T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4264
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Uzmanlık Alanı :
Yapı Malzemesi,Beton Teknolojisi, Yapı Statiği, Yapı Laboratuvarı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4264
Eposta ,
Fax 424-2367064
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Uzmanlık Alanı Yapı Malzemesi,Beton Teknolojisi, Yapı Statiği, Yapı Laboratuvarı
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  F.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2010

  ÜAK, Yapı Teknolojileri Eğitimi
 • Profesörlük » 2015

  Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

I. Makale , Uluslararası

II. Bildiri , Ulusal

III. Bildiri , Uluslararası

IV. Makale , Ulusal

V. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonun Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi, 1. Kaya, A., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2002
 • 2. Yapı Alçıları ve Silis Dumanlarının Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 1. Yalınbaş, M, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2002
 • 3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Üretimi Yapılan PKÇ/32,5R Çimentosunun Betonarme Yapılardaki Donatı Korozyonuna Etkisinin Araştırılması, Keleştemur, O., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2002
 • 4. Diyarbakır Karacadağ Bölgesi Bazaltının Yapısal Özelliklerinin Saptanması ve Diyarbakır Geleneksel-Çağdaş Mimarisinde Kullanım Alanlarının Belirlenmesi, Işık, N., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2003
 • 5. Kırma Taşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklığının Araştırılması, Demirli, İ.H.,, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2004
 • 6. Pirinç Kabuğu ve Külünün Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Balaydın, İ.,, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2005
 • 7. Kayısı Çekirdeği Kabuğunun İlave Edilmesi ile Elde Edilen Hafif Betonun Karakteristik Özelliklerinin araştırılması, Atalar, O., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2006
 • 8. Rize İli ve Çevresindeki derelerden Elde Edilen Agreganın Beton Yapımına Uygunluğunun Araştırılması, Batmaz, A., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2006
 • 9. Atık Taşıt Lastiğinin Beton İçerisinde Kullanımı ve Betonun Karakteristiklerine Etkisi, Emiroğlu, M., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2006
 • 10. Ortam Sıcaklığının Betonun Kırılma Dayanımına Etkisinin İncelenmesi, Kırtel, G., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2007
 • 11. Cam Elyaf Katkılı Beton Numunelerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Bölükbaş, Y., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2011
 • 12. Atık Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkısının Birlikte Kullanımının Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi, Yıldız, T., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2012
 • 13. Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Dayanıklığının Araştırılması, Alişer, B., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2013
 • 14. Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkılı Çimento Harçlarının Aşınma, Yüksek Sıcaklık ve Donma-Çözülme davranışlarının İncelenmesiı, Gökçer, B., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2013
 • 15. Atık Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkısının Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi, Turhan, L., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2015

VI. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Betonarme Yapılarda Kullanılan İnşaat Çeliğinin, Mekanik ve Korozyon Direnci Bakımından Geliştirilmesi, Keleştemur, O., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2008
 • 2. Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Aderans Dayanımları ve Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi, Emiroğlu, M., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2012

VII. Yönetiminde, En Az Bir Yıldan Fazla Yürütülen Tamamlanmamış Doktora Tezi

 • 1. Pomza Agregası İle Kitre Katkılı Atık Mermer Tozunun Betonun Isıl ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi , Koçyiğit, Ş., ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2009
 • 1 YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Anabilim Dalı Başkanı » Ocak 2002 ile Eylül 2006 tarihleri arasında.
 • 2 Geoteknik Eğitimi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında.
 • 3 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ocak 2008 ile Nisan 2010 tarihleri arasında.
 • 4 ELAZIĞ OSB MADEN M.Y.O.

  Müdür » Ağustos 2012 tarihinden itibaren.
 • 5 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2011 ile Şubat 2012 tarihleri arasında.
 • 6 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Şubat 2012 tarihinden itibaren.
 • 7 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 2012 tarihinden itibaren.
 • 8 FÜSEM

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-01-01 tarihinden itibaren.
 • 9 Yapı Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » 2002 ile 2006 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Keleştemur, O., Aksoy, M., Yıldız, S., , Beton içerisindeki Dual Faz Çeliğinin Korozyonu, Gece Kitaplığı, 2014, , 978-605-324-053-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, O., Keleştemur, M.H., (2012). Bond performance of rubber particles in the self-compacting cocrete. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 3(4),779-785.
 2. Keleştemur, O., Yıldız, S., (2016). Effect of marble dust on the corrosion resistance of glass fiber reinforced mortars. Scientia Iranica, 23(3),896-906.
 3. Yıldız, S., , E.M., , A.O., (2012). Apricot Pip Shells as Aggregate Replacement. Journal of Civil Engineering and Management, 18(3),318-322.
 4. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, M.H., (2015). A study on dynamic modulus of self consolidating rubberrized concrete. Computers and Concrete, 15(5),795-805.
 5. Keleştemur, O., Arıcı, E., Yıldız, S., Gökçer, B., (2014). Performance evaluation of cement mortars containing marble dustand glass fiber exposed to high temperature by using Taguchi method. Construction and Building Materials, (60),17-24.
 6. Keleştemur, O., Yıldız, S., Gökçer, B., Arıcı, E., (2014). Statistical analysis for freeze thaw resistance of cement mortarscontaining marble dust and glass fiber. Materials and Design, (60),548-555.
 7. Emiroğlu, M., , B.A., , Y.S., (2012). Anfis and Statistical Based approach to Prediction the Peak Pressure Load of Concrete Pipes Including Glass Fiber. Expert Systems With Applications, (),2877-2883.
 8. Emiroğlu, M., , Y.S., , Ö.E., (2009). Lastik Agregalı Betonlarda Elastisite Modülünün Deneysel Ve Teorik Olarak İnçelenmesi. Gazi Mühendislik-Mimarlık Dergisi, (),469-476.
 9. Yıldız, S., , U.Z., (2008). Beton borularda Cam Lif Katkısının Tepe Yük Dayanımına Etkisinin Araştırılmasıı. Gazi Mühendislik-Mimarlık Dergisi, (),267-271.
 10. Yıldız, .S., , Y..M., , K.O., (2005). Silis Dumanı Katkılı Yapı Alçılarında Eğilmede Çekme Dayanımının Araştırılması. Gazi Mühendislik-Mimarlık Dergisi, (),395-399.
 11. Emiroğlu, M., , Y.S., , K.H., (2008). An investigation on itz microstructure of the concrete containing waste vehicle tire. Computers and Concrete, (),503-508.
 12. Kelestemur, O., , K.M., , Y.S., (2009). Improvement of Mechanical Properties of Reinforced Concrete Structures. Journal of Iron and Steel Research, International, (),55-63.
 13. Kelestemur, O., , A.M., , Y.S., (2009). Corrosion Behavior of a Tempered Dual Phase Steel Embedded in Concrete. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, (),43-50.
 14. Yıldız, T., Yıldız, S., Keleştemur, O., Bölükbaş, Y., Demirel, B., (2011). Estımatıon Of Splıttıng Tensıle Strength Of Concretes Wıth Waste Marble Dust And Glass Fıbre By Artıfıcıal Neural Network. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4),1498-1508.
 15. Yıldız, t., Yıldız, S., Keleştemur, O., (2011). Cam Lif Katkılı Betonda Filler Malzemesi Olarak Atık Mermer TozununKullanılabilirliğinin Araştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4),1315-1326.
 16. Yıldız, t., Yıldız, S., Keleştemur, O., Bölükbaş, Y., (2011). ATIK MERMER TOZU VE CAM LiF KATKILI BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARININYAPAY SiNiR AĞLARI iLE TAHMiNi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4),1292-1302.
 17. Yıldız, S., , I.N., , K.O., (2008). Türkiyenin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazalt Taşlarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. e-journal of New World sciences Academy, (),671-681.
 18. Yıldız, S., , K.G., , K.O., (2009). Effect of Change at the Ambient Temperature on Mechanical Properties of Concrete. e-Journal of New World Sciences Academy, (),364-374.
 19. Keleştemur, O., , Y.S., (2009). Dual Faz Isıl İşlemi Uygulanmış Betonarme Çeliğinin Çekme Eğrisine Temperleme Isıl İşleminin Etkisi. e-journal of New World sciences Academy, (),12-22.
 20. Keleştemur, O., , A.M., , Y.S., (2009). Effect of Oxide Compositions in the Portland Cement on Corrosion Behavior of Reinforcing Steel Embedded in Concrete. International Journal of Natural and Engineering Sciences, (),39-43.
 21. Yıldız, S., , K.G., , K.O., (2009). Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Betonun Mekanik Dayanımına Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, (),-.
Ulusal
 1. Yıldız, S., Alişer, B., Keleştemur, O., (2017). Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(2),23-31.
 2. Gülan, L., Yıldız, S., Keleştemur, O., (2016). Effect of Carbonation on Mechanical and Physical Properties of Concrete With Waste Marble Dust and Glass Fiber. Müh. Bil. Dergisi Fırat Üniversitesi, 28(2),189-200.
 3. Alişer, B., Yıldız, S., Keleştemur, O., (2016). Effect of Marble Dust Addition on the Sulphate Resistance of Glass Fiber Reinforced Cement Mortars. Müh. Bil. Dergisi, Fırat Üniversitesi, 28(2),175-183.
 4. Keleştemur, O., , Y.S., (2006). Effect of Various NaCI Concentration on Corrosion of Steel in Concrete Produced by Addition of Styrofoam. G.U. Journal of Science, (),163-172.
 5. Yıldız, S., , B.Y., , K.O., (2010). Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi. Politeknik Dergisi, (Journal of Polytechnic), (),-.
 6. Yıldız, S., , D.İ.H., , K.O., (2006). Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),375-383.
 7. Yıldız, S., , K.H., (2000). Cam Lif Katkısının Beton Dayanımına Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),373-381.
 8. Yıldız, S., , K.A., , K.H., (2004). Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),357-366.
 9. Yıldız, S., , K.O., (2004). Farklı Bölgelerde Üretilen PKÇ B 32 5 Çimentosunun Betonarme Yapılardaki Donatı Korozyon Potansiyeline Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),757-765.
 10. Yıldız, S., , K.O., (2005). İnce Daneli Malzeme Kalınlığının Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi. G.Ü. Politeknik Dergisi, (Journal of Polytechnic), (),95-100.
 11. Yıldız, S., , K.O., (2005). Silis Dumanı İlavesinin Styropor Katkılı Betonlardaki Donatı Korozyonuna Etkisi. Korozyon Dergisi, (),33-38.
 12. Yıldız, S., , K.O., (2005). Styropor Katkısının Betonarme Demirlerin Korozyonu Üzerine Etkisi. Politeknik Dergisi, (),311-315.
 13. Yıldız, S., , K.O., (2005). Normal ve Silis Dumanı Katılarak Üretilen Betonlarda Donatı Korozyonuna Sodyum Klorür Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),277-286.
 14. Yıldız, S., , Y.M., , K.O., (2006). Silis Dumanı Katkılı Yapı Alçılarında Basınç Dayanımının Araştırılması. Uludağ Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (),-.
 15. Yıldız, S., , B.A., , U.Z., (2006). Rize İlindeki Farklı İki Dereye Ait Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (Journal of Science and Engineering), (),73-78.
 16. Yıldız, S., , B.İ., , U.Z., (2007). Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),85-91.
 17. Yıldız, S., , K.A., , K.O., (2007). Styropor Katılarak Elde Edilen Betonun Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),155-165.
 18. Keleştemur, O., , Y.S., (2008). Ara Kritik Su Verme Çift Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi. G.Ü. Politeknik Dergisi, (Journal of Polytechnic), (),187-192.
 19. Yıldız, S., , I.N., , K.O., (2008). Diyarbakır Karacadağ Bazalt Taşlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesii. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Journal of Science and Engineering), (),617-626.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, S., Gülan, L., Keleştemur, O., (2016). Effect of using waste marble dust and glass fiber on carbonation depth of concrete. International Engineering, Science and Education Conferance, (),-.
 2. Koçyiğit, Ş., Yıldız, S., (2016). Pumice Aggregates Waste Marble Dust and Tragacanth Doped Composite Material Strength Properties. INESEC 2016, (),-.
 3. Koçyiğit, Ş., Yıldız, S., (2016). Pumice Aggregates Waste Marble Powder Doped and Tragacanth Experimental and Theoretical None of Cement Based Composite Materials as Thermal Conductivity. INESEC 2016, (),-.
 4. Koçyiğit, Ş., Yıldız, S., (2016). Pumice Aggregates Waste Marble Powder Doped Tragacanth and Cement Based Composite Materisls Thermal Conductivity High Temperature and Freezing Correct Behavior. INESEC 2016, (),-.
 5. Gökçer, B., Yıldız, S., Keleştemur, O., (2015). EFFECT OF WASTE MARBLE DUST ON ABRASION RESISTANCE OF GLASS FIBERREINFORCED CEMENT MORTARS. 2 nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, (),-.
 6. Alişer, B., Yıldız, S., Arıcı, E., Keleştemur, O., (2015). ANALYSIS OF SULFATE RESISTANCE OF CEMENT MORTARS CONTAINING GLASSFIBER AND MARBLE DUST BY USING TAGUCHI METHOD. 2 nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, (),-.
 7. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, M.H., (). Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi. 10. ULUSLARARASI KIRILMA KONFERANSI, (),-.
 8. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, O., Keleştemur, M.H., (). Bond performance of rubber particles in the self compacting concrete. Bond in Concrete 2012, (),779-785.
 9. Yıldız, T., Yıldız, S., Keleştemur, O., Bölükbaş, Y., Demirel, B., (). YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF KATKILI BETONLARIN YARMADA ÇEKME DAYANIMLARININ TAHMİNİ. İNTERNATİONAL PARTİCİPATED CONSTRUCTİON CONGRESS, (),-.
 10. Yıldız, T., Yıldız, S., Keleştemur, O., (). CAM LİF KATKILI BETONDA FİLLER MALZEMESİ OLARAK ATIK MERMER TOZUNUN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. İNTERNATİONAL PARTİCİPATED CONSTRUCTİON CONGRESS, (),-.
 11. Yıldız, T., Yıldız, S., Keleştemur, O., Bölükbaş, Y., (). ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF KATKILI BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ. İNTERNATİONAL PARTİCİPATED CONSTRUCTİON CONGRESS, (),-.
 12. Emiroğlu, M., Aydın, M., Yıldız, S., (). Lastik Agregali Betonların Yük Altındaki Gerilme Davranışlarının İncelenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),243-246.
 13. Yıldız, S., Bölükbaş, Y., Keleştemur, O., (). Cam Elyaf Katkılı Betonların Basınç Dayanım larının larının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),279-282.
 14. Yıldız, S., Bölükbaş, Y., Keleştemur, O., (). Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),50-54.
 15. Emiroğlu, M., Yıldız, S., (). ATIK LASTİKLERİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. İNTERNATİONAL SUSTAİNABLE BUİLDİNGS SYMPOSİUM, (),837-839.
 16. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, M.H., (). KATI ATIKLARLA ELDE EDİLMİŞ BETONLARDA DAYANIM AZALMA FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ. 5. uluslar arası teknolojiler sempezyomu, (),-.
 17. Bölükbaş, Y., Yıldız, S., (). Cam Elyaf Katkısının Betonon Mekanik Dayanımı Üzerindeki Etkisi. INTERNATİONAL SUSTAİNABLE BUİLDİNGS SYMPOSİUM, (),-.
 18. Emiroğlu, M., Yıldız, S., Keleştemur, M.H., (). AN INVESTIGATION ON ITZ MICROSTRUCTURE OF THE CONCRETE CONTAINING WASTE VEHICLE TIRE. 8.ULUSLARARASI KIRILMA KONFERANSI, (),453-459.
 19. Işık, N., Yıldız, S., (). DiYARBAKIR KARACADAG BAZALTININ YAYILIM BOLGELERiNE GOREDON TESiRLERiNE KARŞI DAYANIMI. GAP V. MÜHENDİSLİK KONGRESİ BİLDİRİSİ, (),983-990.
 20. Keleştemur, O., Aksoy, M., Yıldız, S., (). Farklı Bölgelerde Üretilen PKÇ B 32 5 R Çimentosunun BetonarmeYapılardaki Donatı Korozyon Potansiyeline Etkisi. IX. ULUSLARARASI KOROZYON SEMPOZYOMU, (),757-765.
 21. Gökçer, b., Yıldız, S., Keleştemur, O., (). BEHAVİORS OF MORTAR SAMPLES WİTH WASTE MARBLEPOWDER AND GLASS FİBER UNDER FREEZE THAW EFFECT. SDU International Technologic Science, (),-.
 22. Gökçer, B., Yıldız, S., Keleştemur, O., (). BEHAVIORS OF MORTAR SAMPLES WITH WASTE MARBLEPOWDER AND GLASS FIBER UNDER ELEVATED TEMPERATURE. SDU International Technologic Science, (),-.
Ulusal
 1. Işık, N., Yıldız, S., (). Diyarbakır Karacadağ Bölgesi Bazaltlarının Yayılım Alanlarına Göre Basınç ve Çekme Dayanımlarının Araştırılması ve Kullanın Alanlarının İrdelenmesi. 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, (),157-169.
 2. Yıldız, S., Yazıcıoğlu, S., Katrancı, A., (). Şanlıurfa Yöresindeki Beton Agregası Kaynaklarının İncelenmesi ve Beton Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılması. 3. GAP Mühendislik Kongresi, (),534-541.
 3. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (). Beton Borularda Cam Lif Oranının ve Boru Çapının Boru Alın ve İçyüzünün Düzgünlüğüne Etkisi. 3. GAP Mühendislik Kongresi, (),526-533.
 4. Yıldız, S., Yazıcıoğlu, S., (). Beton Borularda Değişik Lif Oranlarının Sızdırmazlığa ve Su Emmeye Etkisi. 3. GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, (),517-525.
 5. Yıldız, S., Keleştemur, M.H., (). Beton ve Cam Lifli Kompozit Malzemesinde Değişik Lif Oranlarının Mukavemete Etkisi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bilim Günleri,, (),58-65.
 6. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (). Cam Lif Katkılı Betonların Donma Çözülme Tesirleri Altında Davranışları ile İlgili Bir Çalışma. 2. GAP Mühendislik Kongresi, (),-.
 7. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (). Cam Lifinin Betonun Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Araştırma. 2. GAP Mühendislik Kongresi, (),-.
 8. Yıldız, S., Yazıcıoğlu, S., (1995). ŞEVLERİN STABİLİTE ANALİZLERİNDE İSVEÇ DİLİM METODU İLE Ø DAİRESİ METODUNUN KULLANILMASI. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, (),212-221.

Projeler

 1. Alkali Aktive Edilmiş Harç Üretiminde Ferrokrom Cürufu ve Atık Mermer Tozunun Değerlendirilmesi, 05.11.2018-23.08.2019
 2. FÜBAP Alt Yapı Projesi, 31.01.2014-26.02.2015
 3. FÜBAP Yüksek Lisans Projesi, -
 4. FÜBAP Yüksek Lisans Projesi, -
 5. FÜBAP Yüksek Lisans Projesi, -
 6. FÜBAP Yüksek Lisans Projesi, -
 7. FÜBAP Doktora Projesi, -
 8. FÜBAP Yüksek Lisans Projesi, -
 1. Uluslararası, Dergi, Computers and Concrete, 1
 2. Ulusal, Dergi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-135, 9
 4. Ulusal, Dergi, DAUM,B.30.2.FIR. 0.EB. 00.00 / 221-142, 9
 5. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB. 00.00 / 221-018, 9
 6. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-141, 9
 7. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-020, 9
 8. Ulusal, Dergi, Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 9. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-129., 9
 10. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-136, 9
 11. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-270, 9
 12. Ulusal, Dergi, DAUM, B.30.2.FIR.0.EB.00.00/221-215, 9
 13. Ulusal, Dergi, Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 14. Ulusal, Dergi, Dumlupınar Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Neural Computing and Applications(NCA), 1
 16. Uluslararası, Dergi, Scientific Research and Essays, 1
 17. Uluslararası, Dergi, International Journal of Science and Technology Sharif University of Technology, 1
 18. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Scientific Research and Essays, 1