T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Sait ÖZTÜRK

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2665
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı :
Beyin ve Sinir Cerrahi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2665
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Kat:6
Uzmanlık Alanı Beyin ve Sinir Cerrahi
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Marmara Üni. Tıp Fak.
 • Doktora » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Doktora Tezi;

  Ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanan pediatrik hastalarda operasyon öncesi ve sonrası işitme fonksiyonlarının beyin sapı refleksleri ile değerlendirilmesi.

Uluslararası Deneyim: Harvard Tıp Fakültesi, Beth Israel Deaconess Medical Center. Stereotaxy and Functional Neurosurgery - 2014 ALINAN ÖDÜLLER 1. The Scientific and Technological Research Council of Türkey (TUBITAK) scholarship for international observership/post-doctoral research program (Ref: B.14.2.TBT.06.01-214-115535) 2. Prof. Dr. Gazi YASARGIL international residency scholarship for International Basıc Neurosurgery Course, Term I – Course III. Spine and Periferal Nerve, 14-18 Mar, Antalya- Türkey, 2014 (organised by Turkish Neurosurgical Society). 3. Radyasyonun beyin dokusu endotelin-1 düzeyine etkisi ve tümör oluşumu. Kaplan M, Kılınç A, Öztürk S, İlhan N, Gurocak S, Gönen M. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (bilimsel ödül) 4. Açık spinal disrafizmli hastalarda korpus kallozumun morfolojik anatomisi ve hidrosefali ile olan ilişkisi. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (bilimsel ödül) 5. Prof. Dr. Gazi YASARGIL international residency scholarship for International Basıc Neurosurgery Course, Term I – Course IV. Neurovascular Surgery, 14-17 April, Antalya- Türkey, 2015 (organised by Turkish Neurosurgical Society). 6. Kaplan M, Arıcı L, Hergünsel OB, Şimşek BÇ, Öztürk S, Erol FS. Diyabetik be diyabetik olmayan lomber disk hernili olgularda kollajen tip IX düzeylerinin karşılaştırılması. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya. (1. ödülü) Ulusal veya Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Kaplan M, Cakin H, Ozdemir N, Gocmez C, Öztürk S, Erol FS. Is the elapsed time following the placement of a ventriculoperitoneal shunt catheter an individual risk factor for shunt fractures? Pediatr Neurosurg. 2012;48(6):348-51. doi: 10.1159/000353616. 2. Erol FS, Kaplan M, Öztürk S. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2012;5(4):71-6 3. Erol FS, Öztürk S, Akgun B, Cakın H, Kaplan M. How innocent is corpus callosum dysgenesis? Pediatric Neurosurgery 2013;49(1):24-8. doi: 10.1159/000355421. 4. Kaplan M, Koparan M, Sarı A, Öztürk S, Kaplan SK, Erol FS. Can behenic acid (C22:0) levels be a prognostic factor in glial tumors? Canadian Journal of Neurological Sciences 2013 Nov;40(6):854-6. doi: 10.1017/S0317167100016012 5. Çakin H, Kaplan M, Öztürk S, Kazez A. Intrathoracic migration of ventriculoperitoneal shunt through the Morgagni's hernia in case with Down syndrome: a rare shunt complication Neurol India. 2013 Sep-Oct;61(5):552-3. doi: 10.4103/0028-3886. 6. Erol FS, Cakin H, Öztürk S, Donmez O, Kaplan M. Free floating ventricular shunt catheter between lateral ventricles: a case report of an unusual ventriculoperitoneal shunt complication. Türk Neurosurg. 2013;23(6):821-3. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.6351-12.2. 7. Kaplan M, Öztürk S, Cakin H, Akgun B, Onur MR, Erol FS. Sacrococcygeal sinus angle: as a new anatomic landmark for the posterior approach of presacral lesions. Eur Spine J 2014 Feb;23(2):337-40. doi: 10.1007/s00586-013-2830-5. 8. Akgun B, Öztürk S, Cakin H, Kaplan M. Migration of fragments into the spinal canal after intervertebral polyethylene glycol implantation: an extremely rare adverse effect: Case report. J Neurosurg Spine. 2014 Oct;21(4):614-6. doi: 10.3171/2014.6. SPINE13855. 9. Erol FS, Öztürk S, Çakın H, Akın MM. Spontaneous rupture of intracranial dermoid cyst mimicking a primary psychiatric disorder. Archive of Neuropsychiatry 2014;51: 183-4. doi: 10.4274/npa.y6962 10. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Morphological Anatomy of Corpus Callosum in Patients with Opened Spinal Dysraphism and the Relationship between Hydrocephalus. Global Journal of Human Anatomy and Physiology Research 2014; 1, 1-5. 11. Öztürk S, Cakin H, Kaplan M. Spontaneous recanalization of traumatic transverse sinus occlusion despite persistence of depression fracture. Journal of Pediatric Neurology. 2015; 13(2):81-83 12. Öztürk S, Akgun B, Erol FS, Okcesiz I, Yıldırım H. Schwannoma of medial cord of the brachial plexus: An uncommon localisation. Neurology India 2015; 63(2):256-7. 13. Akgun B, Öztürk S, Ucer O, Erol FS. Epithelioid hemangioma of the thoracic spine. Neurology India 2015; 63(4):610. 14. Akgun B, Cakin H, Öztürk S, Kaplan M. Kalvaryal primer intradiploik menenjiyom: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2015; 22(1):58-61. 15. Kaplan M, Kilinc A, Öztürk S, Ilhan N, Gurocak S, Gonen M. Effect of radiation on brain tissue endothelin-1 level and tumor development. Asian Journal of Neurosurgery (Ahead of print) doi: 10.4103/1793-5482.145575 16. Albayrak S, Öztürk S, Ayden O, Ucler N.Dural Tear: A Feared Complication Of Lumbar Discectomy Journal of Turkish Neurosurgery (Ahead of print) doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14065-15.2 17. Albayrak S, Öztürk S, Durdag E, Ayden O. Surgical management of recurrent disc herniations with microdiscectomy and long term results on life quality: detailed analysis of 70 cases. Journal of Neurosciences in Rural Practice (Ahead of print) doi: 10.4103/0976-3147.165426 18. Albayrak S, Öztürk S, Ucler N. Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşiruruji Dergisi (Ahead of print) 19. Çakın H, Akgun B, Öztürk S, Erol FS. Makroskopik Olarak Menenjiyomu, Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma. Türk Nöroşiruruji Dergisi (Ahead of print) 20. Öztürk S, Üçler N, Demirel İ, Kaplan M. İntrakranial Radyoterapi Sonrası Erken Dönemde Glioblastom Multiforme Gelişimi. Fırat Tıp Dergisi (Ahead of print) 21. Öztürk S, Hergünsel OB, Gönen M, Kaplan M. Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı. Fırat Tıp Dergisi (Ahead of print) Ulusal veya Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Konferans Bildirileri 2.3.2. 1. Öztürk S, Kaplan M, Önder S. Spinal sinir kökü kaynaklı diffüz Astrositom. Türk Norosirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 22-26 Nisan 2011, Antalya- Türkiye. 2.3.2.2. Öztürk S, Kaplan M, Sarı A, Çakın H, Erol FS. Can Behenic Acid Levels Be Used As A Prognostic Marker For Grading Of Glial Tumors? 5th International Congree of Nutrition and Cancer, Sep 9-11, 2012, Elazig-Türkey 2.3.2.3. Erol FS, Öztürk S, Kaplan M. Korpus Kallozum Disgenezileri Ne Kadar Masum Patolojilerdir? Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.4. Erol FS, Çakın H, Kaplan M, Öztürk S. Bir VP Sant Komplikasyonu Olarak Serbest Ventrikuler Sant Kateterinin Lateral Ventrikuller Arasinda Yuzmesi; Olgu Sunumu. Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.5. Öztürk S, Çakın H, Kaplan M, Erol FS. Serebral Kontuzyolu Hastalarda Posttravmatik Epilepsi Görülmesinde Bir Risk Faktörü Olarak ''Yaş''. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27 – 30 Eylül 2012, Gaziantep- Türkiye 2.3.2.6. Kaplan M, Öztürk S, Akgün B, Onur MR, Erol FS. Presakral lezyonlarin cerrahisinde yeni bir anatomik landmark olarak sakrokoksigeal açı. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Kongresi. 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye 2.3.2.7. Kaplan M, Çakın H, Özdemir N, Öztürk S, Erol FS. Şant takıldıktan sonra geçen süre şant kırılmaları için bağımsız bir risk faktörü müdür? Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27-30 Eylül 2012 Gaziantep. 2.3.2.8. Kaplan M, Koparan M, Sarı A, Öztürk S, Çakın H, Erol FS. Tümör dokusu ve kandaki serbest yağ asidi düzeylerinin glial tümör malignitesi ile ilişkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi. 27-30 Eylül 2012 Gaziantep. 2.3.2.9. Öztürk S, Akgün B, Üçler N, Demirel İ, Kaplan M. Intrakraniyal radyoterapi sonrası erken dönemde saptanan sekonder santral sinir sistemi tümörü: Glioblastom Multiforme Olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.10. Çakın H, Akgün B, Öztürk S, Erol FS. Radyolojik olarak subdural hematomu, makroskobik olarak menenjiyomu taklit eden leptomeningeal b hücreli lenfoma olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.11. Öztürk S, Erol FS, Çakın H, Akın MM. Primer bir psikiyatrik bozukluğu taklit eden spontan intrakraniyel rüptüre dermoid kist olgusu. Türk Norosirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan 2013, Antalya- Türkiye. 2.3.2.12. Kaplan M, Kılınç A, Öztürk S, İlhan N, Gurocak S, Gönen M. Radyasyonun beyin dokusu endotelin-1 düzeyine etkisi ve tümör oluşumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. (Ödüllü) 2.3.2.13. Öztürk S, Serin HM, Kaplan M. Açık spinal disrafizmli hastalarda korpus kallozumun morfolojik anatomisi ve hidrosefali ile olan ilişkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi. 25-28 Ekim 2014 İzmir- Türkiye. ( Ödüllü) 2.3.2.14. Akgün B, Çakın H, Öztürk S, Kaplan M. Kalvaryal primer intradiploik menengiom olgusu. Türk Norosirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi 4-8 Nisan 2014, Antalya- Türkiye. 2.3.2.15. Kaplan M, Öztürk S, Erdoğanoğlu G, Erol FS. Sakrokoksigeal ve Presakral Yerleşimli Tümörlerin Cerrahi Yönetimi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.16. Kaplan M, Öztürk S, Çakın H, Hergünsel OB, Karabulut K, Erol FS. Morbid Obez Hastalarda Lumboperitoneal Şantın Migrasyonu: Tedavide Farklı Bir Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.17. Öztürk S, Ayan E, Kaplan M, Çakın H, Akgün B. Hidrosefali Tanılı Hastalarda Anterior Serebral Arter Morfolojisi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.18. Kaplan M, Öztürk S, Yıldırım H. A New Screwıng Method For C7 Posterior Stabilization in Case Of Cervical Rib Existence. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.19. Albayrak S, Öztürk S, Üçler N. Dural Tear: A Feared Complıcatıon Of Lumbar Discectomy. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.20. Akgün B, Öztürk S, Çakın H, Kaplan M. İntervertebral polietilen glikol implantasyonu sonrası fragmanların spinal kanala migrasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.21. Öztürk S, Akgun B, Erol FS, Ökçesiz I, Yıldırım H. Schwannoma Of Medıal Cord Of The Brachıal Plexus: An Uncommon Localısatıon. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.22. Hergünsel ÖB, Öztürk S, Kaplan S, Ertuğrul B, Kaplan M. Torakal Bölge Yerleşimli Bir Ligamentum Flavum Kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.23. Hergünsel ÖB, Öztürk S, Ertuğrul B, Kaplan M, Erol FS. Spontan Epidural Spinal Hematomlar: 4 Olgu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.24. Erol FS, Öztürk S, Akgün B, Çakın H, Kaplan M. How innocent is corpus callosum dysgenesis? Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.25. Öztürk S, Albayrak S, Üçler N. Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.26. Üçler N, Öztürk S, Kaplan M. Spontan Hızlı Regresyon Gösteren Faset Eklem Kisti: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 2.3.2.27. Hergünsel OB, Öztürk S, Ertuğrul B, Kaplan M. Kranial ve spinal kompartmanlarda yer alan çoğul bir menengiom olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya. 2.3.2.28. Kaplan M, Arıcı L, Hergünsel OB, Şimşek BÇ, Öztürk S, Erol FS. Diyabetik ve diyabetik olmayan lomber disk hernili olgularda kollajen tip IX düzeylerinin karşılaştırılması. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 5-8 Kasım 2015 Antalya (Ödüllü). KATILIM BELGELERİ 1. Turnog Nöroonkoloji toplantısı. 5 Haziran 2010, Diyarbakır (TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu). 2. Temporal epilepsilerin cerrahi tedavisi. 25-27 Mart 2011, Bursa (TND Sterotaksi, Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu). 3. Epilepsinin Cerrahi Tedavisi: Hasta Seçiminde Teknik. 23 Kasım 2011 Sivas. Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalı, 4. Türk Norosirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 22-26 Nisan 2011, Antalya- Türkiye. 5. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. V. Dönem 3. Kurs. 29 Mart-1 Nisan, 2012, Manisa – Türkiye. (Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 6. Türk Norosirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2012, Antalya- Türkiye. 7. Nutrition and Cancer, 5th international congree. 09-11 Sep, 2012. Elazig- Türkey 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, 27-30 Eylül, 2012, Gaziantep- Türkiye. 9. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. VI. Dönem 1. Kurs. 9-12 Mayıs, 2013 Bolu-Türkiye. (TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 10. Pediatirk Nöroşirurji Kursu. VI. Dönem 2. Kurs. 1-3 Mayıs, 2014 Gaziantep-Türkiye. (TND Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu) 11. Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşiruruji öğretim ve eğitim grubu. Üç Dönem Pediatrik Nöroşiruruji Kursu, 2014. 12. International Basic Neurosurgery Course, Term I – Course III. Spine and Periferal Nerve, 14-18 Mar, Antalya- Türkey, 2014. 13. Harvard Medical School Observership Certificate, Apr-May 2014. 14. Medtronic Hands-on course for drilling. 13 Sep, Nicosia, Cyprus, 2014. 15. European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Training Course Cycle 1, Tumour, 14-18 Sep, 2014. Nicosia, Cyprus, 2014. 16. International Basic Neurosurgery Course, Term I – Course IV. Neurovascular Surgery, 14-17 Nisan, Antalya- Türkiye, 2015. 17. Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlilik Kurulu 2015 yılı yazılı sınav başarı sertifikası. 18. Türk Norosirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2015, Antalya- Türkiye. 19. Psikoşirurji ve Ağrı. 15-17 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye (TND Sterotaksi, Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu). 20. 2nd Clınıcal Neuroscıence Course "Progress in Deep Brain Stimulation in Movement Disorders, Epilepsy and Psychiatric Disorders", 6-8 Ağustos, 2015 Samsun Türkiye 21. European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Training Course, Head Injury and Functional Neurosurgery, 30 Aug – 4 Sep, 2015. Lizbon-Portekiz. 22. Functional & Stereotactical Neurosurgery Course. 4-6 Oct 2015 Emmendingen-GERMANY. 23. ANSPACH High Speed drilling Hand-on Course. 1 September. 2015 Lizbon Portugal.

Kitaplar

 1. Öztürk, S., Kocabıçak, E., , FTR Pratiğinde Nöromodülasyon Uygulamaları, Türkiye Klinikleri, 2018, , 1308-0962.

Makaleler

Uluslararası
 1. Artaş, G., Öztürk, S., Kuloğlu, T., Gönen, M., Artaş, H., Aydın, S., Erol, F.S., (2018). A Novel Candidate Molecule in the Pathological Grading of Gliomas: ELABELA. Turkish Neurosurgery, 28(6),989-994.
 2. Balevi, M., Öztürk, S., (2018). Modified simple decompression of ulnar nerve in the treatment of cubital tunnel syndrome: Report of a series of cases. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(8),974-978.
 3. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Önal, S.A., Kaplan, M., (2018). Intra-operative Results and Post-operative Clinical Outcomes of Lumbar Microdiscectomy in Patients Received Transforaminal Anterior Epidural Steroid Injection Earlier for Lumbar Radiculopathy.. Turkish Neurosurgery, 28(2),263-269.
 4. Üçler, N., Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., Kozan, s., Kaplan, M., (2018). Simpson Grade 2 Resection and Tumor Recurrence in Ventrally Located Spinal Meningiomas. Turkish Neurosurgery, 28(6),979-982.
 5. Kaplan, M., Arıcı, L., Öztürk, S., Çobanoğlu, Ş.B., Hergünsel, Ö.B., Erol, F.S., (2018). A comparison of the type IX collagen levels of the intervertebral disc materials in diabetic and non-diabetic patients who treated with lumbar microdiscectomy.. EUROPEAN SPINE JOURNAL, 27(1),214-221.
 6. Akgün, B., Öztürk, S., Taşkent, İ., Sürme, M.B., Erol, F.S., Yıldırım, H., (2018). Evaluation of Apparent Diffusion Coefficients in the Cerebellar Tonsils and Bulbus in Chiari Type I Malformations: Comparison Before and After Surgery.. Turkish Neurosurgery, 28(3),710-715.
 7. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Yıldırım, H., Ökçesiz, İ., Erol, F.S., (2018). Evaluation of Cortical Brain Parenchyma by Diffusion and Perfusion MRI Before and After Chronic Subdural Hematoma Surgery.. Turkish Neurosurgery, 28(3),405-409.
 8. Öztürk, S., Çakın, H., Karabulut, K., Paşahan, R., Kaplan, M., (2018). Laparoscopy in the Management of Lumboperitoneal Shunt Catheter in Obese Patients with Pseudotumor Cerebri.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(3),397-400.
 9. Akgün, B., Öztürk, S., Artaş, G., Erol, F.S., (2018). Effects of Intrathecal Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on IL-6 and TNF-α Levels and Local Inflammatory Responses in Spinal Cord Injuries.. Turkish Neurosurgery, 28(4),625-629.
 10. Öztürk, S., Kaplan, M., Ayan, E., (2017). Morphological Changes of Anterior Cerebral Artery (ACA) in Hydrocephalic Pediatric Patients. Iranian Journal of Child Neurology, 11(1),37-42.
 11. Öztürk, S., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). Spontaneous Recanalization of Traumatic Transverse Sinus Occlusion despite Persistence of Depression Fracture. Journal of Pediatric Neurology, (),-.
 12. Erol, F.S., Kaplan, M., Öztürk, S., (2012). Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, (),-.
 13. Öztürk, S., Serin, H.M., Kaplan, M., (2014). Morphological Anatomy of Corpus Callosum in Patients with Opened Spinal Dysraphism and the Relationship between Hydrocephalus. Global Journal of Human Anatomy and Physiology Research, (),-.
 14. Kaplan, M., , K.M., , S.A., , O.S., , K.S., , E.F., (2013). Can Behenic Acid C22 0 Levels be a Prognostic Factor in Glial Tumors. The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 40(6),854-6.
Ulusal
 1. Öztürk, S., Erol, F.S., (2018). Vertebraya İnvaze Tümörlerde VertebraRezeksiyonu. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, 9(1),175-180.
 2. Öztürk, S., Erol, F.S., (2018). Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Nedeniyle Çok Seviyeli Laminektomi Uygulanan Hastalarda Trombinli Hemostatik Jelatin Matrix (Floseal) Kullanımının İntraoperatif Kanama Üzerine Etkileri.. TÜRKİYE KLİNİKLERİ GOLD JOURNAL, 3(3),13-16.
 3. Öztürk, S., Kök, S., Erol, F.S., (2018). Spontan İntraserebral Hematomlu Hastalarda Peroperatif Trombinli Hemostatik Jelatin Matriks (Floseal) Kullanımının Erken Dönem Cerrahi Sonuçları.. Türkiye Klinikleri Gold Journal, 3(3),8-12.
 4. Öztürk, Y., Öztürk, S., Öcal, Ö., Gürçay, A.G., (2017). Torakal ve Lomber Patlama Kırıklı Hastalarda Uzun Segment Posterior Enstrümantasyon ve Füzyon Tekniğinin Erken ve Geç Dönem Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 22(4),158-166.
 5. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Eden İntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal Kavernöz Hemanjiyom. Türk Nöroşirurji Dergisi, 26(2),141-144.
 6. Balevi, m., Öztürk, S., (2016). Yüksek Enerjili Kafa Travması Sonrası Medikal veya CerrahiTedavi Uygulanan Hastalarda Mortalite Oranları. Türk Nöroşirurji Dergisi, (),-.
 7. Öztürk, S., Çakın, H., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Serebral Kontüzyonlu Hastalarda Erken Dönem Post TravmatikEpilepsi Açısından Bir Risk Faktörü Olarak Yaş. Türk Nöroşirurji Dergisi, (),-.
 8. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Kaplan, M., (2015). Kalvaryal primer intradiploik menenjiyom. VanTıp Dergisi, (),-.
 9. Çakın, H., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2015). Makroskopik Olarak Menenjiyomu Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma. Türk Nöroşirurji Dergisi, (),-.
 10. Serdal, a., Öztürk, S., Üçler, N., (2015). Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Dergisi, (),-.
 11. Öztürk, S., Üçler, N., Demirel, İ., Kaplan, M., (2015). The Development of Glioblastoma Multiforme in Early Period After Intracranial Radiotherapy. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),233-235.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Balgetir, F., Öztürk, S., Yalçın, A., (2018). Visfatin Immunoreactivity in Rat Brain Tissues of Experimental Ischemia-Reperfusion. 3. International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, (),-.
 2. Öztürk, S., Aygün, D., Temel, Y., Kocabıçak, E., (2018). Deep brain stimulation of the globus pallidus interna (GPi) with microelectrode recording for secondary dystonias: Clinical reports and review of the literature. XXIII. Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akgün, B., Öztürk, S., Akbulut, A., (2018). Nöroşirürji Ameliyatlarında Kullanılan Materyallerin Antibiyotik Emdirilerek Kullanılmalarının Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği. 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi, (),-.
 4. Ulutabanca, H., Gültekin, M., Küçük, A., Çiftçi, M., Selçuklu, A., Öztürk, S., Temel, Y., Kocabıçak, E., (2017). Confirmation of Electrode Localization with Fusion of Postoperative CT and Preoperative T2W MRI on Parkinson’s Disease Patients Who Underwent DBS of the STN. 3rd Clinical Neuroscience Course, (),-.
 5. Öztürk, S., Gönen, M., Korkmaz, S., Erol, F.S., Kocabıçak, E., (2017). Early-term results of deep brain stimulation in patients with Parkinson’s Disease: Elazığ Experience.. 3rd Clinical Neuroscience Course, (),-.
 6. Akgün, B., Öztürk, S., Taşkent, İ., Sürme, M.B., Erol, F.S., Yıldırım, H., (2017). Evaluation of Apparent Diffusion Coefficients in the Cerebellar Tonsils and Bulbus in Chiari Type I Malformations: Comparison Before and After Surgery.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, (),-.
 7. Öztürk, S., Çakın, H., Kurtuldu, H., Kocak, O., Erol, F.S., Kaplan, M., (2017). Smartphones Change the Opening Pressure of theProgrammable Valves. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, (),-.
 8. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2017). Spontan spinal epidural hematomlar: 12 olgunun değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, (),-.
 9. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Demir, F., Ökçesiz, İ., Erol, F.S., (2017). Akut Lomber Disk Hernilerinin İnce Kesit Lomber MR ile Değerlendirilmesi. 12. Uluslarası Türk Omurga Kongresi, (),-.
 10. Gönen, M., Öztürk, S., Balgetir, F., Aytaç, E., Kocabiçak, E., (2017). PSEUDOBULBAL LAUGHTER INDUCED BY STİMULATİON OF SUBTHALAMIC NUCLEUS: CASE REPORT. 3. rd CLINICAL NEUROSCİENCE COURE, (),-.
 11. Öztürk, S., Sağmak, T.A., Akgün, B., Balin, Ş.Ö., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Antibiyotik Emdirilmiş Materyallerin Nöroşirürjikal Operasyonlarda Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği Laboratuar Çalışması. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 12. Çakın, H., Albayrak, S., Öztürk, S., (2016). Disfaji İle Prezente Olan Servikal Disk Protezi Migrasyonu Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 13. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Eden İntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal Kavernöz Hemanjiyom. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 14. Akgün, B., Öztürk, S., Üçer, Ö., Erol, F.S., (2016). Torakal Vertebranın Epiteloid Hemanjiomu. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 15. Ertuğrul, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Kaplan, M., (2016). İntergluteal Kuyruk İle Prezente Olan Sakrokoksigeal Teratom Olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 16. Akgün, B., Öztürk, S., Üçler, N., Ertuğrul, B., Erol, F.S., (2016). İntrakraniyal Menengiom Operasyonu Sonrası Oksitlenmiş Rejenere Sellüloz Surgicel Basısına Bağlı Hemiparezi. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 17. Hergünsel, ö.b., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2016). Metastaz Benzeri Bir Serebellar Tüberkülom Olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 18. Öztürk, S., Çakın, H., Kara, M., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Açık Spinal Disrafizmli Hastalarda ve Sağlıklı Annelerinde MTHFR c677t MTHFR a1298c PAI 1 Faktör II ve Faktör V Polimorfizminin Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 19. Öztürk, S., Erol, F.S., Kaplan, M., Akgün, B., (2016). Tip II odontoid fraktürlü hastalarda Minerva Servikotorasik ceketin etkinliği ve klinik sonuçlar. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 30. Kongresi, (),-.
 20. Öztürk, S., Erol, F.S., Kaplan, M., Akgün, B., Önal, S.A., (2016). Lomber radikülopati nedeniyle transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu öyküsü olan hastalarda intraoperatif ve postoperatif lomber mikrodiskektomi sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Kongresi, (),-.
 21. Öztürk, S., Üçler, N., Hergünsel, ö.b., Gülkesen, A., Kaplan, M., (2016). Far Lateral Disklerin Oluşturduğu Ağrının Medikal Tedavisinde Gabapentinin Etkinliği. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 22. Öztürk, S., Hergünsel, ö.b., Gönen, M., Kaplan, M., (2016). Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi., (),-.
 23. Öztürk, S., (). Beyin Biyopsi Teknikleri. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Akgün, B., Öztürk, S., Artaş, G., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Spinal Kord Yaralanmasında İntratekal Kafeik Asit Fenetil Esterin IL 6 TNF alfa ve Lokal Enflamatuar Yanıtlara Etkileri. 12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.
 2. Kaplan, M., Lütfü, A., Hergünsel, Ö.B., Şimşek, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2015). Diyabetik ve diyabetik olmayan lomber disk hernili olgularda kollajen tip IX düzeylerinin karşılaştırılması. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi, (),-.
 3. Kaplan, M., Öztürk, S., Çakın, H., Hergünsel, ö.b., Karabulut, K., Erol, F.S., (2015). Morbid Obez Hastalarda Lumboperitoneal Şantın Migrasyonu Tedavide Farklı Bir Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 4. Öztürk, S., Ayan, E., Kaplan, M., Çakın, H., Akgün, B., (2015). Hidrosefali Tanılı Hastalarda Anterior Serebral Arter Morfolojisi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 5. Kaplan, M., Öztürk, S., Yıldırım, H., (2015). A New Screwıng Method For C7 Posterior Stabilization in Case Of Cervical Rib Existence. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 6. Albayrak, S., Öztürk, S., Üçler, N., (2015). Dural Tear A Feared Complıcatıon Of Lumbar Discectomy. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 7. Akgün, B., Öztürk, S., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). İntervertebral polietilen glikol implantasyonu sonrası fragmanların spinal kanala migrasyonu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 8. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Ökçesiz, İ., Yıldırım, H., (2015). Schwannoma Of Medıal Cord Of The Brachıal Plexus An Uncommon Localısatıon. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 9. Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., Kaplan, S., Ertuğrul, B., Kaplan, M., (2015). Torakal Bölge Yerleşimli Bir Ligamentum Flavum Kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 10. Hergünsel, Ö.B., Öztürk, S., Ertuğrul, B., Kaplan, M., Erol, F.S., (2015). Spontan Epidural Spinal Hematomlar 4 Olgu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 11. Erol, F.S., Öztürk, S., Akgün, B., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). How innocent is corpus callosum dysgenesis. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 12. Öztürk, S., Albayrak, S., Üçler, N., (2015). Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi., (),-.
 13. Üçler, N., Öztürk, S., Kaplan, M., (2015). Spontan Hızlı Regresyon Gösteren Faset Eklem Kisti Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 14. Hergünsel, ö.b., Öztürk, S., Ertuğrul, B., Kaplan, M., (2015). Kranial ve spinal kompartmanlarda yer alan çoğul bir menengiom olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi., (),-.

Ödüller

 1. Yılın En İyi Çalışması Ödülü
 2. Yılın En iyi Bildirileri Ödülü
 3. 7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri Yılın En İyi Çalışması Ödülü
 4. Bildiri Kategorisinde Bilimsel 1. Ödülü
 5. Bilimsel Teşvik Ödülü

Projeler

 1. Glial tümörlerde izositrat dehidrogenaz 1 ve 2 (IDH-1 ve IDH-2) mutasyonunun tümör dokusundaki serbest yağ asidi düzeyleri ile korelasyonu, 26.12.2016-
 2. Stereotaksik Cerrahi ve Fonksiyonel Nöroşirurji Operasyonları İçin Ekipman Temini, 06.03.2015-11.11.2015

Üyelikler

 1. TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
 2. European Association of Neurosurgical Societies
 3. Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Grubu
 1. Uluslararası, Dergi, BMJ Case Reports, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Pediatric Neurosurgery, 1
 3. Uluslararası, Dergi, BMC Complementary and Alternative Medicine, 1
 4. Uluslararası, Dergi, BMC Surgery, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Turkish Neurosurgery, 3