T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Tugay TARTAR

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
0424 233 35 - 2914
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 0424 233 35 - 2914
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  ÇOCUK CERRAHİSİ

Kitaplar

 1. Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2018, 9, 9786052581377.

Makaleler

Uluslararası
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Artaş, G., Kazez, A., (2018). Effects of Carnosine and Vitamin E on Nucleobindin 2(NUCB2)/Nesfatin-1, Ghrelin, Adropin, and Irisin in Experimentally Induced Ovarian Torsion. Annals of Clinical Laboratory Science, 48(3),345-354.
Ulusal
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Sarı, M.Y., Çiğşar, K.E.B., Kazez, A., (2016). Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),143-145.
 2. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(1),7-10.
 3. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. Fırat Tıp Dergisi, 19(3),126-129.
 4. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),101-103.
 5. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Colostomy in Children. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),47-50.
 6. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. Fırat Tıp Dergisi, 20(3),148-151.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),122-124.
 8. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonunda Sanal Bronkoskopi Deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 24(2),77-81.
 9. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip 1’de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. Journal of Anesthesia, 26(1),36-39.
 10. Tartar, T., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Üriner Sistem Travmaları. Türkiye Klinikleri, 8(1),36-44.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağmak, T.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum Kaynaklı İntra-abdominal Enfeksiyonlarda Mikroorganizma Direnç Profili Değişiyor mu? (SS-174). 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 8-13 Mayıs 2018, Antalya, (),117-118.
 2. Bakal, Ü., Tartar, T., Saraç, M., Aydın, M., Genç, E., Kazez, A., (2018). Yenidoğan Pnömotoraksı Hangi Şartlarda Öldürücüdür? (Poster - 87). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 3. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Kazez, A., (2018). Asprosin Biyolojik Sıvılarda Akut Apandisitin Yeni Biyobelirteci Olabilir mi? (SS - 43). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 4. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). Yenidoğanda Karın Ön Duvarı Defektlerinde Ne Değişti? Referans Bir Merkezin 20 Yıllık Deneyimi (P-24). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 5. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Atipik Yerleşimli Kist Hidatik Tanısında Yaşanan Zorluklar (Poster - 12). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 6. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Glukokinaz Gen Mutasyonlu, Tedaviye Dirençli Nadir Bir Hiperinsülinizm Olgusunda Laparoskopik Pankreatektomi: Video Sunumu (Video Sunumu - 10). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
 7. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Rektoüretral Fistüllü Anal Atrezi Olgusunda Laparoskopi Yardımlı Rektoüretral Fistül Kapatılması ve Ano-rektoplasti: Video Sunumu (Video Sunumu - 1). 36th Annual Congress of TAPS, 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 24-27 October 2018, İzmir, (),-.
Ulusal
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Travma Olgularında Tanımlanan Ek Patolojiler (SS-161). 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),208-208.
 2. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Akut Apandisitte Neutrophil Gelatinase - Associated Lipocalin (NGAL) Tanımlayıcı Olabilir mi ? (P-1). 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül, 2014, Trabzon, (),138-138.
 3. Saraç, M., Önalan, E., Bakal, Ü., Tartar, T., Tektemur, a., Taşkın, E., Erol, F.S., Kazez, A., (2015). Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRPM6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması (SS-42). 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),74-74.
 4. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Snodgrass Yöntemiyle Hipospadias Onarımında Kullanılan Stent Türü Komplikasyon Üzerine Bir Etken midir ? (SS-29). 34. Ulusal Çocuk Cerreahisi Kongresi 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),375-375.
 5. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2017). İntestinal Atreziler: Referans Bir Hastanenin 20 Yıllık Deneyimi (SS-31). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),73-73.
 6. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Erbay, B., Kazez, A., (2018). Hipospadias Genetiğinde SHH (Sonic Hedhehog) Yolağının Araştırılması (SBU-2). 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana, (),3-3.
 7. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiği (SS-033). 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 4-8 Nisan 2018, Antalya, (),34-34.
 8. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., (2018). Çocuklarda Littre Hernisi’ne Klinik Bakış (SS - 95). 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi 10 Mart 2018, Malatya, (),231-231.
 9. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Geç Tanılı Bochdalek Hernileri. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 21-22 Eylül 2018, Malatya, (),156-158.
 10. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Sağmak, T.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi (SS - 089). Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 14-18 Mart 2018, Antalya, (),103-103.
 11. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks Böbrekte Segmenter Soliter Kistik Displazi ve Üreter Atrezisi: Nadir Bir Olgu (VS-5). 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana, (),70-70.
 12. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Genç, E., Kazez, A., (2019). Perinatal Testis Torsiyonları (P-59). 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2019, Ankara, (),-.
 13. Tartar, T., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi (SB-3). T.C. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat-Dicle Havzası KBB-BBC Derneği 35. Sempozyumu, 19-21 Ekim 2018, Elazığ, (),-.
 14. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Transvers Testiküler Ektopi: İki Olgu Sunumu (P-6). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),419-419.
 15. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Yenidoğanlarda Juvenil Granüloza Hücreli Testis Tümörü: Nadir Bir Olgu ve Literatür Taraması (P-10). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),423-423.
 16. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2016). Ratlarda Tek Taraflı Testis Torsiyonu Sonrası N-Asetilsistein’xxin Karşı Taraf Testis Dokusunda Ghrelin ve Nucb2/Nefsatin-1 Üzerine Etkisi (P-14). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),427-427.
 17. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (2016). Over Torsiyon-Detorsiyon Sonrası Karnozin ve Vitamin-E’xxnin Over Dokusu, Serum İrisin, Adropin, Ghrelin ve NUCB2/Nefsatin-1 Üzerine Etkileri (SS-26). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),48-48.
 18. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Aydın, M., Orman, A., Taşkın, E., Kazez, A., (2016). Neonatal Gastrointestinal Perforasyonlar: Bir Referans Hastanenin 10 Yıllık Deneyimi (SS-77). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),104-104.
 19. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kara, A., Kazez, A., (2016). Bochdalek Hernisi ve İntratorasik Ektopik Böbrek: İki Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi (P-91). 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC, (),234-234.
 20. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ratlarda Basit Over Kistlerinin Tedavisinde Skleroterapi: Deneysel Çalışma (SS-56). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),126-126.
 21. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I’de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi (P-326). TARK 2017 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2017, Antalya, (),-.
 22. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2019). Hipospadias Cerrahisinde 21 Yıllık Klinik Deneyim (Kısa Sözlü Bildiri-30). 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2019, Samsun, (),-.
 23. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2019). Hipospadiaslı Olgularda Ek Anomaliler. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2019, Samsun, (),-.
 24. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Sanal Bronkoskopi Yapalım mı? (SB-11). 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22 - 25 Eylül 2010, Antalya, (),50-50.
 25. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Karabulut, K., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu (VS-8). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),204-204.
 26. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu (VS-7). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),202-202.
 27. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler (SS-69). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),153-153.
 28. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (2015). Apandisitte İştahı Azaltan Hormonlar Leptin ve NUCB2 / Nesfatin (SS-1). 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),33-33.
 29. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi (PB-196). 5. EKMUD Bilimsel Platformu, 1-4 Nisan, Çeşme, İzmir, 2015, (),369-369.
 30. Tartar, T., Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Poyraz, A.K., Kazez, A., (2014). Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman-Dansite ve Zaman-Hacim Bağıntısına Göre Sanal Bronkoskopi Modeli ile Değerlendirilmesi (SS-42). 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül, 2014, Trabzon, (),60-60.
 31. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü (SS-141). 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),188-188.
 32. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi (P-39). 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),126-126.
 33. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Böbrek Yaralanması (TP-19). 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),57-57.
 34. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Onur, M.R., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Testis Torsiyonu: Detorsiyon Sonuçları (TP-5). 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs, 2013, Konya, (),32-32.
 35. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Kız Çocuğunda Kopmuş Over: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması (TP-70). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),265-265.
 36. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Hipertrofik Pilor Stenozunda Neler Değişti? (TP-47). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),242-242.
 37. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni (TP-31). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),226-226.
 38. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Kolostomi (TP-23). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),218-218.
 39. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Kazez, A., (2012). Richter Hernisi, Apandikste Yabancı Cisim ve İnguinal Apse: Nadir Bir Birliktelik (TP-21). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),216-216.
 40. Bakal, Ü., Tartar, T., Ersöz, F., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Mesane Perforasyonları. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, (),397-398.
 41. Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Künt Perine Yaralanmaları: 59 Olgunun Analizi. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, (),395-396.
 42. Gürbaz, M.T., Kazez, A., Çolakoğlu, Y., Tartar, T., (2011). İkiz Bebeklerde Konjenital Diyafram Hernisi (Bochdalek) ve Literatür Taraması (P-137). 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs, 2011, İstanbul, (),430-430.
 43. Çolakoğlu, Y., Kazez, A., Tartar, T., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda Genitoüriner Travmalar (TP-33). 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, (),132-132.

Projeler

 1. Rat Modeli Künt Toraks Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar (Renalase, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit),Ozon ve Ankaferd Kanama Durdurucu Tedavisinin Etkinliği, 13.06.2018-
 2. İnvajinasyon Olgularında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin Moleküler Genetik Yöntemler İle Araştırılması, 14.09.2018-
 3. Rat Modeli Künt Böbrek Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar: Renalaz, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit, 14.09.2018-
 4. Hipospadias genetiğinde SHH (sonic hedgehog) yolağının araştırılması, 05.07.2017-20.03.2018
 5. Çocuklarda inmemiş testisin tanı ve tedavisini minimal girişimle yapmak, 09.06.2011-09.06.2013
 6. Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman Dansite Bağıntısına Göre Bilgisayarlı Tomografide Sanal Bronkoskopi Modelli Değerlendirilmesi, 22.02.2011-22.02.2012

Üyelikler

 1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği