T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 5520
Eposta :
,
Fax :
0-424-24155
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri) 2. Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri) 3. Polimerler ve Polimerik Jeller 4. Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler) 5. Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu 6. Katı atıkların değerlendirilmesi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 5520
Eposta ,
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri) 2. Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri) 3. Polimerler ve Polimerik Jeller 4. Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler) 5. Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu 6. Katı atıkların değerlendirilmesi
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Mobilya Fabrikası Atık tozunun Pirolizi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Doktora Tezi;

  Atık Çay Posasından Biyobozunur Ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
 • 1 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Arş. Gör. » Şubat 2009 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Web Sorumlusu » Haziran 2009 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Özer, A., (). A Thermodynamic And Kinetic Evaluation of the Adsorption of Pb(II) Ions Using Peanut (Arachis Hypogaea) Shell-Based Bio-Char From Aqueous Media. Polish Journal of Environmental Studies, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Adsorption of CI Basic Blue 3 Dye Molecules from Aqueous Media by Sulfuric Acid-Activated Montmorillonite Mineral. Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, (1),1-6.
 2. Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Şlempe karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden suyla perkolasyon yoluyla potasyumun çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(22),27-35.
 3. Taşar, Ş., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun İzotermal Olmayan Şartlarda Gerçekleştirilen Pirolizinin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2),139-148.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Özer, A., (2017). A study on the production on pH indicator gel pen holder. ISTEC 2017, (),-.
 2. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Thermal Decomposition Kinetic of Sugar Beet Pulp at Isothermal Conditions. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 3. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). A Study on the Co-Pyrolysis of Sunflower Seed and Sugar Beet Pulp. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 4. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (). Removal of Pb(II) ions from Aqueous Solution Using Carbonized Peanut Shells. ICOEST-2014, (),-.
 5. Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (). Farklı odun türlerinin izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetiğinin incelenmesi. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), (),-.
 6. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Orhan, R., (). Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogels Synthesis and Characterization. ITWCCST 2016, (),-.
 7. Taşar, Ş., Özer, A., (). Fractionation of Tea Pulp by Alkaline Extraction and Synthesis and Characterization ofHemicellulose Based Halochromic Gel. ITWCCST 2016, (),-.
 8. Taşar, Ş., Orhan, R., (2015). A study on N Isopropylacrylamide Based Gel Synthesis Investigation of Characterization of Swelling Shrinkage and Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, (),-.
 9. Taşar, Ş., Özer, A., (2015). Basic Dye Removal from Aqueous Media by Acid Activated Montmorillonite Mineral. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, (),-.
 10. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, D., Özer, A., (2015). Removal of Astrazon Golden Yellow 7GL from Colored Wastewater Using Activated Clay. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 11. Çakmak, M., Taşar, Ş., Selen, V., Özer, A., Özer, D., (2015). Adsorption of Methylene Blue Dye on Multi walled Carbon Nanotubes MWCNTs A Response Surface Methodology RSM approach. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Yerfıstığı Kabuğunun İzotermal Şartlarda Pirolizi ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. UKMK-11, (),-.
 2. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, A., Özer, D., (2015). Modifiye Edilmiş Soya Küspesi İle Basıc Blue 3 Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Giderimi. 27. ulusal kimya kongresi, (),-.
 3. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Evsel Atık Nitelikli Çay Posasından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu. 27.ulusal kimya kongresi, (),-.
 4. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Çevresel pH Değişimi İle Renk Değiştirebilen Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Sentezi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 5. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). N-İzopropil Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Şişme Davranışlarının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 6. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). NIPAAm-AA Esaslı Kopolimerik Hidrojellerin Sentezi Ve Şişme Davranışının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 7. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). Akrilamid Esaslı Hidrojel Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanımı. UKMK-11, (),-.
 8. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Modifiye Edilmiş Yer Fıstığı Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Biyosorpsiyonu. UKMK-11, (),-.
 9. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürün Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrelerinin Etkisi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Taşar, Ş., (). Çayırhan Linyiti ve Ceviz Odununun Birlikte Yakılması. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 13. Taşar, Ş., (). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 14. Taşar, Ş., (). Meyve Çekirdeklerinin Yanma Davranışının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 15. Taşar, Ş., (). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 16. Taşar, Ş., (). Arıtma Çamuru ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 17. Taşar, Ş., (). Yüksek yoğunluklu Polietilen ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 18. Taşar, Ş., (). Kangal ve Farklı Atık Biyokütle Kaynaklarının Sabit Yatakta Birlikte Yakılması. 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (),-.
 19. Taşar, Ş., (). Fındık Kabuğunun Pelet Halinde Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 20. Taşar, Ş., (). Odun Peletlerinin Sabit Yatakta Yavaş Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 21. Taşar, Ş., (). Çam ve Kavak Ağacı Odunlarının Sabit Yatakta Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 22. Taşar, Ş., (). Orman Atık Ürünü Esaslı Biyokütlenin Piroliz Ürün Verimine Kimyasal Bileşiminin Etkisi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Halokromik Jel Uçlu Kalem, 05.02.2018-
 2. Çay Posasından, Biyobozunur ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi, 25.03.2016-05.07.2018
 3. Hidrojel Sentezi ve Boyar Madde Gideriminde Kullanımı, 25.07.2012-12.09.2015
 4. Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi, 01.09.2010-01.09.2011

Üyelikler

 1. Kimya Mühendisleri Odası