T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 8460
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 8460
Eposta ,
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Mobilya Fabrikası Atık tozunun Pirolizi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Doktora Tezi;

  Atık Çay Posasından Biyobozunur Ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi Ve Karakterizasyonu

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM PROJESİ, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat TTO, 2018

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. TÜBİTAK 1002 ARDEB PROJESİ , Şeyda TAŞAR, Fatih KAYA, Elazığ, Fırat Üni., 2019

III. Alanında Ulusal Bilimsel Nitelikli Ödül (Kongre, Sempozyum ve Bildiri Ödülleri Hariç)

 • 1. ISIF 2020 ULUSLARARASI BULUŞ FUARI (ALTIN MADALYA ÖDÜLÜ), Şeyda TAŞAR, Ahmet ÖZER, İstanbul, Teknofest, 2020
 • 2. 2007-2008 ÖĞRETİM YILI FIRAT ÜNİ. FAKÜLTE 2.'si ve KİMYA MÜH. BÖLÜM 1.'si, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2008
 • 3. TÜBİTAK BİDEB-2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2015
 • 4. Yüksek Onur Öğrencisi (Başbakanlık Bursu), Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2005
 • 1 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Web Sorumlusu » Haziran 2009 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Öğrenci Komisyonu

  Üye » 2020-09-30 tarihinden itibaren.
 • 3 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

  Üye » 2020-12-15 tarihinden itibaren.
 • 4 Fırat Üniversitesi, Kalite Birimi, Kalite Komisyonu Üyesi

  Üye » 2020-10-14 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Proses Kontrol
» Lisans » 3 Kredi
Mesleki Uygulama 1
» Lisans » 2 Kredi
Mesleki Uygulama 2
» Lisans » 2 Kredi
Uzmanlık Alanı Dersi
» Yüksek Lisans » 6 Kredi
Kimya Müh. Laboratuarı 2
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

Ömer İPEK
» Yüksek Lisans » 2020-Devam Ediyor
Ahmed EL ŞİBLİ
» Yüksek Lisans » 2020-Devam Ediyor

Kitaplar

 1. Taşar, Ş., Taşar, B., , MULTİDİSİPLİNER MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI, IKSAD Publishing House, 2020, 132, 978-625-7897-56-3.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Ceylan, Z., Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2020). Farklı Biyokütle Atıklarının Alkali Ön İşlem Etkinliklerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(4),2296-2312.
 2. Taşar, Ş., (). Biyokütle Kaynaklarının Proximate Bileşimleri ile Üst Isı Değerleri Arasında Yeni Bir Model Denklem Geliştirilmesi ve Model Denklemin Başarısının Araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (),-.
 3. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Adsorption of CI Basic Blue 3 Dye Molecules from Aqueous Media by Sulfuric Acid-Activated Montmorillonite Mineral. Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, (1),1-6.
 4. Taşar, Ş., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun İzotermal Olmayan Şartlarda Gerçekleştirilen Pirolizinin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2),139-148.
 5. Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Şlempe karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden suyla perkolasyon yoluyla potasyumun çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(22),27-35.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). The Prediction of Chemical Compositıon of Biomass Based on Proximate Analysis Developing A Model Equation. 3Rd International New York Conference OnEvolving Trends in InterdisciplinaryResearch Practices, (),-.
 2. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). Developing a New Model Equation Between Chemical Analysis Data and Calorific Value of Biomass Samples. 3. Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies, (),-.
 3. Taşar, Ş., Demirtaş, H., Kaya, F., Özer, A., (2020). The Effect of Deacetiatin Degree and Molecular Weight on the Physicochemical Properties of Chitosan. AL FARABI International Conference on Applied Sciences, (),-.
 4. Taşar, Ş., (2020). Medicinal Plants, Secondary Metebolites And Antimicrobial Action Mechanisms. ISTEC 2020, (),-.
 5. Taşar, Ş., (2020). Structure of Lignocellulosic Biomass Resources, Their Basic Components and Pretreatment Processes for The Isolation of the Basic Components. EUROASIACongress on ScientificResearches and Recent Trends-VII, (),-.
 6. Taşar, Ş., (2020). Turkey’s Waste Bıomass Reserves and Evaluatıon of Biomass Wastes for Energy Generation. EUROASIA Congress on ScientificResearches and Recent Trends-VII, (),-.
 7. Taşar, Ş., (2020). Antimicrobial Agents Used in Polymer Production and Theır Mechanism of Action. ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESSON CONTEMPORARY STUDIES-IV, (),-.
 8. Çakmak, M., Taşar, Ş., Selen, V., Özer, A., Özer, D., (2015). Adsorption of Methylene Blue Dye on Multi walled Carbon Nanotubes MWCNTs A Response Surface Methodology RSM approach. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 9. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (). Removal of Pb(II) ions from Aqueous Solution Using Carbonized Peanut Shells. ICOEST-2014, (),-.
 10. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, D., Özer, A., (2015). Removal of Astrazon Golden Yellow 7GL from Colored Wastewater Using Activated Clay. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 11. Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (). Farklı odun türlerinin izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetiğinin incelenmesi. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), (),-.
 12. Taşar, Ş., Özer, A., (2015). Basic Dye Removal from Aqueous Media by Acid Activated Montmorillonite Mineral. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, (),-.
 13. Taşar, Ş., Orhan, R., (2015). A study on N Isopropylacrylamide Based Gel Synthesis Investigation of Characterization of Swelling Shrinkage and Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, (),-.
 14. Taşar, Ş., Özer, A., (). Fractionation of Tea Pulp by Alkaline Extraction and Synthesis and Characterization ofHemicellulose Based Halochromic Gel. ITWCCST 2016, (),-.
 15. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Orhan, R., (). Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogels Synthesis and Characterization. ITWCCST 2016, (),-.
 16. Taşar, Ş., Özer, A., (2017). A study on the production on pH indicator gel pen holder. ISTEC 2017, (),-.
 17. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). A Study on the Biodegradation Kinetics of Hemicellulose-Based Polymeric Gel Films. ICOCEM 2019, (),-.
 18. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). Comparative study of hemicellulose isolation with hot water, alkaline and delignification methods from waste tea pulp. ICOCEM 2019, (),-.
 19. Taşar, Ş., Ceylan, Z., Kaya, F., Özer, A., (2019). The Effect of Alkanıne Pretreatment Parameters on Isolatıon Yıeld of Hemıcellulose, Cellulose and Lıgnın from Lıgnocellulosıc Wastes. IConTES 2019, (),-.
 20. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). A Study on the Swelling Kinetics of Hemicellulose co-Acrylamide Based Hydrogel. ICERAT 2019, (),-.
 21. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Thermal Decomposition Kinetic of Sugar Beet Pulp at Isothermal Conditions. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 22. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). A Study on the Co-Pyrolysis of Sunflower Seed and Sugar Beet Pulp. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
Ulusal
 1. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, D., Özer, A., (2015). Modifiye Edilmiş Soya Küspesi İle Basıc Blue 3 Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Giderimi. 27. ulusal kimya kongresi, (),-.
 2. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Evsel Atık Nitelikli Çay Posasından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu. 27.ulusal kimya kongresi, (),-.
 3. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Çevresel pH Değişimi İle Renk Değiştirebilen Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Sentezi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 4. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Yerfıstığı Kabuğunun İzotermal Şartlarda Pirolizi ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. UKMK-11, (),-.
 5. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Modifiye Edilmiş Yer Fıstığı Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Biyosorpsiyonu. UKMK-11, (),-.
 6. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). N-İzopropil Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Şişme Davranışlarının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 7. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). NIPAAm-AA Esaslı Kopolimerik Hidrojellerin Sentezi Ve Şişme Davranışının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 8. Yüksel, Ş., Tunçel, N., Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). Akrilamid Esaslı Hidrojel Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanımı. UKMK-11, (),-.
 9. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürün Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrelerinin Etkisi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Demir, D., Kılıç, Ö., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Çayırhan Linyiti ve Ceviz Odununun Birlikte Yakılması. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 13. Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 14. Umar, A., Kaya, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Meyve Çekirdeklerinin Yanma Davranışının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 15. Okay, G., Kaya, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 16. Emül, M., Özaslan, İ., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Arıtma Çamuru ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 17. Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Yüksek yoğunluklu Polietilen ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 18. Fındıkça, N., Yılmaz, Ş., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Kangal Kömürü ve Farklı Atık Biyokütle Kaynaklarının Sabit Yatakta Birlikte Yakılması. 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (),-.
 19. Kop, F., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2010). Fındık Kabuğunun Pelet Halinde Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 20. Gök, E., Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (2010). Odun Peletlerinin Sabit Yatakta Yavaş Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 21. Okay, G., Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (2010). Çam ve Kavak Ağacı Odunlarının Sabit Yatakta Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 22. Taşar, Ş., Duranay, N., (2010). Orman Atık Ürünü Esaslı Biyokütlenin Piroliz Ürün Verimine Kimyasal Bileşiminin Etkisi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.

Patentler

 1. Ulusal - 2018/12927- Halokromik Jel Uçlu Kalem Ve Üretim Yöntemleri
 2. PCT/TR2019/050730 - Halochromic gel tip pen and production method

Projeler

 1. TÜBİTAK 1002 - Borik Asit Çözeltisi Ortamından Sülfat Gidermek İçin Kitosan-Bentonit Biyokompozitinin Adsorbent Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 01.03.2019-09.09.2020
 2. BİDEB-2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı, 14.08.2015-16.08.2018
 3. FÜBAP - Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öncelikli Alanlarda Araştırmaların Yürütülebilmesi için Alt Yapı Oluşturulması, 05.02.2016-19.12.2017
 4. TÜBİTAK 1512- Halokroik Jel Uçlu Kalem, 05.02.2018-21.06.2019
 5. FÜBAP - Çay Posasından, Biyobozunur ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi, 11.03.2016-25.07.2018
 6. FÜBAP - Hidrojel Sentezi ve Boyar Madde Gideriminde Kullanımı, 25.07.2012-12.09.2015
 7. FÜBAP - Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi, 08.02.2010-07.02.2012

Üyelikler

 1. Kimya Mühendisleri Odası