T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Sait ÖZTÜRK

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2665
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı :
Beyin ve Sinir Cerrahi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2665
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı Beyin ve Sinir Cerrahi
  • Lisans » 2007 Yılı mezunu

    Marmara Üni. Tıp Fak.
  • Doktora » 2015 Yılı mezunu

    Fırat Üni. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi

    Doktora Tezi;

    Ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanan pediatrik hastalarda operasyon öncesi ve sonrası işitme fonksiyonlarının beyin sapı refleksleri ile değerlendirilmesi.

Uluslararası Deneyim: Harvard Tıp Fakültesi, Beth Israel Deaconess Medical Center. Stereotaxy and Functional Neurosurgery - 2014 ALINAN ÖDÜLLER 1. The Scientific and Technological Research Council of Türkey (TUBITAK) scholarship for international observership/post-doctoral research program (Ref: B.14.2.TBT.06.01-214-115535) 2. Prof. Dr. Gazi YASARGIL international residency scholarship for International Basıc Neurosurgery Course, Term I – Course III. Spine and Periferal Nerve, 14-18 Mar, Antalya- Türkey, 2014 (organised by Turkish Neurosurgical Society). 3. Radyasyonun beyin dokusu endotelin-1 düzeyine etkisi ve tümör oluşumu. Kaplan M, Kılınç A, Öztürk S, İlhan N, Gurocak S, Gönen M. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (bilimsel ödül) 4. Açık spinal disrafizmli hastalarda korpus kallozumun morfolojik anatomisi ve hidrosefali ile olan ilişkisi. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (bilimsel ödül) 5. Prof. Dr. Gazi YASARGIL international residency scholarship for International Basıc Neurosurgery Course, Term I – Course IV. Neurovascular Surgery, 14-17 April, Antalya- Türkey, 2015 (organised by Turkish Neurosurgical Society). 6. Kaplan M, Arıcı L, Hergünsel OB, Şimşek BÇ, Öztürk S, Erol FS. Diyabetik be diyabetik olmayan lomber disk hernili olgularda kollajen tip IX düzeylerinin karşılaştırılması. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya. (1. ödülü) Ulusal veya Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Kaplan M, Cakin H, Ozdemir N, Gocmez C, Öztürk S, Erol FS. Is the elapsed time following the placement of a ventriculoperitoneal shunt catheter an individual risk factor for shunt fractures? Pediatr Neurosurg. 2012;48(6):348-51. doi: 10.1159/000353616. 2. Erol FS, Kaplan M, Öztürk S. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2012;5(4):71-6 3. Erol FS, Öztürk S, Akgun B, Cakın H, Kaplan M. How innocent is corpus callosum dysgenesis? Pediatric Neurosurgery 2013;49(1):24-8. doi: 10.1159/000355421. 4. Kaplan M, Koparan M, Sarı A, Öztürk S, Kaplan SK, Erol FS. Can behenic acid (C22:0) levels be a prognostic factor in glial tumors? Canadian Journal of Neurological Sciences 2013 Nov;40(6):854-6. doi: 10.1017/S0317167100016012 5. Çakin H, Kaplan M, Öztürk S, Kazez A. Intrathoracic migration of ventriculoperitoneal shunt through the Morgagni's hernia in case with Down syndrome: a rare shunt complication Neurol India. 2013 Sep-Oct;61(5):552-3. doi: 10.4103/0028-3886. 6. Erol FS, Cakin H, Öztürk S, Donmez O, Kaplan M. Free floating ventricular shunt catheter between lateral ventricles: a case report of an unusual ventriculoperitoneal shunt complication. Türk Neurosurg. 2013;23(6):821-3. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.6351-12.2. 7. Kaplan M, Öztürk S, Cakin H, Akgun B, Onur MR, Erol FS. Sacrococcygeal sinus angle: as a new anatomic landmark for the posterior approach of presacral lesions. Eur Spine J 2014 Feb;23(2):337-40. doi: 10.1007/s00586-013-2830-5. 8. Akgun B, Öztürk S, Cakin H, Kaplan M. Migration of fragments into the spinal canal after intervertebral polyethylene glycol implantation: an extremely rare adverse effect: Case report. J Neurosurg Spine. 2014 Oct;21(4):614-6. doi: 10.3171/2014.6. SPINE13855. 9. Erol FS, Öztürk S, Çakın H, Akın MM. Spontaneous rupture of intracranial dermoid cyst mimicking a primary psychiatric disorder. Archive of Neuropsychiatry 2014;51: 183-4. doi: 10.4274/npa.y6962 10. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Morphological Anatomy of Corpus Callosum in Patients with Opened Spinal Dysraphism and the Relationship between Hydrocephalus. Global Journal of Human Anatomy and Physiology Research 2014; 1, 1-5. 11. Öztürk S, Cakin H, Kaplan M. Spontaneous recanalization of traumatic transverse sinus occlusion despite persistence of depression fracture. Journal of Pediatric Neurology. 2015; 13(2):81-83 12. Öztürk S, Akgun B, Erol FS, Okcesiz I, Yıldırım H. Schwannoma of medial cord of the brachial plexus: An uncommon localisation. Neurology India 2015; 63(2):256-7. 13. Akgun B, Öztürk S, Ucer O, Erol FS. Epithelioid hemangioma of the thoracic spine. Neurology India 2015; 63(4):610. 14. Akgun B, Cakin H, Öztürk S, Kaplan M. Kalvaryal primer intradiploik menenjiyom: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2015; 22(1):58-61. 15. Kaplan M, Kilinc A, Öztürk S, Ilhan N, Gurocak S, Gonen M. Effect of radiation on brain tissue endothelin-1 level and tumor development. Asian Journal of Neurosurgery (Ahead of print) doi: 10.4103/1793-5482.145575 16. Albayrak S, Öztürk S, Ayden O, Ucler N.Dural Tear: A Feared Complication Of Lumbar Discectomy Journal of Turkish Neurosurgery (Ahead of print) doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14065-15.2 17. Albayrak S, Öztürk S, Durdag E, Ayden O. Surgical management of recurrent disc herniations with microdiscectomy and long term results on life quality: detailed analysis of 70 cases. Journal of Neurosciences in Rural Practice (Ahead of print) doi: 10.4103/0976-3147.165426 18. Albayrak S, Öztürk S, Ucler N. Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşiruruji Dergisi (Ahead of print) 19. Çakın H, Akgun B, Öztürk S, Erol FS. Makroskopik Olarak Menenjiyomu, Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma. Türk Nöroşiruruji Dergisi (Ahead of print) 20. Öztürk S, Üçler N, Demirel İ, Kaplan M. İntrakranial Radyoterapi Sonrası Erken Dönemde Glioblastom Multiforme Gelişimi. Fırat Tıp Dergisi (Ahead of print) 21. Öztürk S, Hergünsel OB, Gönen M, Kaplan M. Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı. Fırat Tıp Dergisi (Ahead of print) Ulusal veya Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Konferans Bildirileri 2.3.2. 1. Öztürk S, Kaplan M, Önder S. Spinal sinir kökü kaynaklı diffüz Astrositom. Türk Norosirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 22-26 Nisan 2011, Antalya- Türkiye. 2.3.2.2. Öztürk S, Kaplan M, Sarı A, Çakın H, Erol FS. Can Behenic Acid Levels Be Used As A Prognostic Marker For Grading Of Glial Tumors? 5th International Congree of Nutrition and Cancer, Sep 9-11, 2012, Elazig-Türkey 2.3.2.3. Erol FS, Öztürk S, Kaplan M. Korpus Kallozum Disgenezileri Ne Kadar Masum Patolojilerdir? Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.4. Erol FS, Çakın H, Kaplan M, Öztürk S. Bir VP Sant Komplikasyonu Olarak Serbest Ventrikuler Sant Kateterinin Lateral Ventrikuller Arasinda Yuzmesi; Olgu Sunumu. Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.5. Öztürk S, Çakın H, Kaplan M, Erol FS. Serebral Kontuzyolu Hastalarda Posttravmatik Epilepsi Görülmesinde Bir Risk Faktörü Olarak ''Yaş''. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27 – 30 Eylül 2012, Gaziantep- Türkiye 2.3.2.6. Kaplan M, Öztürk S, Akgün B, Onur MR, Erol FS. Presakral lezyonlarin cerrahisinde yeni bir anatomik landmark olarak sakrokoksigeal açı. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Kongresi. 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.7. Kaplan M, Çakın H, Özdemir N, Öztürk S, Erol FS. Şant takıldıktan sonra geçen süre şant kırılmaları için bağımsız bir risk faktörü müdür? Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27-30 Eylül 2012 Gaziantep. 2.3.2.8. Kaplan M, Koparan M, Sarı A, Öztürk S, Çakın H, Erol FS. Tümör dokusu ve kandaki serbest yağ asidi düzeylerinin glial tümör malignitesi ile ilişkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27-30 Eylül 2012 Gaziantep. 2.3.2.9. Öztürk S, Akgün B, Üçler N, Demirel İ, Kaplan M. Intrakraniyal radyoterapi sonrası erken dönemde saptanan sekonder santral sinir sistemi tümörü: Glioblastom Multiforme Olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.10. Çakın H, Akgün B, Öztürk S, Erol FS. Radyolojik olarak subdural hematomu, makroskobik olarak menenjiyomu taklit eden leptomeningeal b hücreli lenfoma olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.11. Öztürk S, Erol FS, Çakın H, Akın MM. Primer bir psikiyatrik bozukluğu taklit eden spontan intrakraniyel rüptüre dermoid kist olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.12. Kaplan M, Kılınç A, Öztürk S, İlhan N, Gurocak S, Gönen M. Radyasyonun beyin dokusu endotelin-1 düzeyine etkisi ve tümör oluşumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (Ödüllü) 2.3.2.13. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Açık spinal disrafizmli hastalarda korpus kallozumun morfolojik anatomisi ve hidrosefali ile olan ilişkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. ( Ödüllü) 2.3.2.14. Akgün B, Çakın H, Öztürk S, Kaplan M. Kalvaryal primer intradiploik menengiom olgusu. Türk Norosirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi 4-8 Nisan 2014, Antalya- Türkiye. 2.3.2.15. Kaplan M, Öztürk S, Erdoğanoğlu G, Erol FS. Sakrokoksigeal ve Presakral Yerleşimli Tümörlerin Cerrahi Yönetimi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.16. Kaplan M, Öztürk S, Çakın H, Hergünsel OB, Karabulut K, Erol FS. Morbid Obez Hastalarda Lumboperitoneal Şantın Migrasyonu: Tedavide Farklı Bir Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.17. Öztürk S, Ayan E, Kaplan M, Çakın H, Akgün B. Hidrosefali Tanılı Hastalarda Anterior Serebral Arter Morfolojisi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.18. Kaplan M, Öztürk S, Yıldırım H. A New Screwıng Method For C7 Posterior Stabilization in Case Of Cervical Rib Existence. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.19. Albayrak S, Öztürk S, Üçler N. Dural Tear: A Feared Complıcatıon Of Lumbar Discectomy. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.20. Akgün B, Öztürk S, Çakın H, Kaplan M. İntervertebral polietilen glikol implantasyonu sonrası fragmanların spinal kanala migrasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.21. Öztürk S, Akgun B, Erol FS, Ökçesiz I, Yıldırım H. Schwannoma Of Medıal Cord Of The Brachıal Plexus: An Uncommon Localısatıon. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.22. Hergünsel ÖB, Öztürk S, Kaplan S, Ertuğrul B, Kaplan M. Torakal Bölge Yerleşimli Bir Ligamentum Flavum Kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.23. Hergünsel ÖB, Öztürk S, Ertuğrul B, Kaplan M, Erol FS. Spontan Epidural Spinal Hematomlar: 4 Olgu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.24. Erol FS, Öztürk S, Akgün B, Çakın H, Kaplan M. How innocent is corpus callosum dysgenesis? Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.25. Öztürk S, Albayrak S, Üçler N. Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.26. Üçler N, Öztürk S, Kaplan M. Spontan Hızlı Regresyon Gösteren Faset Eklem Kisti: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.27. Hergünsel OB, Öztürk S, Ertuğrul B, Kaplan M. Kranial ve spinal kompartmanlarda yer alan çoğul bir menengiom olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya. 2.3.2.28. Kaplan M, Arıcı L, Hergünsel OB, Şimşek BÇ, Öztürk S, Erol FS. Diyabetik ve diyabetik olmayan lomber disk hernili olgularda kollajen tip IX düzeylerinin karşılaştırılması. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya (Ödüllü). KATILIM BELGELERİ 1. Turnog Nöroonkoloji toplantısı. 5 Haziran 2010, Diyarbakır (TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu). 2. Temporal epilepsilerin cerrahi tedavisi. 25-27 Mart 2011, Bursa (TND Sterotaksi, Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu). 3. Epilepsinin Cerrahi Tedavisi: Hasta Seçiminde Teknik. 23 Kasım 2011 Sivas. Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalı, 4. Türk Norosirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 22-26 Nisan 2011, Antalya- Türkiye. 5. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. V. Dönem 3. Kurs. 29 Mart-1 Nisan, 2012, Manisa – Türkiye. (Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 6. Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye. 7. Nutrition and Cancer, 5th international congree. 09-11 Sep, 2012. Elazig- Türkey 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, 27-30 Eylül, 2012, Gaziantep- Türkiye. 9. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. VI. Dönem 1. Kurs. 9-12 Mayıs, 2013 Bolu-Türkiye. (TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 10. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. VI. Dönem 2. Kurs. 1-3 Mayıs, 2014 Gaziantep-Türkiye. (TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 11. Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşiruruji öğretim ve eğitim grubu. Üç Dönem Pediatrik Nöroşiruruji Kursu, 2014. 12. International Basic Neurosurgery Course, Term I – Course III. Spine and Periferal Nerve, 14-18 Mar, Antalya- Türkey, 2014. 13. Harvard Medical School Observership Certificate, Apr-May 2014. 14. Medtronic Hands-on course for drilling. 13 Sep, Nicosia, Cyprus, 2014. 15. European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Training Course Cycle 1, Tumour, 14-18 Sep, 2014. Nicosia, Cyprus, 2014. 16. International Basic Neurosurgery Course, Term I – Course IV. Neurovascular Surgery, 14-17 Nisan, Antalya- Türkiye, 2015. 17. Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlilik Kurulu 2015 yılı yazılı sınav başarı sertifikası. 18. Türk Norosirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 19. Psikoşirurji ve Ağrı. 15-17 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye (TND Sterotaksi, Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu). 20. 2nd Clınıcal Neuroscıence Course "Progress in Deep Brain Stimulation in Movement Disorders, Epilepsy and Psychiatric Disorders", 6-8 Ağustos, 2015 Samsun Türkiye 21. European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Training Course, Head Injury and Functional Neurosurgery, 30 Aug – 4 Sep, 2015. Lizbon-Portekiz. 22. Functional & Stereotactical Neurosurgery Course. 4-6 Oct 2015 Emmendingen-GERMANY. 23. ANSPACH High Speed drilling Hand-on Course. 1 September. 2015 Lizbon Portugal.

Soap Hatası Oluştu: Function ("getAtifSayilariV1") is not a valid method for this service