T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Tugay TARTAR

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
0424 233 35 - 2914
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 0424 233 35 - 2914
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  ÇOCUK CERRAHİSİ

Kitaplar

 1. Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2018, , 9786052581377.

Makaleler

Uluslararası
 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip 1’xxde (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. Journal of Anesthesia, 26(1),36-39.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Artaş, G., Kazez, A., (2018). Effects of Carnosine and Vitamin E on Nucleobindin 2(NUCB2)/nesfatin-1, Ghrelin, Adropin, and Irisin inExperimentally Induced Ovarian Torsion. Annals of Clinical Laboratory Science, 48(3),345-354.
 3. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ghrelin and NUCB2/Nesfatin-1 expression in unilateral testicular torsion-induced rats with and without N-acetylcysteine. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, (),-.
 4. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Endoscopic treatment of a pediatric case of choledochocele associated with choledocholithiasis. Journal of Pediatric Surgery Case Reports, (21),42-44.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Sarı, M.Y., Çiğşar, K.E.B., Kazez, A., (2017). Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (30),143-145.
 6. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Juvenile Granulosa Cell Tumor of The Testis in a Newborn with Swelling in the Scrotum: A Rare case and Literature Review. Erciyes Medical Journal, 39(2),1-5.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Aydın, M., Tartar, T., Orman, A., Taşkın, E., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Neonatal gastrointesinal perforations: the 10-year experience of a reference hospital.. Indian Journal of Surgery, 79(5),431-436.
 8. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Fikret, E., Kazez, A., (2015). Bladder perforation in children. Nigerian Journal of Clinical Practice, (),-.
 9. Onur, M.R., Bakal, Ü., Kocakoç, E., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Cystic abdominal masses in children a pictorial essay. Clinical Imaging, (),-.
Ulusal
 1. Tartar, T., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Üriner Sistem Travmaları. Türkiye Klinikleri, 8(1),36-44.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Apandisitin perfore olmasında hekimlerin rolü. Fırat Tıp Dergisi, 19(),126-129.
 3. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2015). ÇOCUKLARDA KOLOSTOMİ. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(),47-50.
 4. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. Fırat Tıp Dergisi, 20(),148-151.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 20(),122-124.
 6. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(1),7-10.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Onur, M.R., Kazez, A., (2014). Çocuklarda Testiküler Detorsiyonun Ön Sonuçları. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 28(2),57-60.
 8. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Bebekte nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni Paraduodenal herni. Fırat Tıp Dergisi, 19(),101-103.
 9. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2011). Kız çocuğunda kopmuş over Ender bir olgu sunumu ve literatür taraması. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 25(),70-73.
 10. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 24(),77-81.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağmak, T.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum kaynaklı intra-abdominal enfeksiyonlarda mikroorganizma direnç profili değişiyor mu?. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, (),-.
 2. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). REKTOÜRETRAL FİSTÜLLÜ ANAL ATREZİ OLGUSUNDA LAPAROSKOPİ YARDIMLI REKTOÜRETRAL FİSTÜL KAPATILMASI VE ANO-REKTOPLASTİ: VİDEO SUNUMU (Video Sunumu - 1). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 3. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). GLUKOKİNAZ GEN MUTASYONLU, TEDAVİYE DİRENÇLİ NADİR BİR HİPERİNSÜLİNİZM OLGUSUNDA LAPAROSKOPİK PANKREATEKTOMİ: VİDEO SUNUMU (Video Sunumu - 10). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 4. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Atipik Yerleşimli Kist Hidatik Tanısında Yaşanan Zorluklar (Poster - 12). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 5. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). Yenidoğanda Karın Ön Duvarı Defektlerinde Ne Değişti? Referans Bir Merkezin 20 Yıllık Deneyimi (Poster - 24). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 6. Bakal, Ü., Tartar, T., Saraç, M., Aydın, M., Genç, E., Kazez, A., (2018). Yenidoğan Pnömotoraksı Hangi Şartlarda Öldürücüdür? (Poster - 87). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Kazez, A., (2018). Asprosin Biyolojik Sıvılarda Akut Apandisitin Yeni Biyobelirteci Olabilir mi? (SS - 43). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Sağmak, T.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi (SS - 089). Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, (),-.
 2. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Geç Tanılı Bochdalek Hernileri. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 4. Tartar, T., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. T.C. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat-Dicle Havzası KBB-BBC Derneği 35. Sempozyumu, (),-.
 5. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., (2018). Çocuklarda Littre hernisi’ne Klinik Bakış (SS - 95). 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 6. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks böbrekte segmenter soliter kistik displazi ve üreter atrezisi: nadir bir olgu. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 7. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Hipospadias genetiğinde SHH (Sonic Hedhehog) yolağının araştırılması. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 8. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2017). İntestinal Atreziler: Referans Bir Hastanenin 20 Yıllık Deneyimi. 35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 9. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Karabulut, K., Canpolat, Ş., Kazez, A., (). Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu. 35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 10. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 11. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 12. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 13. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (). RATLARDA BASİT OVER KİSTLERİNİN TEDAVİSİNDE SKLEROTERAPİ:DENEYSEL ÇALIŞMA. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 14. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Snodgrass yöntemiyle hipospadias onarımında kullanılan stent türü komplikasyon üzerine bir etken midir. 34. Ulusal Çocuk Cerreahisi Kongresi 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 15. Saraç, M., Önalan, E., Bakal, Ü., Tartar, T., Tektemur, a., Taşkın, E., Erol, F.S., Kazez, A., (2015). Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRPM6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 16. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., Aydın, S., (2015). Apandisitte iştahı azaltan hormonlar Leptin ve NUCB2 Nesfatin 1. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, (),-.
 17. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, 1-4 Nisan, Çeşme, İzmir, 2015, (),-.
 18. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Akut Apandisitte Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin NGAL Tanımlayıcı Olabilir mi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül, 2014, Trabzon, (),-.
 19. Tartar, T., Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Poyraz, A.K., Kazez, A., (2014). Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman Dansite ve Zaman Hacim Bağıntısına Göre Sanal Bronkoskopi Modeli İle Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül, 2014, Trabzon, (),-.
 20. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Travma Olgularında Tanımlanan Ek Patolojiler. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 21. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, (),-.
 22. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 23. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. . Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 24. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Onur, M.R., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Testis Torsiyonu Detorsiyon Sonuçları. 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Mayıs, 2013, Konya, (),-.
 25. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Kız Çocuğunda Kopmuş Over Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 26. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Hipertrofik Pilor Stenozunda Neler Değişti. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 27. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni Paraduodenal Herni. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 28. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Kolostomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 29. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Kazez, A., (2012). Amyand Hernisi Apandikste Yabancı Cisim ve İnguinal Apse Nadir Bir Birliktelik. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim, 2012, Ankara, (),-.
 30. Bakal, Ü., Tartar, T., Ersöz, F., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Mesane Perforasyonları. 3. Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa, (),-.
 31. Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Kazez, A., (). Çocuklarda Künt Perine Yaralanmaları 59 Olgunun Analizi. 3. Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa, (),-.
 32. Gürbaz, M.T., Kazez, A., Çolakoğlu, Y., Tartar, T., (). İkiz bebeklerde Konjenital Diafragma Hernisi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs, 2011, İstanbul, (),-.
 33. Çolakoğlu, Y., Kazez, A., Tartar, T., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (). 28 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Eylül 2010 Antalya. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, (),-.
 34. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu Sanal Bronkoskopi Yapalım mı. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, (),-.

Projeler

 1. Rat Modeli Künt Toraks Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar (Renalase, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit),Ozon ve Ankaferd Kanama Durdurucu Tedavisinin Etkinliği, 13.06.2018-
 2. İnvajinasyon Olgularında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin Moleküler Genetik Yöntemler İle Araştırılması, 14.09.2018-
 3. Rat Modeli Künt Böbrek Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar: Renalaz, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit, 14.09.2018-
 4. Hipospadias genetiğinde SHH (sonic hedgehog) yolağının araştırılması, 05.07.2017-20.03.2018
 5. Çocuklarda inmemiş testisin tanı ve tedavisini minimal girişimle yapmak , -
 6. Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman Dansite Bağıntısına Göre Bilgisayarlı Tomografide Sanal Bronkoskopi Modelli Değerlendirilmesi , -