T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 8460
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 8460
Eposta ,
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Polimerler ve Polimerik Jeller- Uyarı Cevap Polimerleri (Akıllı Polimerler); Lignoselülozik atıklardan makromoleküllerin(hemiselüloz, selüloz, lignin) izolasyonu ve karakterizasyonu; Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri (Piroliz ve yakma süreçleri); Atık Su Arıtımı (Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon Süreçleri)
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Mobilya Fabrikası Atık tozunun Pirolizi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  F. Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (Kimyasal Teknolojiler)

  Doktora Tezi;

  Atık Çay Posasından Biyobozunur Ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi Ve Karakterizasyonu

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM PROJESİ, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat TTO, 2018

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. TÜBİTAK 1002 ARDEB PROJESİ , Şeyda TAŞAR, Fatih KAYA, Ahmet ÖZER, Elazığ, Fırat Üni., 2019

III. Alanında Ulusal Bilimsel Nitelikli Ödül (Kongre, Sempozyum ve Bildiri Ödülleri Hariç)

 • 1. ISIF 2020 ULUSLARARASI BULUŞ FUARI (ALTIN MADALYA ÖDÜLÜ), Şeyda TAŞAR, Ahmet ÖZER, İstanbul, Teknofest, 2020
 • 2. 2007-2008 ÖĞRETİM YILI FIRAT ÜNİ. FAKÜLTE 2.'si ve KİMYA MÜH. BÖLÜM 1.'si, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2008
 • 3. TÜBİTAK BİDEB-2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu, Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2015
 • 4. Yüksek Onur Öğrencisi (Başbakanlık Bursu), Şeyda TAŞAR, Elazığ, Fırat Üni., 2005
 • 1 Fırat Üni. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

  Web Sorumlusu » Haziran 2009 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Proses Kontrol
» Lisans » 3 Kredi
Mesleki Uygulama 1
» Lisans » 2 Kredi
Mesleki Uygulama 2
» Lisans » 2 Kredi
Uzmanlık Alanı Dersi
» Yüksek Lisans » 6 Kredi
Kimya Müh. Laboratuarı 2
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

Ömer İPEK
» Yüksek Lisans » 2020-Devam Ediyor
Ahmed EL ŞİBLİ
» Yüksek Lisans » 2020-Devam Ediyor

Kitaplar

 1. Taşar, Ş., Taşar, B., , MULTİDİSİPLİNER MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI, IKSAD Publishing House, 2020, 132, 978-625-7897-56-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Özer, A., (). Synthesis and characterization of hemicellulose based polymeric gel-film from tea leaf brewing waste. Chemical Industry Chemical Engineering Quarterly (Accepted), (),-.
Ulusal
 1. Ceylan, Z., Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (). Kayısı Çekirdeği ve Çay Atığında Makromoleküllerin İzolasyon Verimi Üzerine Alkali Ön İşlem Parametrelerinin Etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 2. Ceylan, Z., Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2020). Farklı Biyokütle Atıklarının Alkali Ön İşlem Etkinliklerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(4),2296-2312.
 3. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Adsorption of CI Basic Blue 3 Dye Molecules from Aqueous Media by Sulfuric Acid-Activated Montmorillonite Mineral. Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, (1),1-6.
 4. Taşar, Ş., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun İzotermal Olmayan Şartlarda Gerçekleştirilen Pirolizinin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2),139-148.
 5. Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Şlempe karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden suyla perkolasyon yoluyla potasyumun çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(22),27-35.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). Developing a New Model Equation Between Chemical Analysis Data and Calorific Value of Biomass Samples. 3. Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies, (),-.
 2. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). The Prediction of Chemical Compositıon of Biomass Based on Proximate Analysis Developing A Model Equation. 3Rd International New York Conference OnEvolving Trends in InterdisciplinaryResearch Practices, (),-.
 3. Taşar, Ş., (2020). Medicinal Plants, Secondary Metebolites And Antimicrobial Action Mechanisms. ISTEC 2020, (),-.
 4. Taşar, Ş., Demirtaş, H., Kaya, F., Özer, A., (2020). The Effect of Deacetiatin Degree and Molecular Weight on the Physicochemical Properties of Chitosan. AL FARABI International Conference on Applied Sciences, (),-.
 5. Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (). Farklı odun türlerinin izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetiğinin incelenmesi. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), (),-.
 6. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (). Removal of Pb(II) ions from Aqueous Solution Using Carbonized Peanut Shells. ICOEST-2014, (),-.
 7. Taşar, Ş., Özer, A., (2015). Basic Dye Removal from Aqueous Media by Acid Activated Montmorillonite Mineral. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, (),-.
 8. Taşar, Ş., Orhan, R., (2015). A study on N Isopropylacrylamide Based Gel Synthesis Investigation of Characterization of Swelling Shrinkage and Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, (),-.
 9. Taşar, Ş., Özer, A., (). Fractionation of Tea Pulp by Alkaline Extraction and Synthesis and Characterization ofHemicellulose Based Halochromic Gel. ITWCCST 2016, (),-.
 10. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Orhan, R., (). Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogels Synthesis and Characterization. ITWCCST 2016, (),-.
 11. Taşar, Ş., Özer, A., (2017). A study on the production on pH indicator gel pen holder. ISTEC 2017, (),-.
 12. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). A Study on the Biodegradation Kinetics of Hemicellulose-Based Polymeric Gel Films. ICOCEM 2019, (),-.
 13. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). Comparative study of hemicellulose isolation with hot water, alkaline and delignification methods from waste tea pulp. ICOCEM 2019, (),-.
 14. Taşar, Ş., Ceylan, Z., Kaya, F., Özer, A., (2019). The Effect of Alkanıne Pretreatment Parameters on Isolatıon Yıeld of Hemıcellulose, Cellulose and Lıgnın from Lıgnocellulosıc Wastes. IConTES 2019, (),-.
 15. Taşar, Ş., Özer, A., (2019). A Study on the Swelling Kinetics of Hemicellulose co-Acrylamide Based Hydrogel. ICERAT 2019, (),-.
 16. Çakmak, M., Taşar, Ş., Selen, V., Özer, A., Özer, D., (2015). Adsorption of Methylene Blue Dye on Multi walled Carbon Nanotubes MWCNTs A Response Surface Methodology RSM approach. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 17. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, D., Özer, A., (2015). Removal of Astrazon Golden Yellow 7GL from Colored Wastewater Using Activated Clay. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), (),-.
 18. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). Thermal Decomposition Kinetic of Sugar Beet Pulp at Isothermal Conditions. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
 19. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2017). A Study on the Co-Pyrolysis of Sunflower Seed and Sugar Beet Pulp. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Çevresel pH Değişimi İle Renk Değiştirebilen Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Sentezi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 2. Taşar, Ş., Çakmak, M., Selen, V., Özer, D., Özer, A., (2015). Evsel Atık Nitelikli Çay Posasından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu. 27.ulusal kimya kongresi, (),-.
 3. Selen, V., Taşar, Ş., Çakmak, M., Özer, A., Özer, D., (2015). Modifiye Edilmiş Soya Küspesi İle Basıc Blue 3 Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Giderimi. 27. ulusal kimya kongresi, (),-.
 4. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Yerfıstığı Kabuğunun İzotermal Şartlarda Pirolizi ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. UKMK-11, (),-.
 5. Taşar, Ş., Kaya, F., Özer, A., (2014). Modifiye Edilmiş Yer Fıstığı Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Biyosorpsiyonu. UKMK-11, (),-.
 6. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). N-İzopropil Akrilamid Esaslı Hidrojellerin Şişme Davranışlarının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 7. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). NIPAAm-AA Esaslı Kopolimerik Hidrojellerin Sentezi Ve Şişme Davranışının İncelenmesi. UKMK-11, (),-.
 8. Yüksel, Ş., Tunçel, N., Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). Akrilamid Esaslı Hidrojel Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanımı. UKMK-11, (),-.
 9. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürün Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Taşar, Ş., Duranay, N., (2012). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrelerinin Etkisi. UKMK-10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Demir, D., Kılıç, Ö., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Çayırhan Linyiti ve Ceviz Odununun Birlikte Yakılması. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 13. Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (Yeks), (),-.
 14. Umar, A., Kaya, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Meyve Çekirdeklerinin Yanma Davranışının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 15. Okay, G., Kaya, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 16. Emül, M., Özaslan, İ., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Arıtma Çamuru ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 17. Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Yüksek yoğunluklu Polietilen ve Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Birlikte Pirolizi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 18. Fındıkça, N., Yılmaz, Ş., Taşar, Ş., Duranay, N., (2011). Kangal Kömürü ve Farklı Atık Biyokütle Kaynaklarının Sabit Yatakta Birlikte Yakılması. 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, (),-.
 19. Kop, F., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2010). Fındık Kabuğunun Pelet Halinde Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 20. Gök, E., Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (2010). Odun Peletlerinin Sabit Yatakta Yavaş Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 21. Okay, G., Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (2010). Çam ve Kavak Ağacı Odunlarının Sabit Yatakta Ani Pirolizi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 22. Taşar, Ş., Duranay, N., (2010). Orman Atık Ürünü Esaslı Biyokütlenin Piroliz Ürün Verimine Kimyasal Bileşiminin Etkisi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.

Patentler

 1. Ulusal - 2018/12927- Halokromik Jel Uçlu Kalem Ve Üretim Yöntemleri
 2. PCT/TR2019/050730 - Halochromic gel tip pen and production method

Projeler

 1. BİDEB-2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı, 14.08.2015-16.08.2018
 2. FÜBAP - Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öncelikli Alanlarda Araştırmaların Yürütülebilmesi için Alt Yapı Oluşturulması, 05.02.2016-19.12.2017
 3. TUBİTAK 1002- Borik Asit Çözeltisi Ortamından Sülfat Gidermek için Kitosan-Bentonit Biyokompozitinin Adsorbent Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 01.03.2019-01.03.2020
 4. TÜBİTAK 1512- Halokroik Jel Uçlu Kalem, 05.02.2018-21.06.2019
 5. FÜBAP - Çay Posasından, Biyobozunur ve Antimikrobiyal Polimerik Jel-Film Üretimi, 11.03.2016-25.07.2018
 6. FÜBAP - Hidrojel Sentezi ve Boyar Madde Gideriminde Kullanımı, 25.07.2012-12.09.2015
 7. FÜBAP - Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Pirolizi, 08.02.2010-07.02.2012

Üyelikler

 1. Kimya Mühendisleri Odası