Dr. Öğr. Üyesi İLKE BEZEN TOZKOPARAN

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Deneyim

Akademik Unvanlar
  • YARDIMCI DOÇENT
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ
    Halen 2010
  • UZMAN
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ
    2010 2004
Verdiği Dersler
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
Ders kaydı yok.

Hukuka Giriş - Türkçe

İnsan Hakları Hukuku - Türkçe

Kamu Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri - Türkçe

Kentleşme ve Çevre Politikaları - Türkçe

Türk Anayasa Düzeni - Türkçe

Medeni Hukuk - Türkçe

Kamu Yönetimi ve Etik - Türkçe

Acil Durum Yönetiminde Çevresel Tehlikeler - Türkçe

Hukuk, Siyaset ve İdeoloji - Türkçe

Acil Durum Yönetiminde Vaka Çalışmaları - Türkçe

Çevre Verilerinin Mekansal Analizi - Türkçe

Hukuk, Siyaset, İdeoloji - Türkçe

Uzmanlık Alanı Dersi - Türkçe

Yüksek Lisans Semineri - Türkçe

Yüksek Lisans Tezi - Türkçe

Kentleşme ve Suç - Türkçe

Hukuk, Politika, Enerji Tüketimi ve Çevre İlişkisi - Türkçe

Kentleşme Teorisi - Türkçe

Kamu Yönetiminde Disiplin Sorunları - Türkçe

Ders kaydı yok.