T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 3538
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
F.Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 3538
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres F.Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1978 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Doktora » 1985 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 1990

  Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Profesörlük » 1996

  Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

1957 yılında Tepe/ Elâzığ’da doğdu. 1974 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünden 1978 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan sınavı kazanarak Fırat Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde Asistan olarak göreve başladı.1985 yılında “Kuzova - Hasandağı ve Çevresinin (Elazığ Batısı) Fiziki Coğrafyası” konulu doktora tezini Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. F.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesinde 1987 yılında yardımcı doçent oldu.Fırat üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında profesör olarak atandı. Uzmanlık alanı fiziki coğrafyanın jeomorfoloji ve klimatoloji konularıdır. Bu alanlarda yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli sempozyumlara katıldı. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 6, ulusal dergilerde yayınlanmış 33 adet makalenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 47 adet bildiri ve 5 kitap bölümü olmak üzere toplam 90 ın üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. TÜBİTAK ve BAP projelerinde yer alarak 13 projeyi yürüttü. Danışmanı olduğu 14 yüksek lisans ve 10 doktora tezini tamamlattı. Eğitim Fakültesinde Genel Fiziki Coğrafya, Coğrafya Bölümünde Jeomorfoloji, Klimatoloji, Bitki Coğrafyası; Toprak Coğrafyası, Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri derslerini anlattı. Lisansüstü düzeyde Türkiye Jeomorfolojisi, Doğu Anadolu Jeomorfolojisi, Türkiye İklimi, Türkiye Bitki Coğrafyası gibi dersler verdi. 1987 yılında atandığı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı ve 1994 yılında başladığı Bölüm Başkanlığı görevlerini halen sürdürmektedir. 2014 yılında atandığı Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini iki dönemdir yürütmektedir. İngilizce bilen Prof. Dr. Saadettin TONBUL evli ve üç çocuk babasıdır.

 • 1 F.Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü

  Bölüm Başkanı » 1994-11-20 tarihinden itibaren.
 • 2 F.Ü., İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü

  Anabilim Dalı Başkanı » 1987-09-24 tarihinden itibaren.
 • 3 F.Ü., İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  Dekan » 2014-03-17 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Tonbul, S., , Coğrafya’xxya Adanmış Bir Ömür Prof.Dr. Hayati DOĞANAY, Pegem Akademi, 2015, 775, 978-975-442-643-4.
 2. Sunkar, M., Tonbul, S., , Profesör Doktor İlhan KAYAN’a Armağan, Ege Üniversitesi Basımevi, 2013, 998, 978-975-483-994-4.
 3. Tonbul, S., Karadoğan, S., , Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Vakfı 25. Yıl Armağan Kitabı, Tunç Ofset, 2001, 13, 975-97484-1-X.
 4. Tonbul, S., , Bingöl Dağının Jeomorfolojisi, Fırat Üniversitesi, 1995, 122, .
 5. Tonbul, S., Siler, M., , Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük’e Armağan, PEGEM AKADEMİ, 2017, 617, 978-605-318-885-8.
 6. Karadoğan, S., Tonbul, S., , ”Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar” (Prof. Prof. h. c. Dr. İbrahim Atalay’ın 45. Meslek Yılına Armağan), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2015, 518, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Geçen, R., Toprak, V., Tonbul, S., (2018). The Effect of Aspect On Glaciation: A case Study of Eastern Black Sea Mountains (Turkey). Ege Coğrafya Dergisi, 27(1),35-547.
 2. Sunkar, M., Tonbul, S., (2011). Effect of Changes in Geomorphological Units on Flood and Torrent Events due to Rapid Urbanization in Batman. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),1-29.
 3. Sunkar, M., Tonbul, S., (2011). Hydrographic analysis of Iluh River Batman in relation to flood and torrent events. ELSEVIER Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19(),537-546.
 4. Sunkar, M., Tonbul, S., (2011). Effect of Human Factors on Occurrence of Flood and Torrent Events in Batman. Southeastern Turkey, Electronic Journal of Social Sciences, 10(),267-292.
 5. Sunkar, M., Tonbul, S., (2011). Effect of meteorological events on flood occurrence in Batman. Journal of Environmental Hydrology, 19(7),-.
 6. Sunkar, M., , T.S., (2010). Risk Analyses Of Flood And Torrent Events For The Basin Of Iluh Creek Batman. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),255-273.
 7. Karadoğan, S., , T.S., (2007). Effect of Adıyaman Basın s Quaternary Natural Environment On Settlement Dıstrıbutıon And Other Human Actıvıtıes. e-Journal of New World Sciences Academy, 2(4),452-464.
Ulusal
 1. Esen, F., Tonbul, S., (2015). Elbistan Havzası’nın iklim özellikleri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),15-38.
 2. Karadoğan, S., Tonbul, S., (2013). Adıyaman Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,The Journal of Academic Social Science, 1(1),182-217.
 3. Sunkar, M., Tonbul, S., (2013). Batman Şehrinde Güneydoğu Anadolu Yaşanan Paleotaşkınlar ve Analizleri. Profesör Doktor İlhan KAYAN’a Armağan, (),-.
 4. Sunkar, M., Tonbul, S., (2012). İluh Deresi Batman Havzası nın Jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Dergisi, 24(),38-60.
 5. Tonbul, S., Sunkar, M., (2011). Batman da Yaşanan Sel ve Taşkın Olaylarının 31 Ekim 1 Kasım 2006 Sebep ve Sonuçları. Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, (),237-258.
 6. Sunkar, M., Tonbul, S., (2010). Batman Şehrinin Kuruluş ve Gelişmesi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 21(),18-37.
 7. Sunkar, M., Tonbul, S., (2009). Baskil Havzası nda Elazığ Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19(),83-106.
 8. Sunkar, M., Özdemir, M.A., Tonbul, S., (2008). Tohma Çayı Yukarı Havzası nın Kangal Batısı Jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Dergisi, 17(),16-36.
 9. Sunkar, M., Tonbul, S., Özdemir, M.A., (2008). Çaltı Çayı Yukarı Havzası nın Kangal Doğusu Jeomorfolojisi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 6(2),141-158.
 10. Şengün, M.T., Tonbul, S., (2006). Ölbe Kanyonu ve Deve Mağarası nın Harput ELAZIĞ Jeomorfolojik Özellikleri Oluşumu ve Turizm Potansiyeli. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) Dergisi, 4(2),10-17.
 11. Ege, İ., Tonbul, S., (2003). Tufanbeylli Havzası ve Yakın Çevresinin Adana Jeomorfolojisi. A.Ü. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2),103-122.
 12. Tonbul, S., Ege, İ., (2002). Tahtalı Dağlarında Buzul Şekilleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 7(),165-187.
 13. Tonbul, S., Karadoğan, S., (2001). Dicle Havzasındaki Doğal Çevre ve Beşeri Özellikler İle Arkeolojik Değerlerin Bölge Paleo Coğrafik ve Paleo Kültürel Koşulların Belirlenmesindeki Rolü Ve Bugünkü Durum. Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Vakfı 25. Yıl Armağan Kitabı, (),341-353.
 14. Tonbul, S., (1997). Bingöl Dağı nda Buzul Şekilleri. A.Ü. Türkiye Coğ. Arş. Ve Uyğ. Mer. Dergisi, 6(),347-374.
 15. Tonbul, S., (1997). Bingöl Dağı nın Volkan Morfolojisi ve Volkanizma Tektonik İlişkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),311-340.
 16. Özdemir, M.A., Tonbul, S., (1996). Kömürhan Boğazı Malatya Elazığ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),239-262.
 17. Özdemir, M.A., Tonbul, S., (1996). Güneydoğu Toroslar İçinde Gelişen Yüksek Dağiçi Ovalarına Örnek Gözeli ve Kavak Ovaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),217-238.
 18. Tonbul, S., (1996). Prof Dr Hilmi KARABORAN ın Hayat Hikayesi ve Bilimsel Çalışmaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),1-4.
 19. Günek, H., Tonbul, S., (1996). Darende ve Gürün Çevresinin Malatya Kuzeybatısı Doğal Çevre Özelliklerinden Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(),147-174.
 20. Günek, H., Tonbul, S., (1995). Uluova ve Çevresinde Toprak Erozyonu ve Alınması Gerekli Önlemler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(),79-102.
 21. Özdemir, M.A., Tonbul, S., (1995). Şiro Örmeli Çayı Havzası ve Yakın Çevresinde Malatya Güneydoğusu Arazi Kullanımı Sorunları ve Öneriler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(),145-172.
 22. Tonbul, S., Özdemir, M.A., (1995). Çemişkezek Tunceli Heyelanı Çemişkezek Landslide. A.Ü. Türkiye Coğ. Arş. Ve Uyg. Mer. Dergisi, 4(),107-125.
 23. Tonbul, S., Özdemir, M.A., (1994). Doğu Anadolu Fayı nın Palu Civarında Elazığ Doğusu Jeomorfolojik Birimlere Yansıması Üzerine Gözlemler. A.Ü. Türkiye Coğ. Arş. Ve Uyğ. Mer. Dergisi, 3(),275-290.
 24. Tonbul, S., (1994). H Hilmi Karaboran Hocamızın Ardından. Türk Coğrafya Dergisi, 29(),1-4.
 25. Tonbul, S., Özdemir, M.A., (1994). Doğu Anadolu Fayının DAF Tektonik Özelliklerinin Palu Civarında Elazığ Doğusu Jeomorfolojik Ölçütlerle Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1-2),267-279.
 26. Özdemir, M.A., Tonbul, S., (1990). Kovancılar Ovası ve Palu Çevresinin Elazığ Doğusu Uygulamalı Jeomorfoloji Bakımından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2),209-302.
 27. Tonbul, S., (1990). Bingöl Ovası ve Çevresinin İklimi. Fırat Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1),263-314.
 28. Tonbul, S., (1990). Bingöl Ovası ve Çevresinin Jeomorfolojisi ve Gelişimi. A.D.T.Y.K. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 1(2),229-314.
 29. Tonbul, S., (1989). Elazığ Batısının Toprak Coğrafyası. Fırat Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1),211-233.
 30. Tonbul, S., (1987). Elazığ Batısının Bitki Örtüsü Özellikleri. Fırat Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(),209-224.
 31. Tonbul, S., (1987). Elazığ Batısının Genel Jeomorfolojik Özellikleri ve Gelişimi. Jeomorfoloji Dergisi, 15(),37-52.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Seven, M., Ege, İ., Tonbul, S., (2017). Engizek Dağı’nda Buzullaşma ve Buzul Şekilleri. UJES-2017, (),-.
 2. Zorer, H., Tonbul, S., (2017). Başkale (Van) Havzasında Başkale Fay Kuşağının Akarsu Sistemlerine Etkisi.. Asos 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),906-906.
 3. Zorer, H., Tonbul, S., (2017). Başkale (Van) Havzasında Akarsu Vadileri ve Gelişim Süreçleri. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, (),-.
 4. Siler, M., Tonbul, S., Şengün, M.T., (2017). ANAMUR OVASI VE ÇEVRESİNİN(MERSİN) GENEL JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ. ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017, (),-.
 5. Tonbul, S., Kıranşan, K., (2017). DOĞU ANADOLU NEOJEN KALDERALARI. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, (),47-57.
 6. Tonbul, S., , E.D., , Ö.A., (). The Influence of Geomorphological Features in Albania on Human. Culture and Spatial, 2nd Internatıonal Balkan Annual Conference IBAC 2012, 10-13 October 2012 / Tirana- ALBANİA, (),-.
 7. Tonbul, S., (). The Effects of Population and Settlement Features in the Urban Areas on the Occurrence of Flood and Torrent Batman Turkey. 12th International Asian Urbanization Conference, December 28-30, 2013, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P., INDIA., (),-.
 8. Tonbul, S., , S.M., (). The Effect of Changes Seen ir the Geomorphological Units in Batman City Turkey. 12th International Asian Urbanization Conference, December 28-30, 2013, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P., INDIA., (),-.
 9. Tonbul, S., (). Coğrafi Özellikleri ve İlişkileri Bakımından Türkiye ve Suriye. Komşuluk İlişkileri ve Tarihi Süreçte Bilad-ı Sham ve Türkiye Arasında Müşterek Medeniyetin Kaynakları, Şam Üniversitesi, (),-.
 10. Sunkar, M., , T.S., (). Hydrographic Analysis of Iluh Creek Causing Flood and Toreent Events in Batman. The 2nd International Geography Symposium, June 2-5, 2010 Kemer-Antalya, TURKEY, (),-.
Ulusal
 1. Karadoğan, S., Tonbul, S., Necati, Ö., (2005). ELAZIĞ KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN CBS ORTAMINDA OLASI DOĞAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AFET BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEK UYGULAMASI. Ege CoğrafiBilgi Sistemleri Sempozyumu, (),-.
 2. Siler, M., Tonbul, S., Şengün, M.T., (2015). Anamur Çevresinde Karstlaşma ve Karstik Şekillerle Jeolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin XRF ve XRD Analiz Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, (),180-199.
 3. Tonbul, S., (2013). Coğrafi Faktörlerden Yerşekillerinin Harput un Kuruluşu Gelişmesi ve Şehrin Yer Değiştirmesi Üzerine Olan Etkileri. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 23-25 Mayıs, (),-.
 4. Geçen, R., Toprak, V., Tonbul, S., (2012). Doğu Karadeniz Dağlarında Yer Alan Güncel Buzulların Uydu Görüntülerinden Tespit Edilmesi. UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, (),-.
 5. Zorer, H., Tonbul, S., (2012). Başkale Havzasının Jeomorfolojisi. UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, (),-.
 6. Tonbul, S., (2012). Erkenek Polyesi Güneydoğu Toroslar Malatya. UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, (),-.
 7. Sunkar, M., Tonbul, S., (2010). Batman da 31 Ekim 1 Kasım 2006 Tarihinde Yaşanan Taşkının Nedenleri. II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, (),-.
 8. Şengün, M.T., Tonbul, S., (2010). Harput Platosunda Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Problemler. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna), (),-.
 9. Tonbul, S., Sunkar, M., (2010). Paleotaşkın Araştırma Yöntemleri ve Batman da Yapılan Paleotaşkın Çalışmaları. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna), (),-.
 10. Sunkar, M., Tonbul, S., (2009). Batman da Yaşanan Taşkın 31 Ekim 1 Kasım 2006 İle Meteorolojik Olaylar Arasındaki İlişkiler. III. ULUSAL KAR KONGRESİ (17-19 şubat 2009), (),-.
 11. Sunkar, M., Siler, M., Tonbul, S., (2008). Büyük Çay Havzasında Elazığ Batısı Neotektonik Hareketler ile Kapma Olayları Arasındaki İlişkiler. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 (Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına), 20-23 Ekim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (),-.
 12. Tonbul, S., Sunkar, M., (2008). Batman Şehrinde Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 (Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına), 20-23 Ekim 2008, (),-.
 13. Tonbul, S., Kuşçu, V., (2005). Samandağ Ovası ve Çevresinde Doğal Ortam İnsan İlişkileri. Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, Türk Coğrafya Kurumu, (),-.
 14. Tonbul, S., Şengün, M.T., (2005). Ölbe Kanyonu ve Deve Mağarası Harput ELAZIĞ. Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) 29-30 Eylül 2005, (),-.
 15. Özgen, N., Tonbul, S., Karadoğan, S., (2005). Siirt Ve Yakın Çevresinde Jura Tipi Kıvrımlı Yapı Reliefi. Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, Türk Coğrafya Kurumu, (),-.
 16. Tonbul, S., Karadoğan, S., (2005). Soğanlı Dağlarında Karstlaşma Buzullaşma İlişkisi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu-V, (),-.
 17. Karadoğan, S., Tonbul, S., (2005). Adıyaman Havzasında Kuvaterner deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu-V, (),-.
 18. Günek, H., Tonbul, S., Üstündağ, Ö., Şengün, M.T., (2004). Uzaktan Algılama Destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Fırat Üniversitesi İsmail Bilgi Sisteminin Oluşturulması. Fatih Üniversitesi,3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, (),-.
 19. Tonbul, S., (2004). Hava ve iklim. 23 Mart 2004 Dünya Meteoroloji Günü Kutlamaları, (),-.
 20. Tonbul, S., (2003). Elazığ ın Orman Durumu. 21 Mart 2003 Dünya Ormancılık Günü Kutlamaları, (),-.
 21. Tonbul, S., (2002). Bingöl Dağı Oluşumu Jeomorfolojisi ve Ekolojik Özellikleri. T.C.Orman Bakanlığı, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, (),-.
 22. Tonbul, S., Ege, İ., (2002). Tahtalı Dağlarında Buzul Şekilleri. T.C.Orman Bakanlığı, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, (),-.
 23. Karadoğan, S., Tonbul, S., (2001). Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünde C B S Öğretimi İmkanlar ve Coğrafi Anlamda Bölgesel Veri Tabanı Oluşturulması Hedefleri. Fatih Üniversitesi,Coğrafi Bilgi Sitemleri Bilişim Günleri, (),-.
 24. Tonbul, S., (2001). Klimatoloji ve Meteoroloji. 23 Mart 2001 Dünya Meteoroloji Günü Kutlamaları, (),-.
 25. Tonbul, S., Karadoğan, S., (1998). Harput un kuruluş Yeri ve Şehrin Fonksiyonunu Yitirmesi Üzerinde etkili olan Doğal çevre Faktörleri. DV. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, (),-.
 26. Tonbul, S., (1996). Bingöl Dağı nda Buzul Şekilleri. A.Ü. Türkiye Coğ. Arş. Ve Uyğ. Mer. III. Coğrafya Sempozyumu , 15-19 Nisan 1996, (),-.
 27. Tonbul, S., Yiğit, A., (1995). Pleyistosen den Günümüze Hazar Gölü ndeki Seviye Değişmeleri ve Hatunköy Kapması. 1.Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),-.
 28. Günek, H., Tonbul, S., (1993). Uluova ve Çevresinde Doğu Anadolu Toprak Erozyonu ve Alınması Gerekli Olan Önlemler. 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-7 Mayıs 1993, (),-.
 29. Tonbul, S., Özdemir, M.A., (1993). Çemişkezek Tunceli Heyelanı Çemişkezek Landslide. 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-7 Mayıs 1993, (),-.
 30. Günek, H., Tonbul, S., (1991). Uluova ve Çevresinde Erozyon Üzerinde Etkili Olan Faktörler. Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, (),-.
 31. Tonbul, S., Özdemir, M.A., (1991). Doğu Anadolu Fayının DAF Tektonik Özelliklerinin Palu Civarında Elazığ Doğusu Jeomorfolojik Ölçütlerle Belirlenmesi. Coğrafya Meslek Haftası 20-24 Kasım 1991, (),-.
 32. Tonbul, S., (1991). Bingöl Dağlarının Volkan Jeomorfolojisi. Coğrafya Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, (),-.
 33. Tonbul, S., Altan, Y., (1986). Elazığ Yöresinde Halkın Çeşitli Amaçlar İçin Yararlandığı Bazı Bitkiler. Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu , 6-8 Ekim 1986, (),-.
 34. Tonbul, S., (1986). Elazığ ve Çevresinin İklim Özellikleri ve Keban Barajının Yöre iklimi Üzerine Olan Etkileri. Fırat Üniversitesi Coğrafya Sempozyumu 14-15 Nisan 1986, (),-.
 35. Tonbul, S., (1989). Bingöl Havzasının Jeomorfolojik Birimleri ve Gelişimi. Türkiye 13.Jeomorfoloji Kurultayı, (),-.
 36. Tonbul, S., (1986). Elazığ Yöresi Batı Kesiminin Genel Jeomorfolojik Özellikleri ve Gelişimi. 10. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, (),-.

Projeler

 1. ENGİZEK DAĞI VE ÇEVRESİNİN (KAHRAMANMARAŞ) JEOMORFOLOJİSİ (İSBF.15.05), 17.11.2015-26.12.2017
 2. Kangal Havzası nın Sivas Jeomorfolojisi, 28.12.2004-28.12.2006
 3. Harput Platosunda Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, 28.12.2004-02.04.2007
 4. Elazığ İlinin Yükselti Kuşakları, 30.12.2003-30.12.2004
 5. Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, 03.06.2005-01.12.2005
 6. Uzaktan Algılama Destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Fırat Üniversitesi Kampus Bilgi Sisteminin Oluşturulması, 27.11.2002-01.12.2004
 7. Gölbaşı Depresyonu nda Adıyaman Doğu Anadolu Fayı nın DAF Jeomorfolojik Birimlere Etkisi, 21.05.2002-21.08.2003
 8. Uluova da Jeomorfolojik Ana Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler, 23.12.1999-23.01.2001
 9. Tufanbeyli Havzası ve yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, 23.12.1999-23.01.2001
 10. Örmeli Çayı Pütürge Malatya Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, 10.01.1994-10.01.1996
 11. Darende Gürün Havzasının Fiziki Coğrafyası ve Amenajmanı, 23.07.1993-23.07.1995
 12. Batman da Yaşanan Sel Felaketi 31 10 2006 ve Batman Şehri İçin Doğal Risk Planlaması TÜBİTAK ÇAYDAK 107Y072 2007 2010 , -
 13. GAP Yöresi Kültürel Gelişim Projesi, 01.01.1992-31.12.1993

Üyelikler

 1. TÜRK COĞRAFYA KURUMU
 2. Türkiye Jeomorfologlar Derneği