T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Songül ÇERİBAŞI

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 4033
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Patoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 4033
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Patoloji
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji AD
 • Doçentlik » 2015

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Gündüz, Ö.F., Durmuş, A.S., Çeribaşı, S., Sağlıyan, A., Han, M.C., (2019). Metilprednizolon ve Meloksikamın İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 33(2),63-69.
 2. Demirel, M.A., Süntar, İ., Çeribaşı, S., Zengin, G., Çeribaşı, A.O., (2018). Evaluation of the therapeutic effects of Artemisia absinthium L. on pseudopregnancy model in rats. Phytochemistry Reviews, 17(4),937-946.
 3. Türk, G., Çeribaşı, A.O., Şimşek, Ü.G., Çeribaşı, S., Güvenç, M., Özer, K.Ş., Çiftçi, M., Sönmez, M., Yüce, A., Bayrakdar, A., Yaman, M., Tonbak, f., (2016). Dietary rosemary oil alleviates heat stress induced structuraland functional damage through lipid peroxidation in thetestes of growing Japanese quail. Animal Reproduction Science, (),133-143.
 4. Çeribaşı, A.O., Çeribaşı, S., Özkaraca, M., (2016). Immunohistochemical detection of bovine herpesvirus type 1 andbovine adenovirus type 3 antigens in frozen and paraffi nized lungsections of pneumonic sheep and goats. VETERINARSKI ARHIV, 86(1),9-21.
 5. Ozbey, G., , K.U., , Ç.S., , E.H., , B.I., , A.C., (2012). Detection of Helicobacter pylori from gastric biopsy samples by culture polymerase chain reaction and histopathological methods in Eastern Turkey. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2(),112-118.
 6. Çeribaşı, A., , Ö.M., , Ç.S., , Ö.H., (2014). Histopathologic immunoperoxidase and immunofluorescent examinations on natural cattle pneumonia originated from Parainfluenza type 3 Respiratory Syncytial virus Adenovirus type 3 and Herpesvirus type 1. Revue de Médecine Vétérinaire, 165(),201-212.
 7. Çeribaşı, A., , E.Y., , Ç.S., , Ö.H., (2009). Generalized AA amyloidosis and fibrino hemorrhagic pancreatitis in a Gazelle subgutturosa a case report. Veterinarni Medicina, 52(),340-344.
 8. Yaman, I., , D.A., , C.S., , Y.M., (2010). Effect of Nigella sativa and silver sulfadiazine on burn wound healing in rats. Veterinarni Medicina, 55(),619-624.
 9. Çeribaşı, A., , Ç.S., , Ö.M., , Ö.H., (2012). Myocardial epithelial inclusions in a Holstein calf. Iranian Journal of Veterinary Research, 13(),68-72.
 10. Ceribasi, S., , O.M., , C.A., , O.H., (2013). Pericardial mesothelioma in a German Shepherd dog a case report. Veterinarni Medicina, 58(),594-598.
 11. Çeribaşı, S., , Ö.M., , Ö.H., , Ç.A., (2013). Diagnosing respiratory syncytial virus using immunofluorescence and immunohistochemistry methods in caprine lungs with bronchopneumonia. Revue de Médecine Vétérinaire, 164(),120-124.
 12. Kandemir, F., , B.F., , O.M., , C.S., , Y.N., , O.N., (2012). Protective antioxidant effects of grape seed extract in a cisplatin induced hepatotoxicity model in rabbits. Revue de Médecine Vétérinaire, 163(),539-545.
Ulusal
 1. Ateşşahin, D., Çeribaşı, S., Ateşşahin, A., (2016). 2 3 7 8 Tetraklorodibenzo p dioksin ile Rat Beyin ve Kalp Dokusunda Oluşturulan Toksisite Üzerine Melatoninin Etkileri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 30(3),221-227.
 2. Ayşe, B.Ö., , S.Ö., (2007). Ratlarda Sevofluranın oluşturduğu histopatolojik değişimlere likopenin etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 21(),103-108.
 3. Gül, Y., , İ.M., , Ö.S., (2007). Oestrosis ve Coenurosis e Bağlı olarak Epileptoit Nöbet Gösteren Bir Koyun Sürüsünde Klinik ve Patolojik Gözlemler. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 21(),173-177.
 4. Ayşe, B.Ö., , D.K., , Ö.L.E., , S.Ö., (2008). EGCg Supplementation improves oxidant and antioxidant status in kidney of rats exposed to Sevoflurane. Fırat Tıp Dergisi, 13(),5-8.
 5. Kızıl, Ö., , Ç.S., (2013). Paratüberkülozisli bir koyunda serum biyokimyası ve patolojik bulgular. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 24(),163-166.
 6. Songül, Ç., , Ö.K., , M.K., (2013). Listeriyozisli koyunlarda klinik patolojik ve mikrobiyolojik bulgular. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 27(),1-5.
 7. Songül, Ç., , M.Ö., , A.O.Ç., , H.Ö., (2013). Immunohistochemical detection of peste des petits ruminants PPR viral antigens in pneumonic caprine lungs in Elazig region. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 27(),99-103.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özkaraca, M., Çeribaşı, A.O., Çeribaşı, S., (). Elazığ Yöresi Koyun Pnömonilerinde Pulmoner Adenomatöz Varlığının Araştırılması”.. IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, (),-.
 2. Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Yüce, A., (). Karbon Tetraklorür İle Kronik Böbrek Ve Kalp Hasarı Oluşturulan Ratlarda Nar Suyunun Koruyucu Etkileri”.. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 3. Çeribaşı, A.O., Çeribaşı, S., Özkaraca, M., (). Direk İmmunoflöresan Ve İmmünoperoksidaz Yöntemler İle Pnömonili Koyun Ve Keçi Akciğerlerinin Dondurulmuş Ve Parafin Kesitlerinde Sığır Herpesvirüs Tip 1 Ve Sığır Adenovirüs Tip 3 Antijenlerinin Belirlenmesi. Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 4. Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Özkaraca, M., (). Elazığ Yöresinde Pnömonili Keçi Akciğerlerinde Küçük Ruminant Vebası (Ppr) Viral Antijeninin İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi. II. Gap Zirvesi Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi., (),-.
 5. Özer, A.B., Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Demirel, İ., Bayar, M.K., Üstündağ, B., Yıldız, A.A., Erhan, Ö.L., (). Ketamine also decreases serum BDNF levels and spatial learning while causes in neonatal rats. ESPA Congress, (),-.
 6. Özer, A.B., Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Demirel, İ., Bayar, M.K., Üstündağ, B., Ileri, a., Erhan, ö.l., (). Effects of sevoflurane anesthesia on neuroapoptosis, brain-derived neurotropic factor and neurocognitive functions in neonatal rats. ESPA Congress, (),-.
 7. Özkaraca, M., Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Kılıç, A., Altun, S., Çomaklı, S., Öngör, H., (). Determination of Coxiella burnetii in bovine foetuses by using PCR and immunohistochemistry in Eastern Turkey. II International VETistanbul Group Congress, (),-.
 8. Tekeli, İ.O., Yipel, M., Aslan, A., Çeribaşı, S., Ateşşahin, A., Sakin, F., (2017). Protective Effect of Colon Targeted Linalool and Lycopene Against Acetic Acid Induced Ulcerative Colitis in Rats. The International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), (),6-.
 9. Demirel, M.A., Süntar, İ., Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., (2017). Investigating the effects of Artemisia absinthium L. on experimentalpseudopregnancy model in rats. International PSE SymposiumNew Old Phytochemicals: Their Role in Ecology, Veterinary, Welfare, (),-.
 10. Kandemir, F., , B.F., , Ö.M., , Ç.S., , C.Y.N., , Ö.N., (). Effects of grape seed extract against cisplatin induced hepatotoxicity and oxidative stress in rabbits. International Congress on Nutrition and Cancer, (),108-.
 11. Kandemir, F., , Ç.S., , Ö.M., , B.F., , C.Y.N., , Ö.N., (). Biochemical and Histopathological effects of Cisplatin on the kidney of rabbits and protection by Pomegranate Seed Extract. International Congress on Nutrition and Cancer, (),107-.
Ulusal
 1. Özkaraca, M., Çeribaşı, A.O., Çeribaşı, S., (). Pnömonili keçi akciğerlerinde Mycoplasma mycoides subsp. capri ve Bovine viral diarrhea virus varlığının araştırılması (Investigation of existence Mycoplasma mycoides subsp. capri and Bovine viral diarrhea virus in pneumonia goat lungs). Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 2. Çeribaşı, A.O., Türk, G., Özçelik, M., Doğan, G., Çeribaşı, S., Iflazoğlu, M.S., Erişir, Z., Güvenç, M., Güngören, G., Acısu, T.C., Akarsu, S.A., Sönmez, M., Yüce, A., Çiftçi, M., Çambay, Z., Bağcı, E., Azman, M.A., Şimşek, Ü.G., (2018). Yüksek Enerjili Yemlerle Beslemenin Etçi Bıldırcınların Testisleri İle Metabolik Kan Parametreleri Üzerine Olumsuz Etkisi ve Deve Dikeni (Silybum Marianum) Tohumunun Olumlu Rolü. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),52-53.
 3. Günay, C., , S.A., , Ö.S., (). Köpeklerde deneysel oluşturulan metakarpal ped defektlerinin pediküllü karapal ped kullanılarak onarılması. 10. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 4. Engin, B., , U.U., , M.K., , Y.E., , R.K., , S.Ö., (). İki olguda gözlenen koyun paratüberkülozu. 10. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, (),-.
 5. Gül, Y., , İ.M., , Ö.S., (). Oestrosis ve Coenurosis e Bağlı Olarak Epileptoit Nöbet Gösteren Bir Koyun Sürüsünde Klinik ve Patolojik Gözlemler. 8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Ao, Ç., , M.Ö., , S.Ç., , H.Ö., (). Bir koyunda T hücreli lenfoma olgusu. 5. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 7. Ao, Ç., , S.Ç., , M.Ö., , H.Ö., (). Bir buzağıda myokardial epitelyal inklüzyon olgusu. 5. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 8. Ao, Ç., , Y.E., , S.Ç., , H.Ö., (). Bir ceylanda Gazelle subgutturosa generalize AA amiloidozis ve fibrinohemorajik pankreatitis olgusu. 5. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 9. Yaman, İ., , D.A., , Ç.S., , Y.M., (). Ratlarda yanık yaralarının iyileşmesi üzerine Nigellaa sativa ve silver sülfadiazine nin etkisi. 5. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 10. Gül, B., , A.D., , Ç.S., (). Ratlarda 2 3 7 8 tetraklorodibenzo p dioksin tarafından oluşturulan kalp oksidatif hasarına karşı melatoninin koruyuculuğu. 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 11. Arslan, D., , G.B., , Ç.S., (). Ratlarda 2 3 7 8 tetraklorodibenzo p dioksin tarafından oluşturulan böbrek hasarına karşı melatoninin koruyuculuğu. 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 12. Benzer, F., , K.F., , Ö.M., , Ç.S., , Ç.N., , T.S., (). Sisplatinin neden olduğu nefrotoksisite üzerine üzüm çekirdeği ekstraktının etkileri. 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 13. Çıkçıkoğlu, N., , K.F., , Ö.M., , Ç.S., , B.F., , , (). Nar çekirdeği ekstraktının tavşan karaciğer dokusundaki sisplatin kaynaklı hasar üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi. 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 14. Songül, Ç., , M.Ö., , A.O.Ç., , H.Ö., (). Bir Alman çoban köpeğinde perikardiyal mezotelyoma. 6. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 15. Songül, Ç., , M.Ö., , A.O.Ç., , H.Ö., (). Pnömonili keçi akciğerlerinde Parainfluenza tip 3 viral antijenlerin direkt immunofloresans ve immunoperoksidaz tekniklerle prevalansının belirlenmesi. 6. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 16. Gökben, Ö., , İ.H.B., , S.Ç., , A.M., (). Elazığ ilindeki gastrointestinal şikayetleri olan hastalardan elde edilen Helicobacter pylori izolatlarının polimeraz zincir reaksiyonu restriksiyonu fragment length polimorfizm analizi. 10. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 17. Gökben, Ö., , Ü.K., , S.Ç., , H.B.E., , İ.H.B., , C.A., (). Elazığ ilinde mide biyopsi örneklerinden Helicobacter pylori nin kültür polimeraz zincir reaksiyonu ve histopatolojik yöntemler ile saptanması. 10. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 18. Yüce, A., , T.G., , Ç.S., , S.M., , Ç.M., , G.M., (). Tarçın Cinnamomum zeylanicum kabuk yağının testiküler antioksidan değerler apoptotik germ hücre ve sperm kalitesi üzerine etkileri. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 19. Mehtap, Ö., , Ü.G.Ş., , S.Ç., , M.Ç., (). Farklı Dozlarda Biberiye Yağının Rosmarinus Officinalis L Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Oksidatif Stres Ve Karaciğer Apoptozu Üzerine Etkileri. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 20. Sönmez, M., , T.G., , Ç.S., , Ç.M., , Y.A., , G.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon tetraklorür ün erkek üreme sisteminde neden olduğu yapısal ve fonksiyonel hasarları quercetinin anti peroksidatif özelliği düzeltmektedir. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 21. Türk, G., , Ç.S., , S.M., , Ç.M., , Y.A., , G.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon tetraklorürün neden olduğu sperm hasarları lipit peroksidasyonu ve testiküler apoptozise karşı nar suyu tüketiminin iyileştirici etkisi. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 22. Yüce, A., , T.G., , Ç.S., , G.M., , Ç.M., , S.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon tetraklorürün erkek üreme sisteminde oluşturduğu hasarların önlenmesinde tarçın Cinnamomum zeylanicum kabuk yağının etkinliği. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 23. Mustafa, Ö., , S.Ç., , A.O.Ç., , A.K., , H.Ö., (). Brucella spp kaynaklı sığır abortlarında apoptosis ve otofajinin rolü. 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.
 24. Mustafa, Ö., , M.G., , B.İ., , T.T., , A.P., , S.Ç., , A.O.Ç., (). Doğal kuduz enfeksiyonlu bazı karnivor ve herbivor türlerde merkezi sinir sisteminde histopatolojik immunfloresans ve TUNEL boyama bulgularının incelenmesi. 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Bisfenol A’xxya Maruz Bırakılan Pubertal Erkek Sıçanların Üreme Sistemi, Epididimal Semen Kalitesi ve Antioksidan Durumu Üzerine Koenzim Q10, Fulleren C60 ve α-Lipoik Asit’in Etkileri, 01.09.2019-
 2. Epilobium angustifolium L., E. stevenii Boiss ve E. hirsutum L. Türlerinin Yara İyileştirici Etkileri ve Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi, 23.07.2018-20.04.2020
 3. Fluniksin Meglumin ve Amnion Sıvısı’nın İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri, 26.05.2017-30.05.2019
 4. Metilprednizolon ve Meloksikam’ın İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri, 26.05.2017-30.05.2019
 5. Etlik piliçlerde diyetsel Heliotropium circinatum toksikasyonu üzerine patolojik ve biyokimyasal incelemeler, -
 6. İnsan Gastrik Biyopsi Örneklerinden Helicobacter pylori nin İzolasyonu vacA cagA cagE cagA ve babA2 Genotiplerinin Prevalansının Saptanması Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism PCR RFLP Yöntemi ile Tiplendirilmesi ve Helicobacter pylori ye Karşı Propolis in İn Vitro Antibakteriyel Etkisi nin Araştırılması, -
 7. Ratlarda Diyetsel Cynoglossum montanum Toksikasyonu, -
 8. Bıldırcınlarda Genistein ve Çoklu Doymamış Yağ Asitlerinin Antioksidan Düzey Üzerine Etkisi, -
 9. Karbon tetraklorür tarafından oluşturulan karaciğer fibrozisli erkek ratlarda sperm kalitesi apoptosis ve oksidatif stres üzerine nar suyu tarçın yağı ve quercetin gibi antioksidanların etkisi, -
 10. Sığırların Adenovirus Herpes Virus Tip 1 Respiratorik Sinsityal Virus ve Parainfluenza tip 3 Virus kaynaklı pnömonilerinde histopatolojik immunohistokimyasal ve immunfloresan incelemeler, -
 11. Elazığ Alabalık İşletmelerinde Myxosporean Parazitleri Yayılışı, 01.01.2015-01.08.2017
 12. Sığır ve Koyun Abortlarında Chlamydophila abortus Brucella abortus Brucella melitensis in Real Time PCR ile Teşhisi Antijenik dağılımın ve Gelişen Hücresel Humoral Bağışıklığın İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi, 01.01.2014-27.07.2016

Üyelikler

 1. Veteriner Patoloji Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 1