T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Altungök, A., Yıldırım, T., , SİYASİ AÇIDAN ARAP İRAN İLİŞKİLERİ (SÂSÂNÎ DÖNEMİ) MS.226-652, MUTLU BASIM., 2017, 194, 9786056562303.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, T., Altungök, A., (2015). Abbasiler Döneminde İslam Tıbbı ve Toplum Sağlığı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2),269-295.
 2. Aydın, Ç., , T.Y., (2013). Abbasîler Dönemi Bağdat Çarşıları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 23(1),241-253.
 3. Altungök, A., Yıldırım, T., (2014). ERKEN ORTAÇAĞLARDA SİRAF LİMAN KENTİNİN İRAN KÖRFEZİ AÇISINDAN ÖNEMİ. CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES, 2(2),14-29.
 4. Yıldırım, T., (2010). Ali b Ebu Talib Hilafetinden Yezid b Muaviye Dönemine Kadar Basra Körfezindeki Siyasî Durum. GAZİANTEP ÜNV.SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 10(1),351-369.
Ulusal
 1. Yıldırım, T., (2013). Sasânî Bizans ve Arap Kabileleri Arasında Yaşanan Ekonomik Mücadelede Basra Körfezi nin Önemi. ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 9(1),137-159.
 2. Yıldırım, T., (2012). Abbasilerin Kuruluşundan Fatimilere Doğu Ticaretinde Basra Körfezi İle Kızıl Deniz Arasındaki Rekabet. ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8(1),121-147.
 3. Yıldırım, T., (2013). Abbasî Devletinde Tüccarın Siyasî Rolü ve Devletin Özel Mülkiyete Müdahalesi. ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8(2),111-133.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Coşkuner, Z., Karakaya, Y.E., Uğurlu, F.M., Yıldırım, T., (2017). Evaluation of Youth Centers in Turkey. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),51-51.
 2. Yıldırım, T., Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2017). Effects Of Sports Actıvıtıes In Baghdad On Socıal Life In Abbasid Calıphate Period. Researchfora International Conference on Management, Economics Social Science, (),52-52.
 3. Coşkuner, Z., Karakaya, Y.E., Uğurlu, F.M., Yıldırım, T., (2017). EVALUATION OF YOUTH CENTERS IN TURKEY. PROCEEDINGS OF RESEARCHFORA INTERNATIONAL CONFERENCE MOSCOW RUSSİA, (),-.
 4. Yıldırım, T., Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Coşkuner, Z., (2017). EFFECTS OF SPORTS ACTİVİTİES IN BAGHDAD ON SOCIAL LİFE iN ABBASİD CALİPHATE PERIOD. PROCEEDINGS OF RESEARCHFORA INTERNATIONAL CONFERENCE MOSCOW RUSSİA, (),-.
 5. Yıldırım, T., (2016). TUĞRUL BEY DÖNEMİNDE BAĞDAT TA TÜRKMEN FAALİYETLERİ. TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ORTADOĞU'DA TÜRKMENLER (İRAN-IRAK), 1(1),676-689.
 6. Yıldırım, T., (). AHİLİK VE AHİ TEŞKİLATI. TRADE AND TRADERS THROUGHOUT HİSTORY, (),-.
Ulusal

Projeler

 1. Abbasîler Dönemi Basra Körfezi nde Uluslararası Taşımacılık ve Ticâret FÜBAP PROJESİ PROJE NO 1741, -
 2. VI IX Yüzyıllarda Basra Körfezi FÜBAP PROJESİ PROJE NO 1458, -
 1. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL, 4
 2. Uluslararası, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, FIRAT ÜNV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1
 4. Uluslararası, Dergi, HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 5. Uluslararası, Dergi, TARİH OKULU DERGİSİ/JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL, 6