T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 5520
Eposta :
,
Fax :
0-424-24155
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 5520
Eposta ,
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Mobilya Fabrikası Atık tozunun Pirolizi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Doktora Tezi;

  Atık Çay Posasından Biyobozunur Ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
 • 1 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Arş. Gör. » Şubat 2009 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Web Sorumlusu » Haziran 2009 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Özer, A., (). A Thermodynamic And Kinetic Evaluation of the Adsorption of Pb(II) Ions Using Peanut (Arachis Hypogaea) Shell-Based Bio-Char From Aqueous Media. Polish Journal of Environmental Studies, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Adsorption of CI Basic Blue 3 Dye Molecules from Aqueous Media by Sulfuric Acid-Activated Montmorillonite Mineral. Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, (1),1-6.
 2. Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Şlempe karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden suyla perkolasyon yoluyla potasyumun çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(22),27-35.
 3. Taşar, Ş., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun İzotermal Olmayan Şartlarda Gerçekleştirilen Pirolizinin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2),139-148.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Özer, A., (2017). A study on the production on pH indicator gel pen holder. ISTEC 2017, (),-.
 2. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Thermal Decomposition Kinetic of Sugar Beet Pulp at Isothermal Conditions. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 3. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). A Study on the Co-Pyrolysis of Sunflower Seed and Sugar Beet Pulp. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 4. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (). Removal of Pb(II) ions from Aqueous Solution Using Carbonized Peanut Shells. ICOEST-2014, (),-.
 5. Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (). Farklı odun türlerinin izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetiğinin incelenmesi. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), (),-.
 6. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Orhan, R., (). Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogels Synthesis and Characterization. ITWCCST 2016, (),-.
 7. Taşar, Ş., Özer, A., (). Fractionation of Tea Pulp by Alkaline Extraction and Synthesis and Characterization ofHemicellulose Based Halochromic Gel. ITWCCST 2016, (),-.
 8. Taşar, Ş., Orhan, R., (2015). A study on N Isopropylacrylamide Based Gel Synthesis Investigation of Characterization of Swelling Shrinkage and Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, (),-.
 9. Taşar, Ş., Özer, A., (2015). Basic Dye Removal from Aqueous Media by Acid Activated Montmorillonite Mineral. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, (),-.
 10. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, D., Özer, A., (2015). Removal of Astrazon Golden Yellow 7GL from Colored Wastewater Using Activated Clay. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 11. Çakmak, M., Taşar, Ş., Selen, V., Özer, A., Özer, D., (2015). Adsorption of Methylene Blue Dye on Multi walled Carbon Nanotubes MWCNTs A Response Surface Methodology RSM approach. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Yerfıstığı Kabuğunun İzotermal Şartlarda Pirolizi ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. UKMK-11, (),-.
 2. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, A., Özer, D., (2015). Modifiye Edilmiş Soya Küspesi İle Basıc Blue 3 Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Giderimi. 27. ulusal kimya kongresi, (),-.
 3. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Evsel Atık Nitelikli Çay Posasından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu. 27.ulusal kimya kongresi, (),-.
 4. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Çevresel pH Değişimi İle Renk Değiştirebilen Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Sentezi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 5. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). N-İzopropil Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Şişme Davranışlarının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 6. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). NIPAAm-AA Esaslı Kopolimerik Hidrojellerin Sentezi Ve Şişme Davranışının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 7. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). Akrilamid Esaslı Hidrojel Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanımı. UKMK-11, (),-.
 8. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Modifiye Edilmiş Yer Fıstığı Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Biyosorpsiyonu. UKMK-11, (),-.
 9. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürün Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrelerinin Etkisi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Taşar, Ş., (). Çayırhan Linyiti ve Ceviz Odununun Birlikte Yakılması. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 13. Taşar, Ş., (). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 14. Taşar, Ş., (). Meyve Çekirdeklerinin Yanma Davranışının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 15. Taşar, Ş., (). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 16. Taşar, Ş., (). Arıtma Çamuru ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 17. Taşar, Ş., (). Yüksek yoğunluklu Polietilen ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 18. Taşar, Ş., (). Kangal ve Farklı Atık Biyokütle Kaynaklarının Sabit Yatakta Birlikte Yakılması. 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (),-.
 19. Taşar, Ş., (). Fındık Kabuğunun Pelet Halinde Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 20. Taşar, Ş., (). Odun Peletlerinin Sabit Yatakta Yavaş Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 21. Taşar, Ş., (). Çam ve Kavak Ağacı Odunlarının Sabit Yatakta Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 22. Taşar, Ş., (). Orman Atık Ürünü Esaslı Biyokütlenin Piroliz Ürün Verimine Kimyasal Bileşiminin Etkisi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Halokromik Jel Uçlu Kalem, 05.02.2018-
 2. Çay Posasından, Biyobozunur ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi, 25.03.2016-05.07.2018
 3. Hidrojel Sentezi ve Boyar Madde Gideriminde Kullanımı, 25.07.2012-12.09.2015
 4. Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi, 01.09.2010-01.09.2011

Üyelikler

 1. Kimya Mühendisleri Odası