T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Turgut KARLIDAĞ

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kulak Burunboğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2333555
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
KBB


Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burunboğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2333555
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı KBB
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Tıp Fak
 • Doçentlik » 2006

  Fırat Üniversitesi Tıp Fak. KBB
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üniversitesi Tıp Fak. KBB
 • 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Kasım 2008 ile Şubat 2011 tarihleri arasında.
 • 2 TIP FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mart 2011 tarihinden itibaren.
 • 3 TIP FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2012 tarihinden itibaren.
 • 4 FIRAT TIP MERKEZİ

  AMELİYATHANE SORUMLU HEKİMİ » Eylül 2004 ile Kasım 2008 tarihleri arasında.
 • 5 FÜTDAM

  YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ » Şubat 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

  YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ » Mayıs 2009 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Karlıdağ, T., Eser, K.G., , Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap - 2, LOGOS YAYINCILIK TİC AŞ, 2019, 664, 978-975-349-098-6.
 2. Karlıdağ, T., Eroğlu, O., , KRONİK OTİTİS MEDİA VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM, Türkiye Klinikleri, 2019, 88, 978-605-7597-50-2.
 3. Yalçın, Ş., Karlıdağ, T., , KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ KAYNAK KİTAP 1, LOGOS YAYINCILIK TİC AŞ, 2018, 806, 978-975-349-090-0.
 4. Karlıdağ, T., Yalçın, Ş., , KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİUZMANLIK EĞİTİMİKAYNAK KİTAP 1, LOGOS YAYINCILIK TİC AŞ, 2018, 806, 978-975-349-090-0.
 5. Karlıdağ, T., , KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ OTOLOJİ, MATSA BASIMEVİ- ANKARA, 2016, 712, 978-605-87984-2-7.
 6. Karlıdağ, T., , KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ NÖROOTOLOJİ, MATSA BASIMEVİ-ANKARA, 2016, 712, 978-605-87984-3-4.
 7. Karlıdağ, T., , DIŞ VE ORTA KULAK CERRAHİSİ, DEOMED, 2011, 650, 978-975-8882-38-0.
 8. Karlıdağ, T., , Cummings Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi, Güneş Tıp Kitabevi, 2007, 5000, 978-975-277-162-8.
 9. Karlıdağ, T., , Cummings Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi, Güneş Tıp Kitabevi, 2007, 5000, 978-975-277-162-8.
 10. Karlıdağ, T., , Cummings Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi, Güneş Tıp Kitabevi, 2007, 5000, 978-975-277-162-8.
 11. Karlıdağ, T., , BAILEY BAŞ BOYUN CERRAHİSİ OTOLARENGOLOJİ, Güneş Tıp Kitabevi, 2011, 3050, 9789752773639.
 12. Karlıdağ, T., , BAILEY BAŞ BOYUN CERRAHİSİ OTOLARENGOLOJİ, Güneş Tıp Kitabevi, 2011, 3050, 9789752773639.
 13. Karlıdağ, T., , Otoloji Norootoloji, Elit Ofset Matbaacılık, 2013, , 978-605-62268-3-0.
 14. Karlıdağ, T., , Temel Rinoloji, Öncü Basımevi, 2009, 320, 97897527722012.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karlıdağ, T., Ilhan, N., Kaygusuz, İ., Keleş, E., Yalçın, Ş., Yıldız, m., (2005). Roles of free radicals nitric oxide and scavenging enzymes in nasal polyp development. ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, 114(2),122-126.
 2. Keleş, E., Sönmez, H.H., Akın, M.M., Şimşek, S., Karlıdağ, T., (2016). BOYUNDA EPİDERMOİD KİST OLGU SUNUMU. FIRAT TIP DERGİSİ, 21(2),99-101.
 3. Akyiğit, A., Yalçın, Ş., Önalan, E., Kaygusuz, İ., Karlıdağ, T., Keleş, E., Çelik, Z., Tektemur, A., (2016). Genetic polymorphisms affecting antioxidant enzymes are present in tympanosclerosis patients. J LARYNGOL OTOL, 130(19),928-933.
 4. Akyiğit, A., Karlıdağ, T., (2016). MİRİNGOPLASTİ. Fırat Tıp Dergisi, 21(2),59-62.
 5. Karlıdağ, T., (1997). Kolesteatomalı kronik otit cerrahi sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, (4),164-.
 6. Karlıdağ, T., (1999). Maksillanın dev hücreli kemik tümörü. KBB İhtisas Dergisi, (6),318-.
 7. Karlıdağ, T., (2001). Çocuk hastalarda maksillofasyal kırıklar. KBB İhtisas Dergisi, (8),468-.
 8. Karlıdağ, T., (2001). Submandibüler tükürük bezinin bazal hücreli adenokarsinomu. KBB İhtisas Dergisi, (8),242-.
 9. Karlıdağ, T., (2002). Kronik süpüratif otitis media tedavisinde topikal siprofloksasin ve tobramisinin deksametazon ile kullanımı. KBB İhtisas Dergisi, (9),106-.
 10. Karlıdağ, T., (2002). Efüzyonlu otitis media tedavisinde antibiyotik ile birlikte intranazal steroid kullanımının etkinliği. KBB İhtisas Dergisi, (9),257-.
 11. Karlidag, T., , K.I., , B.A., , K.E., , D.E., , Y.S., (2002). Orta Kulak cerrahisi sonrasında oluşan bulantı ve kusmada droperidal metoklopramid propofol ve ondensatronun etkinliği. KBB Ihtisad Derg, 9(),331-335.
 12. Karlıdağ, T., (2003). Travmatik timpanik membran perforasyonlarında E vitamininin histopatolojik iyileşme ve lipid peroksidasyon düzeyleri üzerine etkileri Deneysel çalışma. KBB İhtisas Dergisi, (10),87-.
 13. Kaygusuz, I., , k.T., , A.V., (2011). Mucocele associated with an ectopic tooth in the maxillary sinus A case report. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 6(4),401-402.
 14. Karlıdağ, T., (2002). Efüzyonlu otitis media tedavisinde antibiyotik ile birlikte intranazal steroid kullanımının etkinliği. KBB İhtisas Dergisi, 9(4),257-.
 15. Karlıdağ, T., (2003). Travmatik timpanik membran perforasyonlarında E vitamininin histopatolojik iyileşme ve lipid peroksidasyon düzeyleri üzerine etkileri Deneysel çalışma. KBB İhtisas Dergisi, 10(3),87-.
Ulusal
 1. Eroğlu, O., Keleş, E., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Türker, C., Yalçın, Ş., (2018). Tonsillektomi endikasyonlarımızın yeniden gözden geçirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 23(4),178-183.
 2. Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Keleş, E., Avcı, Y., (2018). Parafarengeal alana uzanan rekürren parotis bezi lipomu: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 23(1),44-46.
 3. Karlıdağ, T., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Yalçın, Ş., Orhan, İ., Demirpolat, N., Yıldırım, Y.S.S., (2015). Septal Perforasyonların Cerrahi Tedavisi 72 Olgunun Analizi. KBB ve BBC Dergisi, 23(3),85-89.
 4. Karlıdağ, T., (2015). Post Traumatic Vertigo and Dizziness. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, 8(3),56-60.
 5. Karlıdağ, T., Akarsu, S., Keleş, E., Evin, D.Ş., Akyiğit, a., (2015). MAKSİLLA VE ZİGOMATİK KEMİĞİN OSTEOMİYELİTİ İLEKARAKTERİZE OSTEOPETROZİS. ENT Case, 1(3),169-175.
 6. Keles, E., , K.T., , D.N., , O.M., (2012). Maksiller Sinüs Tüberkülozu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 50(),28-31.
 7. Keles, E., , O.S., , K.t., (2012). Etmoid Sinüste Fibröz Displazi Olgu Sunumu. Fırat Tıp dergisi, 17(),185-188.
 8. Karlidag, T., , A.V., (2012). Rinosinüzitler. Actuel Medicine, 20(7),16-19.
 9. Keles, E., , K.T., , I.O., , s.C., (2010). Dış Kulak Yolunda Kene Olgu Sunumu. Fırat Tıp dergisi, 15(),110-112.
 10. Karlıdağ, T., (2008). The effects of long term topical intranasal steroid use on nasal bacterial flora. Türk Rinoloji Dergisi,, (1),17-.
 11. Karlıdağ, T., (2007). Elazığ İli Organize Sanayi Bölgesindeki Gürültülü İş Yerlerinde Çalışan İşçilerin İşitme Düzeyleri ve İşitme Düzeylerinin Lokal veya Sistemik Semptomları. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi, (1),39-.
 12. Karlıdağ, T., (2007). Orta Yüz Kırıkları. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, (3),63-.
 13. Karlıdağ, T., (2007). Çocuklarda nazal polip. Türk Otolarengoloji Arşivi, (45),201-.
 14. Karlıdağ, T., (2007). Baş ağrısı ve pnömatize üst konka. Türk Otolaringoloji Arşivi, (45),80-.
 15. Karlıdağ, T., (2007). Pyogenıc Granuloma Of The Epıglottıs A Case Report. Türk Otolaringoloji Arşivi, (45),41-.
 16. Karlıdağ, T., (2006). Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu. Türk Otolarengoloji Arşivi, (44),156-.
 17. Karlıdağ, T., (2005). Topikal intranazal steroid ile tedavi edilmiş alerjik rinitli hastalarda hücresel immunite ve serum sitokin düzeyindeki değişiklikler. Türk Otolarengoloji Arşivi, (43),96-100.
 18. Karlıdağ, T., (2005). Total larenjektomi sonrası nazal ve nazofarengeal floradaki değişiklikler. Türk Otolarengoloji Arşivi, (43),150-.
 19. Karlıdağ, T., (2004). Otitis media komplikasyonları 51 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, (42),215-.
 20. Karlıdağ, T., (2003). Baş boyun lenfanjiomaları ve tedavisi. KBB Postası, (13),144-.
 21. Karlıdağ, T., (2003). Adenoid hipertrofisinde serbest oksijen radikallerinin rolü. Türk Otolarengoloji Arşivi, (41),146-.
 22. Karlıdağ, T., (2003). Koanal polipli olguların değerlendirilmesi. KBB Postası,, (13),75-.
 23. Karlıdağ, T., (2003). Parsiyel larenjektomi sonrası fonksiyonel sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, (3),4-.
 24. Karlıdağ, T., (2002). Farenjitler. Galenos, (6),8-.
 25. Karlıdağ, T., (2001). Schwannoma in tongue. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (8),33-.
 26. Karlıdağ, T., (2001). Results of ossiculoplasty in chronic otitis media without cholesteatoma. Türk ORL Arşivi, (39),259-.
 27. Karlıdağ, T., (2001). Larinksin verrüköz karsinomu. Türk ORL Arşivi, (39),255-.
 28. Karlıdağ, T., (2000). Yüzde angiosarkom. Fırat Tıp Dergisi, (2),63-.
 29. Karlıdağ, T., (2000). Langerhans hücreli histiositoz. Fırat Tıp Dergisi, (2),162-.
 30. Karlıdağ, T., (2000). Bupivakain Hcl Ve Deksametazonun Tonsillektomi Veya Adenotonsillektomi Yapılan Hastalarda Postop İyileşme Üzerine Etkileri. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, (2),88-.
 31. Karlıdağ, T., (2000). Paranazal sinüs enfeksiyonlarında anatomik varyasyonların ve bilgisayarlı tomografinin önemi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, (2),143-.
 32. Karlıdağ, T., (1999). Periferik fasial sinir paralizileri 216 vakanın analizi. KBB Postası, (9),26-.
 33. Karlıdağ, T., (1998). Pediatrik yabancı cisim aspirasyonları. Fırat Tıp Dergisi, (1),379-.
 34. Karlıdağ, T., (1997). Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin Ve Sefuroksim Aksetil in Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni,, (31),253-.

Bildiriler

Uluslararası
Ulusal
 1. Akyiğit, A., Keleş, E., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Yağmahan, M.S., Yalçın, Ş., (). Nazal Septumun Elektrokoterizasyonuna Bağlı Septal Abse:11 Vakanın Analizi. 35. Fırat-Dicle Havzası Sempozyomu, (),-.
 2. Karlıdağ, T., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Emre, S., Özel, İ., Yalçın, Ş., (). Nazolabial kistlere yaklaşım: 21 olgunun incelenmesi.. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (),-.
 3. Karlıdağ, T., (2017). Ossiküloplasti. 39. TÜRK KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 4. Karlıdağ, T., Şerbetçioğlu, M.B., (2016). TİNNİTUS. 38. ULUSAL TÜRK KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 5. Karlıdağ, T., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Yiğit, y., (2016). Boyunda rekkürren dev lipom olgu sunumu. 38. ULUSAL TÜRK KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 6. Eroğlu, O., Karlıdağ, T., Kuloğlu, T., Kaygusuz, İ., Keleş, E., Yalçın, Ş., (). CİSPLATİN İN OLUŞTURDUĞU OTOTOKSİSİTE ÜZERİNE CORTEXİN İN KORUYUCU ETKİSİ. 38. ULUSAL TÜRK KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.

Ödüller

 1. sözlü sunum ikincilik ödülü
 2. RİNOLOJİ- SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Projeler

 1. PİCİBANİL’xxİN(OK-432) ORTA KULAK VE KOKLEA ÜZERİNE ETKİSİ, 26.05.2017-13.06.2018
 2. SUBMANDİBULAR GLAND HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE PİCİNABİL’xxİN ETKİSİ, 05.02.2016-09.02.2017
 3. Posterior Semisürküler Kanal Bening Proksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller, 22.04.2016-22.05.2017
 4. Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında saf ses ve yüksek frekans ile işitmenin değerlendirilmesi, 11.03.2016-29.03.2017
 5. CİSPLATİN İN OLUŞTURDUĞU OTOTOKSİSİTE ÜZERİNE CORTEXİN İN KORUYUCU ETKİSİ, 21.04.2015-22.04.2016
 6. Farklı Etiyolojik Faktörlere Bağlı Gelişen Fasial Sinir Paralizilerinde Metilprednizolon un Etkinliği, 08.06.2012-09.06.2013
 7. Mikst Tip İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Saf Ses Odyometri Eşikleri ile Klik ve Tonal İşitsel Beyinsapı Cevap Odyometri Eşiklerinin Karşılaştırılması, 20.12.2011-21.11.2012
 8. LARENKS VE BAŞ BOYUN BÖLGESİNDEKİ BENİNG VE MALİGN PATOLOJİLERİN TEDAVİSİNDE KARBONDİOKSİT LAZER CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 17.12.2012-16.12.2013
 9. Travmatik fasial sinir paralizilerde iyileşme üzerine GGF NGF prednizolon ve N asetil sisteinin etkileri Deneysel bir hayvan çalışması, 19.12.2004-19.12.2005
 10. Kolesteatomalı kronik otitli hastalarda kolesteatomada BCL 2 BAX C ERBB 2 düzeylerinin değerlendirilmesi, 05.01.2014-25.12.2014
 11. Radyoterapi bağlı oluşan özefagial ve hipofarengial fibrozisin önlenmesinde Halofuginone ve Metilprednizolonun etkinliği, 19.12.2010-12.06.2011
 12. Odiyovestibuler Ünite Altyapı Oluşturulması, 22.12.2002-22.06.2003
 13. EBV CMV ve HSV nin Kronk Tonsillit ve Adenotonsiller Hipertrofi Etiyolojisindeki Yeri FÜBAP 821 , 24.12.2006-17.06.2007

Üyelikler

 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Sınav Komisyonu
 2. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 3. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Akreditasyon Komisyonu
 4. Fırat Üniversitesi Akademik Etik Kurul
 5. Fırat Üniversitesi Engelliler Merkezi
 6. Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 7. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 8. Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 1. Ulusal, Dergi, RİNOLOJİ, 2
 2. Ulusal, Dergi, ENT CASE, 2
 3. Ulusal, Dergi, Türk KBB ve BBC dergisi, 2
 4. Ulusal, Dergi, KBB Forum Derg, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3
 6. Ulusal, Dergi, Türk Otorinolaringoloji Arşivi, 4
 7. Uluslararası, Dergi, kbb İHtisas Deg, 2
 8. Ulusal, Dergi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Derg, 2
 9. Ulusal, Dergi, KBB Türkiye Klinikleri Dergisi, 7