T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
(506) 370 000 0
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı :
Beyin ve Sinir Cerrahi / Fonksiyonel Nöroşirurji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon (506) 370 000 0
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi www.drsaitozturk.com
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı Beyin ve Sinir Cerrahi / Fonksiyonel Nöroşirurji
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Marmara Üni. Tıp Fak.
 • Doktora » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Doktora Tezi;

  Ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanan pediatrik hastalarda operasyon öncesi ve sonrası işitme fonksiyonlarının beyin sapı refleksleri ile değerlendirilmesi.
 • Doçentlik » 2019

  Fonksiyonel Nöroşirurji

1982 yılında Kilis’te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra, 2000 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İngilizce) tıp eğitimime başladım ve 2007 yılında mezun oldum. 2007-2009 yılları arasında Tokat-Niksar’da mecburi hizmet görevimi yerine getirdim. 2009 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde ihtisas eğitimime başladım ve 2014 yılında ihtisasımı tamamladım. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri Harvard Tıp Fakültesinde TÜBİTAK Genç Bilim İnsanlarını Destekleme Projesi kapsamında; Prof. Dr. Ron L. ALTERMAN süpervizörlüğünde Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi (Beyin pili), Fonksiyonel Beyin Cerrahisi Girişimleri ve Epilepsi Cerrahisi alanlarında çalışmalarda bulundum. 2015 yılında ülkemize dönerek Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında uzman doktor olarak göreve başladım. Bu süreçten sonra Avrupa Beyin Cerrahisi Cemiyetinin (EANS) ve Türk Nöroşirurji Derneğinin (TND) yaptığı yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarına (board) katıldım ve bu sınavlarda başarılı oldum. 2016 yılında Yardımcı Doçentlik ve 2019 yılında ise Doçentlik unvanımı aldım. Uluslararası ve ulusal toplam 74 adet bilimsel çalışma, 5 farklı bilim ödülü, 6 farklı kitap bölümü yazarlığı, çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacılık yaptım. Halen Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubunun yönetim kurulu üyesiyim.

Kitaplar

 1. Öztürk, S., Hergünsel, Ö.B., , Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, US Akademi - İntertıp Yayınevi, 2019, 2161, 978-605-9358-50-7.
 2. Kocabıçak, E., Öztürk, S., , Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) El Kitabı, US Akademi - İntertıp Yayınevi, 2019, 340, 978-605-9358-66-8.
 3. Kocabıçak, E., Öztürk, S., Temel, Y., , Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) El Kitabı, US Akademi - İntertıp Yayınevi, 2019, 340, 978-605-9358-66-8.
 4. Öztürk, S., Taşkın, Ö., Kocabıçak, E., , Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) El Kitabı, US Akademi - İntertıp Yayınevi, 2019, 340, 978-605-9358-66-8.
 5. Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., , Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, US Akademi - İntertıp Yayınevi, 2019, 2161, 978-605-9358-50-7.
 6. Öztürk, S., Kocabıçak, E., , FTR Pratiğinde Nöromodülasyon Uygulamaları, Türkiye Klinikleri, 2018, 64, 978-975-9118-91-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kaplan, M., Koparan, M., Sarı, A., Öztürk, S., Kozan, s., Erol, F.S., (2013). Can Behenic Acid (C22:0) Levels be a Prognostic Factor in Glial Tumors?. CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 40(6),854-856.
 2. Öztürk, S., Kaplan, M., Ayan, E., (2017). Morphological Changes of Anterior Cerebral Artery (ACA) in Hydrocephalic Pediatric Patients. Iranian Journal of Child Neurology, 11(1),37-42.
 3. Kaplan, M., Arıcı, L., Öztürk, S., Çobanoğlu, Ş.B., Hergünsel, Ö.B., Erol, F.S., (2018). A comparison of the type IX collagen levels of the intervertebral disc materials in diabetic and non-diabetic patients who treated with lumbar microdiscectomy.. EUROPEAN SPINE JOURNAL, 27(1),214-221.
 4. Artaş, G., Öztürk, S., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Gönen, M., Artaş, H., Aydın, S., Erol, F.S., (2018). A Novel Candidate Molecule in the Pathological Grading of Gliomas: ELABELA. Turkish Neurosurgery, 28(6),989-994.
 5. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Yıldırım, H., Ökçesiz, İ., Kazan, M.S., Erol, F.S., (2018). Evaluation of Cortical Brain Parenchyma by Diffusion and Perfusion MRI Before and After Chronic Subdural Hematoma Surgery.. Turkish Neurosurgery, 28(3),405-409.
 6. Akgün, B., Öztürk, S., Taşkent, İ., Sürme, M.B., Erol, F.S., Yıldırım, H., (2018). Evaluation of Apparent Diffusion Coefficients in the Cerebellar Tonsils and Bulbus in Chiari Type I Malformations: Comparison Before and After Surgery.. Turkish Neurosurgery, 28(5),710-715.
 7. Öztürk, S., Çakın, H., Karabulut, K., Paşahan, R., Kaplan, M., (2018). Laparoscopy in the Management of Lumboperitoneal Shunt Catheter in Obese Patients with Pseudotumor Cerebri.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(3),397-400.
 8. Balevi, M., Öztürk, S., (2018). Modified simple decompression of ulnar nerve in the treatment of cubital tunnel syndrome: Report of a series of cases. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(8),974-978.
 9. Akgün, B., Öztürk, S., Artaş, G., Erol, F.S., (2018). Effects of Intrathecal Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on IL-6 and TNF-α Levels and Local Inflammatory Responses in Spinal Cord Injuries.. Turkish Neurosurgery, 28(4),625-629.
 10. Üçler, N., Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., Kozan, s., Kaplan, M., (2018). Simpson Grade 2 Resection and Tumor Recurrence in Ventrally Located Spinal Meningiomas. Turkish Neurosurgery, 28(6),979-982.
 11. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Önal, S.A., Kaplan, M., (2018). Intra-operative Results and Post-operative Clinical Outcomes of Lumbar Microdiscectomy in Patients Received Transforaminal Anterior Epidural Steroid Injection Earlier for Lumbar Radiculopathy.. Turkish Neurosurgery, 28(2),263-269.
Ulusal
 1. Öztürk, S., Ergün, A.C., Çelik, S., (2019). Periferik Sinir Düzeyinde Ağrı Cerrahisi. Türk Nöroşirurji Dergisi, (),-.
 2. Erol, F.S., Kaplan, M., Öztürk, S., (2012). Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, 5(4),71-76.
 3. Öztürk, S., Üçler, N., Demirel, İ., Kaplan, M., (2015). The Development of Glioblastoma Multiforme in Early Period After Intracranial Radiotherapy. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),233-235.
 4. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Kaplan, M., (2015). Kalvaryal primer intradiploik menenjiyom. VanTıp Dergisi, 22(1),58-61.
 5. Serdal, a., Öztürk, S., Üçler, N., (2015). Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Dergisi, 25(3),313-316.
 6. Öztürk, S., Çakın, H., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Serebral Kontüzyonlu Hastalarda Erken Dönem Post TravmatikEpilepsi Açısından Bir Risk Faktörü Olarak Yaş. Türk Nöroşirurji Dergisi, 26(2),125-127.
 7. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2016). Spontan Spinal Epidural Hematomlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),107-111.
 8. Balevi, m., Öztürk, S., (2016). Yüksek Enerjili Kafa Travması Sonrası Medikal veya CerrahiTedavi Uygulanan Hastalarda Mortalite Oranları. Türk Nöroşirurji Dergisi, 26(2),128-132.
 9. Öztürk, S., Erol, F.S., (2018). Vertebraya İnvaze Tümörlerde Vertebra Rezeksiyonu. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, 9(1),175-180.
 10. Öztürk, Y., Öztürk, S., Öcal, Ö., Gürçay, A.G., (2017). Torakal ve Lomber Patlama Kırıklı Hastalarda Uzun Segment Posterior Enstrümantasyon ve Füzyon Tekniğinin Erken ve Geç Dönem Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 22(4),158-166.
 11. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Eden İntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal Kavernöz Hemanjiyom. Türk Nöroşirurji Dergisi, 26(2),141-144.
 12. Çakın, H., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2015). Makroskopik Olarak Menenjiyomu Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma. Türk Nöroşirurji Dergisi, 25(3),320-322.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ertuğrul, B., Kaplan, M., Karimov, F., Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., (2019). MENINGOMIYELOSEL OLGULARINDA ANTIBIYOTIKLI VP ŞANT KULLANMANIN ŞANT ENFEKSIYONUNU ENGELLEMEDEKI ETKINLIĞI. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, (),-.
 2. Ergün, A.C., Demir, F., Öztürk, S., Akgün, B., Kaplan, M., Erol, F.S., (2019). MENINGIOMALARDA ORTAYA ÇIKIŞ SEMPTOMU OLARAK EPILEPSI. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, (),-.
 3. Öztürk, S., Kaya, M.O., Ercan, İ., Gönen, M., Kocabıçak, E., Erol, F.S., (2019). PARKINSON HASTALARINDA SUBTALAMIK ÇEKIRDEĞIN İSTATISTIKSEL ŞEKIL ANALIZI. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, (),-.
 4. Öztürk, S., Çakın, H., Kurtuldu, H., Kocak, O., Erol, F.S., Kaplan, M., (2017). Smartphones Change the Opening Pressure of the Programmable Valves. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, (),-.
 5. Balgetir, F., Öztürk, S., Yalçın, A., (2018). Visfatin Immunoreactivity in Rat Brain Tissues of Experimental Ischemia-Reperfusion. 3. International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, (),-.
 6. Öztürk, S., Aygün, D., Temel, Y., Kocabıçak, E., (2018). Deep brain stimulation of the globus pallidus interna (GPi) with microelectrode recording for secondary dystonias: Clinical reports and review of the literature. XXIII. Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, (),-.
Ulusal
 1. Öztürk, S., Kök, S., Demirel, İ., (2019). DERIN BEYIN STIMÜLASYONU UYGULANAN PARKINSON HASTALARINDA PIL AKTIVASYONU NE ZAMAN YAPILMALIDIR?. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, (),-.
 2. Öztürk, S., Kırkıl, C., Aygen, E., Lale, A., Can, Ö.F., (2019). The results of surgical decompression for peripheral neuropathy following bariatric surgery. 6thNational 5thMediterranean Congress on Morbid Obesity and Metabolic Disorders, (),-.
 3. Artaş, G., Öztürk, S., (2018). Glial tümörlerin histopatolojik tanısında transient receptor potential melastatin (trpm) katyon kanallarının rolü. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, (),-.
 4. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2017). Spontan Spinal Epidural Hematomlar: 12 olgunun Değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, (),-.
 5. Öztürk, S., Ergün, A.C., Akgün, B., Erol, F.S., (2019). Üçüncü ventrikül kolloid kistleri:89 olgunun uzun dönem sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkoloji Vasküler Anatomi 2018 Sempozyımu, (),-.
 6. Öztürk, S., Sarı, A., Şen, A., Erol, F.S., Kaplan, M., (2018). Glial tümörlerde izositratdehidrogenaz 1 ve 2 mutasyonunun tümör dokusundaki serbest yağ asidi düzeyleri ile korelasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, (),-.
 7. Öztürk, S., (2018). Ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanan pediatrik hastalarda cilt kaynaklı komplikasyonlar ve yönetimi: 10 yıllık deneyim. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, (),-.
 8. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Demir, F., Ökçesiz, İ., Erol, F.S., (2017). Akut lomber disk hernilerinin ince kesit lomber mrg ile değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, (),-.
 9. Erol, F.S., Öztürk, S., Akgün, B., Kaplan, M., (2016). Şantın mekanik Komplikasyonlarından Olan Fraktürler ve Diskonneksiyonlar: 10 yılı aşan deneyimimiz. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 12. Bilimsel Kongresi, (),-.
 10. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Karlıdağ, T., Kaplan, M., (2015). VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT CERRAHİSİ UYGULANAN HİDROSEFALİ TANILI PEDİATRİK OLGULARDA OPERASYON ÖNCESİ VE SONRASI İŞİTME FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 11. Kaplan, M., Öztürk, S., Akgün, B., Onur, M.R., Erol, F.S., (2012). Presakral Lezyonların Cerrahisinde Yeni Bir Anatomik Landmark Olarak Sakrokoksigeal Açı. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, (),-.
 12. Kaplan, M., Koparan, m., Öztürk, S., Sarı, A., Çakın, H., Erol, F.S., (2012). Tümör Dokusu ve Kandaki Serbest Yağ Asidi Düzeylerinin Glial Tümör Malignitesi İle İlişkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi, (),-.
 13. Öztürk, S., Üçler, N., Hergünsel, Ö.B., Gülkesen, A., Kaplan, M., (2016). FAR LATERAL DİSKLERİN OLUŞTURDUĞU AĞRININ MEDİKALTEDAVİSİNDE GABAPENTİNİN ETKİNLİĞİ. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 14. Üçler, N., Öztürk, S., Kaplan, M., (2015). SPONTAN HIZLI REGRESYON GÖSTEREN FASET EKLEM KİSTİ: OLGU SUNUMU. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 15. Çakın, H., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2013). RADYOLOJİK OLARAK SUBDURAL HEMATOMU, MAKROSKOBİK OLARAK MENENGİOMU TAKLİT EDEN LEPTOMENİNGEAL B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, (),-.
 16. Erol, F.S., Çakın, H., Kaplan, M., Öztürk, S., (2012). BİR VP ŞANT KOMPLİKASYONU OLARAK SERBEST VENTRİKÜLER ŞANT KATETERİNİN LATERAL VENTRİKÜLLER ARASINDA YÜZMESİ: OLGU SUNUMU. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, (),-.
 17. Öztürk, S., Çakın, H., Kaplan, M., Erol, F.S., (2012). Serebral Kontüzyolu Hastalarda Posttravmatik Epilepsi Görülmesinde Bir Risk Faktörü Olarak ’xxYAŞ’xx. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi, (),-.
 18. Öztürk, S., Kaplan, M., Önder, S., (2011). SPİNAL SİNİR KÖKÜ KAYNAKLI DİFFÜZ ASTROSİTOM (OLDUKÇA NADİR BİR OLGU). Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, (),-.
 19. Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., Kaplan, S., Ertuğrul, B., Kaplan, M., (2015). Torakal Bölge Yerleşimli Bir Ligamentum Flavum Kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 20. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Ökçesiz, İ., Yıldırım, H., (2015). Schwannoma Of Medıal Cord Of The Brachıal Plexus An Uncommon Localısatıon. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 21. Akgün, B., Öztürk, S., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). İntervertebral polietilen glikol implantasyonu sonrası fragmanların spinal kanala migrasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 22. Albayrak, S., Öztürk, S., Üçler, N., (2015). Dural Tear A Feared Complıcatıon Of Lumbar Discectomy. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 23. Kaplan, M., Öztürk, S., Yıldırım, H., (2015). A New Screwıng Method For C7 Posterior Stabilization in Case Of Cervical Rib Existence. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 24. Öztürk, S., Albayrak, S., Üçler, N., (2015). Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 25. Hergünsel, ö.b., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2016). Metastaz Benzeri Bir Serebellar Tüberkülom Olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 26. Öztürk, S., Çakın, H., Kara, M., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Açık Spinal Disrafizmli Hastalarda ve Sağlıklı Annelerinde MTHFR c677t MTHFR a1298c PAI 1 Faktör II ve Faktör V Polimorfizminin Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 27. Öztürk, S., Gönen, M., Korkmaz, S., Erol, F.S., Kocabıçak, E., (2017). Early-term results of deep brain stimulation in patients with Parkinson’s Disease: Elazığ Experience.. 3rd Clinical Neuroscience Course, (),-.
 28. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akgün, B., Öztürk, S., Akbulut, A., (2018). Nöroşirürji Ameliyatlarında Kullanılan Materyallerin Antibiyotik Emdirilerek Kullanılmalarının Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği. 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. 11. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Kongresi Sözlü Bildiri Kategorisinde 1. Ödülü
 2. 7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri Yılın En İyi Çalışması Ödülü
 3. Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirurjiyen Bilim Teşvik Ödülü
 4. 10 Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi En İyi E-Bildiri Ödülü.
 5. 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi Yılın En iyi Bildirileri 3. Ödülü

Projeler

 1. Glial tümörlerde izositrat dehidrogenaz 1 ve 2 (IDH-1 ve IDH-2) mutasyonunun tümör dokusundaki serbest yağ asidi düzeyleri ile korelasyonu, 26.12.2016-
 2. Stereotaksik Cerrahi ve Fonksiyonel Nöroşirurji Operasyonları İçin Ekipman Temini, 06.03.2015-11.11.2015

Üyelikler

 1. TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
 2. Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Grubu
 1. Uluslararası, Dergi, BMJ Case Reports, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Pediatric Neurosurgery, 1
 3. Uluslararası, Dergi, BMC Complementary and Alternative Medicine, 1
 4. Uluslararası, Dergi, BMC Surgery, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Turkish Neurosurgery, 3