, G., Yardım, M., Kazez, A., (2016). Serum Saliva and Urine Irisin with and Without AcuteAppendicitis and Abdominal Pain. Biochemistry Insights, (),-.
 5. Abeş, M., Bakal, Ü., Petik, B., (2015). Ascending testis following inguinal hernia repair in children. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(16),2949-2951.
 6. Çiftçi, H., Bakal, Ü., (2009). The effect of lipoic acid on macro and trace metal levels in living tissues exposed to oxidative stress. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 9(5),56-568.
Ulusal
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Sarı, M.Y., Çiğşar, K.E.B., Kazez, A., (2016). Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),143-145.
 2. Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Perineal-Genital Sistem Travmaları. Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, 8(1),45-50.
 3. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Taşkın, E., Kazez, A., (2019). Bochdalek hernisinde prognostik faktörler. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 31(),18-23.
 4. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2019). Yenidoğanlarda karın ön duvarı defektlerinde neler değişti?Referans bir hastanenin 20 yıllık deneyimi. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 31(),1-7.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Çocuklarda gastrointestinal duplikasyon kistleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 32(1),23-27.
 6. Kazez, A., Bakal, Ü., (2017). Hipospadias: geç dönem komplikasyonları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg, 7(2),321-324.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),122-124.
 8. Bakal, Ü., Gürbaz, M.T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),67-74.
 9. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Bebekte nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni Paraduodenal Herni. Fırat Tıp Dergisi, 19(),101-103.
 10. Kazez, A., Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., (2014). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. Fırat Tıp Dergisi, 19(),126-129.
 11. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2011). Kız çocuğunda kopmuş over Ender bir olgu sunumu ve literatür taraması. Çocuk Cerrahisi dergisi, 25(2-3),70-73.
 12. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 24(2),77-81.
 13. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Colostomy in children. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),47-50.
 14. Saraç, M., Bakal, Ü., Tugay, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. Fırat Tıp Dergisi, 20(),148-151.
 15. Kaplan, M., Aygen, E., Özyurtkan, M.O., Bakal, Ü., (2010). 2005 2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Tıp Bilimleri Dergisi, 24(),109-113.
 16. Kazez, A., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., (2007). Laparatomi uygulanan karaciğer yaralanmalarının analizi safra peritoniti ve ligamentum falsiforme faktörü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21(2):82-85, 2007, 21(2),82-85.
 17. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (2008). Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(2),70-72.
 18. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2014). İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, 19(4),205-206.
 19. Özel, Ş.K., Kazez, A., Bakal, Ü., (2007). Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı 8 Yıllık Deneyim. Fırat Tıp Dergisi, 12(1),20-22.
 20. A, .A.K., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., Kazez, A., (2006). Apandisitin Nadir Bir Nedeni Meyve Çekirdeği. Fırat Tıp Dergisi, 11(1),73-74.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). Yenidoğanda Karın Ön Duvarı Defektlerinde Ne Değişti? Referans Bir Merkezin 20 Yıllık Deneyimi (P-24). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 2. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Atipik Yerleşimli Kist Hidatik Tanısında Yaşanan Zorluklar (Poster - 12). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 3. Tartar, S.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum Kaynaklı İntra-abdominal Enfeksiyonlarda Mikroorganizma Direnç Profili Değişiyor mu?. 7. TÜRKiYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESi (SS-174), (),-.
 4. Pirinçci, N., Bakal, Ü., (2018). Palpe edilemeyen testis tanı ve tedavisinde üç boyutlu laparoskopik yaklaşı. 36. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,3. uluslararası pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu Ortadoğu Bölümü Kongresi, (),-.
 5. Fırdolaş, F., Bakal, Ü., (2018). Çocuklardaki böbrek taşı tedavisindefloroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi. 36. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,3. uluslararası pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu Ortadoğu Bölümü Kongresi, (),-.
 6. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). New indicators in blunt renal trauma NGAL KIM 1 and IL 18. 26th Congress of the European Society for Pediatric Urology, Prague, Czech Rep., (),-.
 7. Bakal, Ü., Şimşek, S., Kazez, A., (2015). Surgical and molecular evaluation of pediatric hydatid cyst cases and some risk factors in Eastern Turkey. The XXVIth World Congress on Echinococcosis, Bucharest, Romania, (),-.
 8. Koç, Z.P., Gürgöze, M.K., Bakal, Ü., Ansel, T.B., (2013). Surgical and nonsurgical follow up results of ureteropelvic junction obstruction without diuretic response in pediatric patients. European Association of Nuclear Medicine, (),-.
Ulusal
 1. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Erbay, B., Kazez, A., (2018). Hipospadias Genetiğinde SHH (Sonic Hedhehog) Yolağının Araştırılması (SBU-2). 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana, (),3-3.
 2. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks Böbrekte Segmenter Soliter Kistik Displazi ve Üreter Atrezisi: Nadir Bir Olgu (VS-5). 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana, (),70-70.
 3. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler (SS-69). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),153-153.
 4. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2019). HİPOSPADİASLI OLGULARDA EK ANOMALİLER. X. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 5. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2019). HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE 21 YILLIK DENEYİM. X. ULUSAL PEDİARİK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 6. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Genç, E., Kazez, A., (2019). PERİNATAL TESTİS TORSİYONLARI. XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim, 2019, Ankara, (),-.
 7. Bakal, Ü., Tartar, T., Saraç, M., Aydın, M., Genç, E., Kazez, A., (2018). Yenidoğan Pnömotoraksı Hangi Şartlarda Öldürücüdür?. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 8. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). Yenidoğanda Karın Ön Duvarı Defektlerinde Ne Değişti? Referans Bir Merkezin 20 Yıllık Deneyimi (P-24). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 9. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Rektoüretral Fistüllü Anal Atrezi Olgusunda Laparoskopi Yardımlı Rektoüretral Fistül Kapatılması Ve Ano-Rektoplasti: Video Sunumu (Vs-1). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 10. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Glukokinaz Gen Mutasyonlu, Tedaviye Dirençli Nadir Bir Hiperinsülinizm Olgusunda Laparoskopik Pankreatektomi: Video Sunumu (Vs-10). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 11. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Erbay, b., Kazez, A., (2018). HiPOSPADİAS GENETİGİNDE SHH (SONIC HEDGEHOG) YOLAGININ ARAŞTIRILMASI. IX. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 12. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Kazez, A., (2018). Asprosin Biyolojik Sıvılarda Akut Apandisitin Yeni Biyobelirteci Olabilir Mi? (SS-43). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 13. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). ÇOCUKLARDA ATİPİK YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK TANISINDA YAŞANAN ZORLUKLAR (P-12). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 14. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Geç Tanılı Bochdalek Hernileri. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 15. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ratlarda Basit Over Kistlerinin Tedavisinde Skleroterapi: Deneysel Çalışma. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-56), (),-.
 16. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-7), (),-.
 17. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Karabulut, K., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-8), (),-.
 18. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-69), (),-.
 19. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2017). İntestinal Atreziler: Referans Bir Hastanenin 20 Yıllık Deneyimi. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-31), (),-.
 20. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks Böbrekte Segmenter Soliter Kistik Displazi ve Üreter Atrezisi: Nadir Bir Olgu. IX. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi (VS 5), (),-.
 21. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (S 033), (),-.
 22. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, S.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (SS-089), (),-.
 23. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., (2018). Çocuklarda Littre Hernisine Klinik Bakış. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi (SS 95), (),-.
 24. Liman, D.R.K., Bakal, Ü., Usta, S., Karabulut, K., Çetinkaya, Z., (2018). Erişkin Hirschsprung Hastalığı’xxnın tedavisinde sfinkteromiyotomi.. 1. Gastrointestinal Hastalıklar Araştırma Kongresi, (),-.
 25. Özel, Ş.K., Kazez, A., Bakal, Ü., (2007). Çocuklarda distal hipospadias onarımı 8 yıllık deneyim. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, (),-.
 26. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Tamer, G.M., Onur, M.R., Kazez, A., (2015). Çocuklarda testis torsiyonu Detorsiyon sonuçları. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 27. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda böbrek yaralanması. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 28. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2015). Testis rüptüründe konservatif yaklaşım Nadir bir olgu ve tedavisi IV Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Konya Mayıs 2013. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 29. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). Kazez Künt Böbrek Travmalarında Yeni Belirteçler NGAL KIM 1 ve IL 18. VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 6-9 Mayıs, 2015, Diyarbakır, (),-.
 30. Saraç, M., Önalan, E., Bakal, Ü., Tartar, T., Tektemur, A., Taşkın, E., Erol, F.S., Kazez, A., (2015). Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRPM6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 31. Bakal, Ü., Keleş, E., Saraç, M., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Kazez, A., (2015). Çocukluklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu 28 yıllık Retrospektif Klinik Çalışma. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 32. Bakal, Ü., Şimşek, S., Kazez, A., (2015). Türkiye nin Doğusunda Kist Hidatiklerin Moleküler İncelenmesi Ön Sonuç. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 33. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., Aydın, S., (2015). Apandisitte iştahı azaltan hormonlar Leptin ve NUCB2 Nesfatin 1. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 34. Emine, B..Ç.K., Bakal, Ü., Saraç, M., (2015). Az Görülen Bir olgu Yenidoğan Apandisiti. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 35. Bakal, Ü., Aydın, M., Orman, A., Taşkın, E., Kazez, A., (2015). Yenidoğanda Cerrahi Olmayan Pnömoperitonyum Yaygın Tansiyon Pnomotoraksa Bağlı Retroperitoneal Serbest Hava. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 36. Saraç, M., Bakal, Ü., Sarı, M.Y., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2015). Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafram Hernisi Nadir Bir Olgu. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 37. Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (). Çocuklarda Rüptüre Kist Hidatik. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 38. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (). Travma olgularında tanımlanan ek patolojiler. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 39. Karakuş, S.C., Özokutan, B.H., Bakal, Ü., Ceylan, H., Saraç, M., Kul, S., Kazez, A., (). Özofageal Atrezinin Geç Tanısı Morbidite ve mortalitenin Önlenebilir Bir Nedeni. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 40. Tartar, T., Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Poyraz, A.K., Kazez, A., (). Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman Dansite ve Zaman Hacim Bağıntısına Göre Sanal Bronkoskopi Modeli ile Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 41. Ersöz, F., Bakal, Ü., Eker, İ., Saraç, M., Kazez, A., (). Özefagus Atrezili Çocukların Mental Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 42. Saraç, M., Bakal, Ü., Bahçecioğlu, İ.H., Kazez, A., (). Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinden Sonra Safra Fistülünün Kapanmasında ERCP ile Sfinkterotomi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 43. Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Kontaş, O., Kazez, A., (). Çocukluk Çağında Nadir Bir Peritoneal Kitle Nedeni Burned Out Testis Tümörü. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 44. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., (). Akut Apandisitte Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin NGAL Tanımlayıcı Olabilir mi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 45. Gürbaz, M.T., Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (). Anorektal Malformasyonlu Hastalarda 15 Yıllık 1996 2011 Deneyim. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 46. Saraç, M., Bakal, Ü., Artaş, G., Kazez, A., (). Apendiksde Metalik Yabancı Cisim Ne Yapalım. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Trabzon, (),-.
 47. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (). Apandisitlerin perfore olmasında hekimlerin rolü XXXI Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim 2 Kasım 2013 Eskişehir. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 48. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (). İnguinal herni ve Morgagni hernisi birlikteliği. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 49. Saraç, M., Bakal, Ü., Tamer, G.M., Kazez, A., (). Çocukta kolo kolik invaginasyonun nadir bir nedeni dev juvenil polip. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 50. Bakal, Ü., Tartar, T., Ersöz, F., Kazez, A., (). Çocuklarda mesane perforasyonları. 3. Pediatrik Üroloji Kongresi, 5-7 Nisan 2012, Bursa, (),-.
 51. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Kazez, A., (). Amyand hernisi apandikste yabancı cisim ve inguinal apse nadir bir birliktelik. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 52. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (). Kız çocuğunda kopmuş over nadir bir olgu sunumu ve literatür taraması. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 53. Saraç, M., Bakal, Ü., Ersöz, F., Kazez, A., (). Kızlarda dev over kistleri. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 54. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Hipertrofik pilor stenozunda neler değişti. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 55. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Bebekte nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni paraduodenal herni. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 56. Bakal, Ü., Saraç, M., Tugay, T., Kazez, A., (). Çocuklarda kolostomi. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 57. Bakal, Ü., Saraç, M., Kara, A., Gürgöze, M.K., Kazez, A., (). Periton diyaliz kateterli hastaların 5 yıllık sonuçları. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 58. Bakal, Ü., Tartar, T., Mustafa, T.G., Kazez, A., (). Çocuklarda künt perine yaralanmaları 59 olgunun analizi. 2. Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa, (),-.
 59. Tugay, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Yunus, Ç., Fikret, E., Mustafa, T.G., (). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu Sanal bronkoskopi yapalım mı. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya., (),-.
 60. Abeş, M., Bakal, Ü., Petik, B., (). İnguinal Herni Onarımı Sonrası Asendan Testis. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Ekim, 2011, İstanbul, (),-.
 61. Abeş, M., Bakal, Ü., (). Necrosis of the ventral penile skin flap a complication of hypospadias repair with Tubularized incised plate urethroplasty method in children. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Ekim, 2011, İstanbul, (),-.
 62. Bozdemir, M.N., Yıldız, M., Onur, M.R., Ayrancı, M.K., Bakal, Ü., Kuk, S., (). Rupture of a splenic hydatid cyst following minor abdominal trauma in Emergency Service. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi,A 6-9 Mayıs 2010, Antalya., (),-.
 63. Özel, Ş.K., Alpaslan, H., Bakal, Ü., Kazez, A., (). Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 64. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Saraç, M., Kazez, A., (). Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyelopilastinin klinik sonuçlara etkisi ön çalışma. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 65. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (). Masif koleksiyonlu ampiyem olgularında erken cerrahi hastanede kalış süresini kısaltmaktadır. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 66. Bakal, Ü., Kazez, A., Akyol, M., Kocakoç, E., Özel, Ş.K., (). Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde 7 14 yaş kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya., (),-.
 67. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Kazez, A., (). Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 68. Kazez, A., Özel, Ş.K., Bakal, Ü., (). Laparatomi uygulanan majör karaciğer yaralanmalarının analizi safra peritoniti ve ligamentum falsiforme faktörü. . XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. ’xx’xxOver Kistlerinde Skleroterapinin Etkinliği, 11.11.2014-11.11.2015
 2. Tek taraflı over torsiyonlu sıçanlarda E-vitamini ve Karnozinin histopatolojik değişiklikler ile adipokinler ve miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi, 10.06.2015-29.03.2017
 3. Akut apandisitte NGAL Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin düzeylerinin araştırılması, 02.05.2012-11.03.2016
 4. Trakea ve Bronş Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Bronkoskopik Uygulamalar İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, -
 5. Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRMP6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması, 01.08.2014-01.10.2015
 6. Künt böbrek yaralanmasının tanısında yeni belirteçler, 11.09.2014-26.12.2016

Üyelikler

 1. Pediatrik Üroloji Derneği
 2. Çocuk Cerrahisi Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal o Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences, 1
 3. Uluslararası, Dergi, The Lancet Infectious Diseases, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Balkan Medical Journal, 1