T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Tahir KARAMAN

» Diş Hekimliği Fakütesi » Klinik Bilimler Bölümü » Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Karaman, T., , Academic Studies in Health Sciences, Gece Publishing, 2020, 315, 978-625-7912-15-0.
 2. Karaman, T., , Current Dental Studies, Akademisyen Publishing House Inc., 2020, , 978-605-258-904-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Güven, S., Karaman, T., Veysel, E., (2013). Prosthetic Rehabilitation to Abrased Teeth A case report. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), 1(1),164-170.
Ulusal
 1. Vural, F., Toptancı, İ.R., Doğan, M.S., Karaman, T., Yavuz, Y., (2013). HİPOHİDROTİK EKTODERMAL DİSPLAZİLİ ÇOCUK HASTADA PROTETİK YAKLAŞIM VAKA RAPORU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 14(1),80-84.
 2. Ünal, M., Karaman, T., Bahşi, E., Güven, S., (2013). SÜT DİŞİNDE KOMPOZİT LAMİNATE VENEER RESTORASYON BİR OLGU SUNUMU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 14(1),61-64.
 3. Demirci, F., Abdulsamet, T., Güven, S., Karaman, T., Eyyüp, A., (2015). SKLERODERMALI 3 HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU 3 VAKA RAPORU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ, 16(2),241-247.
 4. Karaman, T., Eşer, B., Güven, S., Talo, Y.T., (2018). MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI VE DENTAL MATERYALLERE ETKİLERİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2),271-276.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Güven, S., Agüloğlu, S., Koparal, M., Uysal, İ., Karaman, T., (2011). DENTINOGENESIS IMPERFECTA A CASEREPORT. BASS 16th Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest, Romania., (),-.
 2. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Öztekin, F., (2017). Comparison of Patient-Dentist Color Selection Skills with Spectrophotometer and Assessment of Factors Affecting Dental Color Selection. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.
 3. Karaman, T., Eşer, B., Talo, Y.T., (2017). Rehabilitation of Single Tooth Loss With Fiber Reinforced Adhesive Bridge (Two Case Report). Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.

Projeler

 1. Dental İmplant Sistemlerinde kullanılan Mekanik Torklu Rachet’lerin Etkinliklerinin Dijital Tork Ölçüm Cihazı ile Değerlendirilmesi, 30.03.2017-07.06.2018
 2. MÜNTERİT PROJE, 30.03.2017-
 3. Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin, Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 26.12.2016-
 4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Bilimsel Araştırma Projeleri, Alt Yapı Projesi, 18.02.2016-11.12.2016
 5. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 25.12.2015-26.12.2016
 6. LOKAL VE SİSTEMİK KULLANILAN BİFOSFONATIN TAVŞAN TİBİYALARINDA DENTAL İMPLANTLARIN OSSEOİNTEGRASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ, 15.04.2015-15.06.2016

Üyelikler

 1. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 1. Ulusal, Dergi, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 1