T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
2370000 - 5636
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Din Eğitimi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 2370000 - 5636
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Din Eğitimi
 • Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Doktora » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 1 İlahiyat Fakültesi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-02-10 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Din Eğitimi
» Lisans » 2 Kredi

Kitaplar

 1. Aşık, E.H., Dam, H., Güneş, A., Inan, K.A., Gürer, B., Çakmak, F., Yazıbaşı, M.A., Bayrakdar, N., Demir, Ö., Diler, R., Karateke, T., Pehlivan, A.G., , Din Eğitimi, Lisans, 2018, 296, 9786059498234.
 2. Karateke, T., , Felsefe ve Din Bilimlerinde Serbest Yazılar, Kimlik Yayınları, 2018, 16, 978-605-2345-67-2.
 3. Karateke, T., , Din Eğitimi, Lİsans Yayıncılık, 2018, 296, 978-605-9498-23-4.
 4. Özdemir, Ş., Karateke, T., , KLASİK İSLAM EĞİTİMCİLERİ, Rağbet Yayınları, 2016, , 978-605-9475-01-3.
 5. Özdemir, Ş., Karateke, T., , Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2017, , .

Makaleler

Ulusal
 1. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2020). İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’xxan-ı Kerim Derslerinde Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları. Kilis 7 Aralaık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(11),891-925.
 2. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2018). Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (45),5-33.
 3. Karateke, T., (2015). İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an-I Kerim Derslerinde Karşılaştıkları İstenmedik Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara Karşı Yaklaşımları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2),111-138.
 4. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışları -Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği-. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 17(2),151-169.
 5. Karateke, T., (2016). İmam Hatip Liselerinde İdarecilerin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),-.
 6. Karateke, T., (2016). Bir Kur an Öğretmeni Hafız Abdullah Nazırlı Hayatı Eserleri ve Kur an Öğretim Yöntemi. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4),57-80.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2018). Yaz Kur’an Kursu Öğrencilerinin “Cami” ve “Din Görevlisi”Kavramlarına İlişkin Metaforları. Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan, (),-.
 2. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2016). Hafız Abdullah Nazırlı’nın “Hafızlarıma Vasiyet ve Nasihatlarım” İsimli Eseri Bağlamında Hafız Yetiştirme Usulü. Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,
Elazığ 14-16 Mayıs 2015, (),347-356.
 3. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okullarından Memnuniyet Durumu ve LiseTercihleri (Elazığ Örneği). Geleceğin İnşasında İMAM-HATİP OKULLARI Uluslararası Sempozyum, (),-.
 4. Özdemir, Ş., Karateke, T., (2017). Ali b. Hüseyin el-Amâsî’nin Çocuk Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, (),-.