T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Şeyda YAVUZKIR

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
424-2333555 - 2126
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
PERİNATOLOJİ, İLERİ DÜZEY ULTRASON VE FETAL ANOMALİLER, YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER, JİNEKOLOJİ


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 424-2333555 - 2126
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı PERİNATOLOJİ, İLERİ DÜZEY ULTRASON VE FETAL ANOMALİLER, YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER, JİNEKOLOJİ
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kitaplar

 1. Yavuzkır, Ş., Kutluer, G., , Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Akademisyen Kitabevi, 2019, , 978-605-258-572-6.
 2. Atılgan, R., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., , Kadın Hastalıkları ve Doğum, Modern Tıp Kitabevi, 2020, 1970, 978-605-4477-28-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yavuzkır, Ş., Üstebay, S., Uğur, K., Baykuş, Y., Deniz, R., Şahin, İ., Aydın, S., (2020). Elabela, Nitric Oxide and Apelin in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Gynecology Reproductive Medicine, 4(3),65-70.
Ulusal
 1. Yavuzkır, Ş., Can, B., Akyol, A., (2016). Ortalama Trombosit Hacmi Preeklemsi ile İlişkili midir?. Fırat Tıp Dergisi, 21(1),40-43.
 2. Pala, Ş., Atılgan, R., Çelik, K.E., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., Yalçın, E., (2017). Conservative Management of Postpartum Uterine Atony with Intrauterine Balloon Tamponade. Fırat Tıp Dergisi, 22(4),187-191.
 3. Özbay, Y., Yavuzkır, Ş., (2015). Gebeliğin QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(1),27-29.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akyol, A., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Yavuzkır, Ş., (2017). Pre-eklampsi ile Komplike İkiz Gebelikte Ortaya Çıkan İdiopatik Fasiyal Paralizi. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology and 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 2. Özkan, Z.S., Deveci, Ş.D., Akpolat, N., Şimşek, M., Ilhan, N.F., Tuncer, S., Atılgan, R., Yavuzkır, Ş., Pala, Ş., (2015). What İs The İmpact Of Aberrant Endometrial Cellular İmmunity On Unexplained İnfertility?. 11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, (),-.
 3. Yavuzkır, Ş., Deniz, R., Baykuş, Y., (2019). Is Spexın Hormone A New Bıomarker Candıdate For Dıagnosıs Of Polycystıc Ovary Syndrome?. 3rd International Health Sciences Conference (IHSC 2019), (),23-23.
 4. Can, B., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Özkan, Z.S., Kıray, Ş., Ilhan, N., Tuncer, S., Yavuzkır, Ş., (2016). Investigation Of The Protective Effects Of Amifostine Against Damage Of Hysterosalpingography On Ovarian Tissue: A Rat Model. 11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, (),129-130.
 5. Yavuzkır, Ş., Başpınar, M., (2019). Effectıveness Of Dıgoxın Treatment In Fetal Supraventrıcular Tachycardıa. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (),469-469.
 6. Yavuzkır, Ş., (2019). Laparoscopic Sacrohysteropexy For Uterine Prolapse. 6. Annual Congress of MIDDLE EAST Society for Gynecological Endoscopy and conjunction with 8. Annual Congress of TURKISH Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), (),-.
 7. Yavuzkır, Ş., Aslan, M., (2019). Fetal Myocardıal Performance Index In Women Wıth Gestatıonal Dıabetes Mellıtus. 2019 INTERNATIONAL YOUNG ACADEMY OF CARDIOLOGY CONGRESS, (),116-116.
Ulusal
 1. Özkan, Z.S., Arat, Ö., Ekinci, M., Yavuzkır, Ş., Atılgan, R., Timurkan, H., (2015). Yükselmiş FSH/LH Oranının ICSI-ET Sıklus Sonuçlarına Etkisi Var Mıdır?. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (),-.
 2. Kahraman, G., Şimşek, M., Bağcı, H., Yavuzkır, Ş., Özkan, Z.S., Ilhan, N., Atılgan, R., (2015). Gestasyonel Dıabetes Mellıtusta Serum İrisin Düzeyinin Araştırılması. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (),-.
 3. Bağcı, H., Kuloğlu, T., Özkan, Z.S., Kahraman, G., Yavuzkır, Ş., Şimşek, M., Atılgan, R., (2015). Trikloretilen Maruziyetine Bağlı Rat Over Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler Ve Vitamin D’xxnin Bu Değişiklikler Üzerine Etkisi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (),959-959.
 4. Aslan, M., Yavuzkır, Ş., (2019). Aya Kadar Yaşamış Nadir Meckel Gruber Sendromlu Olgu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, (),38-38.
 5. Akyol, A., Yavuzkır, Ş., (2019). Gebeliğin Birinci Trimesterinde Yakalanmış Nadir Bir Olgu: Cantrell Pentalojisi. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, (),107-107.
 6. Yavuzkır, Ş., (2019). Alobar Holoprozensefali, Siklopi, Probosis İçeren Trizomi 13’xxlü İki Olgunun Prenatal 3d Tanısı. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, (),37-.