T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Şehmus PALA

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doğum Yeri Siirt
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Pala, Ş., Atılgan, R., Özkan, Z.S., Akpolat, N., Ilhan, N., Sapmaz, E., (2015). Investigation of short and long term effects of ovarian hyperstimulation syndrome on ovarian reserve an experimental study. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS GYNECOLOGY, 42(1),95-100.
Ulusal
 1. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Başpınar, M., Yalçın, E., Yavuzkır, Ş., (2019). Postoperatif Adezyon Oluşumunu Önlemede Oral C Vitamini Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma. Fırat Tıp Dergisi, 24(4),170-176.
 2. Sapmaz, E., Akpolat, N., Çelik, A., Sapmaz, T., Pala, Ş., Hanay, F., (2006). HSG işleminin over yüzey epiteli üzerine etkisinin incelenmesi: Deneysel çalışma. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Derg. (Yeni Adı: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi), 3(2),112-117.
 3. Atılgan, R., Çelik, A., Sapmaz, E., Akpolat, N., Özcan, Z., Pala, Ş., Hanay, F., Sapmaz, T., (2005). Unilateral Total Salpenjektominin Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 15(5),235-242.
 4. Sağlam, M., Boztosun, A., Pala, Ş., (2018). Gebelikte Ortalama Trombosit Hacminin Subklinik İntraamniyotik İnfeksiyon Tanısında ve Erken Membran Rüptürünün Takibindeki Yeri ve Önemi. Maltepe Tıp Dergisi, 10(1),32-38.
 5. Çelik, A., Atılgan, R., Aygün, H.B., Özkan, Z.S., Can, B., Kavak, S.B., Pala, Ş., Özercan, M.R., (2013). Serviko-Vajinal Pap Smear Taramasında Trichomonas Vaginalis, Candida ve Gardnerella Vaginalis Sıklığının Yaşa Göre Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 18(1),44-47.
 6. Atılgan, R., Pala, Ş., Kuloğlu, T., Doğan, Ö.F., Can, B., Atılgan, M., (2015). The Effect of Administration of Oral Clarithromycin and Tetracycline on Postoperative Adhesion Formation in Rat Uterin Horn Model. Fırat Tıp Dergisi, 20(3),133-138.
 7. Çelik, H., Özercan, M.R., Gürateş, b., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Pala, Ş., (2005). Benign ve Malign Struma Ovari: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8(1),32-36.
 8. Kumru, S., Atılgan, R., Erdinç, A., Pala, Ş., Aygün, A.D., (2004). Klomifen Sitrat Tedavisi İle Oluşan Dördüz Gebelikte Fetal Büyüme Diskordansı ve İntrauterin Ölüm: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obstetric, 14(),113-116.
 9. Pala, Ş., Atılgan, R., Artaş, G., (2015). Postmenopozal Kanamalı Olgularda Maligniteye İlerleyişte Yaş, Endometrium Kalınlığı ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),215-218.
 10. Pala, Ş., Atılgan, R., Çelik, K.E., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., Yalçın, E., (2017). Conservative Management of Postpartum Uterine Atony with Intrauterine Balloon Tamponade. Fırat Tıp Dergis, 22(4),187-191.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Pala, Ş., Atılgan, R., Önalan, E., Başpınar, M., Yalçın, E., (2017). Unilateral total salpenjektomi öncesi verilen E vitamini ve C vitamininin over ve hipokampal grin, GAP-43, NAP-1 ve CHRM1 gen expresyonları üzerine etkilerinin incelenmesi: Rat Deneyi. 25. European Congress of Obstetrics and Gynecology in conjunction with 15. Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology(2017), (),-.
 2. Akyol, A., Çelik, K.E., Akyol, H., Pala, Ş., Gürsu, M.F., (2017). The Non-Ergot Derived Dopamine Agonist Quinagolide as an Anti-Endometriotic Agent. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15. Congress of Turkish society of Obstetrics and Gynaecology(2017), (),-.
 3. Atılgan, R., Pala, Ş., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., Yılmaz, M., Ilhan, N., (2017). Ovaryan Hiperstimulasyonu (OHSS) nin tedavisi ve önlenemsinde coasting ile prolifaktik ve tedavi olaral verilen kabergolin ve klaritromisinin etkinliklerinin karşılaştırılması: Deneysel Çalışma. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15. Congress of Turkish society of Obstetrics and Gynaecology(2017), (),-.
 4. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., (2017). Investigation of the treatment efficacy effects of 10 percent povidone iodine (PI) on ovarian cyst diameter: An experimental study. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15. Congress of Turkish society of Obstetrics and Gynaecology(2017), (),-.
Ulusal
 1. Mehmet, B., Pala, Ş., (2019). Klimakterium ve Üreme Döneminde Çarpıntı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Dökümante Aritmi Varlığı ve Sıklığının Karşılaştırılması. 9. İstanbul Ünivrsitesi Kadığın Doğum Günleri, (),-.
 2. Pala, Ş., Atılgan, R., (2019). Ovaryan Dermoid Kistlerin Yönetiminde Minipfannenstiel İnsizyon Eşliğinde Pursestring Sütür Tekniği ile Laparoskopik Yaklaşımın Karşılaştırılması. 17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (),-.
 3. Pala, Ş., (2018). Rat uterin horn adezyon modelinde postoperatif intraabdominal adzezyon oluşumunu önlemede borik asitin etkisi: Rat deneyi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (2018), (),-.
 4. Atılgan, R., Pala, Ş., Artaş, G., Özkan, Z.S., Kuloğlu, T., Tuncer, S., Çelik, K.E., Akyol, A., Sapmaz, E., (2016). Comparision of the effects of bilateral total salpingectomy versus bilateral proximal tubal occlusion on ovarian histopathology of rats: an experimental study. XI. Türkish German Gynecologic Congress (2016), (),-.
 5. Özkan, Z.S., Deveci, Ş.D., Akpolat, N., Şimşek, M., Ilhan, N.F., Tuncer, S., Atılgan, R., Yavuzkır, Ş., Pala, Ş., (2016). What is the impact of aberrant endometrial cellular immunity on unexplained infertility?. XI. Türkish German Gynecologic Congress (2016), (),-.
 6. Özkan, Z.S., Deveci, Ş.D., Akpolat, N., Şimşek, M., Ilhan, N.F., Yavuzkır, Ş., Tuncer, S., Pala, Ş., (2016). Are there any diffrences between the distribution of placental bed leukocyte subtypes of preeclamptic and healty pregnants?. XI. Türkish German Gynecologic Congress( 2016), (),-.
 7. Pala, Ş., Atılgan, R., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., Akyol, A., Kavak, S.B., (2016). Plasenta akreata ve inkreatanın yönetiminde bakri balon tamponad ile sezaryen histerektominin sonuçlarının karşılaştırılması: Retrospektif çalışma. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi (2016), (),-.
 8. Çelik, H., Gürateş, B., Sapmaz, E., Atılgan, R., Parmaksız, C., Çelik, A., Pala, Ş., Çelik, K.E., (2004). Prenatal tanısı konulan polidaktilisi olan heterozigot akondroplazi olgusunun sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (2004), (),-.
 9. Sapmaz, E., Çelik, H., Akpolat, N., Gürateş, B., Şimşek, M., Kumru, S., Atılgan, R., Kavak, S.B., Pala, Ş., Yavuz, A., (2004). Ratlarda pomeroy usulü tüp ligasyonunun over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi.. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (2004), (),-.
 10. Çelik, H., Sapmaz, E., Gürateş, b., Parmaksız, c., Çelik, A., Kavak, S.B., Pala, Ş., (2004). Gestasyonel diabete eşlik eden ve OGTT sonrasında ortaya çıkan ketoasidoz olgusunun sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (2004), (),-.
 11. Atılgan, R., Çelik, A., Pala, Ş., Boztosun, A., Kavak, S.B., Sapmaz, E., (2009). Ratlarda tubal segmental eksizyonun over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma.. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (2009), (),-.
 12. Yalçın, E., Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Önalan, E., Artaş, G., Buren, İ., (2018). Can TRPM2 and TRPM7 ion channels immunoreactivity and gene expressions be a new marker on diagnosis of endometrial hiperplasia progression to endometrial carcinom?. XII. Turkish German Gynecologic Congress (2018), (),-.
 13. Atılgan, R., Boztosun, A., Pala, Ş., Çelik, A., (2010). Histerektomi materyallerinde histopatolojik tanıların insidansı ve kombine patolojiler. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (2010), (),-.
 14. Pala, Ş., (2018). Mesane invazyonu olan ve plasentası yerinde bırakılan plasenta perkreatalı 3 olgunun değerlendirilmesi. Uludağ 2018 7. Jinekolojik endoskopi sempozyum ve çalıştayı ve 2. üreme endokrinolojisi ve infertilite akademisi, (),-.
 15. Pala, Ş., Atılgan, R., (2018). UNILATERAL TOTAL SALPENJEKTOMI ÖNCESI VERILEN BENFOTIAMIN ISKEMI/REPERFÜZYON HASARINA KARŞI OVER KORUYUCUDUR. TSRM 2018 - Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, (),-.
 16. Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Şanlı, C., Önalan, E., (2018). PROKSIMAL TUBAL OKLÜZYON TOTAL SALPENJEKTOMIYE GÖRE DAHA OVER KORUYUCUDUR. TSRM 2018 - Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. 2nd best abstract in oral presentation category
 2. Best abstract of the congress
 3. Poster bildiri dalında üçüncülük ödülü

Projeler

 1. Vitamin D Omega 3 yağ asidi balık yağı meloksikam ve Quinagolide in endometriozis üzerine etkileri deneysel araştırma, 11.04.2014-21.11.2016
 2. Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunda N asetilsistein ve benfotiamin kullanımı, 22.04.2016-07.10.2016