Prof. Dr. MESUT AKSAKAL

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1

GÜVENÇ MEHMET,AKSAKAL MESUT

ANDROLOGIA, 2018 (SCI-Expanded)

2

GÜVENÇ MEHMET,CELLAT MUSTAFA,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,ARKALI GÖZDE,YAKAN AKIN,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,AKSAKAL MESUT

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2019 (SCI-Expanded)

3

İFLAZOĞLU MUTLU SEDA,SEVEN İSMAİL,ARKALI GÖZDE,BİRBEN NURGÜL,ARSLAN ASLIHAN,AKSAKAL MESUT,TATLI SEVEN PINAR

Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021 (SCI-Expanded)

4

YILMAZ SEVAL, beytut ebru, ERİŞİR MİNE, TEMİZER OZAN PENBE SEMA, AKSAKAL MESUT

Neuroscience Letters, 2006 (SCI-Expanded)

5

ARKALI GÖZDE,AKSAKAL MESUT,ÖZER KAYA ŞEYMA

Andrologia, 2021 (SCI-Expanded)

6

GÜVENÇ MEHMET,CELLAT MUSTAFA,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,ARKALI GÖZDE,YAKAN AKIN,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,AKSAKAL MESUT

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2019 (SCI-Expanded)

7

Beytut Ebru,Yilmaz Seval,AKSAKAL MESUT,Polat Seher

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2018 (SCI-Expanded)

8

SEVEN İSMAİL,TATLI SEVEN PINAR,İFLAZOĞLU MUTLU SEDA,ARKALI GÖZDE,BİRBEN NURGÜL,ARSLAN ASLIHAN,AKSAKAL MESUT

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 2021 (SCI-Expanded)

9

beytut Ebru,ERİŞİR MİNE,AKSAKAL MESUT

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 2004 (SCI)

10

NAZIROĞLU MUSTAFA,AKSAKAL MESUT

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 1997 (SCI-Expanded)

11

BEYTUT EBRU,YÜCE ABDURRAUF,KAMİLOĞLU NADİDE NABİL,AKSAKAL MESUT

International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 2003 (SSCI)

12

ŞİMŞEK HALİL,ÖZÇELİK MEHTAP,GÜLER Osman,BENZER FULYA,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT

Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2016 (TR DİZİN)

13

TÜRK GAFFARİ,ÇERİBAŞI SONGÜL,SÖNMEZ MUSTAFA,ÇİFTÇİ MEHMET,YÜCE ABDURRAUF,GÜVENÇ MEHMET,ÖZER KAYA ŞEYMA,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT

Toxicology and Industrial Health, 2016 (SSCI)

14

AYDİLEK NURETTİN,AKSAKAL MESUT

YYÜ Vet Fak Derg, 2003 (veteriner)

15

BEYTUT EBRU,AKSAKAL MESUT

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2002 (SSCI)

16

YILMAZ SEVAL,BEYTUT EBRU,ERİŞİR MİNE,TEMİZER OZAN PENBE SEMA,AKSAKAL MESUT

Neuroscience Letters, 2006 (SCI-Expanded)

17

YÜCE ABDURRAUF,ATEŞŞAHİN AHMET,ŞAHNA ENGİN,AKSAKAL MESUT

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2007 (SSCI)

18

SÖNMEZ MUSTAFA,TÜRK GAFFARİ,ÇERİBAŞI SONGÜL,ÇİFTÇİ MEHMET,YÜCE ABDURRAUF,GÜVENÇ MEHMET,ÖZER KAYA ŞEYMA,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT

Andrologia, 2014 (SSCI)

19

YILMAZ SEVAL,BEYTUT EBRU,ERİŞİR MİNE,TEMİZER OZAN PENBE SEMA,AKSAKAL MESUT

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 2006 (SSCI)

20

NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT

Tr. J. of Veterinary and Animal Sicences, 1998 (SSCI)

21

KAMİLOĞLU NADİDE NABİL,BEYTUT EBRU,AKSAKAL MESUT

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, 2006 (SSCI)

22

YÜCE ABDURRAUF,TÜRK GAFFARİ,ÇERİBAŞI SONGÜL,GÜVENÇ MEHMET,ÇİFTÇİ MEHMET,SÖNMEZ MUSTAFA,ÖZER KAYA ŞEYMA,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT

Andrologia, 2014 (SSCI)

23

ÖZLÜ TEVFİK,ÇAY MEHMET,AKBULUT AYHAN,Hayrettin Yekeler,NAZIROĞLU MUSTAFA,AKSAKAL MESUT

Respirology, 1999 (SSCI)

24

AYDİLEK NURETTİN,AKSAKAL MESUT

Journal of Veterinary Medicine Series A, 2005 (SSCI)

25

BEYTUT EBRU,AKSAKAL MESUT

Biological Trace Element Research, 2003 (SSCI)

26

NAZIROĞLU MUSTAFA,AKSAKAL MESUT,ÇAY MEHMET,ÇELİK SEFA

Acta Vet Hung, 1996 (SSCI)

27

AYDİLEK NURETTİN,AKSAKAL MESUT,KARAKILÇIK ALİ ZİYA

Andrologia, 2004 (SCI-Expanded)

28

ÇAY MEHMET,NAZIROĞLU MUSTAFA,ŞİMŞEK HALİL,AYDİLEK NURETTİN,AKSAKAL MESUT

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, 2001 (SSCI)

29

ŞİMŞEK MEMET,NAZIROĞLU MUSTAFA,ŞİMŞEK HALİL,ÇAY MEHMET,AKSAKAL MESUT,KUMRU SELAHATTİN

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 1998 (SSCI)

30

YÜCE ABDURRAUF,ATEŞŞAHİN AHMET,ÇERİBAŞI ALİ OSMAN,AKSAKAL MESUT

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2007 (SSCI)

31

NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇAY MEHMET,ÜSTÜNDAĞ BİLAL,AKSAKAL MESUT

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 1999 (SCI-Expanded)

32

Eri?ir Mine, Beytut Ebru, Ozan Sema, Aksakal Mesut

Cell Biochemistry and Function, 2003 (SSCI)

33

Naziroglu M , Cay M , Aksakal M , Cetin H , Kaygusuzoglu E , Kalkan C

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 1900 (SSCI)

34

Kamiloglu N. N. , Beytut E. , Kamiloglu A. , Aksakal M. , Gueven A.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 1900 (SSCI)

35

Arslan A , Gonulalan Z , Sarigol C , Naziroglu M , Aksakal M

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 1900 (SSCI)

36

Erişir M., Aydile N., Aksakal M.

Acta Veterinaria Brno, 2005 (SSCI)

37

aksakal mesut, nazıroğlu mustafa, ÇAY MEHMET

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 1997 (SCI-Expanded)

38

erisir mine, beytut ebru, aksakal mesut, seyran ayşe

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010 (SCI-Expanded)

39

YILMAZ MEHMET,AKSAKAL MESUT,GÜVENÇ MEHMET,ARKALI GÖZDE

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2020 (EBSCO)

Bildiriler

1

Etkinklik Adı : 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST)

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : GÜVENÇ MEHMET,CELLAT MUSTAFA,GÖKÇEK İSHAK,ÖZKAN HÜSEYİN,ARKALI GÖZDE,YAKAN AKIN,ÖZSOY ŞULE YURDAGÜL,AKSAKAL MESUT

2

Etkinklik Adı : ICABB 2017

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : GÜVENÇ MEHMET,AKSAKAL MESUT

Kitaplar

Kitap kaydı bulunamadı.

Tez Danışmanlıkları

1
Gebe koyunlar ve fötuslarında selenyum ve vitamin E miktarları ile bunların plasental transport düzeyleri

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : A.ZİYA KARAKILÇIK

2
Kuzularda E vitamini ve selenyumun rumen protozoonları üzerine etkileri

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : MUSTAFA NAZIROĞLU

3
Ratlarda E vitamini ve selenyum alveolar ve peritonal makrofajların fagositik aktivitesi üzerine etkisi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : MEHMET ÇAY

4
İçme sularına E vitamini ve selenyum ilave edile ratlarda yüksek dozda kortizol verilmesinin oksidan ve antioksidan sistem üzerine etkileri

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : EBRU BEYTUT

5
Testosteron ve A vitamininin tavşanlarda bazı pıhtılaşma faktörleri, lipit peroksidasyonu ve lipit profili üzerine etkileri

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : NURETTİN AYDİLEK

6
Subklinik mastitisli ineklerde kan ve sütte lipit peroksidasyon ve bazı antioksidanlar üzerine E vitamininin etkisi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : HALİL ŞİMŞEK

7
Homosisteinin ratlarda plazma ve dokulardaki oksidan ve antioksidan sistem ile koroner damarların morfolojik yapısına etkisi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : ABDURRAUF YÜCE

8
Ratlarda metotreksatın oluşturduğu lipid peroksidasyon, oksidatif stres ve sperm kalitesindeki değişiklikler üzerine kisspeptinin etkisi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : MEHMET GÜVENÇ

9
Deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda perilil alkolün bax ve bcl-2 protein ekspirasyonları ile oksidatif stres üzerine etkilerinin araştırılması

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : MEHMET YILMAZ

10
Deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda karvakrolün testikular apoptozis, inflamasyon, NRF2/HO-1 sinyal yolağı ve spermatolojik parametreler üzerine etkileri

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : GÖZDE ARKALI