T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Tunç OZAN

Yabancı Dil :
Almanca, İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2815
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği
Uzmanlık Alanı :
Pediatrik Üroloji, Androloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Almanca, İngilizce
Telefon 04242333555 - 2815
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği
Uzmanlık Alanı Pediatrik Üroloji, Androloji
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Doktora » Ocak Yılı mezunu

  Uzmanlık: Fırat Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem Üzerine Etkisi

Kitaplar

 1. Orhan, İ., Fırdolaş, F., Ozan, T., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 2. Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 3. Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 4. Ozan, T., Fırdolaş, F., , Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi, Nobel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti, 2015, 470, 978-975-00112-5-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çarkçı, S., Önalan, E., Özaydın, S., Karakeçi, A., Tektemur, A., Ozan, T., Orhan, İ., (). Investigation of Ion Channel Gene Expressions in Male Infertile Patients.. International Journal of Reproductive Biomedicine, (),-.
 2. Onur, R., , O.M., , T.U., , O.T., , A.A., , O.I.2.A., (2010). Effects of combined use of trospium chloride and melatonin on in vitro contractility of rat urinary bladder. UROLOGY, 75(4),873-877.
Ulusal
 1. Fırdolaş, F., Koç, M., Ozan, T., Karakeçi, A., Pirinççi, N., Yalçın, O., (2017). Prostat Kanseri ile Benign Prostat Hiperplazisinin Ayırıcı Tanısında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Fırat Tıp Dergisi, 31(1),19-24.
 2. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2017). Distal Ejekülatuar Kanal Patolojileri Tanı ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 10(1),32-38.
 3. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2016). Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi. Androloji Bülteni, 18(67),247-253.
 4. Ozan, T., Onur, A.R., (2015). Artifisyel Üriner Sfinkter Uygulaması. Türkiye Klinikleri, 8(1),40-50.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 3. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 5. Yuvanç, E., Tuğlu, D., Ozan, T., Kısa, Ü., Balcı, M., Yılmaz, E., (2017). Protective Effect of Feniramine Maleate and Nebivolol on Testis Damage in Rats with Tseticular Torsion. ESAU MEETİNG BODRUM, (),53-.
 6. Onur, A.R., Ozan, T., Özdemir, H., Orhan, İ., (2005). Role of Rezistive Index Measurement at Different Zones of Prostate in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms. 20th Congress of the European Association of Urology, (),-.
 7. Onur, A.R., Ozan, T., Oğraş, S., Orhan, İ., Kutlu, S., (2005). In Vitro Effects of Prolactin and Bromocriptine on Seminal Vesicle Contractions. 20th Congress of the European Association of Urology, (),-.
 8. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Ünüş, İ., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2014). Second pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment alternatives. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine, (),-.
 9. Barut, O., Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2015). The Role of Apoptosis and the Effect of Epidermal Growth Factor EGF on Proapoptotic BNIP 3 in an Experimental Rat Priapism Model. 17th ESSM JOINT MEETING, (),-.
Ulusal
 1. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). EVALUATİON OF PROLİDASE ACTİVİTY, OXİDATİVE STRESS ANDANTİOXİDANT ENZYME LEVELS İN TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUE AFTERHCG TREATMENT İN RATS. 14. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., Yılmaz, K., Özer, M., (2015). 3D Laparoscopic Ureteroureterostomy: Our First Experimce. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 4. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 5. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti.. . 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 6. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 7. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 9. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 11. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 12. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, .M., Orhan, İ., (2017). Three Dimensional Transperitoneal Laparascopic Partial Nephrectomy. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 15. Bulut, S., Onur, A.R., Ozan, T., Özcan, M., Ardıçoğlu, A., (2005). MS li Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 16. Orhan, İ., Onur, A.R., Ozan, T., Beyarslan, S., Fırdolaş, F., Taşdemir, C., (2005). Sağlık Çalışanı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 17. Onur, A.R., Oğraş, S., Ozan, T., Kuyucu, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2005). Prolaktin ve Bromokriptinin Veziküla Seminalis Kontraksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 18. Fırdolaş, F., Kocakoç, E., Onur, A.R., Ozan, T., Poyraz, A.K., Orhan, İ., (2006). Mesane Tümörlerinin 3 Boyutlu Ultrasonografik Sanal Sistoskopi Tekniği İle Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 19. Ozan, T., Fırdolaş, F., Dağgülli, M., Onur, A.R., Orhan, İ., (2010). Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem ve Erektil Fonksiyona Etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 20. Kızılyel, S., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Aşırı Aktif Mesaneli Hastaların Tedavisinde Tek Başına ve Antikolinerjik Ajanla Kombine Edilerek Kullanılan Perkütan Posterior Tibial Sinir Uyarımının PTSS Rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 21. Barut, O., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Deneysel Priapizm Sıçan Modelinde Apoptozisin Rolü ve EpidermalBüyüme Faktörü EGF nün Proapoptotik BNIP 3 Üzerine Olan Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 22. Ünüş, İ., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Priapizm Tedavisinde Bosentan Teofilin ve Vardenafil Kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 23. Fırdolaş, F., Ozan, T., Onur, A.R., Deveci, S.E., Rahman, S., Sevindik, F., Açık, Y., (2014). Üriner Kontinans ve Subtiplerinin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kadınların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 24. Badur, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Klinik Varikoseli Bulunan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 25. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Ünüş, İ., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). iskemik Priapizm Patofizyolojisinde İkincil Yolaklar ve Tedavi Alternatifleri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 26. Ünüş, İ., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). The use of bosentan theophylinne and vardenafil in the treatment of priapism. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine, (),-.
 27. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 28. Tektaş, C., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Ozan, T., Karakoç, O., Özkarataş, Ş.E., Orhan, İ., (2014). İskemik Priapizm Patofizyolojik Zemininde Testosteron Uygulamasının Tedavideki Rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 29. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel Yakınması Olan Kadın Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle İlişkisi. 11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 30. Ünlü, K.A..A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel Yakınması Olan Erkek Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle Olan İlişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. En iyi poster sunumu ödülü
 2. En iyi poster

Projeler

 1. İskemik priapizm patofizyolojk zemininde losartan tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi, 30.12.2014-29.06.2015

Üyelikler

 1. Türk Üroloji Derneği
 2. Türk Androloji Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 4
 3. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 3
 4. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 1
 5. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 4
 6. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 3
 7. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 4
 8. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 5