T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3669
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yeni Türk Edebiyatı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3669
Eposta
Fax -
Web Sitesi www.tarikozcan.com
Adres -
Uzmanlık Alanı Yeni Türk Edebiyatı
 • Lisans » 1977 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2009

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük »

  2014
 • 1 Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Temmuz 2009 tarihinden itibaren.
 • 2 Fen Edebiyat Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » Ağustos 2004 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 3 Fen Edebiyat Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ağustos 2004 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında.
 • 4 Fen Edebiyat Fakültesi

  Kurul Üyesi » Ağustos 2004 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında.
 • 5 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

  Rektör Danışmanı » Temmuz 2006 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında.
 • 6 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

  Müdür » 2013-02-10 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Özcan, T., , Yazının Elinden Tutmak, Hiper Yayınları, 2019, 753, 978-605-281-696-7.
 2. Özcan, T., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2019, , .
 3. Özcan, T., , Türk Edebiayatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2019, , .
 4. Özcan, T., , Tevfik Fikret’xxin Şiirlerinde Trajik Durum, Manas Yayıncılık, 2007, 141, 978-975-6089-19-4.
 5. Özcan, T., , Şair ve Trajedi, KESİT, 2015, 134, 978-605-9100-51-9.
 6. Özcan, T., , Yazı/ Yankı Makaleler- Denemeler, Kesit Yayınları, 2018, 607, 978-605-9408-67-7.
 7. Özcan, T., , Aykırı ve Şair- İlhan Berk, Kesit, 2017, , .
 8. Özcan, T., , Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017, , 978-975-456-122-7.
 9. Özcan, T., , Aykır ve Şair- İlhan Berk, Popüler, 2009, , .
 10. Özcan, T., , Şair ve Sözün Mahşeri- Oktay Rifat, Akçağ, 2005, , .
 11. Özcan, T., , Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker, 2016, , 978-975-6355-30-5.
 12. Özcan, T., , Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, 2004, , 975-6355-05-0.
 13. Özcan, T., , Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, , 978-975-3292-7.
 14. Özcan, T., , Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, , 978-975-17-3287-3.
 15. Özcan, T., , Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009, , 978-975-16-2189-4.
 16. Özcan, T., , Askıda Kalan Kimlik Oktay Rifat ın Roman Dünyası, Manas Yayıncılık, 2014, 142, 978-975-6089-58-3.
 17. Özcan, T., , Sanat ı Tahrir ve Edebiyat Şehabeddin Süleyman, Fırat Üniversitesi Yayınları, 2006, 234, 978-975-394-056-6.
 18. Özcan, T., , Şair ve Şölen Süleyman Bektaş, Manas Yayıncılık, 2014, 537, 978-975-6089-59-0.
 19. Özcan, T., , Şiirin Kıyısında Bir Ömür Nurullah Ataç, Kesit, 2016, 198, 978-605-9408-08-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, T., (1998). Letrizm ve İlhan Berk. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, (),-.
 2. Özcan, T., (1999). İlhan Berk in Şiir Dilinde Yinelemeler. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, (77),-.
 3. Özcan, T., (1999). İlhan Berk in Şiir Dilinde Sapmalar. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, (),-.
 4. Özcan, T., (1999). İlhan Berk in Şiir Dilinde Yinelemeler. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi,, (),-.
 5. Özcan, T., (2013). Necip Fazıl Kısakürek Şiirinin 1934 Öncesi ve Sonrası Bileşenleri. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, (),-.
 6. Özcan, T., (2000). Romanda Sosyal Ortam. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, (),-.
 7. Özcan, T., (2002). Nur Baba Romanında Nigâr Hanımın Niyet ve Eylemleri Üzerine Bir Çözümleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 8. Özcan, T., (2003). Şiir Sanatında İmajın Yeri Önemi ve BununCemal Süreya nın Şiir Dünyasına Uygulanması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 9. Özcan, T., (2004). Sultan Süleyman dan Süleyman Efendiye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, (),-.
 10. Özcan, T., (2005). Cemal Süreya Şiirinde Ortadoğu İmgesi. Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi,, (),-.
 11. Özcan, T., (2011). Sefa Kaplan ın Dönme Dolap Günleri İsimli Şiiri üzerine Bir Tahlil Denemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 12. Özcan, T., (2012). Tanpınar ın Şiirlerinde Zaman Anlayışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1),-.
 13. Özcan, T., (2017). âşık Veysel’xxin Göklerden SüzüldümTertemiz İndim Şiirinin Devir Nazariyesi Bakımından İncelenmesi. JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, (),-.
 14. Özcan, T., (2013). Art Zamanlı Bir Geçiş Kelile ve Dimne den Küçürek Öyküye. Erdem, (),-.
 15. Özcan, T., (2003). Oğuz Kağan Destanı nın Kahramanlık Mitosu Bakımından Çözümlenmesi. Millî Folklor, (),-.
 16. Özcan, T., (2011). Cahit Sıtkı Rancının Korktuğum Şey Adlı Şiirinde Trajik Vizyon. Turkish Studies, (),-.
 17. Özcan, T., (2013). Modern Bir Öncü Keloğlan. Bilig, (65),-.
 18. Özcan, T., (2003). Osmancık Romanı nın Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi. Bilig, (26),-.
 19. Özcan, T., (1996). Oğuz Kağan Destanı nın Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bakımından İncelenmesi. Millî Folklor, (32),-.
Ulusal
 1. Özcan, T., (2019). Müslüman Saati’xxnden Saatleri Ayarlama Enstitüsü’xxne. Dergah, (),-.
 2. Özcan, T., (2002). Cemal Sürey nın Şiirinde Yinelemeler. Türk Dili, (),853-861.
 3. Özcan, T., (2010). Bir tutunamayanın Kara Yazgısı Emma Bovary. Roman Kahramanları, (),-.
 4. Özcan, T., (2006). Cenap Şahabettin in Şiirlerinde Şiir Kadın İmgesi. Türk Dili Dergisi, (),-.
 5. Özcan, T., (2006). Şinasi nin Şiirinde Dil ve Üslûp. Türk Dili, (),-.
 6. Özcan, T., (2004). Deniz in Çağrısı Yahya Kemal ve Tanpınar ın Deniz İsimli Şiirlerinin Sembolizm Açısından Çözümlenmesi. Türk Dili, (),-.
 7. Özcan, T., (2001). Şiir ve Şehir. Türk Kültürü, (),-.
 8. Özcan, T., (2001). Nurullah Ataç ın Eleştiri Dünyası. Türk Dili, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özcan, T., (2017). AN ARCHETYPAL ANALYSIS OF THE EPIC OF BOZKURT. The 8 International AGP Conference on History, Art and Literature in Budapest, (),-.
 2. Özcan, T., (2016). Arkadaş Islıkları Romanında Yinelemenin Fonksiyonelliği. Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, (),175-182.
 3. Özcan, T., (). Birinci ve İkinci Yeni Şiiri nde Kadın İmgesi. 4. Uluslar arası Bir Bilim Kategorisi olarak ‘Kadın’ Sempozyumu,, (),-.
 4. Özcan, T., (). Metin Tahlil Üzerine Birkaç Söz. 38. Icanas Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, (),-.
 5. Özcan, T., (). Sessizliğin Dili ve Simgenin Ruhaniliği Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek in Şiirleri Üzerine Bir Çözümleme. Gizli Diller Konulu Uluslararası Sempozyum, (),-.
 6. Özcan, T., (). Karşılaştırmalı Edebiyatta Arketipsel Yöntemin Önemi Oğuz Kağan ve İliada Destanlarına Uygulanması. I. Uluslar Arası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi,, (),-.
Ulusal
 1. Özcan, T., (2017). Necip Fazıl Kısakürek’xxin Ölüm Şiirlerinde Tabut Kelimesinin Metaforik Kullanımı. Kaldırımlar’xxdan Sakarya’xxya Necip Fazıl Sempozyumu, (),-.
 2. Özcan, T., (). Şeref Tan ın Şiirlerinde Harput İmajı. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, (),-.
 3. Özcan, T., (). Bellek Mekânı Olarak Ömer Seyfettin Hikâyeciliği. 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı, (),-.
 4. Özcan, T., (). Abdülhak Hâmid Tarhan ın Tiyatrolarında Trajik Durum. Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, (),-.
 5. Özcan, T., (). Tarihî Roman Vadisinde Aytmatov un Beyaz Gemi Adlı Romanının Çözümlenmesi. II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni,, (),-.

Projeler

 1. Tanzimat Devri Türk Romanında Sosyal Tenkit, -
 2. Tahsin Yücel in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme, -
 3. Tahsin Nahid İnsan ve Eser , -

Üyelikler

 1. Harput Aydınlar Ocağı
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2
 3. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Arayışlar, 10
 6. Ulusal, Dergi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat araştırmaları, 5
 7. Ulusal, Dergi, Türklük Bilimi Araştırmaları TÜBAR, 10
 8. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 9. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi, 20
 10. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 20