T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Tahir KARAMAN

» Diş Hekimliği Fakütesi » Klinik Bilimler Bölümü » Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Karaman, T., , Academic Studies in Health Sciences, Gece Publishing, 2020, 315, 978-625-7912-15-0.
 2. Karaman, T., , Current Dental Studies, Akademisyen Publishing House Inc., 2020, 154, 978-605-258-904-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Talo, Y.T., Dündar, S., Bozoğlan, A., Karaman, T., Kahraman, O.E., Özcan, E.C., (2020). The effects of metformin on the bone filling ration around of TiAl6Va4implants in non diabetic rats. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research, (),-.
 2. Güven, S., Karaman, T., Veysel, E., (2013). Prosthetic Rehabilitation to Abrased Teeth A case report. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), 1(1),164-170.
Ulusal
 1. Vural, F., Toptancı, İ.R., Doğan, M.S., Karaman, T., Yavuz, Y., (2013). HİPOHİDROTİK EKTODERMAL DİSPLAZİLİ ÇOCUK HASTADA PROTETİK YAKLAŞIM VAKA RAPORU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 14(1),80-84.
 2. Ünal, M., Karaman, T., Bahşi, E., Güven, S., (2013). SÜT DİŞİNDE KOMPOZİT LAMİNATE VENEER RESTORASYON BİR OLGU SUNUMU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 14(1),61-64.
 3. Demirci, F., Abdulsamet, T., Güven, S., Karaman, T., Eyyüp, A., (2015). SKLERODERMALI 3 HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU 3 VAKA RAPORU. DİCLE DİŞ HEKİMLİĞİ, 16(2),241-247.
 4. Karaman, T., Eşer, B., Güven, S., Talo, Y.T., (2018). MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI VE DENTAL MATERYALLERE ETKİLERİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2),271-276.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Mehmet, E., Karaman, T., Eşer, B., (2018). Class III Fıxed Prosthetıc Rehabılıtatıon ofPatient With Malocclusıon. 24th International Dental Congress 2018, (),-.
 2. Gürler, M., Eşer, B., Emekli, M., Karaman, T., (2018). Aesthetic Protective Management ofDiastema Closure and Microdontia (2 CaseReports). 24th International Dental Congress 2018, (),-.
 3. Gürler, M., Eşer, B., Karaman, T., (2018). Esthetic prosthetic rehabilitation of teeth in the presence of anterior region and diastema (1 casereport). 6th International Dicle Symposium of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, (),-.
 4. Emekli, M., Karaman, T., (2019). The Tooth Number 12 with a Crown Damage, Direct Casting Method to Produce and Post-core Crown Restoration Usingthe Resin Pattern. 25rd INTERNATIONAL DENTAL. CONGRESS OF TDA. SEPTEMBER 4-7, 2019, (),-.
 5. Emekli, M., Karaman, T., (2019). Damage of the Tooth’s Number 43, Treatment of Extrusion and Crown Restoration. 25rd INTERNATIONAL DENTAL. CONGRESS OF TDA, (),-.
 6. Güven, S., Agüloğlu, S., Koparal, M., Uysal, İ., Karaman, T., (2011). DENTINOGENESIS IMPERFECTA A CASEREPORT. BASS 16th Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest, Romania., (),-.
 7. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Öztekin, F., (2017). Comparison of Patient-Dentist Color Selection Skills with Spectrophotometer and Assessment of Factors Affecting Dental Color Selection. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.
 8. Karaman, T., Eşer, B., Talo, Y.T., (2017). Rehabilitation of Single Tooth Loss With Fiber Reinforced Adhesive Bridge (Two Case Report). Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.

Projeler

 1. Dental İmplant Sistemlerinde kullanılan Mekanik Torklu Rachet’lerin Etkinliklerinin Dijital Tork Ölçüm Cihazı ile Değerlendirilmesi, 30.03.2017-07.06.2018
 2. MÜNTERİT PROJE, 30.03.2017-
 3. Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin, Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 26.12.2016-
 4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Bilimsel Araştırma Projeleri, Alt Yapı Projesi, 18.02.2016-11.12.2016
 5. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 25.12.2015-26.12.2016
 6. LOKAL VE SİSTEMİK KULLANILAN BİFOSFONATIN TAVŞAN TİBİYALARINDA DENTAL İMPLANTLARIN OSSEOİNTEGRASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ, 15.04.2015-15.06.2016

Üyelikler

 1. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 1. Ulusal, Dergi, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 1