T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
2370000 - 5636
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Din Eğitimi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 2370000 - 5636
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Din Eğitimi
 • Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Doktora » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

II. Makale , Uluslararası

V. Bildiri , Ulusal

 • 1 İlahiyat Fakültesi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-02-10 tarihinden itibaren.
 • 2 İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleri

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017-01-01 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Din Eğitimi
» Lisans » 2 Kredi

Kitaplar

 1. Çakan, Z., , K.T., , Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, İlâhiyat, , , 978-625-7738-97-2.
 2. Karateke, T., , Kur’an Öğretiminde Sınıf Yönetimi, İlahiyat, , 290, 978-625-7738-16-3.
 3. Karateke, T., , Açık Öğretim İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi, İlahiyat, , 132, 978-625-7738-25-5.
 4. Karateke, T., , Felsefe ve Din Bilimlerinde Serbest Yazılar, Kimlik Yayınları, , 16, 978-605-2345-67-2.
 5. Mamak, M.Ş., , K.T., , Ortaöğretim Öğrencilerine Göre Seçmeli Din Dersleri (Elazığ İli Örneği), İlâhiyat, , , 978-625-7738-96-5.
 6. Peçen, F., , K.T., , Ortaokul Öğrencilerine Göre Seçmeli Din Dersleri (Elazığ İli Örneği), İlâhiyat, , , 978-625-7738--94-1.
 7. Karateke, T., , 2000'li Yılların Başında İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar, İlâhiyat, , , 978-625-7738-95-8.
 8. Özdemir, Ş., Karateke, T., , KLASİK İSLAM EĞİTİMCİLERİ, Rağbet Yayınları, , , 978-605-9475-01-3.
 9. Karateke, T., , Din Eğitimi, Lİsans Yayıncılık, , 296, 978-605-9498-23-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karateke, T., (2015). İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an-ı Kerim Derslerinde Karşılaştıkları İstenmedik Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara Karşı Yaklaşımları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2),111-138.
 2. Karateke, T., (2015). Bir Kur an Öğretmeni Hafız Abdullah Nazırlı Hayatı Eserleri ve Kur an Öğretim Yöntemi. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4),57-80.
 3. Karateke, T., (2015). İmam Hatip Liselerinde İdarecilerin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özdemir, Ş., Karateke, T., (). İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okullarından Memnuniyet Durumu ve Lise Tercihleri (Elazığ Örneği). Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları, (),-.
 2. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2016). Hafız Abdullah Nazırlı’nın “Hafızlarıma Vasiyet ve Nasihatlarım” İsimli Eseri Bağlamında Hafız Yetiştirme Usulü. Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,
Elazığ 14-16 Mayıs 2015, 1(),347-356.
 3. Karateke, T., Özdemir, Ş., (2016). Erzincanlı Terzi Babanın ”Miftâhu’ul-Kenz” İsimli Eseri Bağlamında Ahlaki Erdemler. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, (),1037-1044.
 4. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). Ali b. Hüseyin el-Amâsî’nin Çocuk Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, (),-.
 5. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okullarından Memnuniyet Durumu ve LiseTercihleri (Elazığ Örneği). Geleceğin İnşasında İMAM-HATİP OKULLARI Uluslararası Sempozyum, (),-.
 6. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2018). Yaz Kur’an Kursu Öğrencilerinin “Cami” ve “Din Görevlisi”Kavramlarına İlişkin Metaforları. Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan, (),-.
 7. Karateke, T., (2019). İlahiyat Fakültelerindeki Yaz Okulu Uygulamasının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, 1(),405-418.
 8. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okullarından Memnuniyet Durumu ve Lise Tercihleri (Elazığ Örneği). Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları, (),-.