T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Tuncay KULOĞLU

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  TIP FAKÜLTESİ

Makaleler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Kavak, G.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2018). EFFECTS OF VITAMIN D ON MATRIX METALLOPROTEINASE 9 AND APOPTOSIS IN EXPERIMENTAL DIABETIC RAT KIDNEY TISSUE. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (),-.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Artaş, G., Kazez, A., (2018). Effects of Carnosine and Vitamin E on Nucleobindin 2(NUCB2)/nesfatin-1, Ghrelin, Adropin, and Irisin inExperimentally Induced Ovarian Torsion. Annals of Clinical and Laboratory Science, 48(3),345-354.
 3. Aydın, S., Kuloğlu, T., Aydın, S., Eren, M.N., (2018). Changes in Lactate and NUCB2/Nesfatin-1 Before, Duringand After Cardiopulmonary Bypass. Annals of Cardiovascular Surgery, (),-.
 4. Sarıoğlu, G., Korkmaz, H., Etem, Ö.E., Kuloğlu, T., Yılmaz, M., Özgüler, İ.M., Kurtoğlu, E., (2016). Irisin levels increase during experimentally inducedacute myocardial infarction. Current Research: Cardiology, (),-.
 5. Aslan, A., Can, M.İ., Kuloğlu, T., Başpınar, S., (2016). Milk thistle may induce apoptosis in development of carbontetrachloride-induced liver DNA damage in rats. Progress in Nutrition, 18(2),146-151.
 6. Kuloğlu, T., Çelik, Ö., Aydın, S., Özercan, İ.H., Acet, M., Aydın, Y., Artaş, G., Türk, A., Yardım, M., Ozan, K.G., Yalçın, M.H., Kocaman, N., (2016). Irisin immunostaining characteristics of breast and ovarian cancer cells. Cellular and Molecular Biology, 62(8),40-44.
 7. Çiçek, D., Demir, B., Erden, İ., Kuloğlu, T., Üçer, Ö., Aydın, S., Uçak, H., Dertlioğlu, S., Kalaycı, M., (2015). Ghrelin in the pilosebaceous unit: alteration ofghrelin in patients with acne vulgaris. European journal of dermatology, 25(4),323-328.
 8. Gürel, A., Atlı, H., Kaya, N., Etem, Ö.E., Kuloğlu, T., Aygen, B., (2015). Effects of vitamin D on kidney histology and trpv1 channels in doxorubicin-induced nephropathy. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(8),13548-13555.
 9. Aydın, M., Canpolat, S., Kuloğlu, T., Yaşar, A., Çolakoğlu, N., Keleştimur, H., (2008). Effects of pinealectomy and exogenous melatonin on ghrelin and peptide YY in gastrointestinal system and neuropeptide Y in hypothalamic arcuate nucleus: Immunohistochemical studies in male rats. Regulatory Peptides, 146(),197-203.
 10. Karapınar, T., Dabak, D.Ö., Kuloğlu, T., Bulut, H., (2010). High cardiac troponin I plasma concentration in a calf with myocarditis. CANADIAN VETERINARY JOURNAL-REVUE VETERINAIRE CANADIENNE, 51(4),397-399.
 11. Aslan, A., Boydak, D., Can, M.İ., Kuloğlu, T., Başpınar, S., (2016). Black cumin may be a potential drug for development of carbontetrachloride-induced lung damage in rats. Progress in Nutrition, 18(1),56-62.
Ulusal
 1. Gönen, M., Balgetir, F., Kaya, N., Akgün, B., Aydın, S., Kuloğlu, T., (2019). İskemi–Reperfüzyon Oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda N–Asetilsistein’in Oksidatif Hasar ve Adropin Üzerine Etkileri. FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 33(2),61-65.
 2. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Başpınar, M., Yalçın, E., Yavuzkır, Ş., (2019). Postoperatif Adezyon Oluşumunu Önlemede OralC Vitamini Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma. fırat tıp dergisi, (),-.
 3. Gönen, M., Kuloğlu, T., Ulaş, M., Balgetir, F., Demir, C.F., Böyük, A., (2019). Sıçan Beyin Dokusunda Takrolimus’un Meydana GetirdiğiDeğişiklikler Üzerine Vitamin D’nin Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 4. Yalçın, T., Kuloğlu, T., Türk, G., Ozan, İ.E., (2018). Diyabetik Rat Testis Dokusundaki Apoptotik DeğişikliklerÜzerine Oleuropeinin Etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2),29-34.
 5. Kuloğlu, T., Dabak, D.Ö., (2009). Deneysel Diyabetin Sıçan Böbrek DokusundaMeydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler. Turkiye Klinikleri J Med Sci, (),-.
 6. Kaplan, S., Kaya, N., Kuloğlu, T., Artaş, G., Akyol, A., Şimşek, M., (2017). Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 7. Dönder, E., Ünal, M., Dabak, D.Ö., Kuloğlu, T., Özkan, Y., (2012). Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 8. Yavuzkır, Ş., Akyol, A., Kuloğlu, T., (2015). Doksorubisin ve Siklofosfamid Uygulanmasının Sıçan Over Dokularında Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D’ nin Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 9. Şimşek, F.S., Kuloğlu, T., (2015). PET/BT Uygulamasının Sıçan Beyin Dokusunda TRPM2 ve Apoptozis Üzerine Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 10. Kuloğlu, T., Artaş, G., (2015). Adriamisin Uygulamasının Sıçan Kalp Dokusunda Nesfatin 1İmmünreaktivitesi Üzerine Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 11. Kuloğlu, T., Kocaman, N., (2013). Enalapril Uygulanan Diyabetik Sıçan Böbrek DokularındaTRPM2 Kanal İmmunreaktivitelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gül, H.F., Ilhan, N., Ilhan, N., Özercan, İ.H., Kuloğlu, T., (2019). Histopathologically evaluation of the protective effects ofnutraceuticals on cell proliferation in rat breast cancer. 5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, (),-.
 2. Yakınbaş, t., Önalan, E., Tektemur, A., Onat, E., Kaçar, E., Kuloğlu, T., Şahna, E., Özercan, İ.H., (2018). Protective role oh meteorid-like peptide and exercise in cardiac ischemia reperfusion injury. 7th World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 3. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., (2017). Investigation of the treatment efficacy effects of 10 percent povidone iodine (PI) on ovarian cyst diameter: An experimental study. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15. Congress of Turkish society of Obstetrics and Gynaecology(2017), (),-.
 4. Aydın, S., Aksoy, A., Kalaycı, m., Uğur, K., Kuloğlu, T., Çınar, V., Yardım, M., (2017). PEPTİD YAPILI İŞTAH HORMONLARININ KONSANTRASYONLARININ KAN GRUPLARI İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNA DAİR DİREKT DELİL. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (),-.
 5. Taşcı, İ., Demir, C.F., Kuloğlu, T., (). Effects of alpha lipoic acid on loss of myelin sheath of sciatic nerve in experimentally induced diabetic rats. 4th Congress of the European-Academy-of-Neurology (EAN), (),-.
 6. Uğur, K., Kuloğlu, T., (). Adropin and immune-reactivity of NUCB2/Nesfatin-1 in brain tissue of the rats with experimentally-induced diabetes mellitus. 3.TNED, (),-.
 7. Yalçın, A., Yumrutaş, Ö., Kuloğlu, T., Pehlivan, M., Üçkardeş, F., Bozgeyik, İ., Parlar, A., Yılmaz, İ., Doğukan, M., Aydın, H., Uludağ, Ö., (2018). May Teucrıum Multıcaule Have A Role In Protectıon Of Ccl4 Induced Lıver Damage In Rats?. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (),-.
 8. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 9. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Kuloğlu, T., Danış, N., Erbay, B., (2018). Investigating of Piezo 1 and Piezo 2 ion channelexpressions in human primary malignantmesothelioma. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 10. Çelik, S.T., Gökçimen, A., Kuloğlu, T., Boyacıoğlu, M., Kuyucu, Y., Polat, S., (). The Effect of Different Doses of Gallic Acid to Fatty Liver Disease in Rats.. 15th international congress of histochemistry and cytochemistry, (),-.
 11. Etem, Ö.E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). CURATIVE EFFECTS OF SWIMMING EXCERSISE IN OBESE PCOS RAT MODEL. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, (),-.
 12. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). A PROMISING BIOMARKER TO DISTINGUISH BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT RENAL TUMORS: ELABELA. 2. IVD Semp., (),-.
 13. Artaş, G., Kuloğlu, T., Yardım, M., Sahin, İ., Dağlı, A.F., Aydın, Y., Agırbas, E.P., Aydın, S., (2017). Tiroid Karsinoma Onkositik Varyantlarının Ayrımlarında Hormon Elabela Yeni Bir Aday. Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, (),-.
 14. Yalçın, A., Yumrutaş, Ö., Kuloğlu, T., Elibol, e., Parlar, A., Yılmaz, İ., Pehlivan, M., Doğukan, M., Üçkardeş, F., Aydın, H., Türk, A., Uludağ, Ö., Şahin, İ., Uğur, K., Aydın, S., (2017). Hepatoprotective Activity of S. cryptantha Against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Damage in Rats.. The 2nd International Gazi Pharma Symposium Series, (),-.
 15. Kırık, S., Taşkın, E., Canacankatan, N., Kılıç, M., Çağlar, Ö., Kuloğlu, T., (). Contribution of licofelone to the apoptosis and lipid peroxidation in hypoxic ischemic newborn rat model.. 5th international congress on cell membranes and oxidative stress, (),-.
 16. Balgetir, F., Demir, C.F., Kuloğlu, T., Gönen, M., Aytaç, E., Bulut, S., (). Expression of TRPM2 ion channels with histopathological alterations following brain ischemia-reperfusion injury in rats.. 2ND CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY, (),-.
 17. Dabak, D.Ö., Kuloğlu, T., (). GHRELIN EXPRESSION IN HEPATIC TISSUE OF ADRIAMYCIN ADMINISTERED RATS. 2ND INTERNATIONAL LIVER SYMPOSIUM, (),-.
Ulusal
 1. Türker, C., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Karlıdağ, T., Akyiğit, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., Ilhan, N., Yalçın, Ş., (2019). Deneysel Alerjik Rinit Oluşturulan Sıçanlarda Sistemik Ve İntranazal BCG Tedavisinin Karşılaştırılması. 41.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., (),-.
 2. Yalçın, E., Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Önalan, E., Artaş, G., Buren, İ., (2018). Can TRPM2 and TRPM7 ion channels immunoreactivity and gene expressions be a new marker on diagnosis of endometrial hiperplasia progression to endometrial carcinom?. XII. Turkish German Gynecologic Congress (2018), (),-.
 3. Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Şanlı, C., Önalan, E., (2018). PROKSIMAL TUBAL OKLÜZYON TOTAL SALPENJEKTOMIYE GÖRE DAHA OVER KORUYUCUDUR. TSRM 2018 - Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, (),-.
 4. Can, B., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Özkan, Z.S., Kıray, Ş., Ilhan, N., Tuncer, S., Yavuzkır, Ş., (). Investigation of the protective effectsof amifostine against damage of hysterosalpingography on ovarian tissue: a rat model. 11.TÜRK ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 5. Çatak, O., Kuloğlu, T., (). DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN RETİNA DOKUSUNDA TRPM2 EKSPRESYONU. 1.İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). BENİGN VE MALİGN BÖBREK TÜMÖRLERİNİ AYIRT ETMEDE UMUT VERİCİ BİR BİYOBELİRTEÇ: ELABELA. 2. TÜRKİYE İN VİTRO DİYAGNOSTİK SEMPOZYUMU, 42(2),82-83.
 7. Aydın, S., Kuloğlu, T., Aydın, S., Eren, M.N., (). NUCB2/Nesfatin-1 hormonu koroner arter baypas cerrahisinin monitörizasyonunda yeni bir parametre olabilir mi?. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 14. Kongresi, (),-.
 8. Atılgan, R., Kuloğlu, T., Başpınar, M., Kandemir, Y., Arat, Ö., Orak, U., Özkan, Z.S., Şimşek, M., Sapmaz, E., (). Dooxytetracycline and PGE1 have protective effect against harmful effects of hysterosalpingography on endometrium? An experimental study. 10.TÜRK ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 9. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (). OVERTORSİYON-DETORSİYON SONRASI KARNOZİN ve VİTAMİN-E ’NİN OVER DOKUSU, SERUM İRİSİN, ADROPİN, GHRELİN ve NUCB2/NEFSATİN-1 ÜZERİNE ETKİERİ .. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 10. Atılgan, R., Kuloğlu, T., Özkan, Z.S., Pala, Ş., Can, B., Başpınar, M., Şimşek, M., (). POSTOP ADHEZYONU ÖNLEMEDE KLARİTROMİSİN VE TETRASİKLİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 6. ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi, (),-.
 11. Taşkın, E., Bardaş, R., Kılıç, M., Ilhan, N., Kuloğlu, T., (). Deneysel Rat Sepsis Modelinde Etanercept ve thalidomide Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,. 24. ulusal neonatoloji kongresi, (),-.
 12. Kuloğlu, T., Artaş, G., Yardım, M., Şahin, İ., Aydın, Y., Beyoğlu, N., Özercan, İ.H., Yalçın, M.H., Aydın, S., (). Renal Hücreli Karsinom Ayırımında İrisin Yeni Bir BiyobelirteçOlabilir mi?. KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEGİ KONGRE LAB EXPO 2017, (),-.
 13. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Kavak, G.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (). Vitamin D’nin deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda Matrix Metalloproteinase 9 ve Apoptozis üzerine etkileri.. GABDİAB- TÜRKİYE DİYABET VAKFI DİYABET GÜZ KURSU, (),-.
 14. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (). RATLARDA BASİT OVER KİSTLERİNİN TEDAVİSİNDE SKLEROTERAPİ:DENEYSEL ÇALIŞMA. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 15. Aksoy, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., (). PANKREAS KANSERİNDE MESOTELİN VE FİBULİN-1 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ. 22. ulusal kanser kongresi, (),-.
 16. Tuncer, S., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Artaş, G., Aydın, S., Başpınar, M., (). Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunun neden olduğu ovaryan hasarı önlemede benfotiamin ve N asetilsiteinin etkilerinin karşılaştırılması. 14. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, (),-.
 17. Yalçın, T., Ozan, İ.E., Kuloğlu, T., Kocaman, N., (). DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN TESTİS DOKUSUNDAKİ DEĞİŞİKLER ÜZERİNE OLEUOROPEİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ. 21. ulusal elektron mikroskopi kongresi, (),-.
 18. Atılgan, F.A., Ateşçelik, M., Kuloğlu, T., Yılmaz, M., Göktekin, M.Ç., Yıldız, M., Gürger, M., (). Effects of N-acetyl cysteine in applied experimental malathion on rat kidney and liver tissue transient receptor potential melastatin 2 (TRPM2) channels. 12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 2. SÖZLÜ SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
 3. SÖZLÜ SUNU ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
 4. SÖZLÜ SUNU ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
 5. EN İYİ ARAŞTIRMA POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Projeler

 1. İyon Kanallarınıİnhibe EtmeÖzelliğine Sahipİlaçların SpermKalitesi ÜzerineMoleküler GenetikEtkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 2. İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 3. İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 4. Rat Modeli Künt Böbrek Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar: Renalaz, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit, 14.09.2018-
 5. Tek Taraflı Over Torsiyonlu Sıçanlarda, E-Vitamini ve Karnozinin Histopatolojik Değişiklikler ile Adipokinler ve Miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi, 10.06.2015-29.03.2017
 6. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketen Sıçanlarda Olası Davranış Değişikliklerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Analizi, 05.07.2017-17.09.2018
 7. Ratlarda deneysel böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında elabela, apelin 13 ve nitrik oksit düzeyleri üzerine n-asetilsistein’in etkilerinin incelenmesi., 15.05.2018-30.05.2019
 8. Deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda adropin ve betatrofin üzerine vitamin D’nin etkileri., 13.06.2018-27.12.2018
 9. Deneysel diyabetik rat modelinde retinal dokuda Kolekalsiferol’ün etkisinin incelenmesi., 15.05.2018-25.12.2018
 10. Basit Endometrial Hiperplaziden Endometrium Kanserine Doğru Gelişen Süreçte TRPM Katyon Kanallarının Rolü, 26.05.2017-30.01.2018
 11. Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi, 13.06.2018-06.01.2020
 12. Metabolik Sendrom oluşumunda yeni model geliştirilmesiproje no: TF.17.50, 17.08.2017-
 13. Bilateral Nefrektomili Ratlarda Antijen Uyarımının Ekstrarenal 1,25-Dihidroksivitamin D3 Sentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (TÜBİTAK 214O681), 01.05.2015-01.05.2017
 14. Bazı Beyin Yapılarında Oksidatif Stresle Aktive Edilen İyon Kanallarının Elektrofizyolojik Patch Clamp ve İmmünohistokimyasal Tekniklerle Araştırılması (110S 397), 01.05.2011-01.12.2014
 15. N-asetilsistein in Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarının Ekspresyonuna Etkileri, 22.05.2013-26.02.2015
 16. Ratlarda CCl4 ile indüklenmiş karaciğer hasarına karşı Lamiaceae ailesinden Teucrium multicaule ve Salvia cryptantha nın koruyucu etkilerinin ve antioksidan genlerine ait mRNA seviyelerinin araştırılması, 26.01.2015-
 17. ELABELA hormonunun sıçan böbrek hasarındaki rolünün araştırılması, 19.09.2017-
 18. Ratlarda Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketimini İle Strese Bağlı Davranış Değişiklikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Görüntü İşleme Teknikleriyle Davranış Testlerin Analiz, 05.07.2017-
 19. Prematür Over Yetmezlik Sıçan Modellerinde Mitokondrial Biyogenez Yolaklarının Araştırılması, 05.07.2017-
 20. Mezenşimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların L-NAME Sıçan Preeklampsi Modelinde Tedavi Edici Etkilerinin Araştırılması, 05.07.2017-
 21. Sıçan obsesif kompulsif bozukluk modelinde beyin nikotinik reseptörlerin rolünün araştırılması., 05.07.2017-
 22. Deneysel Glokom Modelinde Eritpoetin ve Rasajilinin Nöroprotektif Etkinlikleri, 30.03.2017-
 23. Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Topikal - Subkonjonktival Aflibercept in Etkinliği ve Korneal Adropin Düzeyleri, 30.03.2017-
 24. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.1916-
 25. Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması, 26.12.2016-
 26. Oral Glukoz Tolerans Testinin Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Gebe Sıçan Anne ve Fetüs Dokularında Oksidatif Hasar Haritasının Çıkarılması ve Olası Hasar Üzerine Krom- Karnozinin Rolü, 23.06.2016-
 27. Deneysel Yanık Modelinde Karnozin, Ankaferd ve Gümüş sülfadiazin Kullanımının Yara İyileşmesi İle Adipokinler ve Miyokinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 14.09.2015-
 28. Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matriks Metalloproteinaz 9 ve Apoptozis Üzerine Vitamin D nin Etkileri, 23.06.2016-23.06.2017
 29. Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunda N-asetilsistein ve benfotiamin kullanımı, 22.04.2016-22.04.2017
 30. Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda klopidogrel kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi, 23.09.2011-23.04.2013
 31. Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda memantin kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi, 23.09.2011-23.07.2012
 32. Deneysel Nefropatide Adropinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 33. Deneysel Nefropatide İrisinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 34. Tek Taraflı Over Torsiyonlu Sıçanlarda, E-Vitamini ve Karnozinin Histopatolojik Değişiklikler ile Adipokinler ve Miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi, 10.06.2015-29.03.2017
 35. N-Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarına Etkileri, 10.06.2015-22.06.2016
 36. Trikloretilen Uygulanan Ratların Over Dokularına Vitamin D nin Etkileri, 21.04.2015-22.06.2016
 37. Trikloretilen Uygulanan Sıçanların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin in Etkileri, 21.04.2015-25.04.2016
 38. CİSPLATİN İN OLUŞTURDUĞU OTOTOKSİSİTE ÜZERİNE CORTEXİN İN KORUYUCU ETKİSİ, 21.04.2015-22.04.2016
 39. Myokardial iskemi oluşturulan ratlarda iloprost ve sildenafilin irisin expresyonlarına etkisi, 24.03.2015-14.09.2017
 40. Doksorubisin İle Oluşturulan Deneysel Böbrek Hasarında Oksolaminin Etkilerinin İncelenmesi, 30.12.2014-05.02.2016
 41. İskemik priapizm patofizyolojk zemininde losartan tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi, 30.12.2014-14.09.2015
 42. Histerosalpingografi İşleminin Over Üzerine Olan Zararlı Etkilerini Önlemede Amifostin?in Etkinliğinin Araştırılması: Deneysel Çalışma, 07.11.2014-19.11.2015
 43. İskemi-reperfüzyon Modeli oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda TRPM2 Katyon Kanallarının Ekspresyonu, 07.11.2014-25.12.2015
 44. Deneysel Rat Sepsis Modelinde Etanercept ve thalidomide Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 07.11.2014-05.02.2016
 45. Streptozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanların Testislerinde Kisspeptin İmmünreaktivitesinin Belirlenmesi, 20.05.2014-09.06.2015
 46. Ratlarda Streptozotosin ile Oluşturulmuş Tip 1 Diyabete bağlı oluşan damar hasarı üzerine Timokinon un etkisi, 11.04.2014-11.03.2016
 47. Deneysel olarak myokard enfarktüsü oluşturulan sıçanların kalp dokusunda Zofenopril ve Nebıvolol?ün TRPM2 katyon kanalları ekspresyonuna etkileri?, 19.02.2014-05.02.2016
 48. Deneysel Akut Miyokart İnfarktüsü ve İrisin, 28.10.2013-07.11.2014
 49. Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokularında Meydana Getirdiği Değişiklikler ve TRPV 1 Ekspresyonu Üzerine Vitamin D?nin Etkilerinin İncelenmesi?, 21.08.2013-07.11.2014
 50. Doksorubisin İle Oluşturulan Deneysel Böbrek Hasarında Kardamom?un Böbrek Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, 21.08.2013-30.12.2014
 51. Oral Kontraseptif Kullanımının Rat Over Folikül Reservi ve Over Yüzey Epiteli Displastik Değişiklikleri Üzerine Etkisi, 21.08.2013-09.09.2014
 52. FARELERDE ALZHEİMER TİP SPORADİK DEMANS MODELİNDE ASİT DUYARLI İYON KANAL EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI?, 22.05.2013-09.09.2014
 53. Deneysel Oluşturulmuş Akut Böbrek Hasarınnda Benfotiaminin Etkileri, 17.12.2012-27.01.2015
 54. Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarında Benfotiamin?in Karaciğer Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi., 11.02.1912-17.04.2015
 55. Deneysel Oluşturulmuş Akut Miyokart İnfarktüsünde Benfotiamin in Etkileri, 30.04.2012-17.02.2014
 56. DENEYSEL OLARAK DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BEYİN VE SİYATİK SİNİR DOKUSUNA ALFA LİPOİK ASİDİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 25.07.2012-30.12.2013
 57. PREGABALİNİN DİYABETİK RATLARDA BEYİN DOKUSU VE SİYATİK SİNİR ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 11.10.2012-11.10.2013
 58. Deneysel Diyabetik Sıçan Testis Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Oleuropeinin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, 20.12.2011-20.05.2013
 59. Deneysel Diyabetik Sıçan Beyin Dokusundaki Apoptotik Değişiklikler Üzerine Tiyaminin Etkisinin Araştırılması, 23.09.2011-23.09.2012
 60. Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda bosentan kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi, 23.09.2011-23.02.2012
 61. Farelerde Alzhemier tip sporadik demans modelinde TRPM2 kanallarının hafıza ve öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması, 23.09.2011-23.09.2013
 62. DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BENFOTİAMİN VE C VİTAMİNİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 18.02.2011-18.10.2011
 63. Diyabetik sıçan böbrek dokusunda Adropin ve Betatropin üzerine Vitamin D’nin Etkileri, 15.02.2017-21.06.2018
 64. Deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda matriks metalloproteinaz 9 ve apoptozis üzerine vitamin D’nin etkileri., 23.06.2016-26.12.2016
 65. İşitme yolağındaki bazı nöronlarda oksidatif stresle aktive edilen iyon kanallarının elektrofizyolojik patch clamp ve immünohistokimyasal tekniklerle araştırılması, 01.05.2011-11.08.2015
 1. Ulusal, Dergi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, neuropeptides, 1
 3. Ulusal, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2