Prof. Dr. ALİ SAİD DURMUŞ

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Deneyim

Akademik Unvanlar
 • PROFESÖR
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  Halen 2011
 • DOÇENT
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  2011 2006
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  2006 1994
Verdiği Dersler
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
Ders kaydı yok.

CKL 402 Klinik Uyg - Türkçe

VCH 600 Uzmanlık Alanı Dersi - Türkçe

CKL 401 Klinik Uygulama - Türkçe

Cerrahi III - Türkçe

CKL 401 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

CKL 501 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

CER 501 CERRAHİ III - Türkçe

INT 502 İntörn Eğitimi - Türkçe

VBT 502 Bitirme Tezi - Türkçe

SED 302 Seçmeli Ders - Türkçe

CER 501 CERRAHİ-III - Türkçe

CKL 501 Klinik Uygulama - Türkçe

KLN 501 Klinik Uygulaması - Türkçe

KLN 401 Klinik Uygulaması - Türkçe

CER 501 Cerrahi III - Türkçe

KLN 501 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

KLN 401 KLİNİK UYGULAMASI - Türkçe

INT 502 İNTÖRN EĞİTİMİ - Türkçe

SED 501 Dikiş teknikleri ve operasyon bilgisi II - Türkçe

KLN 401 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

CERRAHİ III - Türkçe

VET 500 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

VET 400 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

CERRAHİ II - Türkçe

VET 300 KLİNİK UYGULAMA - Türkçe

VHO 550 OLGUNLAŞTIRMA EĞİTİMİ - Türkçe

AYAK HASTALIKLARI VE NAL TEKNİĞİ - Türkçe

VCH 576 İntramedüller Osteosentez - Türkçe

VCH 504 Anestezi Öncesi Analjezi, Sedasyon ve Preanestezi - Türkçe

VCH 514 Tek Tırnaklılarda Kas, Eklem ve Kemik Hastalıkları - Türkçe

VCH 511 Evcil Hayvanlarda Yaralar - Türkçe

VCH 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ - Türkçe

VCH Uzmanlık Alanı Dersi - Türkçe

VCH 506 Kırık İyileşmesi - Türkçe

VCH 599 Yüksek Lisans Tezi - Türkçe

VCH 526 Veteriner Neuro-Oftalmoloji - Türkçe

VCH 508 Veteriner Pratikte Kullanılan Antiseptikler - Türkçe

VCH 516 Damar ve Sinir Hastalıkları - Türkçe

VCH 606 Evcil Hayvanlarda Ekstremitelerin Radyolojisi - Türkçe

VCH 507 Asepsi ve Sterilizasyon Hakkında Bilgiler - Türkçe

VCH 513 Tendon and Tendovagina Diseases on the Equides - Türkçe

VCH 578 Köpeklerde Diz Eklemi Çapraz Bağ Lezyonları - Türkçe

VSD 575 Fracture Treatment Methods - İngilizce

VSD 506 Fracture Healing - İngilizce

VCH 580 Osteochondritis Dissecans - Türkçe

VCH 584 Kedi ve Köpeklerin Kemiklerine Cerrahi Yaklaşımlar - Türkçe

VCH 509 Dış Hastalıklara Giriş - Türkçe

VCH 543 Oesophagus, Larenx ve Trachea’nın Hastalıkları - Türkçe

VCH 522 Küçük Evcil Hayvanlarda Ekstraoküler Hastalıklar - Türkçe

VCH 533 Diş bozuklukları ve hastalıkları - Türkçe

VCH 506 KIRIK İYİLEŞMESİ - Türkçe

VCH 538 ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 530 LAPAROSKOPİK CERRAHİ - Türkçe

VCH 517 VETERİNER PLASTİK CERRAHİ - Türkçe

VCH 507 ASEPSİ VE STERİLİZASYON HAKKINDA BİLGİLER - Türkçe

VCH 515 KARIN DUVARININ CERRAHİ HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 540 REKTUM VE ANUS HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 541 Göğüs Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları - Türkçe

VCH 515 Karın Duvarının Cerrahi Hastalıkları - Türkçe

VCH 670 Kırıkların Sağaltım Yöntemleri - Türkçe

VCH 630 Rektum ve Anus Hastalıkları - Türkçe

VCH 629 Erkek Genital Organ Hastalıkları - Türkçe

VCH 601 Yaralar - Türkçe

VCH 677 Artrodez - Türkçe

VCH 632 Başın Yumuşak Dokularının Hastalıkları - Türkçe

VCH 631 Göğüs Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları - Türkçe

VCH 628 Üriner Sistem Hastalıkları - Türkçe

VCH 620 DIŞ HASTALIKLARA GİRİŞ - Türkçe

VCH 700 Uzmanlık Alanı Dersi - Türkçe

VCH 642 Ekzotik Hayvanların Oftalmolojisi - Türkçe

VCH 699 Doktora Tezi - Türkçe

VCH 626 Karın Duvarının Cerrahi Hastalıkları - Türkçe

VCH 655 Sindirim Sisteminin Radyografisi - Türkçe

VCH 653 Solunum Sisteminin Radyolojisi - Türkçe

VCH 621 Tendo, Tendovagina, Eklem ve Kemik Hastalıkları - Türkçe

VCH 661 Tendo, Kas ve Eklemlerin Ultrasonografisi - Türkçe

VCH 633 Oesophagus, Larenx ve Trachea’nın Hastalıkları - Türkçe

VCH 700 UZMANLIK ALANI DERSİ - Türkçe

VCH 699 TEZ YÖNETİMİ - Türkçe

VCH 698 Doktora Yeterlik Aşaması - Türkçe

VCH 678 Artroplasti - Türkçe

VCH 675 Köpeklerde Kalça Displazisi - Türkçe

VCH 636 Küçük Evcil Hayvanların Ekstraoküler Hastalıkları - Türkçe

VCH 622 Deri, Derialtı Bağ Dokusu ve Müköz Kese Hastalıkları - Türkçe

VCH-671 İntrameduller osteosentez - Türkçe

VCH-670 Kırıkların sağaltım yöntemleri - Türkçe

VCH-626 Karın duvarının cerrahi hastalıkları - Türkçe

VCH-607 Kırık iyileşmesi - Türkçe

VCH 628 ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 627 MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 622 DERİ, DERİALTI BAĞ DOKUSU VE MÜKÖZ KESE HASTALIKLARI - Türkçe

VCH 699 DANIŞMANLIK - Türkçe

VCH 609 KLİNİK UYGULAMA II - Türkçe

VCH 673 ÇIKIKLAR - Türkçe

VCH 650 ANESTEZİDE ANTİKOLİNERJİK VE MUSKULORÖLAKSANLARIN KULLANIMI - Türkçe

VCH 627 Mide ve Bağırsak Hastalıkları - Türkçe

VCH 1002 Uzmanlık Alanı Dersi - Türkçe