T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Tunç OZAN

Yabancı Dil :
Almanca, İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2815
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği
Uzmanlık Alanı :
Pediatrik Üroloji, Androloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Almanca, İngilizce
Telefon 04242333555 - 2815
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği
Uzmanlık Alanı Pediatrik Üroloji, Androloji
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Doktora » Ocak Yılı mezunu

  Uzmanlık: Fırat Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem Üzerine Etkisi

Kitaplar

 1. Ozan, T., , Prostate: All Aspects, Nobel Tıp Kitapevleri, 2020, 112, 978-625-7146-65-4.
 2. Ozan, T., , Prostate: All Aspects, Nobel Tıp Kitapevleri, 2020, 112, 978-625-7146-65-4.
 3. Ozan, T., , Üriner Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısı ve Postanatal Takibi I, Türkiye Klinikleri, 2019, 64, 978-605-7597-36-6.
 4. Ozan, T., , BÜTÜNCÜLTIP Birinci Basamakta ve Aile HekimliğindeGüncel Tanı-Tedavi, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2019, 3217, 978-605-7578-54-9.
 5. Ozan, T., , Bütüncül Tıp:Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı- Tedavi, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2019, 3217, 978-605-7578-54-9.
 6. Ozan, T., , Campbell Walsh 10. Baskı(Bölüm Çevirisi), Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, 28, 9789752775312.
 7. Ozan, T., Orhan, İ., , Erkek ve Kadı Cinsel Sağlığı, Türk Üroloji Derneği/ Nobel Tıp Kitapevleri, 2016, 529, 978-605-83191.
 8. Orhan, İ., Fırdolaş, F., Ozan, T., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 9. Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 10. Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., , Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2013, 921, 978-605-4499-79-3.
 11. Ozan, T., Fırdolaş, F., , Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi, Nobel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti, 2015, 470, 978-975-00112-5-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Fırdolaş, F., Koç, M., Ozan, T., Karakeçi, A., Pirinççi, N., Yalçın, O., (2017). Prostat Kanseri ile Benign Prostat Hiperplazisinin Ayırıcı Tanısında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Fırat Tıp Dergisi, 31(1),19-24.
 2. Onur, A.R., Özcan, M., Tuygun, u.o., Ozan, T., Ayar, A., Orhan, İ., (2010). Effects of combined use of trospium chloride and melatonin on in vitro contractility of rat urinary bladder. UROLOGY, 75(4),873-877.
Ulusal
 1. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2017). Distal Ejekülatuar Kanal Patolojileri Tanı ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 10(1),32-38.
 2. Ozan, T., Onur, A.R., (2015). Artifisyel Üriner Sfinkter Uygulaması. Türkiye Klinikleri, 8(1),40-50.
 3. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2016). Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi. Androloji Bülteni, 18(67),247-253.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ozan, T., (). Outcomes Of Our Urological Emergency Experience on Circumcision Cases Performed By Unlicenced Local Traditional Health Providers In Southeastern Turkey. 4. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. The 6th Emirates International Urological Conference 28 th World Congress on Videourology, (),-.
 5. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. The 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology, (),-.
 6. Onur, A.R., Ozan, T., Özdemir, H., Orhan, İ., (2005). Role of Rezistive Index Measurement at Different Zones of Prostate in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms. 20th Congress of the European Association of Urology, (),-.
 7. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). 3 D Laparoscopic Radical Nephroureterectomy in the Treatment of Collecting System Tumors: Our first results. 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Our 3D Laparoskopic Partial Nephrectomy Experience in Localised Kidney Tumors. 6th Emirates International Urological Conference 28th world Congress on Videourology, (),-.
 9. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2018). Our 10 years of experience in cases with testicular torsion. 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, (),-.
 10. Ozan, T., Özkarataş, S.E., Karakeçi, A., (). Evaluation Of The Efficacy Of Losartan On The Basis Of The Pathophysiology of Ischemic Priapism. 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, (),-.
 11. Onur, A.R., Ozan, T., Oğraş, S., Orhan, İ., Kutlu, S., (2005). In Vitro Effects of Prolactin and Bromocriptine on Seminal Vesicle Contractions. 20th Congress of the European Association of Urology, (),-.
 12. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Ünüş, İ., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2014). Second pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment alternatives. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine, (),-.
 13. Barut, O., Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2015). The Role of Apoptosis and the Effect of Epidermal Growth Factor EGF on Proapoptotic BNIP 3 in an Experimental Rat Priapism Model. 17th ESSM JOINT MEETING, (),-.
Ulusal
 1. Yuvanç, E., Tuğlu, D., Ozan, T., Kısa, Ü., Balcı, M., Batislam, E., Yılmaz, E., (). Tek taraflı Üreter Obstrüksiyonu oluşturulan Ratlarda Feniramin Maleat veZofenopril’xxin Böbrek üzerine etkileri. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, (),-.
 2. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde 100 Ü Botulinum Toxin’xxin Etkinliği ve Güvenilirliği: Tek Merkez Deneyimi. 1. Uluslararası Katılımlı Nöroüroloji Sempozyumu, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Üretral Hemanjiyom: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Üç BoyutluTransperitoneal Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi. 26. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 5. Yuvanç, E., Tuğlu, D., Ozan, T., Kısa, Ü., Balcı, M., Yılmaz, E., Batislam, E., (). Testis Torsiyonu oluşturulan Ratlarda Testis hasarı üzerine Feniramin Maleatve Nebivolol’xxün koruyucu etkisi. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 6. Değirmenci, B., Ozan, T., Şen, A., Şen, D., Duman, T.A., Erdem, F.M., (). İzokromozomYp Bulunan Azospermik İnfertil Erkek: Bir Olgu Sunumu. 13. Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 7. Fırdolaş, F., Ozan, T., Onur, A.R., Deveci, S.E., Rahman, S., Sevindik, F., Açık, Y., (2014). Üriner İnkontinans ve Subtiplerinin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kadınların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde 3 Boyutlu Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 11. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 12. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: İlk Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 15. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Orhan, İ., (). Üç boyutlu laparoskopik Üreteroüreterostomi. 26. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 16. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Çarkçı, S., Orhan, İ., (2014). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 17. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda 3 Boyutlu Laparoskopik Piyeloplasti. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 18. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (). Üç boyutlu laparoskopik pyeloplasti: İlk Sonuçlarımız. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 19. Ozan, T., (). Olgular Eşliğinde BPH. TÜAK BPH VE İNKONTİNANS GÜNCELLEME KURSU, (),-.
 20. Ozan, T., (). Androloji Yarışması (Hakem). 12. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 21. Ozan, T., (). Prepisyum: Embriyoloji, Histoloji, Fonksiyon. ISTANBUL ÜNIVERSITESIISTANBUL TIP FAKÜLTESI ÜROLOJI ANABILIM DALIDÖRDÜNCÜ MEZUNIYET SONRASI EGITIM PROGRAMI, (),-.
 22. Ozan, T., (). Metastatik Prostat Kanserlerinde Hormonoterapi: Olgular Eşliğinde Tartışma. Türk Üroloji Derneği Doğu Anadolu Şubesi 2011-2012 Akademik Yılı Haziran Ayı Bilimsel Toplantısı, (),-.
 23. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (). Cinsel Yakınması Olan Kadın Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle İlişkisi. 11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 24. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (). 3 Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Radikal Prostatektomi. 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 25. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., (2018). Böbrek Taşı Tedavisinde Modifiye Floroskopik Retrograt Intrarenal Cerrahi Tekniği. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 26. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 27. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektom. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 28. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis kanseri: olgu sunumu. Avrasya Üroonkoloji Derneği, 7.Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 29. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı sistem tümörlerinde üç boyutlu laparoskopik nefroüreterektomi: ilk sonuçlarımız.. Avrasya Üroonkoloji Derneği, 7.Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 30. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, k., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek tümörü tedavisinde üç boyutlu laparoskopik nefrektomi. Avrasya Üroonkoloji Derneği, 7.Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 31. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Ozan, T., Geçit, İ., Özveren, h., (2017). HİSTOPATHOLOGİCAL CHANGES THAT OCCUR ON THE TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUES DEPENDİNG ON THE TREATMENT OF HUMAN CHORİONİC GONADOTROPİN: RAT MODEL. 14. Türk çocuk ürolojisi kongresi, (),-.
 32. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 33. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 34. Bulut, S., Onur, A.R., Ozan, T., Özcan, M., Ardıçoğlu, A., (2005). MS li Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 35. Orhan, İ., Onur, A.R., Ozan, T., Beyarslan, S., Fırdolaş, F., Taşdemir, C., (2005). Sağlık Çalışanı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 36. Onur, A.R., Oğraş, S., Ozan, T., Kuyucu, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2005). Prolaktin ve Bromokriptinin Veziküla Seminalis Kontraksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi. 6. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 37. Fırdolaş, F., Kocakoç, E., Onur, A.R., Ozan, T., Poyraz, A.K., Orhan, İ., (2006). Mesane Tümörlerinin 3 Boyutlu Ultrasonografik Sanal Sistoskopi Tekniği İle Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 38. Ozan, T., Fırdolaş, F., Dağgülli, M., Onur, A.R., Orhan, İ., (2010). Parsiyel Androjen Yetersizliğinin Alt Üriner Sistem ve Erektil Fonksiyona Etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 39. Kızılyel, S., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Aşırı Aktif Mesaneli Hastaların Tedavisinde Tek Başına ve Antikolinerjik Ajanla Kombine Edilerek Kullanılan Perkütan Posterior Tibial Sinir Uyarımının PTSS Rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 40. Ünüş, İ., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Priapizm Tedavisinde Bosentan Teofilin ve Vardenafil Kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 41. Badur, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Klinik Varikoseli Bulunan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 42. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Ünüş, İ., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). iskemik Priapizm Patofizyolojisinde İkincil Yolaklar ve Tedavi Alternatifleri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 43. Ünüş, İ., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). The use of bosentan theophylinne and vardenafil in the treatment of priapism. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine, (),-.
 44. Tektaş, C., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Ozan, T., Karakoç, O., Özkarataş, Ş.E., Orhan, İ., (2014). İskemik Priapizm Patofizyolojik Zemininde Testosteron Uygulamasının Tedavideki Rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, (),-.
 45. Ünlü, K.A..A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel Yakınması Olan Erkek Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle Olan İlişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. En iyi poster
 2. En iyi poster sunumu ödülü

Projeler

 1. Üriner Sistem Patolojilerinin Tedavisinde Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar İçin Mevcut Ameliyathane Altyapısına Destek Projesi, 28.05.2019-28.05.2020
 2. İskemik priapizm patofizyolojk zemininde losartan tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi, 30.12.2014-29.06.2015

Üyelikler

 1. Türk Üroloji Derneği
 2. Türk Androloji Derneği
 1. Ulusal, Dergi, FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 4
 3. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 3
 4. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 1
 5. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 4
 6. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 3
 7. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 4
 8. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 5