Doç. Dr. EBRU ŞENOCAK

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Deneyim

Akademik Unvanlar
 • DOÇENT
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  Halen 2018
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  Halen 2017
 • YARDIMCI DOÇENT
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  Halen 2007
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  2007 1998
Verdiği Dersler
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
Ders kaydı yok.

TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - Türkçe

ÂŞIK EDEBİYATI - Türkçe

TÜRK HALK TEMAŞASI - Türkçe

TÜRK HALK EDEBİYATI II - Türkçe

TÜRK HALK EDEBİYATI I - Türkçe

EDEBÎ GELENEK VE GÖRENEKLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ - Türkçe

Türk Halk Temaşası - Türkçe

İslamiyet Öncesi I - Türkçe

Türk Halk Edebiyatı I - Türkçe

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı I - Türkçe

Âşık Edebiyatı - Türkçe

Türk Mizah Kültürü - Türkçe

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı II - Türkçe

Türk Halk Edebiyatı II - Türkçe

ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ II - Türkçe

TÜRK DESTANLARI II - Türkçe

TÜRK DESTANLARI I - Türkçe

Âşıklık Geleneği ve Türk Saz Şiiri I - Türkçe

Âşıklık Geleneneği ve Türk Saz Şiiri I - Türkçe

Âşıklık Geleneği ve Türk Saz Şiiri II - Türkçe

Türk Destanları I - Türkçe

Türk Destanları II - Türkçe

TÜRK FIKRALARI VE NASREDDİN HOCA - Türkçe

EDEBÎ GELENEK VE GÖRENEKLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ - Türkçe

Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca - Türkçe

Edebî Gelenek ve Göreneklerin Karşılaştırmalı İncelemesi - Türkçe